Поиск по базе сайта:
Художня фотографія. Портрет icon

Художня фотографія. Портрет
Скачати 70.96 Kb.
НазваХудожня фотографія. Портрет
Дата конвертації08.07.2013
Розмір70.96 Kb.
ТипДокументи

Художня фотографія. Портрет

Зміст

Вступ

Розділ 1. Історія становлення і розвитку фотографії, її художня і естетична цінність.

1.1 Зародження і становлення зарубіжної фотографії.

1.2 Зародження і становлення радянської фотографії.

1.3 Історія створення фотокамер. Етапи розвитку вітчизняного фотоапаратобудівництва.

1.4 Сучасна фотографія і розвиток цифрових технологій.

1.5 Фотографія як вид мистецтва.

1.6 Художнє і естетичне сприйняття через фотографію.

Розділ 2. Теорія і практика художньої фотографії.

2.1 Жанри художньої фотографії.

2.2. Художнє фотографування портрета.

Розділ 3. Розробка авторської програми по спецкурсу « Художня фотографія. Портрет».

3.1 Цілі і завдання спецкурсу « Художня фотографія. Портрет».

3.2 Тематичний план спецкурсу « Художня фотографія. Портрет».

3.3 Зміст спецкурсу « Художня фотографія. Портрет». Методичні рекомендації.

Висновок

Бібліографічний список використаної літератури

Додаток


Уривок з роботи

Висновок

У дипломній роботі розглядається проблема створення художнього фото, а також проблема естетичного і художнього виховання через художню фотографію.

Проблема естетичного і художнього виховання досить повно розроблена у вітчизняній і зарубіжній літературі. Це дозволило провести ретельний аналіз і зробити наступні висновки:

  1. Естетичне і художнє виховання дійсно займає важливе місце у всій системі навчально-виховного процесу, оскільки за ними стоїть не лише розвиток естетичних якостей людини, але і всієї особистості в цілому: її сутнісних сил, духовних потреб, етичних ідеалів, особистих і суспільних уявлень, світогляду, художніх цінностей;

  2. Художня фотографія є дуже важливим засобом, сприяючим розвитку естетичного сприйняття і художнього смаку;

  3. Фотографія володіє великим емоційним потенціалом. Саме сила емоційної дії є шляхом проникнення в свідомість і засобом формування естетичних якостей особистості.

Гіпотеза, заявлена на початку роботи, підтвердилася, мета - досягнута. В результаті аналізу, вивчення і практичного виконання можна зробити висновок про те, що дійсно можна створити художнє фото, якщо застосувати до знімків комп'ютерну обробку. У результаті виконана серія монохромних фотопортретів, розроблена авторська освітня програма і посібник із спецкурсу «Художня фотографія . Портрет».

Дані розробки, при використанні в художній освіті, дійсно є ефективним засобом для естетичного і художнього виховання учнів, і грають важливу роль в художній освіті в цілому, оскільки допомагають розвивати не лише художній смак, пластичній анатомії фототехніки і так далі. До того ж, фотографія застосовується в різних областях людської діяльності: у оформленні, дизайні, рекламі, технічній творчості, будівництві, архітектурі і багатьох інших галузях. Фотографія може також служити відмінним помічником скульпторові, модельєрові і іншим, як виконання нарисів, в пошуку цікавих сюжетів і митей.

Досвідчені педагоги повинні мати здатність за допомогою фотографії виховати повноцінне естетичне сприйняття і художній смак. Реалізовуючи повноцінне естетичне і художнє виховання учнів, педагог забезпечує в майбутньому становлення такої особистості, яка поєднуватиме в собі духовне багатство, дійсні естетичні якості, етичну чистоту і високий інтелектуальний потенціал. Завдання педагога – добитися від них здатності насолоджуватися мистецтвом, розвинути естетичні потреби, сприйняття, інтереси, довести їх до ступеня естетичного смаку, а потім і ідеалу.


Список літератури:

1. Агафонов А.В. Фотобукварь.-М.: Центр творческого развития МГП ВОС, 1993.

2. Акопджанян Е.С. Эстетическое в научном творчестве. Ереван, 1978.

3. Александров А., Шайхет А. Аркадий Шайхет/Из истории монографий «Мастера советского фотоискусства», - М.; Планета, 1973.

4. Алексеев С.С. О колорите. М., 1974.

5. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа.- М.,1984.

6. Антология гнозиса: Современная русская и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография./По материалам журнала, издававшегося в Нью-Йорке: В 2 т./Т.1.-1994.

7. Артюшин Л.Ф. Цветная фотография. - М.: Искусство, 1986.

8. Баканов А.И. Основы практической фотографии.-М.: Фотография, 1992.

9. Беда Д.Г. Основы изобразительной грамоты.- М.,1989.

10. Бельтерманц Д.. Избранные фотографии. Фотоальбом.- М.; Планета, 1977.

11. Блюмфельд В.П. Из истории фотографии (К 150-ти летию со дня изобретения фотографии).- М.: Искусство, 1977.

12. Бялыницкий-Бируля В.О. О методе преподавания пейзажа. – Мастера советского искусства о пейзаже. М., 1963

13. Вартанов А.С. От фото до видео.-М.: Искусство, 1996.

14. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве.- М.,1970.

15. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь.- СПб, 1993.

16. Волгин А.Г. Фотография. 100 рецептов, М., 1993

17. Волгин А.Г. Техника цветной фотографии.- М.: Искусство, 1987.

18. Волков Н.Н. Восприятие картины.- М., 1976.

19. Волков-Ланнит Л. Искусство фоторепортера. 2-е изд.- М.; Искусство. 1974.

20. Волков-Линнит Л. История пишется объективом.- М.: Планета. 1971.

21. Воробей П.С. В помощь фотолюбителю: Практ. пособие.-Минск: Полымя, 1993.

22. Времени черты: Фотографии с международного конкурса газеты "Правда".-М.: Планета, 1978.

23. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1986.

24. Галлеев Б.М. Человек, искусство, творчество. Казань, 1987.

25. Гачев Г. Творчество, жизнь, искусство. – М., 1980.

26. Генде-Роте Валерий. Фотографии. Фотоальбом. Текст Г. Оганова. - М.; Планета. 1980.

27. Гурлев Д.С. Справочник по фотографии (светотехника и фотоматериалы). Киев: Технiка, 1986;

28. Гурлев Д.С. Справочник по фотографии (обработка фотоматериалов). Киев: Технiка, 1988;

29. Гурлев Д.С. Справочник по фотографии (фотосъемка). Киев: Технiка, 1989;

30. Гурлев Д.С. Справочник по фотографии (фотопечать). Киев: Технiка, 1993.

31. Доброе, вечное. Рамиля Кильмаматова / Г. Мавлиева // Советская Башкирия - Известия Башкортостана.-Б.м.-2000.-24 нояб.

32. Долженко С.В. Справочник фотолюбителя.- Новосибирск: Кн. изд-во, 1992.

33. Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве. 2-е изд.- М.; Искусство. 1977.

34. Дыко Л.П. Борис Кудояров/ из серии «Мастера советского фотоискусства.- М., Планета, 1980.

35. Дыко Л.П., Головня А. Фотокомпозиция. 2-е изд.- М.;Искусство, 1962.

36. Дыко Л.П., Иосис Е. Фотография, ее техника и искусство.- М.; Исксство, 1970.

37. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии.- М.,Планета, 1982.

38. Жизнь Башкортостана глазами фотохудожника / Г. Родионова // Республика Башкортостан.-Б.м.-20.-9 окт.

39. Закин Р. На пути к творчеству. Л., 1971.

40. Зись А.Я. Виды искусства.- М., 1979.

41. Ильинский И.С. Общий курс фотографии и специальные виды фотографии: Учебник.-М.: Недра, 1993.

42. Иофис Е. А. Фотокружок в школе – М.: Знание, 1989.

43. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению. М., 1981.

44. Киященко Н.И. Сущность прекрасного.- М., 1977.

45. Киященко Н.И., Лейзеров Н.Л. Эстетическое творчество.- М., 1984.

46. Котикова О. П. Эстетическое воспитание старшеклассников: Учебное метод. пособие. - Мн.: Універсітэцкае, 1999.

47. Краткий словарь по эстетике. Кн. Для учителя // Под ред. М. Ф. Овсянникова. – М.: Просвещение, 1983.

48. Краткий справочник фотолюбителя.- М.; Искусство, 1982.

49. Краткий справочник фотолюбителя. Под редакцией А.А. Панфилова. М., 1984

50. Кузин В.С. Психология.- М., 1982.

51. Ларин А. Е. Эстетическое воспитание – Мн.: Высшая школа, 1992.

52. Линник Ю. В. Природа и эстетическое воспитание. – В кн.: Основы эстетического воспитания. М., 1975.

53. Лысов И. Самоучитель по современной фотографии: Самостоятельно от Азов к Мастерству: Практ. пособие / И. Лысов.-3-е изд., доп.-М.: А.D.& T., 2000.

54. Маслов Н.Я. Пленэр.- М., 1984.

55. Мгновенье, ты прекрасно! / Соб.инф. // Молодежная газета.-Б.м.-20.-1 февр.

56. Микулин В. Пейзажная фотосъемка.- М., Госкиноиздат, 1948.

57. Морозов С. Искусство видеть. ,Очерки из истории фотографии стран мира.- М.; Искусство, 1963.

58. Морозов С. Русская художественная фотография.- М.;Искусство, 1960.

59. Морозов С. Советская художественная фотография.- М., Искусство, 1961.

60. Назаретская К. А. Формирование интересов учащихся в области искусства. – Казань, 1970.

61. Наппельбаум М.С. От ремесла к искусству.- М., Искусство, 1958.

62. Неменский Б. Искусство, культура, образование.- М., 1993.

63. Пондополо Г.К. Фотография и современность.- М., 1982.

64. Пономарев Я.А. Психология творчества.- М., 1976.

65. Плужников Б.Ф. Особые приемы фотографии.- М., 1989.

66. Прасолова Е., Бузол М. Пробуждение к прекрасному.- Тула, 1985.

67. Пренгель, Лотар. Практика цветной фотографии: Пер.с нем.-М.: Мир, 1992.

68. Претте М.К. Творчество и выражение. Т.1,2.- М., 1981-1985.

69. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом. М., 1982.

70. Редько А.В. Основы черно-белых и цветных фотопроцессов.- М., 1991.

71. Розин В., Шапинская Р. Природа любви.- М., 1976.

72. Светорисовальщик / Агентство культурной информации // Рампа.-Б.м.-20.-N 11(97)

73. Селезнев И.Н. Мастерство фотолюбителя.- М., 1986.

74. Сердце Евразии остается в Уфе, или Башкортостан глазами московских фотохудожников / Т. Нефедова // Вечерняя Уфа.-Б.м.-2003.-2 дек.

75. Симонов А.Г. Фотосъемка.- М., 1989.

76. Синюкова В. С. Цветы и пейзажи России: В помощь живописцам. – М.: АСТ, 2002.

77. Смольянинов И. Ф. Красота природы и воспитание красотой. - М.: Знание, 1985.

78. Советская фотография 1917-1940гг.- Лейпциг: Фотокиноферлаг, 1980.

79. Современные концепции эстетического воспитания/Отв. ред. Н.И.Киященко.- М., 1999.

80. Соколов И. В. Фотодело.-Ростов н/Д: Феникс, 2000.

81. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Изобразительное искусство.- Обнинск, 1996.

82. Справочник фотографа.-М.: Высш. шк., 1989.

83. Стасевич В.Н. Пейзаж: Картина и действительность.- М., 1978.

84. Стасевич В.Н. Искусство портрета. М., 987.

85. Усов Ю. Н. Учебно-воспитательная деятельность в детских и подростковых фото-коллективах. – М, 1987.

86. Фельдман Я., Курский Л. Техника и технология фотосъемки.- М., Легкая и пищевая промышленность, 1981.

87. Фомин А. Светопись Н.И. Свищева-Паоло.- М., Искусство, 1964.

88. Фотограф сродни охотнику / Г. Мавлиева // Республика Башкортостан.-Б.м.-20.-28 апр.-С. 3.

89. Фото и видео: Справ.-М.: Дрофа, 1995.

90. Фотокинотехника. Энциклопедия.- М., Советская энциклопедия, 1981.

91. Фотоклуб / Респ. центр нар. творчества М-ва культуры Респ. Башкортостан.-Уфа: Агидель, 1993.

92. Художественное и научное творчество.- Л., 1972.

93. Шашлов Б. А. Теория фотографических процессов: Учеб. для вузов по спец. "Технология полигр. пр-ва.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Мир кн., 1993.

94. Шеклеин А.В. Фотографический калейдоскоп.-5-е изд.-М.: Химия, 1994.

95. Шорохов Е.В. Композиция.- М., 1986.

96. Энциклопедический словарь юного художника. М., 1983.

97. Эстетическое сознание и процесс его формирования, Ин-т философии АН СССР, М., Искусство, 1981.

98. Юон К.Ф. Об искусстве: В 2Т.- М., 1959.

99. Я был подмастерьем у деда-фотографа / Г. Мавлиева // Республика Башкортостан.-Б.м.-20.-9 июня.

100. Якобсон П.М. Психология художественного творчества. М., 1971.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації