Поиск по базе сайта:
1 Основні елементи карткової платіжної системи 25 Розділ 2 icon

1 Основні елементи карткової платіжної системи 25 Розділ 2
Скачати 122.79 Kb.
Назва1 Основні елементи карткової платіжної системи 25 Розділ 2
Дата конвертації08.07.2013
Розмір122.79 Kb.
ТипДокументи

Материалы предоставлены интернет - проектом www.diplomukr.com.ua®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срокВступ 3
Розділ 1. Банківські платіжні картки в системі безготівкових розрахунків 6
1.1. Поняття та принципи системи безготівкових розрахунків в Україні 6
1.2. Сутність пластикових карток та їх характеристика 18
1.3. Основні елементи карткової платіжної системи 25
Розділ 2. Аналіз функціонування пластикових карток в банківській системі 53
2.1. Аналіз діяльності банків України в системі карткових розрахунків 53
2.2. Аналіз динаміки карток АТ ВАБанку та аналіз структури пластикових карток 60
Динаміка сум нарахування зарплати зображена на рис. 2.8. 65
Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку індустрії банківських пластикових карток в Україні 68
3.1. Система обслуговування на основі дебетових та кредитових карток 68
3.2. Вдосконалення технологій функціонування пластикових карток 85
ВИСНОВОК 92
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95


Актуальність. Ринок банківських послуг останнім часом розвивається під значним впливом передових технологій. Одним із напрямків банківської діяльності, де постійне їх оновлення має вирішальне значення, є карткові платіжні технології.
В останні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характеризувався чітким перевищенням попиту на банківські послуги над їх пропозицією, що і стимулювало стрімкий зріст кількості банків, а також сприяло спеціалізації банківських установ. Наприклад, надавалась перевага роботі з організаціями, а в розвиток обслуговування фізичних осіб в більшості випадків або залишався на другому плані, або зовсім ігнорувався. Дійсно, залучення коштів населення потребує на початковому етапі істотних фінансових вкладень і організаційних зусиль, які обумовлені необхідністю створення розвиненої мережі пунктів обслуговування, проведенням рекламної компанії, PR- заходів т.д.
Однак поступова насиченість регіональних ринків банківських послуг призвела до жорсткої міжбанківської конкуренції і боротьби за нові сегменти ринку, які раніше були непривабливими. До їх числа належить і банківське обслуговування фізичних осіб. В цій ситуації пластикові картки виявили свої безспірні технологічні переваги стосовно традиційних платіжних інструментів, що і поставило їх в центр уваги банків, які почали реалізовувати проекти по залученню коштів населення.
Дана дипломна робота є актуальною і присвячена саме проблемам роботи банків з пластиковими картками, розгляду можливих моделей функціонування банків в платіжній системі, і іншим проблемним питанням, з якими найчастіше приходиться зустрічатись при виконанні операцій по обслуговуванню карток та впровадження зарплатних проектів.
Сутністю проблем є необхідність:
• впровадження в Україні єдину внутрішню карткову систему;
• захисту від шахрайства по карткам;
• розвитку законодавчої бази;
• переходу до використання більш прогресивних технологій;
• розширення ринку використання банківських карток.
Питання, пов’язані з безготівковими розрахунками розглядалися в роботах ряду як вітчизняних (М. Білухи, І. Бланка, Ф. Бутинця, С. Голова, В. Горелкіна, В. Завгороднього, А. Кузьмінського, А. Мазаракі, Є. Мниха, В. Сопка та ін.), так і закордонних науковців (Д. Блейка, Ф. Вуда, Є. Брігхема, Глена А. Велша, Деніела Г. Шорта та ін.).
Мета та задачі дослідження
Мета роботи – визначення проблем карткового ринку України та шляхи їх вирішення.
Задача роботи – на основі аналізу сучасного карткового ринку в Україні знайти і запропонувати шляхи вирішення проблем та напрямки його подальшого розвитку.
Об’єкт та предмет дослідження
Об’єкт дослідження – ринок банківських послуг, зокрема картковий ринок України, законодавче поле України.
Предмет дослідження – кредитні та дебетні картки, емісія та використання карток, платіжні системи та захист від шахрайства.
Практичне значення
Практичне застосування виконаного дослідження можливо у всіх банках України які працюють, або збираються працювати на картковому ринку. Також ця робота може застосовуватися у навчальних закладах для підготовки спеціалістів банківської сфери.
Інформаційне забезпечення
При написанні роботи були використані матеріали періодичних видань, книжки зарубіжних і вітчизняних авторів ( Голубович А.Д., Міримска О.М., М.І. Савлу, А.М.Мороз, М.Ф.Пудовкіна., Э.Рид, Р.Котлер), веб-сайтів та законодавства України. Велику частку матеріалів, при написанні роботи, було використано з наробіток ВАТ КБ “ВАБАНК”.
Майбутнім банківським працівникам прийдеться займатись саме новими досягненнями в банківській сфері, тому ця робота може стати зручним посібником для вивчення моделей функціонування платіжних систем на основі пластикових карток, які для нашого ринку банківських послуг є одним з найбільш важливіших сегментів.


Узагальнення досвіду роботи на картковому ринку визначено: що не дивлячись на принципові переваги пластикових карток як інструмента безготівкових розрахунків, а також наявність багаторічного досвіду їх масового використання в західних країнах, просування карток на українському ринку наштовхнулось на ряд перешкод. Ці проблеми носять об’єктивний характер і пов’язані, в першу чергу, не з картками особисто, а з загальною ситуацією на вітчизняних ринках фінансових і торгових послуг приватним особам. Навідміну від США, де пластикові картки були запропоновані населенню як черговий платіжний засіб і повинні були завоювати вже сформований ринок безготівкових розрахунків, в нашій країні картки відкривають нову главу в фінансовій практиці приватних осіб.
Тому на сьогоднішній день основна частина населення виявила неготовність до використання карток, яка проявилась як в недовірі до цих нових засобів, так і в нерозумінні їх можливостей. Слід зазначити, що це стосується масового споживача.
Наступною проблемою є формування мережі приймання карток. Можливо, що протягом певного часу ситуація буде вирішена. Як уже зазначалося вище, еквайєр-центри платіжних систем, не чекаючи об’єктивного покращення ситуації, винаходять шляхи по залученню торгових точок. Більш швидких результатів можна чекати від мережі видачі готівки і, преш за все, мережі банкоматів. Тут платіжні системи і банки володіють ситуацією і питання полягає лише до можливостей фінансування таких програм.
Значному розвитку карткових розрахунків допоможе і втілення зарплатних проектів. Вони дозволять банку-емітенту при помірних витратах на створення мережі обслуговування забезпечити прилив суттєвих фінансових ресурсів.
Упродовж десятиріччя в платіжних технологіях відбулись істотні зміни: модернізувалися самі картки, вдосконалювалося термінальне обладнання для їх обслуговування.
Паралельно з платіжними картками, оснащеними магнітною стрічкою, починають з’являтися картки з чіпами; можливість самих чіпів з роками швидко розширюються: від звичайних із мінімальною пам’яттю й низьким рівнем безпеки – до наділених великим обсягом пам’яті, Java-аплітами, динамічними протоколами захисту та можливістю безконтактної взаємодії з платіжними терміналами.
Платіжне оснащення за цей період також суттєво модернізувалося: від звичайних банкоматів та імпрінтерів – до мобільних платіжних терміналів і банкоматів, які забезпечують взаємодію з платіжною системою за допомогою зв’язку в стандартах GSM або CDMA. З’явилися нові банкомати, здатні приймати готівку, та “банківські кіоски” – інтерактивні термінали, які дають клієнтові змогу власноруч виконувати деякі банківські операції.
В умовах високого технологічного розвитку платіжні системи отримали можливість концептуально нові проекти в соціальній сфері.
Для нашого ринка також можна запропонувати організацію спеціалізованої приймальної мережі банківських карт адаптованих під обслуговування різноманітних сфер.
Як ми бачимо, наша країна має великий потенціал для застосування карткових розрахунків. У вирішенні багатьох питань, пов’язаних з картковим бізнесом, може допомогти держава.
Отже дипломній роботі було запропоновано:
1. Впровадження загальнонаціональної платіжної карти, яка буде доступна для широких мас населення і буде обслуговуватись всіма банками України.
2. Створення єдиного національного “stop-list” по пластиковим карткам.
3. Для скорішого переходу до найбільш прогресивного виду платіжних карток (смарт-карти або картки з чіпом) можливо впровадження комбінованих карток, на яких буде використана як магнітна стрічка, так і вмонтований чіп. Що дозволить її використання у всіх стандартах.
4. Для нашого ринка також можна запропонувати організацію спеціалізованої приймальної мережі банківських карт адаптованих під обслуговування різноманітних сфер.
5. Інтегрувати на одному платіжному інструменті можливості щодо оплати цілої низки послуг:
 комунальних, за користування електроенергією та зв’язком;
 поштових і фінансових послуг УДППЗ “Укрпошта”;
сплати проїзду в метрополітені, залізничному транспорті (через автоматизовані каси продажу квитків), міському транспорти й таксі;
 вартості паркування;
 штрафів ДАІ;
 оплати заправки автомобілю в декількох мережах АЗС
 послуг при страхуванні цивільної відповідальності та ін.
А також вмістити інформацію стосовно:
 програм соціального страхування та захисту;
 медичного страхування;
 дисконтних програм;
 ідентифікації особи.


1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
3. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. № 851-IV.
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-ІІІ).
5. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 31, ст.286.
6. Закон України “Про Національний банк України” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України за станом на 10 січня 2002 року № 2922—ІІІ).
7. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. №2346-III.
8. Закон України „Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 року N 852-IV.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.276.
9. Інструкція № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" : Постанова Правління НБУ // Галицькі Контракти.– 1996.– № 41.– С. 44-48; 1997.– № 23-24.– С. 173-189.
10. Інструкція НБУ № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті" від 27.05.1996 р.
11. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
12. Лист Вищого господарського суду України „Про Закон України "Про електронний цифровий підпис"” від 03.07.2003 N 01-8/746.
13. Основні тези Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003 - 2005 роки.//Прес-служба Національного банку України, адреса статті - http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Pres_rel/2003/03-02-03.htm
14. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки // Бухгалтерія. - 2001.– №11.– С.43-46.
15. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 р. № 520
16. Постанова Національного Банку України „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” №22 від 21.01.2004.
17. Постанова НБУ “Про затвердження Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України” від 29.03.96 р. №80.
18. Постанова правління НБУ „Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки” № 37 від 24.02.97.
19. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 29 березня 2001 р. N 135 (В редакції Постанови Правління Національного банку України від 4 червня 2003 р. N 227).
20. Постанова правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” №367 від 27.08.2001.
21. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання” від 05.03.2003 р. №82 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 р. за №224/7545.
22. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період” N 577 від 23.12.2003
23. Постанова правління НБУ „Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій із використанням платіжних карток у банках України” N 524 від 17.12.2001.
24. Постанова правління НБУ „Про організацію розрахунків за банківськими платіжними картками” №135 від 23.03.99.
25. Постанова правління НБУ «Про затвердження Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів» N 161 від 24.04.2000.
26. Висновок до проекту Закону України “Про електронний цифровий підпис” (реєстраційний №1286) підготовлений до другого читання та зауваження щодо впровадження проектів електронної комерції в Україні.
27. Азаров М. Регіональна система масових електронних платежів // Вісник НБУ.– 1998.– № 11.– С. 49.
28. Аналіз діяльності комерційного банку. / За ред. Ф.Ф. Бутинця та ін. - Житомир: ПП "Рута", 2001 – С. 520.
29. АРМ «Украина-Клиент» версия 4.07. Руководство пользователя. К.:Институт компьютерных технологий, 2003. - 62 с.
30. АСУ "БАРС/2000 Банк" - http://sis.terna.ru/index.php?menu_id=11
31. Бадашин В.В. Использование пластиковых карт в АКБ "ВАБАНК"/ В.В.Бадашин, В.В. Саенко // Банковские технологии.– 1997.– № 4.– С. 40-42.
32. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства.– К.: Либідь, 1998.– С. 213-220.
33. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р. – C. 417
34. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. -2003. -№14(439). – С. 13.
35. Белов В. А. Юридическая природа безналичных расчетов и «безналичных денег» // Бизнес и банки. -1998. -№ 52.
36. Березина М. П. Вопросы теории безналичных расчетов // Банковское дело. -1998. -№8. – С. 17.
37. Бондарович Г.Г. Национальная система массовых электронных платежей. Ч.2. Сценарий операций и безопасность системы // Банковские технологии.– 1996.– № 2.– С 4-10.
38. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169с.
39. Быстров Л. Пластиковые карты в розничной торговле и сфере услуг // Маркетинг і реклама.– 2002.– №7-8.– С. 41-49.
40. Вавилов А.В. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем / А.В.Вавилов, И.И.Ильин.– М.: Европеум-пресс, 1999.– 128с.
41. Васильченко З.М. Розрахунки платіжними картками в Україні: стан, проблеми та перспективи / З.М. Васильченко, А.В. Демченко // Фінанси України.– 1998.– № 10.– С. 74-83.
42. Виды пластиковых карт - http://www.varo-inform.com/adv_poly_plasticcards.htm
43. Воловник А. Региональная система безналичных платежей / А. Воловник, А. Козловский // Банковские технологии.– 1998.– № 8.– С. 92-96.
44. Галиць О. Особливості здійснення транскордонних переказів в Європейському Союзі // Вісник НБУ. -2004. –№2. –С.24-27.
45. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
46. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2004-го року.//Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.44-45
47. Директива 1999/93/EC Европейского парламента и совета от 13 Декабря, 1999 г. Относительно структуры сообщества для электронных подписей.
48. Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками // Банківська справа.– 1999.– № 5.– С. 57-59.
49. Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів // Вісник НБУ. -2003. -№9 –С.11-13.
50. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. -2003. -№7.– С. 31.
51. Єрохіна Н.А. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України.– 2002.– №3.– С. 134-139.
52. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с.
53. Згурський О. Розрахунки платіжними картками // Дебет-Кредит.– 2001.– № 50. - С. 115-125.
54. Институт компьютерных технологий | Решения для банков | Система "Клиент-Банк" http://www.ict.com.ua/ru/kb/index.shtml
55. Карманов Є.В. Банківське право України: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Х.: Консум, 2000. – 464 с.
56. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.:КНЕУ, 2001. – 636 с.
57. Кіт П. "Пластикові" гроші // Політика і культура.– 2000.– №36.– С. 24-25.
58. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
59. Колесник А. П, Компьютерные системы в управлении финансами. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 312 с.
60. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа.– 2000.– №1.– С.49
61. Королёв А.М. Расчёты в Internet с использованием пластиковых карт // Банковские технологии.– 1997.– № 4.– С. 27-32.
62. Кочанова Е., Гобарева Я. Автоматизация банковской деятельности на основе технологии WorkFlow // Банковские Технологии. -2003. -№3 – С. 21.
63. Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків // Банківська справа.– 2000.– № 6.– С. 3-8.
64. Крюкова С. Технология овердрафтного кредитования по пластиковым карточкам // Банковские технологии.– 2000.– №7-8.– С.52-57.
65. Лазепко І. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит.– 2001.– № 50. - С. 99-114.
66. Лебедєв Л. Пластикова картка - не розкіш, а засіб розрахунку // Український промисловець.– 2001.– №7.– С. 10-11.
67. Мазница А. Национальные электронные кошельки.//Зеркало недели. -2003. -№6 – С. 12.
68. Мальцев Ю., Шкаринов И. К проблеме безакцептного и бесспорного списания денежных средств с корсчетов банков // Бизнес и банки. — 1996. —-№5 —с. 21—23.
69. Махаєва О. Харченко В. Платіжна система Нідерландів і контроль за нею // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.48-53.
70. Міжнародними пластиковими картками користується весь світ. - http://www.pib.lviv.ua/Services/Cards/CreditCardsUkr.asp
71. Новоселова Л. Правовая природа безналичных расчетов // Экономика и жизнь. — 1995. — № 44. – С. 32.
72. Огляд найновіших законодавчих тa нормативно-правових актів з питань банківської діяльності // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.34-36.
73. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
74. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року.// Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.70
75. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. –К.:КНЕУ, 2003. – 347 с.
76. Патрікац Л,. Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.38-43
77. Письменна Л. Проблеми та шляхи вдосконалення обслуговування банками платіжного обороту населення / Л. Письменна, Н. Вознюк // Вісник НБУ.– 1999.– № 10.– С. 48-51.
78. Платіжна система України. Безготівкові розрахунки. // Інформаційна довідка НБУ, http://www.bank.gov.ua/Pl_syst/Bez_r.htm
79. Платіжні документи. Школа бухгалтера. Урок 40. Практика // Дебет-Кредит. -2003 . - №27. – С. 16.
80. Платіжні системи // Навч. посібник / В.А. Ющенко, А.С. Савченко, С.Л. Цокол, І.М.Новак.– К.: Либідь, 1998.– 416с.
81. Побудова банківської системи України. // Інформаційна довідка Національного Банку України, адреса посилання - http://bank.gov.ua/B_syst/index.htm
82. Подольский Д.В. Моделирование и оценка эффективности инвестиций во внутрибанковскую карточную платёжную систему // Бухгалтерия и банки.– 1999.– № 10.– С. 37-44.
83. Поливанюк В. Основи банківської діяльності щодо автоматизації електронних розрахунків // http://www.crime-research.ru/library/Polivan1.htm
84. Прес-конференція керівників VISA // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.53.
85. Проблема державної ваги // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.53.
86. Проводова Н. Гривнева карточка... Мы пойдём другим путём! // Бизнес.– 1997.– № 23.– С. 23.
87. Рибай О.Й.Операції ощадного банку України: Навч.посібник. – К.: Знання, 1998.– С. 71-94.
88. Річний звіт КБ „Синтез” за 2001 рік.
89. Річний звіт КБ „Синтез” за 2003 рік.
90. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239с.
91. Розвиток економіки та банківської системи України. // Матеріали до прес-конференції Сергія Тігіпка "Розвиток економіки та банківської системи України".-2004 р. - http://pr.bank.gov.ua/ukr/economy.html
92. Романченко Е. "Электронные деньги" - взгляд экономиста // Інвестиції : практика та досвід.– 2002.– №1.– С. 20-22.
93. Рубанова Т. Технологічні аспекти обслуговування банківських платіжних карток // Банківська справа.– 2000.– №2– С. 47-50.
94. Рудой И.В. Организационно-правовые аспекты использования электронных технологий в платежных системах // Проблемы информатизации.– 2001.– №2.– С.80-87
95. Савченко А. Бургіна Є. Виконання базових принципів для системно важливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських переказів НБУ // Вісник НБУ. -2003. -№8.- С. 29.
96. Савченко А. Національна система масових електронних платежів // Вісник НБУ.– 1999.– № 8.– С. 3-12.
97. Савченко А. СЕП і ДЦП: можливості співробітництва // Вісник НБУ.– 1996.– № 6.– С. 9-10.
98. Савченко А. ТОПАЗ - основа для побудови інтегрованої платіжної системи України // Вісник Національного банку України.– 1999.– № 3.– С. 11-14.
99. Савченко А., Коваль І. СЕП: виповнюється перше десятиліття // Вісник НБУ. -2003. -№7. – С. 15.
100. Слинько Д. НБУ бореться з готівкою // Галицькі Контракти. -2003. -№14.
101. Стрельников М. Безналичные расчеты в национальной валюте // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 2001. – №31. – С. 34-35.
102. Тавасиев А. М. К вопросу о содержании понятий: "расчеты" и "платежи" // Бизнес и банки. — 2002. —№ 3 –– C. 36.
103. Харченко В. Нове у використанні платіжних карток // Вісник НБУ. - 2003. - №11 – С.69-71.
104. Экономика и банковская система Украины: 2003 год - итоги, 2004 год – перспективы. К.:Укрсоцбанк, 2004 г. – 35 с.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації