Поиск по базе сайта:
Курсова робота з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» icon

Курсова робота з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
Скачати 132.04 Kb.
НазваКурсова робота з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
Дата конвертації08.07.2013
Розмір132.04 Kb.
ТипДокументи


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»

на тему: «Сутність операцій з імпорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку»


2009

ЗМІСТВступ 3

1.2. Нормативно законодавча база обліку операцій з імпорту товарів, робіт і послуг 5

2.2. Первинні документи при імпортних операціях 8

3.2. Оподаткування при здійсненні імпортних операцій 10

Висновок 11

Список використаної літератури 12

Вступ
В процесі господарської діяльності підприємства досить часто виникає потреба в товарах імпортного виробництва, а також в отриманні робіт та послуг іноземних спеціалістів. Імпорт (імпорт товарів, робіт, послуг) - це купівля (у тому числі з оплатою у негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням їх на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Імпортна операція - комерційна діяльність, що пов'язана з закупівлею та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській діяльності.

До імпортних операцій відноситься: придбання товарно-матеріальних цінностей від іноземних постачальників на умовах комерційного кредиту; ввезення товарно-матеріальних цінностей або отримання послуг в порядку бартерних угод; ввезення товарів в рахунок централізованих імпортних закупок; придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг з оплатою готівкою; отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг в якості безоплатної допомоги.

Основними завданнями бухгалтерського обліку імпортних операцій є: перевірка правильності документального оформлення товарних та розрахункових операцій; дотримання вимог валютного та митного законодавства; формування достовірної інформації про рух імпортних товарів (купівля, зберігання, реалізація); формування достовірної інформації про курсові різниці.


Імпорт можна обмежувати:

- через митні тарифи. Чим вищі митні тарифи, тим вищою, напевно, буде ціна імпортованого товару. Якщо мито буде дуже високим, то це може змусити імпортера відмовитися від ввезення товару в країну. Для імпортера важливо заздалегідь знати всі ставки ввізного мита і своєчасно одержувати інформацію про зміни в ставках ввізного мита. Бажано, щоб всі відомості про імпортні мита, у тому числі про зміни в їхніх ставках, публікувалися заздалегідь, ще до їхнього введення в дію (наприклад, за 60 днів);

- іншими засобами. Ці інші засоби можна об'єднати під назвою "нетарифні обмеження імпорту".

Деякі товари підлягають імпортним квотам або кількісним обмеженням.

Законодавство, яке обмежує імпорт, може мати найрізноманітнішу спрямованість. Воно може, наприклад:

- забороняти ввезення товарів;

- обмежувати ввезення у визначені порти;

- обмежувати маршрути перевезення товарів;

- обмежувати місця збереження товарів;

- обмежувати можливості використання товарів.

Такі обмеження можуть ставитися до всіх імпортних товарів, у тому числі до тих, які пересилаються поштою або розміщуються у вільних економічних зонах.

Експортеру завжди потрібно переконатися в тому, що його контрагент у країні імпорту надав йому відповідну і вичерпну інформацію, що дозволить підготувати товар до ввезення в країну, в тому числі забезпечити відповідне упакування, маркірування тощо, і що імпортер, із свого боку, здійснив всю необхідну підготовку для ввезення товару в країну. Законодавство багатьох країн про зовнішню торгівлю постійно змінюється. Щоб одержати повну і вичерпну інформацію про порядок імпорту, потрібно в деяких випадках консультуватися з компетентними державними органами країни імпорту.

^

1.2. Нормативно законодавча база обліку операцій з імпорту товарів, робіт і послуг
Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законодавством України. Базовим законом, що регламентує зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання є Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. №959-ХІІ. У ньому визначено:

 • принципи зовнішньоекономічної діяльності;

 • суб’єкти, види ЗЕД;

 • право на здійснення ЗЕД;

 • регулювання ЗЕД;

 • спеціальні правові режими ЗЕД;

 • відповідальність у ЗЕД;

 • порядок розгляду спорів у ЗЕД;

Чинним законодавством України чітко регламентовані питання укладання, оформлення, реєстрації зовнішньоекономічних договорів, крім Закону про ЗЕД під час укладання таких договорів слід керуватися цілим рядом нормативних документів. Це:

 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-IV;

 • Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-IV;

 • Декрет КМУ від 19.02.1993р. №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;

 • Закон України від 23.09.1994р. №185/ 94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;

 • Закон України від 15.09.1995р. №327/95-ВР «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах»;

 • Закон України від 23.12.1998р. №351-ХIV «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності»;

На митниці сплачені:

 • митні збори;

 • ПДВ.

Транспортні послуги з доставки склали 360 грн. (з ПДВ).

На дату перерахування грошових коштів постачальникові курс склав 5,2 грн. за 1 долар США.

Таблиця 2.1

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський

облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1.

Оприбуткований імпортний товар за митною вартістю, указаною у ВМД ($8 000 x 5,0)
2.

Сплачено на митниці:

- ввізне мито і митні збори

- ПДВ3.

Нарахований ПДВ
4.

Відображені транспорті послуги:

- на суму послуг

- на суму ПДВ5.

Віднесені:

- ввізне мито і митні збори – на вартість імпортного товару

- ПДВ – до податкового кредиту6.

Нарахована курсова різниця від операційної діяльності ($8000 x (5,2 – 5,0))
7.

Списаний дохід від операційної курсової різниці на фінансовий результат
8.

Перераховані грошові кошти постачальникові імпортного товару ($8000 x 5,2)

Приклад 2. Придбання імпортного товару з попередньою оплатою.

Перерахована передоплата за імпортний товар у сумі 10000 доларів США. Курс НБУ на дату перерахування склав 5.1 грн. за 1 долар США.

На дату оприбуткування товару курс НБУ склав 5,0 грн. за 1 долар США.


^

2.2. Первинні документи при імпортних операціях
Для відображення руху товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій використовуються такі документи:

1) технічна документація — технічні паспорти машин і обладнання, формуляри і опис виробів, інструкції з монтажу, налагоджування, управління і ремонту;

2) товарно-супровідна документація — сертифікат про якість товару;

3) транспортна, експедиторська і страхова документація — залізнична на­кладна та ЇЇ копія, страховий поліс або сертифікат;

4) складська документація — документ іноземного комерційного складу, що містить розписку про прийняття товару на зберігання і заставне свідоцтво;

5) митна документація — вантажна митна декларація, сертифікат про похо­дження товару, довідки про сплату мита, акцизів і зборів, податку на додану вартість;

6) документи по нестачах і псуванню товару — комерційний акт про нестачі, аварійний сертифікат;

7) розрахункова документація — рахунок-фактура, розрахункова специфі­кація, перевідний вексель (тратта);

8) банківська документація — заява про переказ валюти, інкасові доручен­ня, доручення про відкриття акредитиву, чек, доручення на розподіл експортної виручки; виписки операцій по розрахунковому і валютному рахунках;

9) контракт і копія контракту (мовою оригіналу та в перекладі), нотаріально засвідчена;

10) ліцензія на експорт (якщо товар підлягає ліцензуванню);

11) претензійно-арбітражна документація — претензійний лист, позовна за­ява, постанова суду про задоволення або відхилення позову.

Порядок відносин між замовником та виконавцем регулюється укладеним договором (контрактом).

Для розрахунків з іноземними контрагентами за придбані необоротні активи доцільно використовувати (рахунок 685 "Розрахунки з іншими кредиторами", облік на якому ведеться аналогічно до попереднього випадку.

Але курсова різниця по такій заборгованості, що буде погашатись іноземною валютою або її еквівалентами, відображається на рахунках 974 "Втрати від не операційних курсових різниць" та 744 "Дохід від поопераційної курсової різниці" відповідно.Синтетичний облік розрахунків з контрагентами по всіх послугах, пов'язаних з доставкою товарно-матеріальних цінностей до місця призначення, (транспортних, експедиторських, страхових) ведеться на рахунку 68 "Розрахунки по інших операціях". Ці послуги в залежності від місця розташування їх виконавця можуть бути оплачені як в національній, так і в іноземній валюті. В останньому випадку облік по рахунку слід вести в порядку, передбаченому для відображення в обліку імпортних операцій.

Аналітичний облік розрахунків по імпортних операціях рекомендується здійснювати в розрізі країн, а всередині їх - в розрізі постачальників, номерів контрактів та документів (рахунків) до сплати. В будь-якому випадку повинен бути забезпечений чіткий контроль своєчасності розрахунків за кожною поставкою товарів. Аналітичний облік імпортних поставок ведеться за місцями зберігання і обліковими (товарними) партіями, при визначенні ознак яких береться до уваги: характер товару,
^

3.2. Оподаткування при здійсненні імпортних операцій
При ввезенні (пересиланні) товарів платниками податків на митну територію України базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів (п.4.3 ст.4 Закону про ПДВ). Необхідно зазначити, що вказана вартість повинна бути не меншою, ніж митна вартість, визначена у ввізній митній декларації з урахуванням:

- витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження і страхування до пункту перетину митного кордону України;

- сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів;

- плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, які належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, які включаються до 'ціни товарів (робіт, послуг) згідно із законами України з питань оподаткування.

Датою виникнення податкових зобов'язань при ввезенні (імпортуванні) това­рів є дата оформлення ввізної митної декларації із зазначенням у ній суми ПДВ, що підлягає сплаті.

ПДВ сплачується платниками податку одночасно зі сплатою мита та митних зборів (до/або на день подання вантажної митної декларації для митного оформ­лення).

Ставка ПДВ становить 20%, за винятком операцій, до яких застосовується нульова ставка.

Порядок нарахування ПДВ при імпорті товарів (робіт, послуг):

Сума ПДВ нараховується за формулами:

а) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

Спдв = (В + См + Са) х Я / 100;

б) на товари, що обкладаються тільки митом:

Спдв = (В+ См)хПІ 100;

в) на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:

Висновок
Імпортна операція - комерційна діяльність, що пов'язана з закупівлею та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській діяльності.

Основними завданнями бухгалтерського обліку імпортних операцій є: перевірка правильності документального оформлення товарних та розрахункових операцій; дотримання вимог валютного та митного законодавства; формування достовірної інформації про рух імпортних товарів (купівля, зберігання, реалізація); формування достовірної інформації про курсові різниці.

Облік імпортних товарно-матеріальних цінностей ідентичний загальним вимогам обліку, за виключенням деяких особливостей, зокрема: приймання імпортних товарів з обов'язковою участю експерту торгово-промислової палати України із складанням приймального акту і акту експертизи. При виявленні нестачі або дефекту товарів складається рекламаційний акт; обов'язкове декларування імпортних товарів при перетині митного кордону України; відображення в обліку приймання товарів, що імпортуються, за датою вантажної митної декларації; необхідність відокремленого обліку імпортних товарів і розрахунків по їх придбанню, що випливає з особливостей оподаткування цих товарів; організація аналітичного обліку за найменуваннями, кількістю товарів, обліковими партіями, контрактами, країнами та консигнаторами.

Українські підприємства відповідно до чинного законодавства можуть ввозити з-за кордону необоротні засоби, матеріали, сировину, товари та інші товарно-матеріальні цінності щодо яких немає обмежень.

Імпорт товарів передбачає збільшення активів підприємства у вигляді запасів. Імпортовані роботи (послуги) не можуть бути визнані запасами підприємства, тому вони відображаються в бухгалтерському обліку підприємства як витрати.

Сума імпортованих робіт (послуг) відображається на рахунках витрат тієї діяльності, у зв’язку з якою вони здійснені.
^

Список використаної літератури

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-IV;

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-IV;

 3. Декрет КМУ від 19.02.1993р. №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;

 4. Закон України від 23.09.1994р. №185/ 94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;

 5. Закон України від 15.09.1995р. №327/95-ВР «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах»;

 6. Закон України від 23.12.1998р. №351-ХIV «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності»;

 7. Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" №332-XIV від 22.12.1998р.

 8. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №1829-3 від 22.06.2000р.

 9. Постанова КМУ і НБУ від 21.06.1995р. №444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті»;

 10. Положення про валютний контроль, затверджене постановою Правління НБУ від 08.02.2000р. №49;

 11. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) затверджене наказом Мінекономіки України від 06.09.2001р. №201;

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.1999р. №318;

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000р. №193;

 14. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир, ЖТІ, 2000. – 640 с.

 15. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. 768с.

 16. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Бутниця Ф.Ф.- Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

 17. Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. – 288 с.

 18. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО,2000, 245 с.

 19. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. –Тернопіль: Лілея, 2000. –100 с.

 20. Пархоменко Н. Бухгалтерський облік в Україні // Київ –1997.

 21. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності // Київ: ВТОВ “А. С. К.”, 1998.

 22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник для студ.вищ.навч.закл.екон.спец. – К.:А.С.К.,2000. – 784

 23. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред.проф. М.П.Войнаренка. – Київ: Наукова думка, 2002. – 718 с.

 24. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2000. 578 с.

 25. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації