Поиск по базе сайта:
Зміст Вступ Теоретична частина Життєві цикли товарної категорії Практична частина Розробка маркетингового плану Розробка заходів з стабілізації виробництва виробу «А» Висновки Література Вступ icon

Зміст Вступ Теоретична частина Життєві цикли товарної категорії Практична частина Розробка маркетингового плану Розробка заходів з стабілізації виробництва виробу «А» Висновки Література Вступ
Скачати 65.81 Kb.
НазваЗміст Вступ Теоретична частина Життєві цикли товарної категорії Практична частина Розробка маркетингового плану Розробка заходів з стабілізації виробництва виробу «А» Висновки Література Вступ
Дата конвертації08.07.2013
Розмір65.81 Kb.
ТипДокументи

Зміст


Вступ………………………………………………………………………..3


1. Теоретична частина……………………………………………………..5

1.1. Життєві цикли товарної категорії……………………………………5


2. Практична частина……………………………………………………..11

2.1. Розробка маркетингового плану…………………………………….11

2.2. Розробка заходів з стабілізації виробництва виробу «А»…………14


Висновки…………………………………………………………………..17


Література…………………………………………………………………19


Вступ


У період становлення економіки держави необхідними умовами розвитку товарно-грошових відносин є активна участь у цих проце­сах широких верств населення, врахування суспільної думки, а та­кож гармонізація суспільних зв'язків.

Успіх бізнесу здебільшого залежить від своєчасного встановлення зв'язків із громадськістю за допомогою засобів масової інформації — преси, радіо, телебачення. Налагодити тісні контакти з численними інститутами споживачів, партнерів, державних органів влади і сус­пільством загалом неможливо без глибоких знань, досвіду й компе­тентності керівників комерційних фірм, фахівців у сфері маркетингу.

Маркетинг є водночас системою мислення і системою дій.

У сучасних умовах розвитку українського бізнесу чимало трудно­щів і невдач на цьому шляху досить часто пояснюються недостат­ньою поінформованістю, правдивістю, гнучкістю та відкритістю учасників ринку.

Маркетинг — це постійний і систематичний аналіз потреб ринку, що сприяє розробці ефективних товарів з особливими властивостя­ми, призначених для конкурентних груп покупців. Ці особливі влас­тивості відрізняють їх від товарів конкурентів і в такий спосіб ство­рюють виробникові стійку конкурентну перевагу.

З метою поліпшення економічної ситуації, насичення ринку това­рами й послугами необхідно боротися за споживача, постійно онов­люючи продукцію, що випускається, розширюючи коло пропонова­них послуг, а також підвищуючи їх якість. Лише за таких умов маркетинговою діяльністю вдасться охопити значну кількість підпри­ємств, насамперед тих, що беспосередньо пов'язані з кінцевим спо­живачем — населенням.

Для пожвавлення ринку в боротьбі за споживача необхідно прис­корити науково-технічний прогрес. Важливу роль у цьому процесі відіграватиме маркетинг, який дає змогу виявляти нові технології й технічні новинки, сприяє прискоренню їх упровадження у вироб­ництво. Останнім часом маркетинг став основною функцією управ­ління, що складається з комплексу заходів підприємства, спрямова­них на завоювання ринку та зміцнення своїх позицій на ньому.

Успішно організована і здійснена робота з маркетингу допомагає оперативніше і своєчасніше виявляти й ліквідовувати недоліки у стратегічному плануванні, організації та реалізації комерційної ді­яльності, а також у системі управління загалом, налагоджувати тіс­ну співпрацю із суспільством.

Мета контрольної роботи - розглянути життєві цикли товарної категорії, а також розробити маркетинговий план з стабілізації виробництва виробу А та фінансового стану (ліквідації збитковості) підприємства.


^ 1.1. Життєві цикли товарної категорії.


Життєвий цикл товару - це концепція, яка характеризує роз­виток обсягів збуту продукту та прибуток від його реалізації, пропо­нує заходи щодо стратегії й тактики маркетингу з моменту надходжен­ня продукту на ринок і до його зняття з ринку. Вперше опублікована американським економістом Теодором Левітом у 1965 р. концепція життєвого циклу продукту - це лише теоретична модель життя това­ру в період його перебування на ринку. Проте ця модель широко вико­ристовується в маркетинговій практиці як така, що досить добре відпо­відає практичному досвіду, дозволяє описати і проаналізувати не тільки товари, а й ринкове життя ідей, політичних партій, громадських діячів, місць для забудов, курортів, послуг і т.п.

вырезано

Тому необхідно розробити заходи з стабілізації виробництва продукції.

При розробці певних заходів з ліквідації перевитрат необхідно вартісні перевитрати перерахувати в матеріальні за дійсними цінами на 2008 рік:

  • вартість основних матеріалів – 2500 грн. за 1 т.;

  • вартість додаткових матеріалів – до 2000 грн. за 1 т.;

  • вартість 1 нормо-години за V розрядом робіт – до 10 грн.


Маркетинговий план стабілізації виробництва виробу «А»


1. Зміст плану: аналіз ринкового становища, проблем підприємства, вивчення цілей підприємства, розробка маркетингової стратегії й тактики поведінки підприємства на ринку, здійснити відповідні розрахунки прибутковості (збитковості) підприємства; на основі аналізу розробити маркетинговий план стабілізації виробництва та ліквідації збитковості підприємства.

2. Ринковий стан: у результаті незадовільної роботи підприємства на ринку товар не користується попитом, тобто можна констатувати, що підприємство є неконкурентоспроможним.

3. Аналіз можливостей та проблем: для стабільної роботи підприємства необхідно провести аналіз всіх витрат, визначити, які з них доцільно здійснити, оцінити «виграш» підприємства.

4. Цілі: постановка основних цілей, вибрати з них головні. Переглянути рентабельність продукції, можливість збільшення обсягу виробництва, розширення ринку – відкрити точки у інших регіонах, де попит на дану продукцію більш високий.

5. Маркетингова стратегія: розробити повноцінну маркетингову стратегію, яка б була спрямована на збільшення прибутку підприємства, зниження трудомісткості, енергозберігаючих факторів та ін..

6. вырезано


ВИСНОВКИ


Життєвий цикл товару - це концепція, яка характеризує роз­виток обсягів збуту продукту та прибуток від його реалізації, пропо­нує заходи щодо стратегії й тактики маркетингу з моменту надходжен­ня продукту на ринок і до його зняття з ринку. Вперше опублікована американським економістом Теодором Левітом у 1965 р. концепція життєвого циклу продукту - це лише теоретична модель життя това­ру в період його перебування на ринку. Проте ця модель широко вико­ристовується в маркетинговій практиці як така, що досить добре відпо­відає практичному досвіду, дозволяє описати і проаналізувати не тільки товари, а й ринкове життя ідей, політичних партій, громадських діячів, місць для забудов, курортів, послуг і т.п.

Класична модель життєвого циклу продукту може бути представ­лена у вигляді графіка, який ілюструє динаміку обсягів продажу і прибутку від реалізації за весь час перебування продукту на ринку.

У контрольній роботі проводимо аналіз витрат з виготовлення виробу «А» для розробки Маркетингового плану стабілізації виробництва.

В ході аналізу визначаємо за якими статтями сталися перевитрати:

  • основні матеріали;

  • додаткові матеріали;

  • покупні вироби та напівфабрикати;

  • зарплата з нарахуваннями;

  • накладні витрати.

Виробничий аналіз показав, що на підприємстві зросли витрати на матеріали порівняно з запланованими показниками на (+156) або на 13,6%.

Перевитрати з заробітної плати склали (+18) грн., цехові та загальнозаводські витрати зросли відповідно на (+26) та (+10) грн. Зросли витрати на утримання та експлуатацію обладнання на (+8) грн., при запланованих 17,4% прибутку фактично не отримало ні прибутку, ні збитків, отже рентабельність підприємства дорівнює 0.

Фактична собівартість склала 1350 грн. (1350 – 1150 = 200 грн.). Перевитрати собівартості склали +200 грн.

Тому у контрольній роботі було розроблено маркетинговий план з стабілізації виробництва виробу А та фінансового стану (ліквідації збитковості) підприємства, а також заходи з стабілізації виробництва продукції .


Перелік використаної літератури


1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга - М.: Вильяме, 1998 - 1056 с.

2. Маркетинг / А.Н. Романов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. -560с.

3. Маркетинг / Уткин Э.А. - М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1998. - 320 с

4.Маркетинг партнерских отношений / Ян X. Гордон. - Санкт-Петербург: Питер, 2002

5. Панкрухин А.П. Маркетинг - М.: Институт международного права и экономики им.Грибоедова, 1999. - 398 с.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації