Поиск по базе сайта:
Модуль ІІ. Системи обробки даних тема Технології роботи з таблицями в середовищі табличного процесора ms excel icon

Модуль ІІ. Системи обробки даних тема Технології роботи з таблицями в середовищі табличного процесора ms excel
Скачати 90.73 Kb.
НазваМодуль ІІ. Системи обробки даних тема Технології роботи з таблицями в середовищі табличного процесора ms excel
Дата конвертації21.11.2012
Розмір90.73 Kb.
ТипДокументи

МОДУЛЬ ІІ. СИСТЕМИ ОБРОБКИ ДАНИХ


Тема 3.1. Технології роботи з таблицями в середовищі табличного процесора MS EXCEL

Створення, редагування та форматування таблиць. Обчислення даних в таблицях з використанням формул та функцій. Призначення та характеристика основних елементів робочого вікна табличного процесора MS Excel. Технологія формування звітних таблиць з використанням прямих посилань та вбудованих функцій. Графічне представлення даних в таблицях. Створення списку даних. Використання форм для роботи із списками. Впровадження підсумків. Аналіз даних у списках за допомогою запитів (фільтрація даних). Аналіз даних у списках за допомогою зведених таблицьПрактичне заняття 6 (4 години)


Побудова таблиць та проведення обчислень в середовищі табличного процесора MS Excel


Мета: оволодіти навичками побудови таблиць та засвоїти технологію проведення обчислень за допомогою формул та вбудованих функцій.

.


Завдання


 1. Ввести назви стовпців таблиці та відформатувати їх згідно з індивідуальним завданням

 2. Встановити по кожному стовпцю необхідний тип даних та заповнити таблицю даними

 3. Для заповнення таблиці розрахунковими даними використати формули та вбудовані функції

 4. За допомогою фінансових функцій розв’язати задачі

 5. Скласти звіт з практичної роботи


Практичне заняття 7 (4 години)


Побудова звітних таблиць та графічна інтерпретація даних в середовищі табличного процесора MS Excel


^ Мета: засвоїти технологію створення звітних таблиць та здобути навички побудови графіків і діаграм за даними таблиць


Завдання


 1. На окремих аркушах робочої книги побудувати таблицю поточних даних та таблицю-довідник.

 2. На іншому робочому аркуші створити шапку звітної таблиці. За допомогою прямих посилань і вбудованих функцій для роботи з масивами внести дані з перших двох таблиць. Виконати необхідні розрахунки даних за допомогою формул.

 3. Проілюструвати дані звітної таблиці за допомогою гістограм, лінійчатих та кругових діаграм, графіків та діаграм з областями.

 4. Вміти виконувати форматування різних елементів діаграм.

 5. Скласти звіт з практичної роботи


Практичне заняття 8 (4 години)


Технології створення та аналізу списків


Мета: оволодіти навичками побудови списків та засвоїти технологію їх аналізу з використанням запитів, підсумків та зведених таблиць


Завдання


 1. Створити список на основі готової таблиці за індивідуальним завданням

 2. Виконати сортування та фільтрацію даних у списку за індивідуальним завданням

 3. Впровадити у список підсумки за індивідуальним завданням

 4. Побудувати зведену таблицю для даного списку та прокоментувати її

 1. Скласти звіт з практичної роботи


Приклад таблиці (на ній виконувати всі завдання)

Прізвище

назва

ціна

кількість

дата_надходження

Сума

Ступник

право

45,00 грн.

6

04.02.2011

=ціна*кількість


Шатило

історія

28,00 грн.

21

13.02.2011

 

Бендрик

географія

35,00 грн.

28

28.02.2011

 

Шатило

політологія

55,00 грн.

30

26.02.2011

 

Ступник

право

56,00 грн.

34

09.02.2011

 

Бендрик

політологія

12,00 грн.

45

18.02.2011

 

Ступник

географія

46,00 грн.

64

23.02.2011

 

Бендрик

історія

35,00 грн.

76

07.02.2011

 Сума


 

середня 
 

максимум 
 

мінімум 
 

обчислити


^ Завдання для самостійної роботи


За рекомендованими джерелами скласти конспект теоретичного матеріалу за наступними питаннями:

 1. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні елементи її.

 2. Типи даних в ЕТ.

 3. Можливості табличного процесора Місrosoft Еxcel.

 4. Елементи вікна. Інтерфейс користувача в Еxcel.

 5. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій Еxcel.

 6. Типи діаграм у ТП Еxcel та їх призначення.

 7. Характеристика засобів управління даними в ТП Еxcel.


Запитання для самоперевірки


  1. Загальна характеристика систем табличної обробки даних, можливості їх застосування в державному управлінні для виконання розрахунків і створення документів.

  2. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні елементи її. Типи даних в ЕТ.

  3. Можливості табличного процесора Місrosoft Еxcel. Елементи вікна. Інтерфейс користувача в Еxcel: меню, панелі інструментів, довідкова система, майстер діаграм, засоби автоматизації введення даних і обчислень, сервісні функції.

  4. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій. Типи діаграм та їх призначення.

  5. Технології розв‘язування завдань за допомогою табличного процесора Місrosoft Еxcel.

  6. Управління процесом обчислень.

  7. Інструменти спеціального форматування робочих книг (автоформат, стилі, умовне форматування, довільні формати, виноска).

  8. Управління даними в ЕТ (представлення таблиці як бази даних, застосування форми для введення та редагування даних в базі даних, сортування, фільтрація, підведення підсумків), їх аналіз за допомогою зведених таблиць та консолідація даних.

  9. Технологія створення діаграм та графіків на основі табличних даних.

  10. Можливості табличного процесора для редагування та модифікації створених діаграм.


Література: 1-5, 7, 9, 26-31, 44, 49-51

 1. Бакушевич Я. М., Капаціла Ю. Б Інформатика та комп'ютерна техніка: навч.-метод. посіб.. — Т. : ТІСІТ, 2007. — 292с

 2. Бережна О. Б., Сисоєва Ю. А. Інформатика та комп'ютерна техніка (розділ "Проектування баз даних"): Конспект лекцій / Ч. 1 — Х. : ХНЕУ, 2005 — 44с.

 3. Валецька Т. М., Бабій П. І., Григоришин І. А., Баловсяк Н. В., Косяченко С. В., Парасінчук І. Г. Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах: навч. посібник /Ч. 1 — К. : Дакор; КНТ, 2008 — 319с.

 4. Валецька Т. М., Бабій П. І., Григоришин І. А., Барасюк Я. М., Баловсяк Н. В., Косяченко С. В. Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах: навч. посібник / Ч. 2 — К. : Дакор; КНТ, 2008 — 536с.

 5. Гімчинський О. Г., Гімчинська С. Ю. Інформатика та комп'ютерна техніка: MS WORD: Навч. посібник. — Чернівці : Рута, 2007. — 144с.

 6. Зіміна І. В., Новосад Н. М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч. посібник / Федерація профспілок України. Інститут туризму. — К., 2005. — 74с.

 7. Зіміна І. В. Інформатика та комп`ютерна техніка. Розділ "Електронні таблиці MS EXCEL": навч. посібник / Федерація профспілок України; Інститут туризму. — К., 2007. — 67c.

 8. Інформатика і комп'ютерна техніка. Основи інформатики. Основи інформаційних технологій та програмування. Комп'ютерна техніка та програмування: Конспект лекцій з розділу "Системи управління базами даних. Microsoft Access" / Н. Н. Бровченко (уклад.), О. Л. Сєдих (уклад.). — К. : НУХТ, 2002. — 31 с.

 9. Краскевич В. Є., Петренко В. Р., Кашуба С. В., Зінченко Є. Г. Інформатика та комп'ютерна техніка: навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Ч. 2 : Табличний процесор Excel 2000. — Кривий Ріг : Мінерал, 2007 — 164с

 10. Кучерява Т. О., Сільченко М. В., Шабаліна І. В. Інформатика та комп'ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивідуальної роботи / К. : КНЕУ, 2006. — 448с.

 11. Макарова М. В., Карнаухова Г. В., Запара С. В. Інформатика та комп`ютерна техніка: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — Суми : Університетська книга, 2008. — 665c.

 12. Оксанич А. П., Титаренко В. С., Костенко О. П. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч. посіб. для студ. екон. та техн. спец. вищ. навч. закл./ Ч. 1 : Текстовий процесор Word. — Д. : Системні технології, 2003 — 272с.

 13. Редько М. М. Інформатика та комп`ютерна техніка: навч.-метод. посібник з контрольними завданнями для заоч. форми навч. / Вінниця : Нова Книга, 2007. — 568c.

 14. Глушаков С.В., Сурядный А. С. Microsoft Word XP для профессионала. — Х. : Фолио, 2007. — 463с.

 15. Кочетов А. Б. Microsoft Word 2003 для начинающих: Краткое руководство для вашей первой работы. — М. : Аквариум, 2004. — 127с.

 16. Леонтьев Ю. Г. Самоучитель Office Word 2003. — СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Новосибирск ; Ростов н/ Д : Питер, 2004. — 283с

 17. Магеровська Т. В. Практикум Mikrosoft Word / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. — 114с.

 18. Маккормик Д. Секреты работы в Windows, Word, Excel: полное руководство для начинающих / Игорь Тимонин (пер.). — Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. — 240с.

 19. Меженный Олег Анисимович. Microsoft Word 2003: Краткое руководство. — М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2004. — 203с.

 20. Пащенко И. Г. Карманный справочник по Word. — Ростов н/Д. : Феникс, 2005. — 123с.

 21. Штайнер Г. Word 2003: Справочник. — М. : ЛБЗ, 2005. — 646 с.

 22. Зелинский С. Э. Microsoft Windows Vista. Вопросы и ответы. Русская версия: [руководство]. — 3-е изд. — СПб. : Корона-век, 2008. — 558с.

 23. Матвеев М. Д., Юдин М. В., Куприянова А. В. Microsoft Windows XP. Все об использовании и настройках: самый полный самоучитель по использованию и настройке Windows XP!. — Изд. 3-е, перераб. и обновлен. — СПб. : Наука и техника, 2008. — 620 с.

 24. Ботт Эд, Зихерт Карл. Локальные сети и безопасность Microsoft Windows XP. Inside Out: полное руководство / Я. Майсова (пер.с англ.). — М. : ЭКОМ, 2007. — 943с.

 25. Холмогоров В. Windows XP: самоучитель. — 2-е изд. — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2006. — 382с.

 26. А. Лоран. Лучшие методики применения Excel в бизнесе / О.В. Зайцева (пер.с англ.). — М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2006. — 458с.

 27. Штайнер Гюнтер. Excel 2003: Справочник. — М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2006. — 559с.

 28. Чаповська Р., Вальдрат О. Робота з електронними таблицями Excel 2000 / XP / 2003: навч. посібник. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. — 253с.

 29. Уокенбах Джон. Формулы в Microsoft office Excel 2007 / С.А. Храмова (пер.с англ.и ред.). — М.; СПб.; К. : Диалектика, 2008. — 722с.

 30. Глушаков С. В., Сурядный А. С., Мачула О. В. Microsoft Excel XP для профессионала. — Х. : Фолио, 2007. — 319с.

 31. Харвей Грег. Excel 2003 для "чайников": полный справочник / Е.Н. Дериева (пер.с англ.и ред.). — М.; СПб.; К. : Диалектика, 2007. — 679с.

 32. Степанов В. П,, Ковріжних І. П. Система управління базами даних MS ACCESS: навч. посібник для самост. роботи студентів / Харківський національний економічний ун-т — Х. : ХНЕУ, 2007. — 288с. :

 33. Блюттман Кен, Фриз Уэйн. Анализ данных в Access. Сборник рецептов: [пер. с англ.]. — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2008. — 349с.

 34. Гончаров А. Ю. Access 2007: справочник с примерами. — М. : Кудиц-Пресс, 2008. — 293с.

 35. Кошелев В. Е. Access 2007: эффективное использование. — М. : Бином, 2008. — 590с.

 36. Фридман С. Я., Логачев Е. Н., Харченко В. Р. Microsoft Access: практикум. — Д. : НГУ, 2006.  Ч. 1 : Создание таблиц баз данных. — Д. : НГУ, 2006 — 134с.

 37. Створюємо презентації. Power Point. — К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. — 112с.

 38. Глушаков Сергей Владимирович, Ломотько Денис Викторович, Сурядный Алексей Станиславович. Работа в сети Internet / Х. : Фолио, 2004. — 390с.

 39. Локальные сети, модемы, интернет: ответы и советы / Игорь Грень (сост.). — Минск : ООО "Новое знание", 2004. — 351с.

 40. Лобунец Е. Ю., Решетник Н. А. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. / Краматорск : ДГМА, 2008. — 116с.

 41. Пятибратов А. П., Гудыно Л. П., Кириченко А. А. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник для студ. Вузов/М. : Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008. — 734с.

 42. Сквирский В. Д., Рубан А. В. Компьютерные сети. Локальные сети: учеб.-метод. пособие / Луганск : ГУ "ЛНУ им. Т.Шевченко", 2008. — 129с.

 43. Столлингс В. Операционные системы.- М.: Издательский дом "Вильямс" -2004.- 848 с.

 44. К. Карлберг. Управление данными с помощью Microsoft Office Excel, М: Издат. Дом Вильямс, 2005 - 448 с.

 45. Степаненко О.С. Настройка персонального компьютера. Установки BIOS. Самоучитель- М.: Диалектика -2004.- 336 с.

 46. Тарнавський Ю.А. Internet-технології: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2004. – 120 с.

 47. Гусев В.С. Поиск в Internet. Самоучитель. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 336 с.

 48. Спека М.В. Microsoft PowerPoint 2003. Самоучитель. – М.: Издательский дом "Вільямс", 2004. – 368 с.

 49. Сингаевская Г. И. Функции в Microsoft Office Excel. Решение практических задач, - М: Диалектика, 2005г.- 880 стр., с ил.; 

 50. К. Берк, П. Кайри. Анализ данных с помощью Microsoft Office Excel,; М: Издат. Дом Вильямс, 2004 г. - 560 стр., с ил.; 

 51. Александров В.В. Диаграммы в Microsoft Office Excel. Краткое руководство,; - М: Диалектика, 2004г.-160 стр., с ил.; 

 52. Microsoft PowerPoint 2003. Русская версия. Практ. пособие. Серия "Шаг за шагом" / Пер. с англ.. – М.: СП ЭКОМ, 2005. – 384 с.

 53. Меженний О.О. Microsoft Windows XP. Стислий курс.- М.: Видавничий дім "Вільямс" -2004.- 224 с.

 54. Ковтанюк Ю.С. Установка, обновление, настройка и восстановление Windows -К.: Мк-пресс -2006.- 304 с.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації