Поиск по базе сайта:
Робоча програма з дисципліни “ Економіка й організація виробництва ” icon

Робоча програма з дисципліни “ Економіка й організація виробництва ”
Скачати 295.6 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни “ Економіка й організація виробництва ”
Дата конвертації06.02.2013
Розмір295.6 Kb.
ТипРобоча програма

ЗАТВЕРД ЖУЮ Київський національний університет Декан факультету _________ _______ ім. Тараса Шевченка

"____"_______________200_ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни_________ __“ Економіка й організація виробництва ”_

Загальна кількість годин з них :

Факультет_____кібернетики_________ Лекцій_____________68___________________

Спеціальність_______ІС____________ Практичних занять_______________________

Кафедра___________ІС_____________ Лабораторних занять_____________________

Курс, група _________4_____________ Семінарських занять _____________________

Семестр _____________1 - 2____________ Курсове проектування____________________

Навчальний рік________200 /200 ___ Самостійна робота_____6__________________

залік____________4_____________

іспит_________________________

^ 1. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

навчальні тижні


ВИДИ ЗАНЯТТЬ (аудиторні)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Лекції


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Практичні заняттяЛабораторні заняттяСемінарські колоквіумиКонтрольні роботиКомп'ютерне навчанняАтестаціяСамостійна робота

2 2 1

Курсові проекти Курсові роботи

Граф.

викон.
Розрах.-графічн. вправи

годинВивчення лекц. матеріалу. Викон. дом. зав.

Граф.

викон.Підготовка до практ. занятть, контр. робіт


ГодинКонсультації

4Екскурсії


Перегляд кіно

ФільмНавчальне навантаження студентів

Ауд.Поза-ауд.Загальний обсяг навантаження студентів^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА


Дата

Короткий зміст лекційного матеріалу

Кількість годин

Виконання (підпис)

Короткий зміст практичних, лабораторних та семінарських занять

1

2

3

4

5
^ Блок 1 Економіка й організація виробництва в умовах ринкових економічних відносин.


 1. Предмет, об»єкт і мета вивчення курсу. Цілі національної економіки

 2. Ринкові економічні відносини і проблеми виробництва

 3. Види ринків, їх сутність. Ринкова інфраструктура

 4. Задачі, принципи організації виробництва і управління.Блок 2. Виробничий процес. Сутність і організація..


 1. Суть і структура виробничого процесу.

 2. Структура підприємства

 3. Технологічні процеси і типи виробництва

 4. Виробничий цикл та його тривалість

 5. Методи організації виробництва.

Блок 3.
^

Блок 3. Підприємство і система управління.

 1. Підприємство і його сутність

 2. Правові основи діяльності підприємства.

 3. Види підприємств і об»єднань

 4. Класифікатор функцій управління підприємством. Функції управління, їх сутність. Структура управління.


Блок 4. Оцінка ефективності виробництва підприємства.

 1. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства.

 2. Показники рівня виконання виробництва і реалізації продукції, асортиментного плану та ритмічності підприємства, виробничої потужності, основних і оборотних виробничих фондів.

 3. Оцінка результативності використання трудових ресурсів і зарплати.

 4. Аналіз собівартості продукції.

 5. Показники прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства.Блок 5. Державні органи управління, Органи ринкової економіки.

 1. Державні органи управління, їх сутність і роль

 2. Фінансові відношення і банківська система. Регулюючи функції держави. Фінансово-кредитна політика держави.

 3. Податкова система і податкова політика держави.

 4. Механізм функціонування бірж


Блок 6. Економічний механізм функціонування підприємства. Його суть і роль.

 1. Сутність економічного механізму

 2. Рушійна сила і органи руху економічного (господарського) механізму.

 3. Сутність складових внутрішнього економічного (господарського) механізму.

 4. Системи і підсистеми управління. Риси ефективного керівника


Блок 7. Роль економічних законів у системі підприємництва

 1. Економічні закони, їх об»активний характер, сутність і роль у системі підприємництва.

 2. Класифікація економічних законів.

 3. Прогноз розвитку національної економіки

 4. Формування прогнозних планів


Блок 8. Організація збуту і постачання на підприємстві.

 1. Організація держзамовлення та ринок, Пошук замовників, Облік, планування, аналіз і контроль збуту. Рекламна діяльність.

 2. Організація постачання, базові дані і управлінські звіти. Постачальники та їх класифікація. Забезпечення ресурсами.

 3. Прогнозування потреби у матеріалах


Блок 9. Фінансова система

 1. Фінансова система підприємства

 2. Власні і позичені фінансові ресурси. Суть кредитування.

 3. Показники фінансового стану підприємства

 4. Розробка фінансового плану і звіт про фінансові результати.

 5. Баланс доходів і видатків. Бізнес – план. Звіт про фінансові результати.


Блок 10. Облік на підприємстві

 1. Організація бух обліку.

 2. Система рахунків і особливості проводок. Бухгалтерський рахунок. Активні і пасивні рахунки


Блок 11. Планування і аналіз господарської діяльності

 1. Техніко-економічне планування. Методика

 2. Оперативне і перспективне планування. Оперативний облік і аудіт.

 3. Аналіз результатів діяльності, економічний аналіз і синтез результатів діяльності.


Блок 12. Аналіз трудових факторів та вплив їх на результативність виробничої діяльності.

 1. Суть, мета і джерела аналізу трудових ресурсів

 2. Аналіз чисельності, руху та використання робочої сили.

 3. Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці.


Блок 13. Науково технічний прогрес

  1. Науково технічний прогрес, його суть і роль

  2. Форми інтеграції науки і виробництва

  3. Венчурний бізнес

  4. Організація фінансування технологічного процесу інноваційної діяльності, стратегія та тактика.

  5. Лізингове фінансування.


Блок 14. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та комп»ютерні інновації

 1. Сучасні, нові і прогресивні технології

 2. Паралельні технології

 3. Кластерні технології


Блок 15. Автоматизація робочих місць і виробництва.


 1. Характеристика робочих місць, структура, особливості.

 2. Автоматизовані робочі місця

 3. АСУ

 4. ІС, АІС, СППР


Блок 16. Кіберакмеологічні системи автоматизації виробництва


 1. Акмеологія, синергетика, когнітологія

 2. Біхевіоризм, НЛП

 3. Показники якості

 4. Методика проектування кіберакмеологічних ІС


Блок 17. Методи програмування задач виробництва.

 1. Методи аналізу предметної області

 2. Визначення вимог до системи

 3. Методи систематичного та теоретичного програмування

 4. Формальні методи.


Блок 18. Модернізація податкової служби

 1. Моделі, методи формування рішень

 2. Статистичне прогнозування

 3. Мікро імітаційне моделювання

 4. АРМ фахівця з податків.


Блок 19. Проектування Веб – сайта підприємства


 1. Вимоги до проектування

 2. Етапи створення

 3. Приклади реалізації


Блок 20. Менеджмент виробництва

 1. Основи сучасного менеджменту

 2. Прийняття рішень Інтелектуальні системи та АРМ менеджера

 3. Математика менеджера

 4. Методи розробки управлінських рішень.


Блок 21. Банківська система і виробництво

 1. Основи банківської системи України.

 2. Основні операції та документи банківської справи.

 3. Електронна комерція

 4. Автоматизація банківської справи

 5. Фінансова діяльність в Інтернет

 6. АБС в Україні.
^ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

1.Оцінка ефективності виробництва підприємства

2


2. Аналіз трудових факторів та вплив їх на результативність виробничої діяльності

2


3.Проектування кіберакмеологічних ІС підприємства

2
Прізвища викладачів, які ведуть заняття

Потік

Група

Лекції

Практичні заняття ( семінари )

Лабораторні роботи

Курсовий проект ( робота )

НДРСАнтонов В.М.

Перелік рекомендованої літератури _________________

 1. Конспект лекцій

 2. Антонов В.М. Інтелектуальні АРМ.- К. ВПЦ. 2000. – 224 с

 3. Анісімов А.В. Системи штучного інтелекту. К.: ВПЦ. – 2000. – 128 с.

 4. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург.- 2002.-608 с.

 5. Немнюгин С., Стесик О. Параллельное программирование для многопроцессорных вычислительных систем.- – СПб.: БХВ-Петербург.- 2002.-400 с.

 6. Антонов В.М. Банки: сучасні інформаційні технології. –Ірпінь. – Академія ДПС України. 2003. – 358 с.

 7. Антонов В.М. Менеджмент: Перспективні інформаційні технології –Ірпінь. – Академія ДПС України. 200. – 374 с

 8. Антонов В.М. Модернізація податкової служби. Моделі методи.АРМ. – К.: КНТ. – 2006. 220 с.

 9. Антонов В.М. Інтелектуально-математичний менеджмент: кіберакмеологічна концепція. – К.: КНТ. – 2007. -528 с.

 10. Антонов В.М., Яловий Г.К. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології. К.: ЦУЛ.- 2005. – 432 с.


Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри МСС протокол №____ від______________

Примітки: Робочий план складається в 2-х примірниках і подається до відповідного деканату; на осінній семестр - не пізніше 15 червня; на весняний семестр - не пізніше 15 грудня

Викладачі_____________________Антонов В.М._____


Зав. кафедрою____________Провотар О.І.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації