Поиск по базе сайта:
Наказ №170 з основної діяльності Про проведення Міжнародного інтерактивного учнівського природничого конкурсу «Колосок» icon

Наказ №170 з основної діяльності Про проведення Міжнародного інтерактивного учнівського природничого конкурсу «Колосок»
Скачати 275.98 Kb.
НазваНаказ №170 з основної діяльності Про проведення Міжнародного інтерактивного учнівського природничого конкурсу «Колосок»
Дата конвертації02.03.2013
Розмір275.98 Kb.
ТипНаказ

УКРАЇНА


CРІБНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
Н А К А З

24 вересня 2012 року смт. Срібне № 170

з основної діяльності

Про проведення Міжнародного

інтерактивного учнівського природничого

конкурсу «Колосок»

Відповідно до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації № 368 від 12.09.2012 р. «Про проведення Міжнародного інтерактивного учнівського природничого конкурсу «Колосок» та з метою пошуку, підтримки талановитих школярів і популяризації природничих знань

НАКАЗУЮ:

1. Директорам ЗНЗ:

1.1. Забезпечити підготовку та участь учнів 1-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів у першому (23 листопада 2012 р.) та другому (12 квітня 2013 р.) етапах Міжнародного інтерактивного учнівського природничого конкурсу «Колосок», згідно з Положенням про проведення та завданнями для підготовки (додатки 1, 2).

1.2. Вжити заходів щодо своєчасного оформлення та відправлення документів учасників конкурсу (додатки 3, 4, 5) на адресу Оргкомітету (а/с 9838, м. Львів, 79038).

2. Районному методичному кабінету (зав.РМК Мартищенко Г.І.) здійснювати методичний супровід проведення конкурсу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувачку РМК Мартищенко Г.І..


Начальник А.М.Семенко


Додаток 1

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

24.09.2012 №


ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс «КОЛОСОК»


І. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного інтерактивного учнівського природничого конкурсу «КОЛОСОК» (далі – Конкурс).


1.2. Конкурс проводиться з метою наукової популяризації та пропедевтики природничих наук серед учнів, поширення та впровадження національних освітніх технологій за кордоном, аналізу та запровадження сучасних прогресивних освітніх зарубіжних технологій в Україні.


1.3. До участі у Конкурсі можуть приєднуватись освітні установи інших держав за наявності національного координатора Конкурсу.


1.4. Основними завданнями Конкурсу є:

- ознайомлення підростаючого покоління з невід’ємним елементом єдиної культури – природознавством;

- формування цілісного погляду на оточуючий світ, уявлень про наукову картину світу, вироблену сучасним природознавством;

- розвиток мотивації учнів до вивчення дисциплін природничого циклу;

- вироблення стійких навичок роботи з науково-популярними виданнями, розвиток читацьких компетентностей, дослідницьких та творчих умінь учнів;

- розширення та поглиблення знань із природничих дисциплін, підтримка талановитих учнів та ініціативних учителів.


ІІ. Учасники Конкурсу


2.1. Учасниками Конкурсу є організовані групи учнів 1-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – ЗНЗ) України та інших держав (далі – Учасники Конкурсу).


2.2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.


2.3. Конкурс проводиться у ЗНЗ.


ІІІ. Організація, умови, строки проведення Конкурсу


3.1. Для організації Конкурсу створюється Організаційний комітет, який:

- визначає правила проведення Конкурсу;

- визначає дату проведення Конкурсу;

- формує банк завдань Конкурсу;

- налагоджує зв’язки з координаторами Конкурсу (вчителями, методистами, представниками громадських організацій) в країнах, регіонах, районах, містах та ЗНЗ;

- організовує перевірку робіт Учасників Конкурсу, відзначення переможців;

- оприлюднює результати Конкурсу;

- проводить статистичний аналіз результатів Конкурсу;

- опрацьовує зауваження щодо проведення Конкурсу та його завдань;

- делегує частину своїх повноважень регіональним координаторам (або зарубіжним партнерам за умови підписання відповідної угоди);

- налагоджує випуск інформаційних та науково-популярних природничих видань, журналу “КОЛОСОК”, газети “КОЛОСОЧОК” із матеріалами для підготовки до Конкурсу;

- за необхідності збирає Координаційну раду для підбиття підсумків Конкурсу.


3.2. Конкурс проводиться щороку у два етапи: осінній (листопад) та весняний (квітень). Обидва етапи Конкурсу є незалежними.


Тематику завдань кожного етапу Конкурсу визначає Організаційний комітет.

Мета першого етапу Конкурсу – пропедевтика знань учнів 1-5 класів та поглиблення знань учнів 6-10 класів з біології, хімії та фізики. Для участі у Конкурсі до встановленого Організаційним комітетом терміну координатор подає заявку на участь у Міжнародному інтерактивному учнівському природничому конкурсі “КОЛОСОК” за формою згідно з додатком до цього Положення.


Мета другого етапу Конкурсу – пропедевтика знань учнів 1-5 класів та поглиблення знань учнів 6-10 класів з астрономії, географії та екології. Для участі у Конкурсі до встановленого Організаційним комітетом строку координатор подає заявку за встановленою формою.


Не менше ніж за день до початку обох етапів Конкурсу Організаційний комітет надсилає координаторам запитання для підготовки до Конкурсу та інформаційні матеріали.


Завдання Конкурсу пропонуються Учасникам Конкурсу на вибір українською та російською мовами.


Заявки приймаються на групу учнів від 10 чоловік і більше, до складу якої можуть входити представники однієї чи всіх вікових груп.


Обов’язковою умовою для участі в Конкурсі для ЗНЗ є наявність координатора проведення Конкурсу.


Координатори Конкурсу реєструються Організаційним комітетом. Діяльність координатора може охоплювати декілька ЗНЗ, усі ЗНЗ міста, району, регіону.


Для участі в Конкурсі учні реєструється у координатора ЗНЗ.


У ЗНЗ Конкурс організовує та проводить координатор разом з учителями природничих дисциплін і початкової школи. У ЗНЗ з великою кількістю Учасників Конкурсу за кожну вікову групу дітей відповідає інший координатор (учитель початкових класів, учитель природознавства, учителі фізики, хімії, біології, географії, астрономії), який (які) надсилає в Організаційний комітет спільну заявку від ЗНЗ.


Заявку на участь ЗНЗ у Конкурсі шкільні координатори передають міському (районному) координатору. До строку, вказаного Організаційним комітетом, районні та міські координатори надсилають заявку в Організаційний комітет.


IV. Зміст і структура завдань


4.1. Вимоги завдань першого етапу Конкурсу:

- завдання формуються для учнів п’яти категорій: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 класи;

- учасникам Конкурсу пропонується 15 тестових завдань для учнів 1-2 класів та 30 тестових завдань для учнів 3-10 класів;

- завдання першого етапу Конкурсу згруповані у три блоки “Фізика і техніка”, “Жива природа”, “Хімія і життя”, які можуть бути об’єднані однією спеціальною темою;

- кожен блок містить 10 тестових завдань для учнів 3-10 класів, які оцінюються у 6 балів, та 5 тестових завдань для учнів 1-2 класів, які оцінюються у 12 балів;

- складність завдань визначається рейтингом після перевірки робіт Учасників Конкурсу;

- до кожного завдання додається п’ять варіантів відповідей, серед яких може бути декілька правильних. У завданнях для 1-2 класів може бути лише одна правильна відповідь;

- вибрані відповіді Учасники Конкурсу відмічають на бланку відповідей;

- відсутність відповіді оцінюється в 0 балів;

- максимальна кількість балів, яку може отримати Учасник Конкурсу за роботу, – 180.


4.2. Завдання другого етапу Конкурсу:

- завдання формуються для учнів п’яти категорій: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 класи;

- учасникам Конкурсу пропонується 15 тестових завдань для учнів 1-2 класів та 30 тестових завдань для учнів 3-10 класів;

- завдання другого етапу Конкурсу згруповані у три блоки: “Астрономія”, “Географія”, “Екологія” (або в один залежно від визначеної спеціальної теми).


4.3. Невід’ємною частиною кожного етапу Конкурсу є творчі завдання:

- щороку Оргкомітет оголошує тематику творчого завдання, яке Учасники Конкурсу виконують за бажанням;

- виконані творчі завдання надсилаються на поштову (електронну) адресу Організаційного комітету в обсязі однієї друкованої сторінки (літературні конкурси) або одного аркуша (малярські конкурси);

- вимоги щодо творчих завдань надаються в інформаційних матеріалах;

- творчі завдання Учасники Конкурсу надсилають упродовж року. Найцікавіші матеріали щомісяця друкуються у науково-популярному природничому журналі “КОЛОСОК” (3-10 класи) та у науково-популярній природничій тематичній щотижневій газеті “КОЛОСОЧОК”(1-2 класи).


Організаційний комітет Конкурсу приймає від координаторів пропозиції щодо формування основного завдання на наступний рік. До формування банку завдань Конкурсу запрошуються досвідчені вчителі та науковці. Прізвища авторів завдань вказуються в інформаційних матеріалах.


4.4. Оргкомітет може змінювати структуру завдання. Про такі зміни Оргкомітет повідомляє координаторів не пізніше ніж за 2 місяці до проведення Конкурсу.

V. Порядок проведення Конкурсу


5.1. Підготовчий етап:

- Організаційний комітет надсилає у координаційні центри матеріали, які містять дату проведення Конкурсу; інструкцію для координатора (інформаційно-пізнавальний плакат, запитання для підготовки до Конкурсу, тематику творчих завдань);

- координатор поширює інформацію про Конкурс, допомагає дітям у підготовці до Конкурсу, повідомляє тематику спеціальних тем, запитання для підготовки, радить літературу для підготовки до Конкурсу, зокрема пропонує перелік статей журналу “КОЛОСОК” та матеріалів газети “КОЛОСОЧОК”.


5.2. Проведення Конкурсу в ЗНЗ:

- конкурс проводиться протягом одного дня в усіх ЗНЗ України за однаковими завданнями для даної вікової групи дітей;

- координатори проведення Конкурсу в ЗНЗ отримують завдання не пізніше ніж за день до проведення Конкурсу відповідно до надісланої заявки;

- координаторам Конкурсу забороняється повністю або частково оприлюднювати завдання до початку проведення Конкурсу. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення Конкурсу в присутності Учасників Конкурсу;

- Конкурс відбувається лише у ЗНЗ або іншому закладі освіти. За дотримання правил проведення Конкурсу відповідає координатор;

- перед початком Конкурсу координатор проводить детальний інструктаж Учасників Конкурсу щодо заповнення бланка відповідей;

- головна вимога до Учасників Конкурсу – самостійна робота над завданнями;

- кожен Учасник Конкурсу отримує аркуш із завданнями та бланк відповідей, який після завершення Конкурсу віддає координатору;

- Конкурс триває 75 хвилин для учнів 3-10 класів та не більше 60 хвилин для учнів 1-2 класів;

- заповнені бланки відповідей та реєстраційні бланки учнів 1-10 класів шкільний координатор передає районному (міському) координатору в день проведення Конкурсу; наступного дня районний (міський) координатор надсилає матеріали на адресу Організаційного комітету;

- учасники Конкурсу та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками своїх робіт, здійсненими Організаційним комітетом;

- з усіма запитаннями щодо проведення Конкурсу координатор може звернутися до Організаційного комітету.


Критеріями оцінювання Організаційним комітетом результатів Конкурсу є:

- на першому етапі – сумарна кількість балів, яку набрав Учасник Конкурсу, та кількість балів, набрана в межах одного блоку;

- на другому етапі Конкурсу залежно від спеціальної теми критерієм оцінювання є загальна кількість балів, яку набрав Учасник Конкурсу.


VI. Апеляція та громадський контроль


6.1. Апеляційна комісія уповноважена розглядати апеляції Учасників Конкурсу з приводу порушення процедури проведення Конкурсу та інформувати МОНмолодьспорт про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

6.2. Апеляція подається впродовж строку, вказаного Організаційним комітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників Конкурсу за адресою Апеляційної комісії.


6.3. Склад Апеляційної комісії затверджує Організаційний комітет Конкурсу.


6.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції в строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени Апеляційної комісії.


6.5. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників Конкурсу та подаються до Оргкомітету протягом двох робочих днів після завершення її роботи для прийняття остаточного рішення.


6.6. Координатори Конкурсу можуть залучати до організації Конкурсу та контролю за дотриманням правил його проведення батьків Учасників Конкурсу (за згодою). Пропозиції та зауваження батьків щодо організації та проведення Конкурсу координатор надсилає до Оргкомітету.


VII. Підбиття підсумків Конкурсу


7.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті МОНмолодьспорту та на сайті журналу «КОЛОСОК» не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.


7.2. Підсумкові звіти за результатами Конкурсу подаються до МОНмолодьспорту. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Конкурсу публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на предметних методоб’єднаннях учителів природничих дисциплін.


7.3. За результатами обох етапів Конкурсу оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів освіти та ЗНЗ – найкращих популяризаторів природничих дисциплін. Відповідно до рейтингу районних (міських) відділів освіти та ЗНЗ – найкращих популяризаторів природничих дисциплін навчальні заклади та їх координатори щороку відзначаються грамотами.


VIIІ. Нагородження Учасників Конкурсу


8.1. Урочиста церемонія нагородження переможців першого та другого етапів Конкурсу та вчителів, які їх підготували, відбувається, як правило, на урочистих заходах, що проводяться в ЗНЗ (День знань, Свято останнього дзвоника тощо).


8.2. Кожен Учасник Конкурсу отримує сертифікат (сертифікати) Конкурсу, інформаційні матеріали Конкурсу:

- сертифікатом “ЗОЛОТИЙ КОЛОСОК” нагороджуються переможці Конкурсу, які набрали понад 80 відсотків сумарної кількості балів;

- сертифікатом “CРІБНИЙ КОЛОСОК” нагороджуються переможці Конкурсу, які набрали понад 67 відсотків кількості балів з окремого блоку завдань;

- усі ЗНЗ отримують диски з інформаційними матеріалами Конкурсу та науково-популярними матеріалами з галузі природознавства;

- координатори, які залучили до участі у Конкурсі понад 50 Учасників Конкурсу 3-10 класів, отримують безкоштовну передплату на рік на ЗНЗ Всеукраїнського природничого науково-популярного журналу для дітей “КОЛОСОК”; понад 30 Учасників Конкурсу 1-2 класів – всеукраїнської науково-популярної тематичної природничої газети для дітей “КОЛОСОЧОК” (передплата на перше півріччя поточного року – після першого етапу Конкурсу, на друге півріччя поточного року – після другого етапу Конкурсу);

- для здійснення передплати координатор разом із заявкою на участь надсилає на адресу Оргкомітету заповнені передплатні абонементи на газету та/або журнал.


IX. Фінансування Конкурсу


Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.


Додаток 2

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

24.09.2012 №


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНКУРСУ «КОЛОСОК-осінній-2012»

^ «НАВКОЛО НАС – ЧУДЕСА!»

1-2 класи

1. Розпитай у батьків, що таке рукотворні (штучні) тіла? Навіщо їх створює людина? З чого вона їх створює?

2. З’ясуй, які технічні прилади, що полегшують людині життя, є у тебе вдома. Розпитай у батьків, як люди обходились без них раніше.

3. Знайди загадки про технічні пристрої.

4. Дізнайся більше про кита, кажана.

5. Пригадай, як називається плід дуба.

6. Розпитай у мами, з яких речовин і як виготовляють тісто.

Прочитай газети “КОЛОСОЧОК”: “Найулюбленіше дерево в Україні” (№ 9/12); “Найбільші наземні тварини” (№ 10/12); “Найдрібніша пташка” (№ 14/12); “Вітаміни для очей” (№ 15/12); “Досліджуємо воду” (№ 16/12); “Несправжні родичі” (№ 25/12); “Хімічні досліди на кухні” (№21/12); “Бджілка” (№17/12).

^ Розв’яжи кросворд “Годівниця” у газеті “Колосочок” “Потурбуйтесь про пернатих друзів” (№ 1/12).

3-4 класи

 1. Що таке рукотворні (штучні) тіла? Навіщо їх створює людина?

 2. З чого людина створює рукотворні тіла? Які ти знаєш штучні та природні матеріали?

 3. З’ясуй, які технічні прилади, що полегшують людині життя, є у тебе вдома. Розпитай у батьків, як люди обходились без них раніше.

 4. Знайди загадки про технічні пристрої.

 5. Які речовини навколо тебе розчиняються у воді, а які – ні?

 6. Знайди інформацію про гази, якими наповнюють повітряні кулі.

 7. Прочитай з батьками у журналі “КОЛОСОК” № 6/12 статтю Дарії Біди “Що таке техніка?”. Розпитай у дорослих, що таке техніка.

^ Прочитай газети “КОЛОСОЧОК”: “Найулюбленіше дерево в Україні” (№ 9/12); “Найбільші наземні тварини” (№ 10/12); “Найдрібніша пташка” (№ 14/12).

Прочитай у журналах “КОЛОСОК” статті: Ірини Пісулінської “Шлюбні подарунки” (№ 9/12); Олесі Капачинської “Слух у птахів” (№ 10/12), “Крихітний лучний народ” (№ 1/12); Віктора Мясникова “Метали, відомі здавна” (№ 4/09), “Бо якщо ми горіть не будем...” (№ 3/10), “Метали-рекордсмени” (№ 3/12), “Неметали” (№ 4/12), “Оксиди” (№ 5/12), “Їхня Величність – солі” (№ 8/12); Наталі Толочко “Крилаті фармацевти” (№ 2/10); Андрія Бригаса “Скільки кислоти у вашому житті?” (№ 3/12).


5-6 класи

 1. Які джерела світла використовували люди у давнину?

 2. У яких технічних винаходах використовують властивості повітря?

 3. Дізнайся, коли винайдено фотоапарат, кінокамеру, телебачення, помпу, друкарську машину.

 4. Які технічні прилади використовуються для передачі інформації на великі відстані?

 5. Дізнайся, як виглядають коала, єхидна, кенгуру, страус Ему, качкодзьоб; які рослини є чемпіонами зі швидкості росту.

^ Прочитай газету “КОЛОСОЧОК” “Найулюбленіше дерево в Україні” (№ 9/12).

Прочитай у журналах “КОЛОСОК” статті: Андрія Шарого “Зробимо світ яскравішим!” (№ 5/10), “Як працює GPS-навігатор?” (№ 1/11); Дарії Біди “Що таке техніка?” (№ 6/12), “Апельсиновий рай” (№ 3/11); Валерія Старощука “Чудо голографії” (№ 7/12); Надії Щипель “Ненажерливі рослини або Смерть мухам!” (№ 1/08); Сергія Стельмаха “Найближча родичка крота” (№ 3/12); Андрія Бокотея “Одуд – метелик наших узлісь” (№ 4/12); Валерія Соболя “Це не бджола, а справжнє медоносне чудо!” (№ 5/12); Віри Сенчини “Глечики-хижаки” (№ 5/12); Анни Гірної “Хижаки на книжкових полицях” (№ 5/12); Валерія Малощука і Олесі Капачинської “Примітивні органи слуху” (№ 7/12); Світлани Постолатій “Сонячна квітка” (№ 4/11); Віктора Мясникова “Метали-рекордсмени” (№ 3/12), “Неметали” (№ 4/12), “Оксиди” (№ 5/12), “Основи” (№ 7/12), “Їхня Величність – солі” (№ 8/12), “Незвичайні неорганічні речовини та суміші” (№ 9/12), “Ці дивовижні органічні речовини” (№ 10/12).

7-8 класи

 1. Які технічні винаходи належать стародавньому винахіднику Герону Олександрійському?

 2. Які матеріали використовують для виготовлення автомобіля?

 3. Які технології освоювала стародавня людина, щоб винайти нові матеріали? А сучасна?

 4. Які письменники-фантасти популяризують наукові та технічні відкриття?

 5. Дізнайся, коли винайдено дирижабль, літак, вертоліт, планер, супутник.

 6. Дізнайся більше про рибу гамбузію, про тварин – чемпіонів зі швидкості руху.

 7. Які рекорди є у таких тварин як ківі, страус Ему, страус нанду, пінгвінів, дрохва?

 8. Тварини і рослини часом мають дивовижні назви. Відшукай такі дивні назви тварин і поділися знахідками з друзями. Дізнайся, хто такі пальмовий злодій, морська свиня, морський чорт, водяний ослик, риба-хірург, риба-ангел, риба-солдат, золота рибка.

Прочитай у журналах “КОЛОСОК” статті: Дарії Біди “Камера-обскура” (№ 2/07), “Що таке техніка?” (№ 6/12); Андрія Шарого “Як працює GPS-навігатор?” (№ 1/11); Валерія Старощука “Чудо голографії” (№ 7/12); Ірини Пісулінської “Заслужені артисти” (№ 4/10), “На війні, як на війні” (№ 5/10); Олени Крижановської “Кульбаба, або Диво-рослина” (№ 7/12); Ярини Колісник “Спіраль життя” (№ 4/12); Ірини Кук “Лабіринти” (№ 9/12); Віктора Мясникова “Оксиди” (№ 5/12), “Кислоти” (№ 6/12), “Основи” (№ 7/12), “Їхня Величність – солі” (№ 8/12), “Незвичайні неорганічні речовини та суміші” (№ 9/12), “Ці дивовижні органічні речовини” (№ 10/12).

 1. Якщо ти читав роман Жуля Верна “Таємничий острів” (або дивився фільм), згадай яку речовину і з чого синтезував головний герой, щоб проникнути у підземелля острова.9-10 класи

 1. Які технічні винаходи належать стародавньому винахіднику Герону Олександрійському?

 2. Які технічні пристрої – прообрази підводного човна – були відомі у стародавньому світі?

 3. Дізнайся, коли винайдено фотоапарат, мікроскоп, телескоп, автомобіль, авторучку.

 4. Які комахи найбільші у світі? Пригадай, як виглядають та чим особливі дрохва, ківі, дронт, моа, велика і мала панди, рись, собака динго.

 5. Тварини і рослини часом мають дивовижні назви. Відшукай такі дивні назви тварин і поділися знахідками з друзями. Дізнайся, чи є такі риби: ластівка, папуга, зебра, золота рибка, горобець.

 6. Пригадай, хто є в ланцюгах живлення продуцентами, консументами, редуцентами.

Прочитай у журналах “КОЛОСОК” статті: Сергія Малинича “Незвичайний мікроскоп” (№ 5/06); Андрія Шарого “Як працює звичайний фотоапарат?” (№ 3/07), “Цифрова камера” (№ 6/09), “Як працює GPS-навігатор?” (№ 1/11); Валерія Старощука “Великий адронний колайдер” (№ 3/12) і “Про явище надпровідності” (№ 8/12); Дарії Біди “Що таке техніка?” (№ 6/12); Валерія Малощука і Олесі Капачинської “Слух у ссавців” (№ 11/12); Ірини Пісулінської “Любов з першого погляду” (№ 6/12), “Яке ж весілля без пісень?” (№ 7/12), “Нумо, до танцю!” (№ 8/12), “Шлюбні подарунки” (№ 9/12); Ірини Микитенко “Засіб проти монахів” (№ 6/07); Валерія Соболя “Блакитна кров у царстві фауни” (№ 5/09); Ірини Кук “Зіркові молекули” (№ 10/11); Андрія Бригаса “Скільки кислоти у вашому житті?” (№ 3/12); Віктора Мясникова “Бо якщо ми горіть не будем...” (№ 3/10), “Оксиди” (№ 5/12), “Кислоти” (№ 6/12), “Основи” (№ 7/12), “Їхня Величність – солі” (№ 8/12); “Незвичайні неорганічні речовини та суміші” (№ 9/12), “Ці дивовижні органічні речовини” (№ 10/12).


УСІ СТАТТІ ТИ ЗНАЙДЕШ НА НАШОМУ САЙТІ www.kolosok.lviv.ua.

“КОЛОСОЧОК”, Всеукраїнська природнича газета для розумників і розумниць, 32 випуски на рік. ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89454.

“КОЛОСОК”, Всеукраїнський природничий науково-популярний журнал для дітей, 12 випусків на рік. ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 92405 (укр. мовою), 89460 (рос. мовою)

^ З “КОЛОСОЧКОМ” І “КОЛОСКОМ” НАВЧАННЯ ЦІКАВЕ, А ЖИТТЯ – РІЗНОБАРВНЕ!

Додаток 3

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

24.09.2012 №ЗАЯВКА

на участь у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі

^ КОЛОСОК- осінній-2012”


від_________________________________________________________

(назва закладу)

Просимо надіслати нам завдання для учасників.


^ Кількість завдань

Мова

Клас

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

укр.
рос.
^ Разом учасників усіх вікових категорій:

Адреса школи (розбірливо, друкованими літерами):


КОМУ:_____________________________________________

(ПІБ, повністю)

КУДИ: ________________________________________________

(вулиця, номер будинку)

_____________________________________________________

(населений пункт, район)

_________________________________________________________

(область)

_________________________________________________________

(поштовий індекс)

Тел. школи:____________ ________________________________

(код)

Координатор проведення конкурсу у школі:________________

(підпис)

Тел. дом.: __________ __________________

(код)

Тел. моб.: ________________________________


^ БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК З ОДНОГО УЧАСНИКА 12 грн. 00 коп.Додаток 4

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

24.09.2012 №


^ ЗАЯВКА

на участь у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі

КОЛОСОК-осінній-2012”

від середніх загальноосвітніх закладів освіти

__________________________________________________________________________

назва міста (району)


^ КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮКІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ

РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮШКОЛА


^ КОД МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ


1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

2

3-4

5-6

7-8

9-10^ РАЗОМ УСІХ УЧАСНИКІВ:

Заявка надсилається разом із копією квитанції про сплату благодійних внесків до 20 жовтня.

Адреса, на яку надсилаються завдання:

Кому:_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________

(вулиця, номер будинку)

_______________________________________________________

(населений пункт)

_______________________________________________________

(область, район)

_______________________________________________________

(поштовий індекс)

Тел. роб.: ____________ _____________________

(код)

Тел. дом.: _______________ ________________________

(код)

Тел. моб.: ______________________________________________

^ Координатор проведення конкурсу в місті (районі): _______________________________

(підпис)

 • Благодійний внесок – 12 грн.

 • На кожних 50 учасників 3-10 класів надсилайте заповнений передплатний бланк журналу „КОЛОСОК” на перше півріччя. Передплатний індекс – 92405 (укр. мовою), 89460 – (рос. мовою).

 • На кожних 20 учасників 1-2 класів надсилайте заповнений передплатний бланк газети „КОЛОСОЧОК” на перше півріччя. Передплатний індекс – 89454.

 • Оплачені абонементи Ви отримаєте разом із призами для учасників.

 • Кожен координаційний центр отримає електронну версію журналів „КОЛОСОК” за 2006-2012 р.

(54 випуски).

Додаток 5

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

24.09.2012 №
Повідомлення


Касир


Поточний рахунок
Ідентифікаційний код


26000300203433

 

26230654
Одержувач платежу:

ЛМГО «Львівський інститут освіти»
Код установи банку бббанкубанку
Найменування установи банку

^ Ф-Львівське ОУ АТ «ОЩАДБАНК»
325796Прізвище, ім'я по батькові платника
Призначення платежу:


^ Благодійний внесокДата
Дата валютування

 
 
Сума
 
Код виду платежуПеня
 

 

 

 

 

 

 
Усього Пред’явлений*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(назва документа: паспорт або документ, що його йййййогойого замінює)

 

 

 
серія

, виданийдата народження
адреса особи

(ким виданий)
Дата видачі
Підпис платника
(прізвище, ініціали)

Квитанція


Касир М.П.
Поточний рахунок
Ідентифікаційний код


26000300203433

 

26230654Одержувач платежу:

ЛМГО «Львівський інститут освіти»
Код установи банку
Найменування установи банку

^ Ф-Львівське ОУ АТ «ОЩАДБАНК» «ОЩАДБАНК» ЩЩЩЩЩЩ«ОЩАДБАНК «ОЩАДБАНК» «ОЩАДБАНК» «ОЩАДБАНК» «ОЩАДБАНК»
325796
Прізвище, ім'я по батькові платника

Призначення платежу:


^ Благодійний внесокДата
Дата валютування

 Сума

 Код виду платежуПеня

Усього
 
 Дата видачі ______ ___


___________

 

 

 Підпис платника


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(прізвище, ініціали)


Заявки надсилайте до 15 жовтня разом із копією квитанції про сплату благодійних внесків. УВАГА! Обов’язково вказуйте призначення платежу – ^ БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК. Із Заявками, у яких понад 50 учасників 3-10 класів, надсилайте заповнений бланк на безкоштовну передплату журналу „КОЛОСОК” на перше півріччя Передплатний індекс – 92405 (укр. мовою), 89460 – (рос. мовою), понад 20 учасників 1-2 класів – бланк на безкоштовну передплату газети „КОЛОСОЧОК” на перше півріччя. Передплатний індекс – 89454. Оплачені абонементи надійдуть разом з призами для учасників. Усі координаційні центри отримають електронну версію журналу „КОЛОСОК” за 2006-2012 р.(54 випуски).

Адреса Оргкомітету: м. Львів, а/с 9838, 79038

www.kolosok.lviv.ua


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації