Поиск по базе сайта:
Тема Комп’ютерні презентації icon

Тема Комп’ютерні презентації
Скачати 158.33 Kb.
НазваТема Комп’ютерні презентації
Дата конвертації10.11.2012
Розмір158.33 Kb.
ТипДокументи

Поурочне планування з інформатики для 10 класу
за навчальним посібником Глинський Я.М. «Інформатика. 10 клас»
(академічний рівень, 35 год, 1 год на тиждень)

Тема 1. Комп’ютерні презентації1.1. Різновиди презентацій. Поняття про презентації та їхнє призначення. Слайдові, потокові та 3D-презентації. Огляд засобів для створення і показу презентацій. Програма MS Power Point. Cтворення фотоальбому.

1.2. Будова слайда. Принципи побудови й оформлення слайда. Структура слайда. Дизайн слайда. Створення текстових написів. Вставляння графічних зображень. Створення тла слайда. *Створення колонтитула.

1.3. Створення презентацій. Способи створення презентації. Майстер автовмісту. Розмітка слайдів. Конструктор слайдів і шаблони оформлення. Створення презентації з існуючої. Створення наступного слайда. Збереження презентації. *Друк презентації.

1.4. Практична робота № 1. Розробка презентації. Створюємо презентацію про себе або презентацію-доповідь. Режими відображення (вигляд) презентації. Показ презентації. *Рукописний текст на слайді.

1.5. Переходи й анімація у презентаціях. Гіперпосилання на слайдах. Кнопки дій. Поняття про створення тестів. Анімація текстів. Налаштування анімації текстів та об’єктів. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти зміни слайдів. Демонстрація презентації у браузері.

1.6. Практична робота № 2. Анімація у презентаціях. Параметри анімаційних ефектів. Налаштування часових параметрів показу.
^

Тема 2. Текстовий процесор2.1. Створення документів за допомогою шаблонів і майстрів. Види документів і правила оформлення документів різних видів. Етикет ділових документів. Приклади типових документів. Шаблони документів. Файл Normal.dot. Власні шаблони.

2.2. ^ Стилі, схема і структура документа. Стилі абзаців і символів. Застосування стилів. Створення змісту. Використання тем. Схема документа. Перегляд (вигляд) документа. *Режим структури документа. *Головний і вкладені документи.

2.3. Практична робота № 3. Використання стилів, шаблонів і майстрів документів. Проектування власних стилів. Створення власних стилів. Дії зі стилями. Майстри календарів, листів та резюме.

2.4. Створення списків і таблиць. Види списків. Нумерований список. Маркеровані списки. Багаторівневі списки. *Непотрібні списки. Вставляння таблиці у документ. Малювання таблиці. Форматування таблиці. *Нестандартне застосування таблиць. **Колонки і буквиця.

2.5. Практична робота № 4. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах. Створення таблиць за заданими зразками. Вставляння графічних зображень у текстовий документ. Налаштування зображення.

2.6. Налаштування середовища текстового процесора. Налаштування файлу Normal.dot. Налаштування параметрів сторінки і макету. Створення колонтитулів. Друк документа. Налаштування середовища користувача програми. Створення і використання макросів.

2.7. Практична робота № 5. Робота з редактором формул. Створення формул різними способами. Створення звіту з теми «Текстовий процесор».

2.8. Тематична контрольна робота «Презентації і текстовий процесор».
^

Тема 3. Системи обробки табличної інформації3.1. Огляд можливостей та інтерфейсу табличного процесора. Поняття про електронну таблицю (ЕТ) і табличний процесор. Поняття про математичні моделі. Найпростіші застосування ЕТ. Формули і суть обчислень в ЕТ. Запуск ЕТ, відкриття і збереження книги. Огляд інтерфейсу програми. Структура книги. Налаштування ЕТ. Найпростіші задачі.

3.2. Робота з даними в ЕТ. Типи даних. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту. Автозаповнення. Копіювання, переміщення і вилучення даних. Види помилок та способи їх усунення.

3.3. Практична робота № 6. Введення даних і використання формул. Адресація клітинок. Копіювання формул. *Задача прогнозування даних.

3.4. Діапазони і навігація в ЕТ. Діапазони клітинок. Виокремлення діапазонів. Назви клітинок і діапазонів. Кнопка автосума. *Посилання на клітинки аркушів і книг. Навігація аркушем та книгою. Вставляння рядків, стовпців і клітинок в ЕТ. Вилучення даних з ЕТ. *Числова нумерація стовпців.

3.5. Практична робота № 7. Форматування ЕТ. Форматування даних, клітинок і діапазонів. Застосування панелі форматування. Умовне форматування даних. Автоформатування.

3.6. Діаграми та графічний аналіз даних. Типи і різновиди діаграм. Аналіз даних і добір типу діаграми. Створення діаграми. Задавання діапазонів даних для діаграм. Структура і форматування діаграми. *Застосування графічного аналізу для прогнозування даних.

3.7. Функції для опрацювання даних. Математичні функції. Логічні функції not, or, and. Логічна функція if. *Текстові функції.

3.8. Практична робота № 8. Аналіз даних за допомогою функцій. Майстер функцій. Статистичні функції. Фінансові функції. Задача про визначення майбутньої вартості теперішніх інвестицій.

3.9. Упорядкування і фільтрація даних. Упорядкування даних. Автоматизоване вибирання даних з таблиць. Автофільтр. *Автоматизоване підсумовування даних із таблиць. *Поняття про комбінації алгоритмічних конструкцій (пошук у циклі).

3.10. Консолідація даних і зведені таблиці. Операції обчислень підсумкових характеристик в ЕТ. *Консолідація даних. Зведені таблиці. Проміжні підсумки. Зведені таблиці.

3.11. Практична робота № 9. Фільтрація даних і обчислення підсумкових характеристик. Розширений фільтр. Проміжні підсумки.

3.12. Тематична контрольна робота «Системи обробки табличної інформації».
^

Тема 4. Служби Інтернету: електронна пошта, інтерактивне спілкування4.1. Принципи роботи електронної пошти (ЕП). Основні поняття про ЕП. Види ЕП. Програми для роботи з ЕП. Адреса електронної поштової скриньки. Реєстрація поштової скриньки на веб-сервері. Створення, надсилання, отримання і перенаправлення повідомлень.

4.2. Практична робота № 10. Електронне листування через веб-інтерфейс. Навігація папками. Вкладені файли. Контакти і адресна книга.

4.3. Робота з поштовим клієнтом (MS Outlook Express). Ознайомлення з інтерфейсом і можливостями поштового клієнта. Папки. Приєднані файли. Надсилання, отримання і перенаправлення повідомлень. *Поняття про правила. Атрибути повідомлень. Керування обліковими записами. Поштові протоколи. Етикет і безпека електронного листування. Адресна книга. Списки розсилки. Приєднання (вкладання) файлів. Одержання повідомлення з приєднаними файлами.

4.4. Практична робота № 11. Електронне листування за допомогою поштового клієнта. Вилучення повідомлень і стискування бази даних повідомлень. Використання адресної книги і списків розсилання. Створення підписів, власних шаблонів листів і бланків. Довідкова система поштового клієнта.

4.5. Інтерактивне спілкування. Поняття миттєвого спілкування. Клієнти MSN Messenger i Windows Live Messenger. Клієнти NetMeeting, ISQ, Skype, QIP. Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями.

4.6. Практична робота № 12. Обмін миттєвими повідомленнями. Створення групи контактів. Відсилання повідомлень. Профайл користувача.

4.7. Практична робота № 13. Спілкування на форумах та в чатах. Форуми. Чати. Етикет інтерактивного спілкування.
^

Тема 5. Інформаційні технології в навчанні5.1. Навчання в інтернеті. Огляд українських і зарубіжних сайтів. Веб-енциклопедії. Поняття про інтерактивне дистанційне навчання.

5.2. Програмні засоби навчання іноземних мов. Електронні словники. Програми-перекладачі та форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.«СХВАЛЕНО»

Заступник директора з НВР

________________ _______________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» вересня 2010 року
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _________________________

_____________ _____________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» вересня 2010 року
^

Інформатика. 10 клас (35 годин)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


проведення уроків інформатики з учнями _______ класу СЗШ № __________________

на I семестр 2010-2011 навч. року вчителя інформатики _____________________
^

1-й семестр (17 годин)


№ з/п

Дата
уроку

Тема уроку

Практична робота

Домашнє завдання

^ Тема 1. Комп’ютерні презентації (6 год)

1
Різновиди презентацій
§ 1.1

2
Будова слайда
§ 1.2

3
Створення презентацій
§ 1.3, № 1

4
Практична робота № 1

Розробка презентації

§ 1.4

5
^ Переходи й анімація у презентаціях
§ 1.4, № 2

6
Практична робота № 2

Анімація у презентаціях

§ 2.1.

Тема 2. Текстовий процесор (8 год)

7
Створення документів за допомогою шаблонів і майстрів
§ 2.1, 2.2

8
Стилі, схема і структура документа
§ 2.2, № 3

9
Практична робота № 3

Використання стилів, шаблонів і майстрів документів

§ 2.3

10
Створення списків і таблиць
§ 2.3, № 4

11
Практична робота № 4.

Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах

§ 2.4

12
Налаштування середовища текстового процесора
§ 2.4, № 5

13
Практична робота № 5

Робота з редактором формул

Повторити теми 1 і 2

14
^ Тематична контрольна робота
§ 3.1

Тема 3. Системи обробки табличної інформації (12 год, 3 із 12)

15
Огляд можливостей та інтерфейсу табличного процесора
§ 3.1, 3.2

16
Робота з даними в ЕТ
§ 3.2, № 6

17
Практична робота № 6

Введення даних і використання формул

§ 3.3
^ Оцінювання за І семестр (СБ-1)

Програма: Інформатика. Навчальна програма для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. 10 клас (Завадський І.О., Дорошенко Ю.О., Потапова Ж.В. )– Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. (Рекомендовано МОНУ, лист № 1/11-4927 від 10.08.06). – К., "BHV", 2009–400 с. Навчальний посібник: Глинський Я.М. Інформатика. 10 клас (Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, лист МОНУ № 1.4.18-Г-419 від 01.07.2010). – Львів, "СПД Глинський", 2010- 272 с.

Учитель інформатики _____________ _____________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» вересня 2010 року

«СХВАЛЕНО»

Заступник директора з НВР

________________ _______________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» січня 2011 року
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _________________________

_____________ _____________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» січня 2011 року
^

Інформатика. 10 клас (35 годин)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


проведення уроків інформатики з учнями _______ класу СЗШ № __________________

на I семестр 2010-2011 навч. року вчителя інформатики _________________
^

2-й семестр (18 годин)


№ з/п

Дата
уроку

Тема уроку

Практична робота

Домашнє завдання

^ Тема 3. Системи обробки табличної інформації (12 год, 9 із 12)

1
Діапазони і навігація в ЕТ
§ 3.3, № 7

2
Практична робота № 7

Форматування ЕТ

§ 3.4

3
Діаграми та графічний аналіз даних
§ 3.4, 3.5

4
Функції для опрацювання даних
§ 3.5, № 8

5
Практична робота № 8

Аналіз даних за допомогою функцій

§ 3.6

6
Упорядкування і фільтрація даних
§ 3.6, 3.7

7
Консолідація даних і зведені таблиці
§ 3.7, № 9

8
Практична робота № 9

Фільтрація даних і обчислення підсумкових характеристик

Повторити тему 3

9
^ Тематична контрольна робота
§ 4.1

Тема 4. Служби інтернету (7 год)

10
Принципи роботи електронної пошти
§ 4.1, №10

11
^ Практична робота № 10

Електронне листування через веб-інтерфейс

§ 4.2

12
^ Робота з поштовим клієнтом
§ 4.2, №11

13
Практична робота № 11

Електронне листування за допомогою поштового клієнта

§ 4.3

14
Інтерактивне спілкування
§ 4.3, №12

15
^ Практична робота № 12

Обмін миттєвими повідомленнями

№ 13

16
^ Практична робота № 13

Спілкування на форумах та в чатах

§ 5.1

Тема 5. Інформаційні технології в навчанні (2 год)

17
Навчання в інтернеті
§ 5.1, 5.2

18
^ Програмні засоби навчання іноземних мов
-

Тематичне оцінювання (ТБ)

Оцінювання за ІІ семестр (СБ-2)

^ Оцінювання за рік (РБ)

Підсумкове оцінювання (ПБ)

Програма: Інформатика. Навчальна програма для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. 10 клас (Завадський І.О., Дорошенко Ю.О., Потапова Ж.В. )– Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. (Рекомендовано МОНУ, лист № 1/11-4927 від 10.08.06). – К., "BHV", 2009–400 с. Навчальний посібник. Глинський Я.М. Інформатика. 10 клас (Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, лист МОНУ № 1.4.18-Г-419 від 01.07.2010). – Львів, "СПД Глинський", 2010- 272 с.

Учитель інформатики _____________ _____________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» січня 2011 року

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації