Поиск по базе сайта:
Перелік питань до комплекного державного екзамену для студентів напряму «Комп’ютерні науки» icon

Перелік питань до комплекного державного екзамену для студентів напряму «Комп’ютерні науки»
Скачати 245.65 Kb.
НазваПерелік питань до комплекного державного екзамену для студентів напряму «Комп’ютерні науки»
Дата конвертації14.11.2012
Розмір245.65 Kb.
ТипПротокол
1. /Питання на держ_екзамен 2.docПерелік питань до комплекного державного екзамену для студентів напряму «Комп’ютерні науки»Перелік питань до комплекного державного екзамену для студентів напряму «Комп’ютерні науки»

 1. Стандартні процедури для роботи із файлами вказаного типу.

 2. Механізм ковзаючого вікна в протоколі Х.25. (10).

 3. Визначення та класифікація семантичних мереж. Задання семантичних мереж.

 4. Цілеспрямовані системи (8).

 5. Реляційна алгебра: теоретико-множинні операції. Приклади (10).

 6. ЕR-модель. Призначення, елементи моделі (10).

 7. Дискретико-подійне моделювання СМО. Основні визначення. Алгоритм моделювання СМО (10).

 8. Канали витоку. Визначення, класифікація (8).

 9. Написати програму, яка викреслює на екрані кораблик. 1. (Задача). Розв’язати задачу ЛЦП методом Гоморі: (12)

F=x1+4x2max

за умов

2x1+4x2≤7

10x1+3x2≤15

x1,x2≥0

x1,x2 – цілі.

 1. Стандартні процедури для роботи із файлами текстового типу.

 2. Протокол Х.25. Структура протоколу. Функції. Вибір сервісу. Формати пакетів (10).

 3. Асиміляція нових знань на основі семантичних мереж. Логічне виведення на семантичних мережах.

 4. Навести означення технічної системи, складної технічної системи (8).

 5. Реляційна модель даних: обмеження цілісності (первинний ключ, зовнішній ключ). Приклади (10).

 6. Модель ділових процесів. Призначення, елементи моделі (8).

 7. Типи моделей масового обслуговування. Формула Литтла. Одноканальні СМО. Багатоканальні СМО (10).

 8. Керування доступом (10).

 9. Написати програму, яка викреслює на екрані ракету.

 10. (Задача). Розв’язати методом ПАВ наступну задачу: (12)

F=x1+x2max

за умов

6x1+5x2≤20

2x1+3x2≤10

x1,x2≥0

x1,x2 – цілі.

 1. Стандартні процедури для роботи із файлами двійкового типу.

 2. Протокол HDLC. Функції протоколу. Формати кадрів, протокол із зупинками і очікуванням, з N-поверненням і вибірковим підтвердженням.

 3. Фрейми та слоби. Наслідування фреймів.

 4. Властивості системної методології (8).

 5. Реляційна модель даних: структура даних (8).

 6. Структурний підхід до проектування програмних систем (10).

 7. Системи масового обслуговування (СМО). Характеристики СМО (10).

 8. Ідентифікація та автентифікація (10).

 9. Написати програму, яка викреслює на екрані ламану лінію, що складається з 200 ланок, забарвлених в різні кольори, вибирані випадковим чином, причому координати ланок теж вибираються випадково.

 10. (Задача). Розв’язати задачу ЛЦП методом ПАВ: (12)

F=x1+2x2max

за умов

5x1+7x2≤21

-1x1+3x2≤8

x1,x2≥0

x1,x2 – цілі.

 1. Процедури та функції для роботи із файлами та каталогами в операційній системі DOS.

 2. Еталонна модель BOS/MOС. Рівні еталонної моделі і їх функції (10).

 3. Поповнення первинних описів на основі фреймових моделей. Мережі подібностей і відмінностей.

 4. Що є задачею дослідження систем ? (8).

 5. Що таке модель даних ? Прилади моделей даних. (8).

 6. Модель швидкої розробки систем (RAD). (10).

 7. Принципи побудови моделей. Технологія моделювання. (10).

 8. Загрози інформації. Визначення, типи, види.

 9. Написати програму, яка виводить на екран зображений нижче узор. Кола мають бути різного кольору. 1. (Задача). Розв’язати задачу ЛЦП методом Гоморі: (12)

F=2x1+x2max

за умов

x1+2x2≤16

x1+2x2≥2

2x1+x2≤1

x1,x2≥0

x1,x2 – цілі.

 1. Вказівний тип даних Pointer. Динамічні змінні. Динамічна пам’ять Pointer.

 2. Концепція архітектури відкритих систем. Протоколи і інтерфейси. (10).

 3. Логічні побудови та логічні моделі.

 4. Навести означення системи, складної системи. (8).

 5. Архітектура баз даних ANSI/SPARC. Фізична та логічна незалежність. (10).

 6. Циклічна модель життєвого циклу систем. (8).

 7. Формальні методи побудови моделей. Етапи створення моделі. (10).

 8. Поняття інформації. Основні властивості захищеної інформації. (10).

 9. Написати програму, яка виводить зображений нижче узор. 1. (Задача). Розв’язати задачу ЛЦП методом ПАВ: (12)

F=x1+4x2max

за умов

2x1+4x2≤7

10x1+3x2≤15

x1,x2≥0

x1,x2 – цілі.

 1. Процедура New. Процедура Dispose. Процедура GetMem. Процедура Freemem.

 2. Еталонна модель BOS/MOС. Її характеристики. (10).

 3. Фразова форма запису логічних формул.

 4. Математичне моделювання як спосіб дослідження об’єктів. (10).

 5. Основні вимоги до системи баз даних. (8).

 6. Водоспадна (ієрархічна) модель життєвого циклу систем. (8).

 7. Основні вимоги до моделей. Види моделювання. (10).

 8. Система нормативних документів із захисту інформації в Україні. (10).

 9. Написати програму, яка виводить на екран точковий графік функції у = 0,5х2 + 4х

 10. (Задача). Розв’язати транспортну задачу методом потенціалів: (12)bj 20 34 16 10 2

 1. Основні процедури та функції для роботи із динамічною пам’яттю.

 2. Метод доступу CSMA/CD і його характеристики.

 3. Аналіз і доведення теорем в логічних моделях.

 4. Особливості СФС (складних формалізованих систем). (8).

 5. Логічна оптимізація виробів реляційної алгебри. Приклади. (10).

 6. Етап життєвого циклу системи «Виготовлення (Побудова)». Склад робіт. (8).

 7. Програмна реалізація імітаційної моделі. Вибір засобів моделювання. Автоматизація програмування. Комп’ютерна інженерія. (10).

 8. Міжмережеві екрани. (10).

 9. Написати програму, яка на змінному диску комп'ютера (А:) створює файл numbers.txt і записує в нього 5 введених користувачем цілих чисел.

 10. (Задача). Розв’язати задачу ЛЦП методом ПАВ: (12)

F=8x1+6x2max

за умов

2x1+5x2≤28

4x1+x2≤10

5x1+2x2≥10

x1,x2≥0

x1,x2 – цілі.

 1. Лінійні списки. Однонаправлені лінійні списки. Двонаправлені лінійні списки.

 2. Міжнародні стандарти в області протоколів ЛОМ і їх зв’язок з еталонною моделлю BOS/MOC. (10).

 3. Побудова теорії певної області знань логічної моделі.

 4. Системний аналіз СФС. (8).

 5. Функціональна залежність: основні поняття й властивості. Приклади. (10).

 6. Етап життєвого циклу системи «Супроводження». Склад робіт. (8).

 7. Імітаційна модель персонального комп’ютера. (10).

 8. Модель аптеки АДЕПТ-50. (10).

 9. Напишіть програму, яка дописує у файл a:\numbers.txt 5 введених користувачем цілих чисел.

 10. (Задача). Розв’язати задачу квадратичного програмування: (12)

z=x12+2x22-2x1x2+5x1-6x2max

2x12+x2≤8

x1+3x2≤15

x1,x2≥0

 1. Модулі в Pascal. Типи модулів в Pascal.

 2. ЛОМ Ethernet. Архітектура, протокол, властивості. (10).

 3. Алгоритм перевірки тверджень на основі методу резолюцій. Модифікації загального методу резолюцій.

 4. Типи задач моделювання і управління складними технологічними підсистемами СФС на етапі кількісного аналізу. (10).

 5. Ненормалізовані відношення й перша нормальна форма. Приклади. (8).

 6. Етап життєвого циклу «Утилізація». Склад робіт. (8).

 7. Перевірка достовірності і правильності імітаційної моделі. (10).

 8. Принципи побудови систем захисту інформації. (10).

 9. Написати програму, яка малює коло, що рухається екраном.

 10. (Задача). Розв’язати задачу ЛЦП методом ПАВ: (12)

F=x1+2x2max

за умов

2x1+9x2≤36

x1+x2≤7

x1,x2≥0

x1,x2 – цілі.

 1. Створення модуля користувача. Стандартні модулі Pascal.

 2. Циклічний метод доступу і його характеристики. (10).

 3. Продукційні моделі. Продукції та мережі виведення.

 4. Класифікація процедур системного аналізу. (8).

 5. Реляційна алгебра: операції проекції, селекції та з’єднання. Приклади. (10).

 6. Етап життєвого циклу системи «Розробка стратегії». Склад робот. (8).

 7. Доцільність використання імітаційного моделювання. Методи проектування імітаційних моделей. (10).

 8. Методи та види несанкціонованого доступу.

 9. Написати програму, яка виводить на екран таблицю вартості, наприклад, яблук в діапазоні від 100 грама до 1 кг з кроком 100. Нижче представлений вид екрану програми, що рекомендується, під час її роботи.

Введіть ціну одного кілограма і натисніть (копійки від грн відокремлюйте крапкою) -> 16.50

Вага (гр)

Cтоимость (крб.)

100

1.65

200

3.30

300

4.95

400

6.60

500

8.25

600

9.90

700

11.55

800

13.20

900

14.85

1000

16.50
 1. (Задача). Розв’язати транспортну задачу методом потенціалів: (12)bj 20 34 16 10 2

 1. Рівність алгоритму. Еквівалентність алгоритмів. Властивості алгоритмів. (10).

 2. ІР – адресація. (8).

 3. Властивості та класифікація кібернетичних систем. (10).

 4. Як визначається показник несвоєчасності інформованості ОПР ? (8).

 5. Правила перетворення ER-моделі в реляційну. (10).

 6. Структурна декомпозиція системи. (10).

 7. Моделювання процесів керування розробленням проектів. (10).

 8. Керування ключовою інформацією. (10).

 9. (Задача). (12). Написати програму, яка запитує у користувача номер дня тижня і виводить одне з повідомлень: «Робочий день», «Субота», «Неділя».

 10. (Задача). (12). Розв’язати задачу ЛЦП методом Гоморі:За умов: 1. Цикли з передумовою та післямовою в алгоритмічних структурах. (10).

 2. ЛОМ Ethernet. Архітектура, протокол, властивості. (10).

 3. Інтелектуальні системи із загальнокібернетичних позицій. (10).

 4. Основні цілі й завдання інформаційного аналізу. (8).

 5. Неповна функціональна залежність і друга нормальна форма. Приклади. (10).

 6. Oracle Designer/2000. Призначення репозіторію. (10).

 7. Подання результатів моделювання. Методи прийняття рішень. Методи оптимізації. (10).

 8. Застосування криптографічних засобів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах. (10).

 9. (Задача). (12). Написати програму, яка виводить таблицю квадратів перших п’яти цілих позитивних непарних чисел. Нижче представлений вид екрану, що рекомендується, під час роботи приграми.


Таблиця квадратів непарних чисел.

Число Квадрат

 1. 1

 1. 9

5 25

7 49

9 81

 1. (Задача). (12). Розв’язати симплекс-методом ЛП-задачу:За умов: 1. Поняття алгоритму. Структура алгоритму. Поняття алгоритмізації. (10).

 2. Протокол ТСР. Основні функції. Організація встановлення з’єднань. Синхронізація черг. (10).

 3. Загальна характеристика інтелектуальних задач та проблем пов’язаних з ним. Тест Тьюринга. (10).

 4. Визначення показника рівня достовірності інформованості. (8).

 5. Принцип підтримки цілісності в реляційній моделі даних. (8).

 6. Управління проектами. Методи розробки вимог та їх документування. (10).

 7. Моделювання комп’ютерних систем та мереж. (10).

 8. Електронний підпис. (10).

 9. (Задача). (12). Написати програму, яка запитує користувача номер місяця і виводить відповідну назву пори року. У випадку, якщо користувач вкаже неприпустиме число, програма повинна вивести повідомлення «Помилка введення даних». Нижче представлений вид екрану що рекомендується, під час роботи програми.


Введіть номер місяця (число від 1 до 12) і натисніть

->11

Зима.

 1. ( Задача). (12). Розв’язати симплекс-методом ЛП-задачуЗа умов: 1. Типи даних. Структура Pascal. (10).

 2. Механізм ковзаючого вікна в протоколі ТСР. (10).

 3. Типова схема функціонування інтелектуальної системи. (10).

 4. Що забезпечує системний аналіз ? (8).

 5. Структура SQL. Основні розділи та оператори мови SQL. (8).

 6. Основні складові управління проектами. (10).

 7. Система. Ріні абстрактного опису систем. Елементи системи і зв’язки між ними. (10).

 8. Причини загострення безпеки інформації в останні роки. Проблеми інформаційної безпеки. (10).

 9. (Задача). (12). Написати програму, яка обчислює суму перших n цілих додатних парних чисел. Кількість підсумованих чисел повинна виводитись під час роботи програми. Нижче представлений вид екрану, що рекомендується, під час роботи програми.


Обчислити суму парних додатних чисел.

Введіть кількість підсумованих чисел і натисніть < Enter >

->12

Сума перших 12 додатних парних чисел рівна 156.

 1. ( Задача). (12). Розв’язати задачу методом симплекс-таблиць:За умов: 1. Двомірні масиви (матриці). Операції над двомірними масивами. Багатомірні масиви. Операції над багатомірними масивами. (10).

 2. Комп’ютерні мережі. Архітектура мереж. Основні компоненти. Класифікація комп’ютерних мереж. (10).

 3. Властивості знань. Області і рівні знань. Моделі знань. (10).

 4. Що являє собою системний аналіз ? (8).

 5. Нормалізація даних у таблицях реляційної бази даних. Основні нормальні форми. (10).

 6. Організаційна складова управління проектами. (8).

 7. Модель. Основні поняття та визначення. Співвідношення між моделлю та системою. Класифікація моделей. (10).

 8. Закон України «Про технічний захист інформації в автоматизованих системах». (10).

 9. (Задача). (12). Напишіть програму, яка виводить на екран зображення шахівниці. Чорні клітинки відображати «зірочкою», білі – пропуском. Вид екрану, що рекомендується, під час роботи програми приведений нижче.

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

 1. (Задача). (12). Розв’язати одну з пари задач і по цьому рішенню знайти розв’язок другої задачі:

10.1 10.2За умов: За умов: 1. Форми представлення алгоритмів. Блок-схеми алгоритмів. Поняття алгоритмічних мов. Схематичне зображення алгоритмів. (10).

 2. Передача даних в мережах. Комутація каналів, повідомлень і пакетів. Порівняльний аналіз достоїнств і недоліків. (10).

 3. Керування кібернетичними системами. (10).

 4. Математичне моделювання як спосіб дослідження об’єктів. (10).

 5. Якими засобами забезпечується узгодженість (цілісність) даних у базі даних ? (8).

 6. Планування, контроль, та закриття проекту. (10).

 7. Основні вимоги до моделей. Види моделювання. (10).

 8. Система нормативних документів із захисту інформації в Україні. (8).

 9. (Задача). (12). Написати програму, що обчислює вартість міжміської телефонної розмиви (ціна однієї хвилини визначається відстанню до міста, в якому знаходиться абонент). Початковими даними для програми є код міста і тривалість розмови. Нижче представлений вид екрану, що рекомендується під час роботи програми (дані, введені користувачем, і коди деяких міст виділені напівжирним шрифтом).

Обчислення вартості розмови по телефону. Введіть початкові дані: Код міста -> 812

Місто Код Ціна хвилини, грн.

Владивосток 423 2,2

Москва 095 1,0

Мурманськ 815 1,2

Самара 846 1,4

Тривалість (ціла кількість хвилин) – > 3 Місто: Владивосток Ціна хвилини: 2.20 грн. Вартість розмови: 6,60 грн.

 1. (Задача). (12). Розв’язати ЛП-задачу двоїстим симплекс-методом:за умов: 1. Базові алгоритмічні структури. Лінійна та розгалужена алгоритмічна структура. Циклічна алгоритмічна структура. (10).

 2. Концепція архітектури відкритих систем. Протоколи та інтерфейси. (10).

 3. Алгоритмічний і декларативний підхід до керування складними системами та до програмування роботів та комп’ютерів. Квазіалгоритм. Джерела квазіалгоритмічності. (10).

 4. Навести означення системи, складної системи. (8).

 5. Призначення та основні оператори мови опису схеми бази даних (DDL). (8).

 6. Управління якістю проекту. (10).

 7. Формальні методи побудови моделей. Етапи створення моделі. (10).

 8. Поняття інформації. Основні властивості захищеної інформації. (10).

 9. (Задача). (12). Написати програму, яка виводить таблицю квадратів перших десяти цілих позитивних чисел. Нижче представлений вид екрану, що рекомендується, під час роботи приграми.

Таблиця квадратів

Число Квадрат

 1. 1

 2. 4

 3. 9

 4. 16

 5. 25

 6. 36

 7. 49

 8. 64

 9. 81

 10.  100

 1. (Задача). (12). Розв’язати двоїстим симплекс-методом ЛП-задачу:За умов: 1. Поняття про масив. Класифікація масивів. Одномірні масиви (вектори). Операції над одномірними масивами. (10).

 2. Протокол HDLC. Функції протоколу. Формування кадрів, протокол із зупинками і очікуванням, з N-поверненням і вибірковим підтвердженням. (10).

 3. Зв’язки між інформаційними одиницями бази знань інтелектуальної системи. Механізм виведення. Проблема винятків. (10).

 4. Властивості системної методології. (8).

 5. Накладання умов на вибір даних з таблиць бази даних. Основні види умов. (8).

 6. Управління інтеграцією проекту. (10).

 7. Принцип побудови моделей. Технологія моделювання. (10).

 8. Загрози інформації. Визначення, типи, види. (10).

 9. (Задача). (12). Написати програму-таймер, яка після закінчення заданого проміжку часу видає звуковий сигнал. Величина тимчасового інтервалу вводиться з клавіатури під час роботи програми.

 10. (Задача). (12). Знайти найкращий компромісний розв’язок задачі багатокритеріальної оптимізації:За умов: 1. Оператор безумовного переходу Pascal. Оператор перевірки умови (розгалуження). Оператор вибору. (10).

 2. Загальна характеристика локальних обчислювальних мереж (ЛОМ). Класифікація ЛОМ. Методи доступу. (10).

 3. Експертні системи. Властивості та архітектура експертних систем. (10).

 4. Навести означення технічної системи, складної технічної системи. (8).

 5. Призначення та основні функції СКБД. (10).

 6. Управління витратами (бюджетом) проекту. (10).

 7. Дискретно-подійне моделювання СМО. Основні визначання. Алгоритм моделювання СМО. (10).

 8. Особливості захисту інформації в базі даних. (8).

 9. (Задача). (12).Написати програму, яка генерує три послідовності з десяти випадкових чисел в діапазоні від 1 до 10, виводить кожну послідовність на екран і обчислює середнє арифметичне кожній послідовності. Вид екрану, що рекомендується, під час роботи програми приведений нижче.

*** Випадкові числа ***

6 10 4 2 5 8 1 7 7 3 середовищ, арифм. 5.30

10 3 6 1 10 1 3 8 7 6 середовищ, арифм. 5.50

5 2 2 5 4 2 2 1 6 10 середовищ, арифм. 3.90

Для завершення роботи натисніть

 1. (Задача). (12). Розв’язати задачу квадратичного програмування: 1. Оператор циклу. Цикли із заданою кількістю повторів. Цикл із передумовою. Цикл із післяумовою. Викладені цикли. (10).

 2. Протокол ІР. Основні функції. Формат заголовка. (10).

 3. Розробка експертних систем. Концепція «швидкого прототипу». (10).

 4. Цілеспрямовані системи. (8).

 5. Дайте порівняльну характеристику ієрархічних, мережевих та реляційних моделей СКБД. (10).

 6. Управління комунікаціями проекту. (8).

 7. Доцільність використання імітаційного моделювання. Методи проектування імітаційних моделей. (10).

 8. Принципи побудови систем захисту інформації. (10).

 9. (Задача). (12). Написати програму, яка виводить на екран таблицю вартості, наприклад, яблук в діапазоні від 100 грам до 1 кг. з кроком 100. Нижче представлений вид екрану, програми, що рекомендується, під час її роботи.


Введіть ціну одного кілограма і натисніть (копійки від грн. відокремлюйте крапкою)

->16.50

Вага (гр.) Вартість (грн.)

100 1.65

200 3.30

300 4.95

400 6.60

500 8.25

600 9.90

700 11.55

800 13.20

900 14.85

1000 16.50

 1. (Задача). (12). Розв’язати задачу квадратичного програмування: 1. Файли з прямим доступом. Файли з послідовним доступом.(10).

 2. Протокол ТСР. Основні функції. Організація встановлення з’єднань. Синхронізація черг.(10).

 3. Властивості та класифікація кібернетичних систем.(10).

 4. Принципи системної методології.(8).

 5. Реляційна модель даних: структура даних.(8).

 6. Управління ризиками проекту.(10).

 7. Перевірка достовірності і правильності імітаційної моделі.(10).

 8. Міжмережеві екрани.(10).

 9. (Задача). Написати функцію, яка повертає перетворений до верхнього регістра рядок латиниці, отриманий як аргумент. Якщо функцію назвати upCase (тобто так, як називається функція мови Turbo Pascal) , то функція програміста підмінить функцію Turbo Pascal.(12).
 1. (Задача). Знайти найкращий компромісний розв’язок задачі багатокритеріальної оптимізації.(12):за умов 1. Типи даних – файли. Поняття маркера файла.(10).

 2. Протокол ІР. Основні функції. Формат заголовка.(10).

 3. Логічне виведення за нечіткої інформації. Метод центру тяжіння композиції максимум-мінімум.(10).

 4. Кількісна характеристика повноти інформованості.(8).

 5. Мова ER- моделювання: основні поняття (сутність, атрибут, зв’язок) та їх властивості. Приклади.(10).

 6. OracleDesigner/2000. Звіти по репозиторію.(8).

 7. Імітаційне моделювання виробничих та комп’ютерних систем.(10).

 8. Криптографічні системи з відкритим ключем.(10).

 9. (Задача).. Написати функцію, яка обчислює опір ланцюга, що складається з двох резисторів. Параметрами функції є величини опорів і тип з'єднання (послідовне або паралельне). Функція повинна перевіряти коректність параметрів: якщо невірно вказаний тип з'єднання, то функція повинна повертати -1.(12).
 1. (Задача). Розв’язати задачу ЛЦП методом послідовного аналізу та відсіву варіантів(12):за умов- цілі

 1. Підпрограми-функції у Pascal.(10).

 2. Маркерний метод доступу і його характеристики.(10).

 3. Точкові та інтервальні міри неточності. Проблеми виведення пов’язані з продукційними правилами.(10).

 4. Означення складної ієрархічної системи(8).

 5. Реляційна алгебра: операція ділення. Приклади.(10).

 6. Етап життєвого циклу системи "Аналіз". Склад робіт(8).

 7. Розробка концептуальної моделі. Формулювання проблеми та змістовна постановка задачі. Концептуальна модель.(10).

 8. Особливості захисту інформації в базах даних.(10).

 9. (Задача).Написати програму, яка вводить по рядках з клавіатури двовимірний масив і обчислює суму його елементів по стовпцях.(12).
 1. (Задача). Розв’язати транспортну задачу методом потенціалів(12).


 1. Локальні та глобальні ідентифікатори.(10).

 2. Передача даних в мережах. Комутація каналів, повідомлень і пакетів. Порівняльний аналіз достоїнств і недоліків.(10).

 3. Логічне виведення за недостовірних знань. «Об’єктивна та «суб’єктивна» невизначеність.(10).

 4. Що являє собою системний аналіз(8)?

 5. Переваги використання бази даних в порівнянні з файлами.(10).

 6. Моделі життєвого циклу систем. (8).

 7. Модель. Основні поняття та визначення. Співвідношення між моделлю та системою. Класифікація моделей.(10).

 8. Закон України «Про технічний захист інформації в автоматизованих системах».(10)

 9. (Задача).Написати програму, яка обчислює середнє арифметичне ненульових елементів введеного з клавіатури масиву цілих чисел.(12). Нижче представлений вид екрану, що рекомендується, під час роботи програми.

Введіть елементи масиву (10 цілих чисел) в одному рядку
і натисніть .
-> 23 0 45 -5 12 0 -2 30 0 64
Сума елементів масиву: 184
Кількість ненульових елементів: 7
Середнє арифметичне ненульових елементів: 23.86.

 1. (Задача). Розв’язати методом потенціалів Т-задачу (12).

 1. Рекурсивні підпрограми.(10).

 2. ЛОМ Ethernet. Архітектура, протокол, властивості.(10).

 3. Основні розділи програми в системі Turbo Prolog. Факти і правила.(10).

 4. Основні цілі і задачі інформаційного аналізу.(8).

 5. Неповна функціональна залежність і друга нормальна форма. Приклади.(10).

 6. OracleDesigner/2000. Призначення репозиторію.(10).

 7. Подання результатів моделювання. Методи прийняття рішень. Методи оптимізації.(10).

 8. Застосування криптографічних методів у сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах.(8).

 9. Напишіть програму-телеграф, яка приймає від користувача повідомлення і виводить його на екран у вигляді послідовності крапок і тире. Виведення крапок і тире можна супроводжувати звуковим сигналом відповідної тривалості.(12) Азбука Морзе для букв кирилиці приведена нижче.

А

.-

Би

-...

у

.---

грам

--.

д

-..

Е

 

же

...-

3

--..

і

..

І

.---

до

-.-

л

.-..

м

--

Н

-.

О

---

п

.--.

р

.-.

З

...

т

-

У

..-

ф

..-.

X

....

ц

-.- .

ч

---.

ш

---

Щ

--.-

ъ

-..-

ы

-.—

ь

-..-

э

..-.

ю

..--

я

.-.-
 1. (Задача). Розв’язати симплекс-методом ЛП-задачу (12):за умов

 1. Множини у Pascal. Робота з множинами. Операції над множинами.(10).

 2. Загальна характеристика і структура стека протоколів ТСР/ІР.(10).

 3. Функція належності як основна характеристика нечіткої множини.(10).

 4. Повнота, своєчасність, достовірність інформованості.(8).

 5. Транзитивна функціональна залежність і третя нормальна форма. Приклади.(10).

 6. OracleDesigner/2000. Призначення репозиторію.(8).

 7. Моделювання технологічного процесу ремонту та зміни обладнання.(10).

 8. Симетричні криптографічні системи.(10).

 9. (Задача).Написати функцію, яка обчислює об'єм циліндра. Параметрами функції мають бути радіус і висота циліндра.(12).
 1. (Задача). Розв’язати методом потенціалів Т-задачу (12):

 1. Ввід і вивід інформації у Pascal. (10).

 2. Протокол ТСР. Основні функції. Організація встановлення з’єднань. Синхронізація черг. (10).

 3. Знання і деякі підходи до їх подання в інтелектуальних системах. База знань інтелектуальної системи. (10).

 4. Класифікація процедур системного аналізу. (8).

 5. Структура SQL. Основні розділи та оператори мови SQL. (8).

 6. Управління людськими ресурсами. (10).

 7. Розробка концептуальної моделі. Формулювання проблеми та змістова постановка задачі. Концептуальна модель. (10).

 8. Методи захисту програмного забезпечення. (10).

 9. (Задача). (12). Написати програму, яка виводить таблицю значень функції у діапазоні від -2 до 2 з кроком 0,5. Нижче представлений вид екрану, що рекомендується, під час роботи програми:

X Y

-2 -22.60

-1.5 -15.90

-1 -10.40

-0.5 -6.10

0 -3.00

1 -0.40

1.5 -0.90

2 -2.60

 1. (Задача). (12). Розв’язати одну з пари задач і по цьому рішенню знайти розв’язок другої задачі:

  1. 10.2За умов: За умов: 1. Підпрограми-процедури у Pascal.(10).

 2. Випадкові методи доступу. Числа Алоха. Синхронна Алоха.(10).

 3. Деякі формалізації мір ризику за неточного логічного виведення.(10).

 4. Формалізовані задачі системного аналізу.(8).

 5. Властивості операцій реляційної алгебри. Приклади.(10).

 6. Етап життєвого циклу системи "Проектування (Розробка)". Склад робіт.(8).

 7. Засоби реалізації імітаційної моделі. Структурна схема імітаційної моделі.(10).

 8. Методи захисту програмного забезпечення.(10).

 9. (Задача).Написати програму, яка вводить по рядках з клавіатури двовимірний масив і обчислює суму його елементів по рядках.(12).
 1. (Задача). Розв’язати двоїстим симплекс-методом наступну ЛП задачу (12):за умов


 1. Використання підпрограм у Pascal. Класифікація підпрограм.(10).

 2. Комп’ютерні мережі. Архітектура мереж. Основні компоненти. Класифікація комп’ютерних мереж.(10).

 3. Формування конфліктного набору продукцій в продукційних моделях. Стратегії вирішення конфліктів у продукційних системах.(10).

 4. Що забезпечує системний аналіз(8)?

 5. База даних. Визначення, основні поняття.(8).

 6. Етапи життєвого циклу програмних систем. Склад та характеристики.(10).

 7. Система. Рівні абстрактного опису систем. Елементи системи і зв’язки між ними.(10).

 8. Причини загострення безпеки інформації в останні роки. Проблеми інформаційної безпеки.(10).

 9. (Задача).Написати програму, яка виводить мінімальний елемент введеного з клавіатури масиву цілих чисел.(12). Нижче представлений вид екрану, що рекомендується, під час роботи програми.

Пошук мінімального елементу масиву.
Введіть в одному рядку елементи масиву (5 цілих чисел)
і натисніть
-> 23 0 45 -5 12
Мінімальний елемент масиву: -5.

 1. (Задача). Розв’язати методом Гоморі наступну задачу ЛЦП (12).- цілі.

 1. Файли вказаного типу. Текстові файли. Файли без типу.(10).

 2. Протокол Х.25. Структура протоколу. Функції. Вибір сервісу. Формати пакетів.(10).

 3. Декларативний і процедурний рівні розуміння пролог-програми. Методи розв’язання задач за допомогою Хорнівських фраз.(10).

 4. Навести означення технічної системи, складної технічної системи.(8).

 5. Впорядкування даних при виборі (фраза order by) та відбір унікальних значень з таблиць (фраза distinct).(8).

 6. Управління масштабом проекту.(10).

 7. Системи масового обслуговування (СМО). Характеристики СМО.(10).

 8. Ідентифікація та автентифікація.(10).

 9. (Задача). Написати функцію Dohod, яка обчислює дохід по внеску. Початковими даними для функції є: величина внеску, процентна ставка (річних) і термін внеску (кількість днів).(12).
 1. (Задача). Розв’язати транспортну задачу методом потенціалів(12):

 1. Параметри значення та параметри змінні.(10).

 2. Загальна характеристика локальних обчислювальних мереж (ЛОМ). Класифікація ЛОМ. Методи доступу.(10).

 3. Неточне виведення "приєднаного" типу за недостовірних знань. Функція комбінування свідоцтв.(10).

 4. Принципи системної методології(8).

 5. Реляційна алгебра: теоретико-множинні операції. Приклади.(10).

 6. Модель ієрархії функції. Призначення, елементи моделі.(8).

 7. Мережі СМО. Операційний аналіз мереж СМО.(10).

 8. Політика безпеки. Визначення, види.(10).

 9. (Задача).Написати програму, яка обчислює середню (за тиждень) температуру повітря. Початкові дані повинні вводитися під час роботи програми.(12). Вид екрану, що рекомендується, під час роботи програми приведений нижче.


Введіть температуру повітря за тиждень.
Понеділок -> 12
Вівторок -> 10 '
Середовище -> 16
Четвер -> 18
П'ятниця -> 17
Субота -> 16
Неділя -> 14
Середня температура за тиждень: 14.71 град.


 1. (Задача). Розв’язати методом потенціалів Т-задачу (12).


 1. Прості типи даних. Оператори мови Pascal. (10).

 2. Архітектура та класифікація комп’ютерних мереж. (10).

 3. Класифікація основних напрямків досліджень у галузі штучного інтелекту.(10).

 4. Означення складної ієрархічної системи. (8).

 5. Впорядкування даних при виборі (фраза order by), та вибір унікальних значень з таблиць (фраза distinct). (8).

 6. Структурна декомпозиція системи. (10).

 7. Подання результатів моделювання. Методи прийняття рішень. Методи оптимізації. (10).

 8. Особливості захисту інформації в базах даних. (10).

 9. (Задача). (12). Написати програму, яка обчислює факторіал введено з клавіатури числа. (Факторіалом числа n називається добуток цілих чисел від 1 до n).


Обчислення факторіалу

Введіть число, факторіал якого треба знайти

->7

Факториал 7 рівний 5040.

 1. (Задача). (12). Розв’язати задачу методом симплекс-таблиць:За умов:Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації