Поиск по базе сайта:
Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури Голові атестаційної комісії (найменування закладу, установи) icon

Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури Голові атестаційної комісії (найменування закладу, установи)
НазваПоложення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури Голові атестаційної комісії (найменування закладу, установи)
Дата конвертації16.11.2012
Розмір98.9 Kb.
ТипПоложення


Додаток 1

до Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури


Голові атестаційної комісії

________________________

(найменування закладу, установи)

________________________

(прізвище, ініціали заявника)


ЗРАЗОК


Заява


Прошу провести чергову (позачергову) атестацію у 20__ /__ навчальному році.

При цьому повідомляю про себе такі дані:

дата проходження та результати попередньої атестації;

освіта (базова вища – вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації або повна вища – вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації);

спеціальність за дипломом;

стаж безпосередньої педагогічної роботи;

посада, який предмет викладає педагогічний працівник;

державні нагороди, відзнаки, премії; почесні, вчені звання; наукові ступені;

інформація про підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (копія документа(ів) додається);

конкретні результати професійної діяльності від попередньої атестації (копії документів додаються);

прохання про встановлення тарифної ставки або присвоєння кваліфікаційної категорії та (або) педагогічного звання, на які претендує педагогічний працівник.


«____» ___________ 20__ року _____________________

(підпис)


Додаток 2

до Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури

ЗРАЗОК


^ ПРОТОКОЛ № 1

засідання атестаційної комісії

__________________________________________________________________

(найменування навчального закладу)

м._____________ «___»________ 20___ року


Присутні:________________________________

(прізвища, ініціали)


^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


1. Розгляд заяв педагогічних працівників (подання керівника навчального закладу).

2. Визначення дати оформлення атестаційних листів.

3. Затвердження графіка проведення атестації.


1. Слухали: голову атестаційної комісії ________________ про заяви педагогічних працівників (подання керівника закладу).


Вирішили: включити до списку таких педагогічних працівників, які підлягають атестації у поточному навчальному році:

_____________________________________________________________

(прізвища, ініціали)


2. Слухали: секретаря атестаційної комісії про дату проведення засідання щодо оформлення атестаційних листів.


Вирішили: провести засідання щодо оформлення атестаційних листів «__»_________20___ року.


3. Слухали: пропозиції щодо графіка проведення атестації.


Вирішили: провести атестацію «__»_______20__ року за таким графіком:


Голова ______________

(підпис)

Секретар _______________

(підпис)

Додаток 3

до Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури

^

Атестаційний лист1. Прізвище, ім’я та по батькові _______________________________________

2. Дата народження _________________________________________________

3. Освіта (без освіти, неповна вища, базова вища, повна вища)_____________

4. Спеціальність за дипломом_________________________________________

5. Стаж безпосередньої педагогічної роботи_____________________________

6. Місце роботи_____________________________________________________

7. Посада__________________________________________________________

8. Державні нагороди, відзнаки, премії, почесні, вчені звання, наукові ступені______________________________________________________________________________________________________________________________

9. Документ про підвищення кваліфікації (за останні 5 років) __________________________________________________________________

10. Інформація про результати попередньої атестаці______________________

__________________________________________________________________

11. Характеристика результативності навчально-виховної роботи, якості виконання посадових обов’язків, загальної і професійної культури

Керівник навчального закладу (установи) _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


З атестаційним листом ознайомлений ____________________________

(підпис)

«_____»_______________________20__ року
^

Продовження додатка 3

І. Рішення атестаційної комісії 1-го рівня
(найменування навчального закладу)

Атестаційна комісія вирішила_________________________________________
Голова атестаційної комісії______________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар______________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П. «_____»__________________20__ року

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений­ ______________________

(підпис)


«____»_______________________20__ року

ІІ. Рішення атестаційної комісії вищого рівня*
(найменування органу управління сфери культури)

Атестаційна комісія вирішила________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Голова атестаційної комісії_________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар_________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П. «____»________________20__ року

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ______________________

(підпис)


«_____»_______________________20__ року


Атестаційний лист одержав «__» _______20__ року ____________________

(підпис)
* Заповнюється у разі присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань.


Додаток 4

до Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури

ЗРАЗОК


^ ПРОТОКОЛ № 2

засідання атестаційної комісії

____________________________________________________________________

(найменування закладу, установи, органу управління сфери культури)

м. _____________ «___»________ 20___ року


Присутні:____________________________________________________________________

(прізвища, ініціали)

^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення атестації педагогічних працівників.

Розглянувши атестаційні листи та документи, які засвідчують підвищення кваліфікації, результати професійної діяльності, творчі досягнення педагогічних працівників__________________________________________________________________, (найменування закладу, установи)

атестаційна комісія вирішила:


 1. Визнати такими, що відповідають посаді, яку займають (рішення приймає атестаційна комісія 1-го рівня):
Прізвище, ініціали 1. Визнати такими, що відповідають посаді, яку займають, за умови усунення певних недоліків (рішення приймає атестаційна комісія 1-го рівня):
Прізвище, ініціали

Перелік недоліків


 1. Визнати такими, що не відповідають посаді, яку займають (рішення приймає атестаційна комісія 1-го рівня):
Прізвище, ініціали 1. Встановити (підтвердити) тарифну ставку на рівні розряду (рішення приймають атестаційні комісії всіх рівнів):
Прізвище, ініціали

Розряд

Тарифна ставка 1. Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст»:
Прізвище, ініціали^

Продовження додатка 4

 1. Присвоїти (підтвердити) кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:
Прізвище, ініціали 1. Присвоїти (підтвердити) кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:
Прізвище, ініціали 1. Порушити клопотання про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (рішення приймає атестаційна комісія 1-го рівня):
Прізвище, ініціали 1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (рішення приймають атестаційні комісії вищого рівня):
Прізвище, ініціали 1. Порушити клопотання про присвоєння (підтвердження) педагогічного звання (рішення приймає атестаційна комісія 1-го рівня):
Прізвище, ініціали

Педагогічне звання


 1. Присвоїти (підтвердити) педагогічне звання (рішення приймають атестаційні комісії вищого рівня):
Прізвище, ініціали

Педагогічне звання


 1. Порушити клопотання про присвоєння (пункт 1.14) кваліфікаційної категорії (рішення приймає атестаційна комісія 1-го рівня):
Прізвище, ініціали

Кваліфікаційна категорія


 1. Присвоїти (пункт 1.14) кваліфікаційну категорію (рішення приймають атестаційні комісії вищого рівня):
Прізвище, ініціали

Кваліфікаційна категорія


 1. Порушити клопотання про присвоєння (пункт 1.14) педагогічного звання (рішення приймає атестаційна комісія 1-го рівня):
Прізвище, ініціали

Педагогічне звання

^

Продовження додатка 4

 1. Присвоїти, (пункт 1.14), педагогічне звання (рішення приймають атестаційні комісії вищого рівня):
Прізвище, ініціали

Педагогічне звання


 1. Відмінити рішення атестаційної комісії 1-го рівня. Присвоїти кваліфікаційну категорію, присвоїти педагогічне звання (рішення приймають атестаційні комісії вищого рівня).
 1. Подовжити термін попереднього рішення атестаційної комісії на один рік з атестацією у наступному році на загальних підставах (рішення приймають атестаційні комісії вищого рівня).
 1. Це рішення є підставою для видання наказу про встановлення (підтвердження) тарифної ставки на рівні відповідного розряду, присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, присвоєння (підтвердження) педагогічного звання і передачі його в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.Голова __________________________________________

(підпис)


Секретар ___________________________________________

(підпис)


Примітки:


1. Форма протоколу передбачає всі можливі рішення атестаційних комісій різних рівнів, визначені Положенням.

2. До протоколу атестаційної комісії відповідного рівня вносяться позиції, з яких приймались рішення.

Додаток 5

до Положення про атестацію педагогічних

працівників навчальних закладів та навчально-

методичних установ сфери культури


ЗРАЗОК


ПРОТОКОЛ

розгляду апеляцій атестаційними комісіями 2-го, 3-го або 4-го рівнів


Атестаційна комісія___________________________________________________,

(найменування органу управління сфери культури)

розглянувши апеляцію ____________________________________________, вирішила:

(прізвище, ініціали, місце роботи, посада)


Результати голосування:


за ___________________, проти _________________, утримались _______________.


Голова атестаційної комісії ___________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Секретар __________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Дата розгляду апеляції ____________________

(число, місяць, рік)


З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _____________________.

(підпис працівника)
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації