Поиск по базе сайта:
Закон України «Про освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Основи законодавства України про культуру Положення про школу естетичного виховання Зразки документації Типові навчальні плани icon

Закон України «Про освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Основи законодавства України про культуру Положення про школу естетичного виховання Зразки документації Типові навчальні плани
НазваЗакон України «Про освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Основи законодавства України про культуру Положення про школу естетичного виховання Зразки документації Типові навчальні плани
Сторінка3/6
Дата конвертації16.11.2012
Розмір0.84 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

5. Зразки документації

 1. З якого часу діють зразки документації для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

З 1 вересня 2006 року. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.07.2006 № 571/0/16-06 «Про затвердження зразків документації»


 1. Перелічите форми документації, затверджені Міністерством культури і туризму для шкіл естетичного виховання.

Ф-1 Заява

Ф-2 Книга протоколів вступних іспитів

Ф-3 Журнал індивідуальних уроків та групових уроків з предметів „Колективне музичення”, „Постановка спектаклів”, „Постановка обрядів”

Ф-4 Журнал групових уроків

Ф-5 Додатки до журналів

Ф-6 Загальний журнал обліку успішності учнів

Ф-7 Індивідуальний план учня

Ф-8 Робочий план з групових предметів

Ф-9 Табель успішності

Ф-10 Академічна довідка

Ф-11 Розклад уроків

Ф-12 Рапорт на заміну

Ф-13 Заява на зміну педагогічного навантаження

Ф-14 Книга обліку педагогічного навантаження

Ф-15 Табель на заробітну плату педагогічним працівникам

Ф-16 Розрахунок годин

Ф-17 Тарифікаційний список педагогічних працівників

Ф-18 Книга протоколів контрольних заходів

Ф-19 Книга протоколів випускних іспитів

Ф-20 Екзаменаційний лист

Ф-21 Книга обліку видачі свідоцтв про позашкільну освіту

Ф-22 Книга протоколів засідань відділу (відділення)

Ф-23 Книга протоколів засідань педагогічної ради

Ф-24 Книга протоколів засідань ради закладу

Ф-25 Книга реєстрації наказів

Ф-26 Заява та розписка

Ф-27 Книга обліку вхідного листування

Ф-28 Книга обліку вихідного листування

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-1 Заява ?
Заповнюється батьками або особами, що їх замінюють (повнолітніми учнями). За зміст заяви відповідає особа, яка її заповнює. Правильність заповнення та наявність необхідних документів перевіряється особою, яка їх приймає.

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-2 Книга протоколів вступних іспитів?
Кожного року (після закінчення вступних іспитів) під списком учнів, які брали участь в іспитах, зазначається склад екзаменаційної комісії та ставляться особисті підписи її членів.

 1. Що обліковує Журнал індивідуальних уроків та додатки до нього? Які основні вимоги до ведення Ф-3 Журнал індивідуальних уроків та групових уроків з предметів „Колективне музичення”, „Постановка спектаклів”, „Постановка обрядів” та додатків до нього?

Документ обліку відвідування, успішності учнів та робочого часу педагогічного працівника. Ведеться відповідно до рекомендацій, надрукованих в журналі.

Додаток 1 – Відомості про учнів класу та їх батьків.

Додаток 2 – Облік внесення плати за навчання учнів.

Додатки заповнюються викладачем з фахового предмета. Додатки можуть бути надруковані окремими листами або входити до складу журналу.

 1. Наприкінці навчального року заповнений журнал подається для зберігання до архіву закладу. Журнал – документ обліку відвідування, успішності учнів та робочого часу педагогічного працівника. Працівник несе персональну відповідальність за своєчасність та достовірність ведення журналу.

 2. У журналі можуть вестися облік відвідування та успішності учнів з фахового предмета, облік відвідування, успішності учнів та планування роботи з предмета за вибором, а також з предметів „Колективне музичення”, „Постановка спектаклів”, „Постановка обрядів”. Всі записи треба вести чітко, акуратно чорнилом одного кольору.

 3. У кожній клітинці під датою уроку проставляється помітка про відвідування (літера ”б” – „був”, літера „н” – „не був”) або оцінка знань учня (не менше 50% відвіданих уроків).

 4. При проведенні уроків з предмета „Колективне музичення” в кожній групі над датою уроку зведеної репетиції ставиться позначка „з/р”. У кожній клітинці проставляється помітка про відвідування або оцінка знань учня.

 5. Працівники, які залучаються до роботи з учнями або групами, відмічають в журналі факт присутності на уроці особистим підписом під колонкою дати уроку згідно із затвердженим розкладом. Якщо з учнями або групою працює двоє чи більше залучених працівників, кожен з них ставить свій підпис в колонці під датою уроку.

 6. Оцінка за контрольний захід проставляється після його проведення, за семестри та за рік – за тиждень до їх закінчення.

 7. Педагогічний працівник, який проводить заміну відсутнього працівника, записує відвідування учнями уроків і оцінює їх успішність в журналі педагогічного працівника, заміна якого відбувається.

Заступник директора з навчальної роботи контролює ведення журналу. Під списком учнів ставить дату перевірки та свій підпис. За необхідністю вносить зауваження щодо ведення журналу, позначки про включення до оплати тощо.

 1. Що обліковує Журнал групових уроків та додатки до нього? Які основні вимоги до ведення Ф-4 Журнал групових уроків

 1. Журнал – документ обліку відвідування, успішності учнів та робочого часу педагогічного працівника. Працівник несе персональну відповідальність за своєчасність та достовірність ведення журналу.

 2. Всі записи треба вести чітко, акуратно чорнилом одного кольору (крім червоного).

 3. У кожній клітинці під датою уроку проставляється помітка про відвідування (літера ”б” – „був”, літера „н” – „не був”) або оцінка знань учня (не менш 50% відвіданих уроків). Оцінка за контрольний захід проставляється після його проведення, за семестри та за рік – за тиждень до їх закінчення.

 4. Працівники, які залучаються до роботи з групами, відмічають в журналі факт присутності на уроці особистим підписом під колонкою дати уроку згідно із затвердженим розкладом. Якщо з групою працює двоє чи більше залучених працівників, кожен з них ставить свій підпис в колонці під датою уроку.

 5. Педагогічний працівник, який проводить заміну відсутнього працівника, записує відвідування учнями уроків і оцінює їхню успішність в журналі педагогічного працівника, заміна якого відбувається.

Заступник директора з навчальної роботи щомісяця контролює ведення журналу. Під списком учнів ставить дату перевірки та свій підпис. За необхідністю вносить зауваження щодо ведення журналу, позначки про включення до оплати тощо.

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-6 Загальний журнал обліку успішності учнів?

Заповнюється наприкінці семестрів. На підставі оцінок за контрольні заходи (заліки, контрольні уроки, академічні концерти, контрольні роботи, перегляд робіт, перегляд спектаклів тощо), екзаменаційних листів з предметів групових уроків та протоколів випускних іспитів на кінець навчального року виставляються підсумкові оцінки.

Оцінки за випускні іспити виставляються в графу „контрольний захід” за ІІ семестр

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-7 Індивідуальний план учня?

Документ, у якому планується програма з фахового предмета протягом періоду навчання. Затверджується завідуючим відділом (відділенням) на I семестр - до 1 вересня, на II семестр – до 10 січня. При зарахуванні нового учня план складається та затверджується протягом місяця від початку занять. Характеристика учня складається на кінець навчального року.

Після закінчення навчального року викладач подає індивідуальний план учня до навчальної частини.

Індивідуальний план зберігається в особовій справі учня протягом всього періоду його навчання.

У зразках подається варіант індивідуального плану учня для музичної школи (відділення). Для шкіл (відділень) іншого профілю зазначаються відповідні їм дані.

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-8 Робочий план з групових предметів?

Складається поурочно для групових предметів на кожний рік навчання відповідно до програми, за якою працює викладач. Затверджується завідуючим відділом (відділенням).

Затверджений робочий план діє до змін у програмі або до внесення істотних змін у розподіл годин по темах, які вивчаються.

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-11 Розклад уроків?

Складається педагогічним працівником у двох примірниках та діє, після затвердження заступником директора з навчальної роботи, від зазначеної в розкладі дати. Перший примірник зберігається у заступника директора з навчальної роботи, другий – в журналі викладача. Про зміни в розкладі занять педагогічний працівник повинен негайно повідомити заступника директора з навчальної роботи. Новий розклад затверджується у встановленому порядку.

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-14 Книга обліку педагогічного навантаження?

Ведеться заступником директора з навчальної роботи і є основним документом обліку обсягу педагогічного навантаження педагогічних працівників. Для кожного педагогічного працівника відводяться дві сторінки (один розгорнутий лист) або більше у разі необхідності.

На першій сторінці розміщуються прізвища учнів (перелік груп з предметів) та обсяг годин педагогічного навантаження з предметів (по групах). Якщо протягом навчального року в обсязі навантаження відбуваються зміни, в розділі „Примітки” зазначається дата зарахування або відрахування учнів (збільшення або зменшення кількості груп).

На другій сторінці зазначається обсяг педагогічного навантаження у годинах. Обсяг годин за відповідний місяць відображається в табелі нарахування заробітної плати педагогічним працівникам (Ф-15). У розділ „Примітки” щомісяця записуються пояснення щодо нарахування або утримання годин тижневого або погодинного навантаження, відпустки, лікарняні листи тощо.

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-15 Табель для нарахування заробітної плати педагогічним працівникам?

Складається заступником директора з навчальної роботи на плановий контингент учнів, установлений органом виконавчої влади, у відповідності до навчальних планів, за якими працює заклад. Підписується директором.

У розрахунку годин слід передбачити педагогічні, концертмейстерські години, години демонстраторів пластичних поз тощо, визначені навчальними планами, за якими працює заклад, та роз’ясненнями до них.

Розрахунок годин – одна із складових розрахунку фонду заробітної плати педагогічних працівників.

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-16 Розрахунок годин?

Складається заступником директора з навчальної роботи на плановий контингент учнів, установлений органом виконавчої влади, у відповідності до навчальних планів, за якими працює заклад. Підписується директором.

У розрахунку годин слід передбачити педагогічні, концертмейстерські години, години демонстраторів пластичних поз тощо, визначені навчальними планами, за якими працює заклад, та роз’ясненнями до них.

Розрахунок годин – одна із складових розрахунку фонду заробітної плати педагогічних працівників.

 1. Який порядок складання та періодичність перегляду Тарифікаційного списку педагогічних працівників?

Складається станом на 1 вересня.

Після розгляду та затвердження тарифікаційною комісією погоджується з профспілковим комітетом, підписується директором, головним бухгалтером та до 15 вересня подається на затвердження до управління (відділу) культури за підлеглістю закладу.

У кожному випадку змін у розмірах оплати праці складається новий тарифікаційний список станом на день змін.

 1. Для чого складається і що має визначити Тарифікаційний список? Які складові необхідно врахувати при розрахунку фонду оплати праці педагогічних працівників?

Тарифікаційний список є основним документом для розрахунку фонду оплати праці педагогічних працівників. Фонд заробітної плати педагогічних працівників на місяць визначається шляхом множення середньої педагогічної ставки на кількість педагогічних ставок за розрахунком годин. Річний фонд заробітної плати педагогічних працівників складається з фонду заробітної плати педагогічних працівників за 12 місяців і коштів, передбачених для виплат доплат, надбавок, грошової винагороди за сумлінну працю, матеріальної допомоги на оздоровлення, інших виплат відповідно до чинного законодавства.

 1. Які документи обов’язково додаються до тарифікаційного списку

До тарифікаційного списку додаються: наказ про затвердження обсягу педагогічного навантаження педагогічних працівників на поточний навчальний рік, розрахунок годин, розрахунок середньої педагогічної ставки.

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-18 Книга протоколів контрольних заходів?

Ведеться для предметів, з яких передбачено проведення контрольних заходів. Заповнюється до початку проведення контрольного заходу із зазначенням дати. Після обговорення виступу (перегляду роботи) учня секретарем відділу (відділення) записуються зауваження та виставляється оцінка. Після проведення контрольного заходу вписуються прізвища всіх присутніх членів комісії. Присутність членів комісії на контрольному заході засвідчується їхніми підписами.

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-21 Книга обліку видачі свідоцтв про позашкільну освіту?

До книги обліку заноситься порядковий реєстраційний номер, який складається з двох чисел, записаних через дріб. (Приклад: 1024/2003, де 1024 – порядковий номер Свідоцтва, а 2003 – рік його видачі).

Книга має бути пронумерованою та прошнурованою.

 1. Які основні вимоги до ведення Ф-25 Книга реєстрації наказів?

У книзі реєстрації наказів зазначаються номер, дата, короткий зміст, кількість аркушів у наказі. Нумерація починається з початку календарного року.

Усі накази за календарний рік підшиваються у відповідну папку діловодства.

При необхідності накази подаються до бухгалтерії, даються для ознайомлення, копії наказів зберігаються в особових справах працівників.

Книга має бути пронумерованою та прошнурованою.

^ 6. Типові навчальні плани

 1. З якого часу введено в дію Типові навчальні плани, за якими працюють школи естетичного виховання?

Типові навчальні плани введено в дію з 1 вересня 2006 року. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.07.2006 № 570/0/16-06 „Про затвердження типових навчальних планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) – далі Типові навчальні плани.

 1. Чи діють навчальні плани, видані до 2006 року?

Не діють. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 18.02.2002 р. № 101 „Про затвердження Типових навчальних планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і мистецтв України” втратив чинність.

 1. Що визначає і які вимоги встановлює Типовий навчальний план?

Типовий навчальний план визначає державний стандарт початкової спеціальної мистецької освіти (ст.12 Закону України “Про освіту”, ст.16 Закону України “Про позашкільну освіту”, ст.16 Основ законодавства України про культуру) і встановлює вимоги до змісту та обсягу освітньої підготовки учнів.

 1. Які строки навчання визначені Типовими навчальними планами для вашого закладу?

Типові навчальні плани визначають строки навчання 6 і (або) 8 років.

Для художніх шкіл (художніх відділень) 4 – (5,6), 6 – (7,8) років.

 1. Яка школа вважається малокомплектною?

Малокомплектною вважається школа з контингентом до 100 учнів.

 1. Яким чином можна використовувати години предмета за вибором?

Учню (крім учнів художніх шкіл або художніх відділень) надається право отримувати один (1 година в тиждень) або два (по 0,5 години в тиждень) предмета за вибором. Разом з тим керівник закладу має право для обдарованих учнів в межах розрахунку годин додатково вводити години на предмет за вибором (крім учнів художніх шкіл або художніх відділень). За бажанням батьків учні можуть бути звільнені дирекцією закладу від вивчення предмета(ів) за вибором, при цьому плата за навчання не зменшується.

 1. Які питання перегляду Типового навчального плану має право вирішувати керівник закладу в межах розрахунку годин?

  Керівник закладу в межах розрахунку годин має право:

 • збільшувати або зменшувати кількість годин на вивчення окремих предметів навчального плану з урахуванням специфіки роботи;

 • здійснювати перерозподіл годин з предметів, визначених навчальних планом, враховуючи регіональні особливості та професійну орієнтацію учнів.

 1. Яка кількість годин на тиждень передбачена Типовими навчальними планами по класах з навчального предмету «Колективне музичення» із строком навчання 8 років?^ Кількість годин на тиждень у класах

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2

2

2

3

3

3

3

3

3
 1. Яка кількість годин на тиждень передбачена Типовими навчальними планами по класах з навчального предмету «Колективне музичення» із строком навчання 6 років?

^ Кількість годин на тиждень у класах

0

1

2

3

4

5

6

2

2

2

3

3

3

3
1   2   3   4   5   6
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації