Поиск по базе сайта:
Закон України «Про освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Основи законодавства України про культуру Положення про школу естетичного виховання Зразки документації Типові навчальні плани icon

Закон України «Про освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Основи законодавства України про культуру Положення про школу естетичного виховання Зразки документації Типові навчальні плани
НазваЗакон України «Про освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Основи законодавства України про культуру Положення про школу естетичного виховання Зразки документації Типові навчальні плани
Сторінка2/6
Дата конвертації16.11.2012
Розмір0.84 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

 1. Ким і за яких умов здійснюється перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

Перерозподіл педагогічного навантаження в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником позашкільного навчального закладу.

 1. Ким здійснюється призначення та звільнення керівника позашкільного навчального закладу?

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника позашкільного навчального закладу здійснює місцеві органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.

 1. Ким і за яких умов здійснюється призначення та звільнення заступників керівника позашкільного навчального закладу?

Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника позашкільного навчального закладу здійснює місцеві органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, за поданням керівника позашкільного навчального закладу.

 1. Ким здійснюється призначення та звільнення педагогічних та інших працівників закладу?

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших позашкільного навчального закладу здійснює керівник позашкільного навчального закладу.

 1. За рахунок яких коштів і з якою періодичністю здійснюється підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється не рідше одного разу у п'ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 1. З якою періодичністю, як правило, здійснюється атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу?

Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу здійснюється, як правило, один раз у п'ять років.

 1. За рахунок яких коштів відбувається фінансування позашкільних навчальних закладів?

Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 1. Які категорії дітей здобувають позашкільну освіту безоплатно?

Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

 1. Ким визначається порядок встановлення розміру плати за навчання в школах естетичного виховання?

Порядок встановлення розміру плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається Кабінетом Міністрів України.

 1. Хто має право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання в школах естетичного виховання?

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.

 1. Перелічите можливі додаткові джерела фінансування школи естетичного виховання.

Додатковими джерелами фінансування позашкільного навчального закладу є: кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані позашкільним навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання;

гуманітарна допомога;

дотації з місцевих бюджетів;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

 1. За яких умов може приватизуватися позашкільний навчальний заклад?

Державні і комунальні позашкільні навчальні заклади, які належать підприємствам, міністерствам та іншим органам виконавчої влади, можуть приватизуватися лише за умов:

збереження освітнього призначення позашкільного навчального закладу;

згоди колективу позашкільного навчального закладу;

наявності коштів.

 1. За яких умов і відповідно до яких нормативних актів позашкільні навчальні заклади можуть надавати платні послуги?

Державні, комунальні і приватні позашкільні навчальні заклади можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, за погодженням з Міністерством фінансів України та центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

 1. У яких випадках платні послуги не можуть надаватися державними або комунальними позашкільними навчальними закладами?

Платні послуги не можуть надаватися державними або комунальними позашкільними навчальними закладами замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.

^ 3. Основи законодавства України «Про культуру»

 1. Які пріоритетні напрями розвитку культури визначені Основами законодавства України про культуру?

Держава у пріоритетному порядку створює умови для:

розвитку культури української нації та культур національних меншин;

збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища;

естетичного виховання дітей та юнацтва.

 1. Який принцип лежить в основі організації спеціальної освіти у галузі культури?

Організація спеціальної освіти у галузі культури повинна:

забезпечувати принцип єдності і наступності мистецької освіти…

 1. Який статус державної школи естетичного виховання визначено в Основах законодавства України про культуру?

Відповідно до останнього абзацу статті 16 цих Основ державні школи естетичного виховання дітей визнані початковою ланкою спеціальної мистецької освіти.

Відповідно до статті 3 цих Основ держава встановлює пільги щодо оплати навчання у початковій ланці спеціальної мистецької освіти - державних школах естетичного виховання дітей.

^ 4. Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад

(школу естетичного виховання)

 1. Який статус має школа естетичного виховання, заснована на державній або комунальній формах власності?

Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання), заснований на державній та комунальній формах власності, має статус державного закладу освіти.

 1. Які відділення та (або) відділи можуть створюватися у школі естетичного виховання?

З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-вжиткового мистецтва, скульптури, класичного танцю, народного танцю та інші).

 1. Які структурні підрозділи може створювати заклад ?

Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності.

 1. За яких умов заклад може створювати філії?

Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається закладом після погодження з місцевими органами державної виконавчої влади питань про будівництво або надання приміщення, забезпечення фінансування, обладнанням тощо.

 1. Які підрозділи закладу і за якими формами можуть проводити заходи по підвищенню кваліфікації педагогічних працівників?

Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами.

 1. Хто засвідчує участь у заходах підвищення кваліфікації?

Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.

 1. На підставі чого і на яких умовах здійснюється приймання учнів до школи?

Приймання учнів до закладу може здійснюватися протягом навчального року як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

 1. Які документи обов’язково додаються до зави про вступ до школи?

До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у закладі та копія свідоцтва про народження.

 1. Ким визначається порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів?

Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою закладу.

 1. У якій формі проводиться зарахування учнів на навчання ?

Зарахування на навчання проводиться наказом керівника закладу.

 1. Яким документом і на підставі чого мають визначатися термін навчання та вік вступників?

Термін навчання та вік вступників визначаються статутом закладу відповідно до навчальних планів і програм.

 1. Яким органом виконавчої влади затверджується документація закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу?

Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури і туризму України.

 1. Коли починається навчальний рік у закладі, ким визначається структура навчального року?

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються керівником закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

 1. Який період відведено викладачам для комплектування груп?

Комплектування груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

 1. Ким визначаються строки проведення контрольних заходів?

Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо) визначаються відділеннями або (та) відділами закладу.

 1. На підставі чого і за яких умов може працювати заклад у канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні?

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.

 1. На підставі чого здійснюється навчально-виховний процес у закладі?

Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури і туризму України.

 1. За яких умов і на підставі чого закладу надається право розробляти навчальні плани і програми?

Закладу надається право на основі типових навчальних планів і програм розробляти навчальні плани і програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи закладу за умови затвердження їх відповідними місцевими органами управління в галузі культури.

 1. Що є основною формою навчально-виховної роботи?

Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

 1. Перелічите форми роботи, які може використовувати заклад для організації навчально-виховного процесу?

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

уроки (індивідуальні та групові);

репетиції;

перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі,

олімпіади, концерти, виставки; лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

позаурочні заходи, а також інші форми, що передбачені статутом закладу.

 1. Ким визначаються строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо)?

Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо) визначаються відділеннями або (та) відділами закладу.

 1. Яким документом визначається кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними?

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами.

 1. Який документ визначає середню наповнюваність груп у закладі?

Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури і туризму України.

 1. Яким чином комплектуються групи? Поясніть значення терміну «середня наповнюваність».

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп.

 1. Яким чином контролюється загальна кількість груп у закладі?

Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

 1. Що є нормативом для складання розрахунку педагогічних годин?

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані закладом для організації навчального процесу.

 1. На підставі чого викладачем виставляються оцінки навчальних досягнень учня за рік ?

Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

 1. Не пізніше якого терміну виставляється оцінка за рік з предметів навчального плану?

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

 1. Ким і на підставі чого вирішуються питання, пов'язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків?

Питання, пов'язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються керівником закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

 1. Ким і за яких умов вирішуються питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із закладу?

Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв'язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами керівника закладу.

 1. За яких умов видається документ про позашкільну освіту учням, які хворіли під час випускних іспитів?

Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок, а для випускників художньої школи (художнього відділення закладу мистецтв) за умови виконання випускної роботи.

 1. За яких умов учні нагороджуються похвальним листом "За високі досягнення у навчанні"?

Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом "За високі досягнення у навчанні".

 1. За яких умов можливе виключення учня зі школи протягом навчального року?

За рішенням керівника закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності - одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

Питання щодо... виключення із закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами керівника закладу.

 1. За яких умов можливе переведення учнів від викладача до викладача або до іншого навчального закладу?

Учні користуються правом внутрішкільного переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць

 1. Хто встановлює обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників?

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників закладу встановлюється керівником згідно із законодавством.

 1. Хто очолює роботу педагогічної ради? Яким чином визначається секретар педагогічної ради?

Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

За відсутності керівника обов'язки голови виконує заступник керівника з навчальної роботи.

Обов'язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

 1. Які питання розглядає та вирішує педагогічна рада закладу?

Педагогічна рада закладу:

розглядає план навчально-виховної і методичної роботи закладу;

обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і методичної роботи;

заслуховує та обговорює доповіді, звіти керівника закладу, його заступників, керівників відділень, відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в закладі;

розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи закладу;

визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення закладу, переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення переіспитів, виключення учнів із закладу, нагородження Похвальними листами;

обговорює заходи, пов'язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи

 1. Яка періодичність засідань педагогічної ради?

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. Обов'язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

 1. Що є органом громадського самоврядування закладу?

Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу

 1. Який орган здійснює громадське самоврядування в період між загальними зборами?

Рішенням загальних зборів створюється рада закладу, що діє в період між загальними зборами.

 1. У яких випадках керівник закладу не зобов'язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування?

Керівник закладу не зобов'язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, цьому Положенню та статуту закладу.

 1. За яких умов і з якою метою у закладі можуть створюватися відділення, відділи?

За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у закладі можуть створюватись відділення, відділи, керівники яких затверджуються наказом директора закладу. Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.
1   2   3   4   5   6
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації