Поиск по базе сайта:
Чи будуть створені умови, щоб учень мав змогу вивчити іноземну мову без репетитора? icon

Чи будуть створені умови, щоб учень мав змогу вивчити іноземну мову без репетитора?
НазваЧи будуть створені умови, щоб учень мав змогу вивчити іноземну мову без репетитора?
Дата конвертації14.11.2012
Розмір243 Kb.
ТипДокументи
1. /Dverij_-_Rizne/Inozemni_movy.doc
2. /Dverij_-_Rizne/Joga_z_pozytyvnym_ samonavijuvannjam.doc
3. /Dverij_-_Rizne/Latynka_i_kyrylycja.doc
Чи будуть створені умови, щоб учень мав змогу вивчити іноземну мову без репетитора?
Ранкова гімнастика із самонавіюванням
Kyjiv (а не Kiev), L ' VIV (а не Lvov). Щоб змешити кількість помилок “tіpа” Gnativ [Ґ

Р.Дверій


Чи будуть створені умови, щоб учень мав змогу вивчити іноземну мову

без репетитора?

Спілкування з учнями підтверджує абсолютну правоту Віктора Громового [див. книгу Як зробити “помаранчеву” школу?! ], що значна частина вчителів не зацікавлена в якісному викладанні свого предмета (- бо втратять репетиторство).

Ознайомившись із нижчеподаним матеріалом, завідувач кафедрою іноземних мов уні-верситету «Львівська політехніка» оцінив його як рівень винаходу.

Просьба ж до вчителів та методистів провести хоч невеличний педагогічний експери-мент за цим же матеріалом – постійно натикається на глуху стіну протидії:

ми не маємо права відхилятися від програми (але ж ніхто до цього не закликає!),

наші діти працюють за оксфордськими підручниками і т.п.

Істинну радість дослідника, першовідкривача приносить і дітям, і дорослим розгляд текс-тів, поданих у вигляді чотириваріантного блоку:

1. текст іноземною мовою; 2. транскрипція;

 1. літературний переклад; 3. буквальний переклад.

Зіставлення варіантів тексту перетворюється на цікаву гру, під час якої учень:

1. запам’ятовує значення використаних у тексті іншомовних слів

(за допомогою буквального перекладу);

2. вчиться викладати думку характерним для цієї мови способом

(наприклад – Скільки тобі років? [укр.] – Як старий є ти? [англ.]);

3. поглиблює знання рідної мови

(якщо зробити гарні літературні переклади).

Текст іноземною мовою

The church of Our Lady ...

Транскрипція

ðэ t∫э:t∫ ov auэ leıdı ...

[не маю в ПК знаків транскрипції]

Літературний переклад

Церква Пресвятої Богородиці ...

Буквальний переклад

Церква Нашої Пані ...

Пропонований спосіб ознайомлення з іншомовними текстами – є, без сумніву, най-кращим для початківців, бо він – нічого не приховує. Його роль нагадує призначення пóручнів (порýччя, билець) в манежику дитини, яка вчиться ходити. Окрім цього, пропонований спосіб подачі навчального матеріалу (на відміну від усіх інших) дозволяє ознайомлюватися з текстами в будь-якій послідовності.

Найважливішими компонентами кожної мови є лексика, граматика та усталені ви-слови. Кожна з європейських мов має щонайменше декілька десятків слів подібних (вигля-дом, звучанням) на їх українські відповідники. Порівняння-розгляд зорових та слухових обо-лонок цих слів сприяє швидшому нарощенню лексичного запасу, додає початківцям оптимізму, заохочує до навчання, до самовдосконалення.

Доцільно випустити словники, в яких смислові пари (іншомовне слово і відповідне йому слово рідної мови) були б розташовані у послідовності, яка забезпечує плавний перехід від лек-сики із невеликою різницею у вимові та запису – аж до малоподібної та майже неподібної.

Ось такою (див. наступну сторінку) могла б бути послідовність смислових пар в англо-українському словнику подібної лексики:

1.Слова однакові за написанням (українські слова записані латинкою).

admiralадмірал, referendumреферендум...  

2.Англійські слова умовно однакові з українськими щодо написання.

accentакцент, aeronautаеронавт... (С = к,ц; U = в)...

3.Слова із подвоєннями літер; із м’яким знаком та випадним Е.

abscessабсцес, aerosolаерозоль, arbiterарбітр...

4.Слова з диграфами.

adjunctад’юнкт, amphoraамфора... (Ju = ю; Ph = ф)...

5.Видовжені слова.

academicianакадемік, advocateадвокат...

6.Вкорочені слова.

allegoryалегорія, arifmeticарифметика...

7.1.Слова зі зміненою кінцевою літерою.

amplitudeамплітуда, benefitбенефіс

7.2.Слова зі значнішими змінами наприкінці.

abstractionабстракція, agrarian аграрій...

7.3.Слова зі зміненою літерою всередині слова.

bankerбанкір, carnivalкарнавал...

8.Слова із зайвими літерами.

anaemiaанемія, asthmaастма...

9.Слова із пропущеними та переставленими літерами.

assortmentасортимент, captainкапітан...

10.Слова із однаковими початками.

marbleмармур, triangleтрикутник...

11.Слова із групкою однакових літер усередині.

dissymetryасиметрія, flapperклапан...

12.Слова із однаковими літерами врозкид.

milkмолоко, cocoaкакао...

Не всі батьки вивчали, наприклад, англійську – тож не завжди можуть допомогти ди-тині запам’ятати почуті на уроці слова і вислови. Викладач англійської та японської мов Державного університету «Львівська політехніка» Мирон Федоришин розробив для по-чатківців систему знаків УТАМ [Українську транскрипцію англійської мови].

Знаки УТАМ украй необхідні в перші тижні занять із учнями загальноосвітніх шкіл – коли діти ще не знають латинки, але вже можуть писати кирилицею. Треба лиш нагáдувати, що тексти, записані знаками УТАМ, необхідно прочитувати “по-англійськи!”.

У спрощеному варіанті транскрипції англійської мови (СТ) – довгі звуки (як і в УТАМ) позначено великими літерами, короткі – малими; осучаснено й графіку написання окремих транскрипційних знаків. Необхідність осучаснення графіки підтверджує приклад з українсь-кої (порівняймо дві форми запису Франкового рядочка):

Земле, моя всеплодючая мати! // Земле, моjа всеплодьучаjа мати!

Згодімося, що сучасний запис значно досконаліший, – бо в ньому нема диґрафів; його знаки (літери) легко прочитуються, швидше пишуться. 

Звуки англійської мови (подібні до українських йотованих) зображено в СТ за допомо-гою символів ã õ ũ ẽ : Yes [jes] = [ẽs]. You [ju:] = [Ũ].

Замінено й фонетичні знаки, що відповідають приголосним ч, ж, дж:

Сhips [t∫ιps] = [čιps]. Mirage [mι′ra:ζ] = [mιrÀž]. Angel [′еιndζэℓ] = [éιnđэℓ].

Дана інновація, зазначимо до слова, не перечить досвідові фахівців із інших країн (на-приклад, Чехії), які, транскрибуючи англійські тексти, замінюють літерами своїх абеток окремі знаки МФТ (знаки Міжнародної фонетичної транскрипції).

Початкові заняття іноземною – це, по суті, укладання максимуму речень із мінімуму вже засвоєних слів. Чим дитина [початківець] знає більше слів, тим зуміє придумати більшу кількість речень.

Насамперед подаваймо у підручниках слова, які (після відповідного пояснення їх сема-нтики вчителем) поповнюватимуть активний український словниковий запас дітей (це найва-жливіше!); і які можна одразу вводити у спілкування дітей іноземною.

Наприклад, до попереднього варіанту підручника “English, 5” (авт. Плахотник та інші), в якому словниковий запас нарощувався у порядку засвоєння учнями нових літер, можна бу-ло б додати ще по декілька слів.

1. Слова, складені із літер B, I, T, N, E, D [звуки b ι t n е d].

Bit – біт <найменша кількість інформації, з якою оперує комп’ютер>.

Debit – дéбет <назва лівої сторони в бухгалтерській прибутково-видатковій книзі; при-хід>; дебетувáти – записувати в дéбет. (Назва правої сторони – крéдит).

Net – нетто <вага товару без упаковки>, павутина, сіть, тенета; плести сіті (мереживо), розставляти сіті, ловити сітями, одержувати чистий прибуток.

[Запис спрощеною транскрипцією: bιt, débιt, nеt].

2. Слова, складені з літер P, A, G, O, L (+попередні) та кінцевої е. [p э æ g o ℓ – ]

Atoll, delta, agate, antenna, band, plan, blond(e), bandit, pipette, tomtom, Latin, ballad.

[эtóℓ, déℓtэ, ǽgэt, ænténэ, bænd, pℓæn, bℓond, bǽndιt, pιpét, tómtom, Lǽtιn, bǽℓэd]

3. Слова, складені з літер F, M, S (+ попередні). [f m s]

Elf, pompon, boss, solid, lamp, test, Fin(n), aplomb, film, sense, lift, limit, pistol, bomb, metall, stand, atlas, map, golf, tennis, salad, ballast, pontiff, optimist.

[eℓf, pómpon, bos, sóℓιd, ℓæmp, test, fιn, эpℓóm, fιℓm, sens, ℓιft, ℓímιt, pιstℓ, bom, metℓ, stænd, ǽtℓэs, mæp, goℓf, ténιs, sǽℓэd, bǽℓэst, póntιf, óptιmιst]

4. Слова, складені з літер C, H (+ попередні). [k h]

Hetman, discipline, classic, cantata, pelican, collie, panic, asp, fact, act, laconic, polemic, conflict, mimic, hotel, hippie, binocle, canal, clinic, hot dog.

[hétmэn, dísιpℓιn, kℓǽsιk, kæntΆtэ, péℓιkэn, kóℓι, pǽnιk, æsp, fækt, ækt, ℓэkónιk, poℓémιk, kónfℓιkt, mίmιk, hotéℓ, hίpι, bínokℓ, kэnǽℓ, kℓínιk, hot dog]

5. Слова з літерою R (+ попередні). [r]

American, brig, tropic, pilgrim, parallel, meridian, African, catamaran, gorilla, mandrill, coral, crab, historic, problem, contract, stress, acrobat, compress.

[эmérιkэn, brιg, trópιk, píℓgrιm, pǽrэℓэℓ, mэrÌdιэn, ǽfrιkэn, kætэmэrǽn, goríℓэ, mǽndrιℓ, corℓ, cræb, hιstórιk, próbℓem, kóntrækt, stres, ǽkrobæt, cómpress]

6. Слова, складені з літер K, ck, V, W. [k k v w]

Twist, polka, veteran, picnik, villa, verandah, attack, vandal, vassal, kremlin, wigwam, kettle, smack, vanilla, activ, passive, invest, dock, caravan, block.

[twιst, póℓkэ, vétrэn, píknιk, víℓэ, vэrǽndэ, эtǽk, vændℓ, væsℓ, krémℓιn, wígwæm, ketℓ, smæk, vэníℓэ, ǽktιv, pǽsιv, ιnvést, dok, kærэvǽn, bℓok]

7. Слова, складені з літер Y, oo. [ι U]

Pygmy, cook, hobby, botany, lily, bamboo, pontoon, lagoon, polyp, goose, polyglot, cockatoo, kitty, hooligan, dandy, baboon, family, fantasy, crystal, beryl.

[pígmι, kuk, hóbι, bótэnι, ℓíℓι, bæmbÚ, pontÚn, ℓэgÚn, póℓιp, gUs, póℓιgℓot, kokэtÚ,

kítι, hÚℓιgэn, dǽndι, bэbÚn, fǽmιℓι, fǽntэsι, krιstℓ, bérιℓ]. // І так далі... //

[У моєму комп’ютері нема символа, яким позначають у підручниках “короткий, нейт-ральний, ненаголошений звук – середній між українськими ненаголошеними е та а. Тому після роздрукóвування необхідно в усіх транскрипціях з’єднати олівцем серединку э , Э із нижньою ніжкою (→ ); або залишити так як є, бо ця російська літера (э) нагадує своєю графікою і , і а ].

Вернімося до чотириблокових (іноді доцільніше – п’ятиблокових) текстів.

Варіанти необхідних нині видань:

1. Книги для учнів – подача розшифрувань найважчих текстів із шкільних підручників.

2. Книги для дітей, які хочуть продовжити навчання за кордоном – подача неадаптова-них текстів із шкільних підручників Англії, Франції та ін.

3. Газета-самовчитель іноземних мов для усіх бажаючих – подача матеріалів із Інтерне-ту, художньої, технічної літератури тощо мовами Європи.

Послідовність роботи із малозрозумілим текстом (п’ятиблоковий виклад тексту):

 1. прочитати літературний переклад;

 2. прочитати буквальний переклад;

 3. прочитати переклад слів;

 4. навчитися читати текст знаками транскрипції;

 5. навчитися промовляти текст, дивлячись на запис літерами.

Варіанти промовляння текстів:

 1. дивлячись на іншомовний текст;

 2. дивлячись на транскрипцію;

 3. дивлячись на переклад слів;

 4. дивлячись на буквальний переклад;

 5. дивлячись на літературний переклад;

 6. промовляючи текст напам’ять.


Умовні позначення в “перекладах слів” (при блоковому викладі текстів):

Крапку (розділовий знак) замінити на “ / ”.

Двокрапку (розділовий знак) замінити на “ ÷ ”.

Символом ≡ позначити артиклі (a, an, the) та частку to (в інфінітиві) [англійська мова].

Символом ≠ позначити слова, які під час перекладу треба переставити місцями.

Символом ≈ позначити групу слів, що перекладаються одним українським словом.

Апострофом ’ позначити скорочені форми слів (it’s, I’ll тощо).


Підсумки:

1. Якісна продукція – науковоємкісна. У роботі укладачів шкільних книг це має вияв-лятися не в опримітивлюванні текстів (“адаптації”), а у відповідному доопрацюванні текстів (наприклад, їх подачі у вигляді 4-5 блоків) для полегшення праці учня.

2. Якщо подати у вигляді 4-5 варіантних блоків основні тексти підручників, то учні, які пропустили декілька занять з іноземної мови, зможуть швидше наздогнати однокласників

3. Укладачі підручників іноземних мов спираються в основному на слухову пам’ять, забуваючи про інші види пам’яті, наприклад, словесно-логічну.

4. Укладання літературних перекладів є добрим тестом на знання української мови.

5. Україномовним українцям іноземні мови даються легше. Вони ніколи не кажуть Ґоу ґоум, Ґав дУ Ю ду (Go home!, How do you do?), бо розрізняють звучання ґ, г та х.

6. Найголовніше – здоров’я учнів. Тому важливішим нині є не кінцевий результат (досконале знання мови, яка вивчається у школі), – а сам процес (отримання учнями втіхи від прочитування текстів італійською, чеською, португальською і т.д.).

7. Нині кордони відкрито. Щоб знáти хоча б по пару речень кожною з мов Європи, доцільно зняти у школах один урок іноземної мови, а ввéсти замість нього Урок спілкування мовами Європи. Проводити цей урок мали б вчителі іноземної.

8. Неможливо навчúти, можливо – навчúтися. Створíмо умови, щоб учні мали змогу навчúтися – без витрачання $ на репетиторів та на “словники з Оксфорду”.

Додаток 1. Спроба перекладу


Сірик Т. English 5 (1). Підручник для загальноосвітніх закладів.

Полтава: СТЛ-КНИГА, 2005.

THE LION’S DEN

The Lion’s den (1)

Lion (looking at the dog, the monkey and the fox): You are all my good friends.

I want you to tell me how my den smells.

Dog: Oh, Lion, I am your good friend, and I am not afraid to tell you. Your den smells badlly.

Lion (angrily): GRRRRR!

You are not a very good friend.

How can you say that my den smells badly?

Get out – and don’t come back, or I’ll eat you up!

Monkey: What a fool! I am your friend.

King Lion, and I’ll tell you how your den smells. It smells like flowers.

Lion (angrily): GRRRRR! You are a bad mon-key! You are a fool, too! Get out – and don’t come back, or I’ll eat you up!


ðэ láẽnz den (2)

láẽn (lúkiŋ æt ðэ dog, ðэ máŋkı эnd ðэ foks)÷ ũ: a: o:l maı gud frendz /

aı wont ũ: tu: tel mi: hau maı den smelz /

dog÷ ou, láẽn, aı æm õ: gud frend, эnd aı æm not эfréıd tu: tel ũ: / õ: den smelz bǽdlı /

láẽn (ǽŋgrılı)÷ grrrrr! /

ũ: a: not э vérı gud frend /

hau kæn ũ: seı ðæt maı den smelz bǽdlı? /

get aut – эnd dount kam bæk, э(r)aıl i:t ũ: ap! /

máŋkı÷ wot э fu:l! / aı æm õ: frend /

kıŋ láẽn, эnd aıl tel ũ: hau õ: den smelz / ıt smelz laık fláuэz /

láẽn (ǽŋgrılı)÷ grrrrr! / ũ: a: э bæd máŋkı! / ũ: a: э fu:l, tu:! / get aut – эnd dount kam bæk, э(r)aıl i:t ũ: ap! /

Лев’яче лíгво (4)


Лев (дивлячись на собаку, мавпу та лиса):

Ви всі – мої добрі друзі.

Я хочу, щоб ви розповіли мені: як моє лігво пахне?

Пес: О, Леве, я є твій добрий друг, і я не боюся сказати тобі.

Твоє лігво пахне погано.

Лев (сердито): Гррррр!

Ти не дуже добрий друг. Як можеш ти казати, що моє лігво пахне погано?

Виходь і не повертайся, бо я зжеру тебе!
Мавпа: Який дурень!..

Твій друг я.

Королю Леве, я скажу тобі, як пахне твоє лігво. Воно пахне, як квіти.

Лев (сердито): Гррррр! Ти є погана мавпа!

Ти є дурна також!

Виходь і не повертайся, бо я зжеру тебе!

Лев’яче лігво (3)

[барліг, нора, печера, власна кімната]

Лев (дивлячийся на собаку, мавпу та ли-са): Ви є всі мої добрі друзі [приятелі, знайо-мі]. Я хочу [потребую] ви ≡казали [говорити, розповідати, показувати] мені як моє лігво пах-не [відгόнить, тхне, смердить?].

Пес: О, Леве, я є твій добрий друг, і я є не зляканий [сповнений страху] ≡говорити тобі. Твоє лігво пахне погано [дуже сильно].

Лев (сердито [люто, роздратовано]): Гррррр!

Ти є не дуже добрий друг. Як можеш ти казати, що моє лігво пахне погано?

Виходь [виносити, виманювати] і робине по-вертатися [згадуватися], або [чи], я’буду їсти [ковтати, знищувати, пожирати] тебе [+up]!


Мавпа: Який [хто, що, скільки] ≡дурень [бла-зень, пюре з аґрусу]! Я є твій друг.

Король Лев, і я’буду казати тобі як твоє лігво пахне. Воно пахне подібно [схожий, рівний, однаковий] квітам.

Лев (сердито): Гррррр! Ти є ≡погана мав-па! Ти є ≡дурень також [теж, надто, крім того]! Виходь≈ і роби≠не повертатися≈, або я’буду їсти тебе [+up]!

(1)

Lion (looking at the fox): And how do you think, my den smells?

Fox: Well, King Lion, I can’t tell.

I have a bad cold, and I can’t smell anything.

Lion: You are very clever, my friend. You have saved both my feelings and your own skin.

(2)

láẽn (lúkiŋ æt ðэ foks)÷ эnd hau du ũ: θıŋk, maı den smelz ? /

foks÷ wel, kıŋ láẽn, aı ka:nt tel /

aı hæv э bæd kóuld, эnd aı ka:nt smel énıθıŋ /

láẽn÷ ũ: a: vérı klévэ, maı frendz / ũ: hæv seıvd bouθ maı fí:lıŋs эnd õ: oun skın /

(4)

Лев (дивлячись на лиса): А як ти вважаєш моє лігво пахне?
Лис: Добре, Королю Леве, та я не можу сказа-ти.

У мене сильна простуда і я нічого не відчу-ваю.
Лев: Ти дуже розумний, мій друже.

Ти врятував і обох моїх приятелів, і свою власну шкіру.

(3)

Лев (дивлячийся на лиса): І [а, але, та] як робиш [чинити, виконувати, бути достатнім] ти думання [обмірковувати, вважати, гадати] моє лігво пах-не?

Лис: Добре [гаразд, здоровий, криниця, джерело], Королю Леве, я можуне сказати.

Я маю погану [недоброякісний, зіпсований, аморальний, розбещений, хворий] простуду [хо-лод, холодний, байдужий, непривітний, спокійний, врівноважений], і я можуне відчувати [нюхати, нюх, запах] нічого [аніщо?].


Лев: Ти є дуже розумний, мій друже.

Ти маєш врятував [берегти, заощаджувати, еко-номити, крім, за винятком] обидва мої симпатії [емоції, почуття, співчуття, настрої] і твою влас-ну [рідну] шкіру.

Лíгво лева (5)

Лев (дивлячись на собаку, мавпу та лиса): Усі ви – мої добрі приятелі. Тож хотів би почути від вас правду: який запах у мого лігвища?

Пес: Леве, ти знаєш, що я твій давній друг. Тож мушу признатися, що лігво твоє не вельми приємно пахне.

Лев (роздратовано): Гррррр! Нахабо! Як ти посмів зневажити мою оселю? Забирайся геть! І не попадайся на очі, – живцем проковтну!


Мавпа: Що за бовдур, дурило, дурисвіт цей пес! Не він, а я твій справжній друг, Королю!

І я готова розповісти про аромати твого лігвища. Воно пахтить неначе квіти!

Лев (люто): Грррр! Вимітайся, брехлива дурепо! І не смій повертатися, – бо роздеру!

Лев (поглянувши на лиса): А що ти можеш сказати про запахи мойого лігва?

Лис: Я б з радістю, любий Королю! Та, на превеликий жаль, я нічого не можу сказати, бо сильно застудився. Вибач, Леве, але мій ніс абсолютно перестав відчувати запахи!


Лев: Ти дійсно розумний, мій придворний хитруне. Сьогодні ти врятував життя і двом на-шим приятелям, і свою власну шкіру.
Порахував: Більше половини вжитих у тексті The Lions den слів нема у слов-ничку підручника English 5 (1). Тому дітям доведеться заглядати у великі англо-українські словники. А там – по 5-10 перекладів на кожне англійське слово.

Чи може дитина самостійно працювати з текстами такого підручника?


Додаток 2. Із книги Революція в навчанні

Якщо б ми мали навчитися тільки одного японського слова, то хай це буде КАЙЗЕН, що означає “постійне вдосконалення”. І навіть більше. КАЙЗЕН – це ціла філософія, яка спонукає особу до щоденного постійного вдосконалення: себе, своєї роботи, їдальні, офісу, звичок розмовляти по телефону, споживання продуктів.

Японським робітникам притаманна спільна риса: вони однаково добре працюють рука-ми і головою. Робітники Toyota Motor дають близько півтора мільйона пропозицій щорічно, і дев’яносто відсотків із них утілюються в життя. Керівництво компанії Nissan Motors серйоз-но розглядає будь-яку пропозицію, що заощаджує 0,6 секунди – “час, який потрібний робіт-никові, для того, щоб простягнути руку або ступити півкроку”. Компанія Matsushita щорічно одержує понад 6,5 мільйона ідей від свого персоналу і більшість з них відразу ж втілює в життя.

На університетських студіях мислення вивчають у рамках логіки, психології й філосо-фії. На жаль, університети не вчать латерального мислення – здатності до відкритого неупе-редженого пошуку нових ідей у різних напрямках.

Шкільні тести компонуються нині таким чином, що на одне запитання існує тільки одна правильна відповідь. Життя ж – багатозначне. У ньому, в залежності від того, чого шукаємо, – багато правильних відповідей. Коли особа, налаштована школою на одну правильну відпо-відь, знаходить її, то одразу перестає шукати інші. Тим часом великий прорив у житті зале-жить саме від цілковито нових відповідей. Вони приходять не тоді, коли миримося з реаль-ним становищем, а тоді, коли кидаємо йому виклик. А тому навчання мислити мусить бути найпріоритетнішим у школі.

Найкорисніші поради з цього приводу:

 1. Сформулюйте свою проблему. ((кожен українець – поліглот))

 2. Визначтеся з ідеальним розв’язанням і уявіть його.

 3. Зберіть усі факти.

 4. Ламайте усталені схеми й стереотипи.

 5. Вийдіть за рамки своєї сфери.

 6. Не бійтеся експериментувати з комбінаціями.

 7. Використовуйте всі свої відчуття. // І так далі ... //

Література

Громовий В. Як зробити “помаранчеву” школу?! – Київ: Шкільний світ, 2006.

Дверій Р. Лексичний додаток до підручника “English, 5”. – Львів: Світ, 1998.

Драйден Ґ., Вос Дж. Революція в навчанні. – Львів: Літопис, 2005.

Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією. – Львів: БаК, 1998.

12.07.07


Нині в багатьох країнах світу “здійнято тривогу” – англійська мова почала витісняти з ужитку рідні мови – діти переходять спочатку на суржик (наприклад, німецько-англійський), а потім спілкуються тільки англійською.

Порятувати світ від англійської, китайської та ін. мовних експансій можна лише різко підвищивши роль рідної мови як засобу до опанування іноземними. Для цього необхідно створити національні методики вивчення іноземних мов, які б базувалися на зіставленні граматичних конструкцій і лексики рідної мови (з усім багатством синонімів, красою діалек-тизмів, точністю термінів) із їх основними іншомовними відповідниками.

На зміну вчителям-космополітам із єдиною для усіх дітей “оксфордською методикою” повинні прийти патріотично налаштовані вчителі іноземних мов -“порівняльники”.

   1. Р.Д.


Додаток 3. Із газети Книжковий світ № 4’98 (12)

Про підготовчі уроки до шкільного курсу іноземних мов

Готуючись до вивчення іноземної мови (наприклад, англійської), нагадаймо дітям, що ми, українці, пишемо кирилицею, а от німці, іспанці, італійці, англійці та інші народи Захід-ної Європи — пишуть латинкою. Тож за допомогою відомих ще з античних часів імен — Diana, Flora, Fortuna, Vesta, Zenon, Agamemnon — спробуймо запам'ятати літери, які пи-шуться не так, як українські — d, n, f, 1, r, t, u, v, s, z, g, m.

Уважно вслухавшись та вгледівшись у слова Babylon, Hercules, Juppiter, Xeno(n), ді-ти вияснять для себе, що українські літери В, Н, Р прочитуються в латинській транскрипції як б, г, п. Що збіг латинських J, U промовляється в сумі як йотований ю. Що латинська X розщеплюється в мовленні на добре відчутні к, с.

Ознайомившись зі словами consul, accentus, chaos, Bacchus, діти побачать, що літера С може прочитуватися і як к, і як ц (консул, акцент). Що ця ж літера С, приєднавшись до h, озвучується разом як х (хаос, Бакхус). І так далі.

Щоб уникнути непотрібних різночитань, наші сусіди (словаки, чехи, поляки) викори-стовують літеру с – для позначення звуку Ц, літеру k – для позначення звуку К. Диграфом ch (поєднанням літер с і h) позначають (як і стародавні римляни) приголосну X.

Порадіймо досконалості української абетки, яка спрощує, лаконізує запис, дозволяє нам обходитися без нагромадження приголосних літер — як це трапляється, наприклад, у польському письмі:

przepraszam [≈ пшепрашам] — перепрошую, вибачайте;

przedwczoraj [≈ пшедвчорай] — передвчора;

deszcz [≈ дещ] — дощ.

Повправляймося з дітьми у каліграфічному писанні латинських літер.

Запропонуймо записати латинкою декілька словацьких, чеських, польських слів, од-нозвучних з українськими. Значення кожного слова обов'язково пояснюймо дітям, бо уроки іноземної мови повинні активно збагачувати лексичний запас дитини, тобто бути уроками словознавства, українського словознавства.

Хай діти вслухаються у вимову слів із літерами g та h і внесуть відповідні корективи у вимову українських однозвучних слів.

Із Українсько-словацького словника:

mama, brat, majster, sad, jama, dub, buk, hrab, med, mak, maslo, keks, kaktus, figa, pasta, lak, more, paluba, dno, grunt, nafta, fosfor, koks, fakt, lampa, rotor, kompas, mapa, iskra, fajka, mina, bomba, klinika, komplex, klub, luk, cap, lev, holub, ferma, hra, huk, pauza, zvuk, bubon, nota, liga, takt, bas, gong, konkurs, frak, korok, koleso, krok, park, freska, panika, peklo, para, guma, humus, hruda, masa, tona, maska, humor, text, cukor, jogurt, litera, lono, pravda, kraj ...

Із Українсько-чеського словника:

dar, dolar, car, pakt, dok, budka, trubka, bar, kurs, vpravo, traktor, trasa, sport, tenis, box, zub, oko, vata, jod, opera, drama, akt, akr, pole, pes, sklo, slovo, barva, forma, obraz, firma, atom, rada, veto, vada, zrada, taxa, tango, tank ...

Із Українсько-польського словника:

batuta, amator, mandolina, fanatyk, motyka, mimoza, kapusta, kruk, indyk, istota, cyrk, antylopa, komik, ameba, angina, aorta, doza, krem, rozum, elita, korona, dyktator, banda, kasa, arena, arkada, fundator, moda, kasta, klika, kanapa, kaseta, karafka, kakao, afera, intryga, kodeks, cytata, antena, eskadra, blokada, cynk, cytryna, dotyk, drezyna, kabina, kareta, kokarda, kometa, natura, nawyk, nauka, kolba, kontur, klej, dym ...

Навчивши дітей правильно записувати та прочитувати латинські літери, вчитель пе-реходить до викладу перших тем шкільного курсу іноземної мови.

Щоб розвинути в дітях здогадливість — вміння вловлювати сенс мовленого невідо-мими словами, практикуймо на кожному уроці іноземної мови (англійської, німецької, фран-цузької) переклад декількох речень із давньоукраїнської, білоруської, болгарської та інших мов. Тільки не виявляймо нетерпимості до запропонованих дітьми варіантів перекладу. Тоб-то вміймо передбачати наслідки своєї поведінки.

Щоб мінімізувати перешкоди, добираймо тексти щонайлегші. Це дасть змогу дітям пережити радість успіху, посилить зацікавлення до мов, дозволить позбутися надокучливої одноманітності, буденності уроків.

Вправи "на здогадливість" починаймо зі слів, які відрізняються від українських лише місцезнаходженням наголосу. Їх не важко відшукати в словниках, якщо пам'ятати, що, на-приклад, у словацькій та чеській мовах наголошується завжди перший склад слова, у поль-ській – передостанній:

(словацькі слова) – komora, kabinet, kajuta ...

(чеські) – balada, balet, budova ...

(польські) – replika, renesans, rekord ...

Р.Д.

Цитати

Й.-Ф. Гете: Чужу мову можна вивчити за пів року, свою треба вчити все життя.


«Урок української» № 6 за 1999 рік:

… проблема розробки змісту освіти. Що класти в його основу?

Досвід і наукові дослідження зарубіжних вчених засвідчують, що в основі змісту мовної освіти мають бути результати порівняльного аналізу 2-х мовних систем.

Це дає можливість взяти до уваги спільне в обох мовах у звуковій, графічній, граматичній системах і зосередити увагу на відмінностях. Проте, на жаль, у нас майже відсутні лінгвістичні праці порівняльного характеру, які можна було б покласти в основу розробки змісту навчання української мови.


«ИЯ» № 7/97

подведем итог всему сказанному о месте перевода в обучении иностранным языкам. Итак:

 • родной язык сопровождает человека все годы изучения иностранного языка;

 • родной язык невозможно вычеркнуть из сознания, а поэтому следует научиться исполь-зовать его наиболее эффективно.

Дверій Роман Євстахович ; http://dverij.lviv.name ; e-mail: dverij@bigmir.net ; тел.моб.: 0-66-21-40-510Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації