Поиск по базе сайта:
Роман Дверій українські сольфеджійні забави icon

Роман Дверій українські сольфеджійні забави
НазваРоман Дверій українські сольфеджійні забави
Сторінка1/3
Дата конвертації14.11.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /Dverij_-_Sol'fedwio/Skorocheni_nazvy_zvukiv.doc
2. /Dverij_-_Sol'fedwio/Ukrajins'ka_leksyka_zi_zvukamy_dovkillja.doc
3. /Dverij_-_Sol'fedwio/Ukrajins'ki_molytovni_unisony.doc
4. /Dverij_-_Sol'fedwio/Ukrajins'ki_sol'fedwijni_zabavy.doc
Скорочені назви звуків d ре мі фі зо ля сі ді ре ре ді сі ля зі фі мі ре Dis
Українська лексика зі звуками довкілля
Молитва до Ангела охоронця
Роман Дверій українські сольфеджійні забави


U S Z


Роман Дверій

УКРАЇНСЬКІ СОЛЬФЕДЖІЙНІ ЗАБАВИ


Олександра Захарків

УКРАЇНСЬКІ ІМЕНА


Матеріал USZ адресовано вчителям музики загальноосвітніх шкіл, учите-лям ДМШ і шкіл мистецтв; викладачам і студентам музичних училищ, відділів музичного мистецтва педагогічних інститутів тощо.

Українські сольфеджійні забави – новий спосіб розвитку висотно-інтона-ційного слуху дітей. В основі USZ – придатність фонематичного складу скоро-чених назв нот для сольмізації-розспівування будь-яких текстів.

Українські сольфеджійні забави можуть використовуватись окремо (як самодостатній спосіб розвитку слуху), а також в поєднанні з іншими, наприк-лад, унікальним, високоефективним способом розвитку музичного слуху, за-пропонованим Василем Олексійовичем Куфлюком (1912-1999) – учителем за-гальноосвітньої школи села Вúдинів (Івано-Франківщина, Снятинський р-н).

Нагадаємо: В.Куфлюк (випускник учительської семінарії та Львівського педагогічного інституту, Варшавської консерваторії та Варшавського універси-тету; співпрацівник та послідовник Януша Корчака) написав для своїх учнів понад 70 навчальних пісеньок. Текст кожної з них починався назвою певної нотки звукоряду. Діти залюбки співали їх, навіть і не підозрюючи, що разом з мелодією пісеньки в їхній пам’яті назавжди закарбовується висота музичного тону. Тобто це був єдиний у світовій практиці випадок, коли майже у всіх учнів звичайної сільської школи вчитель системно і систематично формував абсолютний слух!

Завдяки якісному музичному слуху багато випускників В.Куфлюка стали професійними музикантами. Є серед них учителі музики, наприклад, Марія Ко-лодка (Львівська СЗШ № 98). Є і композитори: наприклад, Богданна Фроляк – старший викладач Львівської державної музичної академії ім. М.Лисенка, лау-реат Державних премій ім. Л.Ревуцького, ім. Б.Лятошинського, Ганна Гаври-лець – доцент Київської державної музичної академії ім. П.Чайковського, лау-реат Державної премії ім. А.Штогаренка та лауреат Національної премії Укра-їни ім. Т.Шевченка.


ЗМІСТ

Р.Дверій Українські сольфеджійні забави

Мета 2

Правила 2

Варіанти забав 3

Сольфеджуємо слова 4

Ля 4

Ля зо 4

Ля фа 4

Ля зо фа 5

Ля мі 5

Ля зо мі 6

Ля фа мі 6

Ля зо фа мі 6

Ля ре 7

Ля фа ре 7

Ля мі ре 8

Ля зо ре 8

Ля зо фа мі ре 9

Ля зо фа мі ре до 10

“Білі” ноти, звуки, клавіші 11

“Білі та чорні” ноти, звуки, клавіші 12

Слова з літерою И 14

Слова з літерами Ї, Ю, Є 17

О.Захарків Українські імена 20

Вибирай зі ста 20

Ще раз про наші імена 21

Вибирай, котре найкраще! 22

Словничок 26

Використана та цитована література 32


Роман Дверій

Українські сольфеджійні забави

Мета

1. Покращувати музичну пам’ять і музичний слух.

2. Готувати дітей до сольфеджування з нот та уміння записувати мелодії.

3. Збільшити словниковий запас дітей та активізувати його.

Правила

1. Слова сольфеджійних забав співаємо тільки в абсолютному звучанні.

Склад слова із літерою я співаємо на висоті Ля.

Склад слова із літерою а – на висоті Фа.

Склад слова із літерою е – на висоті Ре.

Склад слова із літерою о – на висоті Соль (окрім складів із синтагмою до).

Склад слова із літерою і – на висоті Мі.

[ Винятки: ді – до-дієз, рі – ре-дієз, фі – фа-дієз,

зі – соль-дієз, лі – ля-дієз, сі ]

Склад слова із літерою у – на висоті Сі-бемоль.

[ Винятки: ру – ре-бемоль, му – мі-бемоль,

зу – соль-бемоль, лу – ля-бемоль]

2. Під час прочитування мелодій назвами нот, використовуємо їх скорочені форми. до ді ре рі мі фа фі зо (соль) зі ля лі сі до″,

до″ сі су ля лу зо (соль) зу фа мі му ре ру до.

3. Літеру И напочатку слова співаємо на висоті наступної голосної.

Наприклад: блискавка, дилема, химороть (фа фа фа, ре ре фа, зо зо зо ).

Літеру И у другому, третьому тощо складах співаємо на висоті попередньої голосної. Наприклад: ялинка, материк (ля ля фа, фа ре ре ).

Літеру И у словах ми, ти, Пилип тощо співаємо на висоті останньої го-лосної попереднього слова. Наприклад:

Як добре, що ви вже прийшли (ля до ре, зо зо ре ре ре ).

Літеру Є співаємо на висоті е (Ре ).

Наприклад: рельєф, європеєць, реєстр, єлей (ре ре, ре зо ре ре, ре ре, ре ре ).

Літеру Ї співаємо на тон вище від попереднього (або наступного) складу. Наприклад: поїзд, монотеїзм, їжачок (зо ля, зо зо ре мі, зо фа зо ).

[ Винятки (енгармонічна заміна): дї = ре, рї = мі,

мї = фі, фї = зо, зї = ля, лї = сі, сї = ді (пір’їна = мі мі фа)]

Літеру Ю співаємо на тон нижче від наступного (або попереднього) складу. Наприклад: юніор, зеленіють, гравюра (ре мі зо, ре ре мі ре, фа му фа).

[ Винятки (енгармонічна заміна): дю = су, рю = до, мю = ре,

фю = му, зю = фа, лю = зо, сю = ля (велюр, сюїта = ре зо, ля сі фа)]

Варіанти забав

1. Учитель, точно дотримуючись абсолютної висоти, співає сольфеджійну вправу – рядочок слів, які подано на сторінках 4-19 [ритм, темп – довільні].

З’ясовує разом із учнями значення невідомих їм, рідковживаних слів (див. Словничок, с. 26-31).

Вправу співають-повторюють учні.

2. “Сольфеджійний диктант із підказкою”.

Учитель роспівує окремі слова, словосполучення, речення.

Учні вгадують назви звуків. Наприклад:

– Учитель: Гарна наша Коляда.

– Учні: фа фа фа фа зо ля фа

3. Учні сольмізують-розспiвують назви пір року, місяців, назви музичних ін-струментів, марки автомобілів тощо.

Учні вчаться розспiвувати свої iмена. Важкi для спiву iмена спрощують, наприклад: Дзвенислава = Дзвíнка (мі фа), Даниїла = Дáна (фа фа).

4. Учні самостійно підшукують слова для розспівувань (першу послідовність варто укласти з імен, які згадано у віршах на с. 20-25). Переставляючи слова місця-ми, вчаться укладати з них інтонаційно найвиразніші мелодії.

5. Учні запам’ятовують мелодії найуживаніших на уроці слів і привітань.

Добрий день, слава працi. Добрий день, слава i честь.

Доброго дня вам. Доброго i Вам. Прощавайте. Допобачення.

Уважно, зосереджено послухайте цей твір.

А зараз заспіваймо вправу.

6. Учні занотовують мелодії назвами нот.

Назви “білих нот” можна скорочувати до однієї літери [д = до, р = ре, м = мі ...].

Назви “чорних” слід писати повністю [ді – до-дієз, рі – ре-дієз, лу – ля-бемоль ...].

Назви нот учні записують під словами (див. варіант 2) або після слів (варіант 3).

7. Учитель та учні усклáднюють мелодії, переставляючи окремі звуки в інші октави. Наприклад: ореол = зо1 ре1 зо1, зо1 ре2 зо1, зо1 ре2 зо2, зо1 ре1 зом ;

долоня = до1 зо1 ля1, до2 зо1 ля1, до1 зо1 лям тощо.

8. Учні вчаться записувати придумані мелодії нотами.

Наприклад: Мій брате, пам’ятай: наша мова найкраща, наша земля свята.

мі фа ре фа ля фа фа фа зо фа фа фа фа фа фа ре ля ля фа
Сольфеджуємо слова

Ля

1. Ляля цяця. Няня Яся. Ця ляля пряля.

2. Пляж, м’яч, лящ, язь. Яр, ряст, зяб, кряж.

3. Ґлянц, бязь, п’яльця, п’ясть. Як, ягня, в’яз, в’язь.

4. Сяй, стяг! Всяк, шлях, пря. Дяк, п’ядь, ряд, цвях.

5. Мяв, дряп, брязь, ляск, хряск.

Ля зо

6. Глянь, князь. Сяяння, янголя. Сонях, йод, ось няньо, я – Оля.

7. Прясло, м’яло, коряк, рядно. Голос, дядько, рояль, погляд.

8. Зв’язок, сотня, шолом, зброя. Ядро, зоря, осоння, осяяння.

9. Вояк, човняр, яхонт, колодязь. Сонячно, рясно, ясно, одяг, зять.

10. Повноводдя, повноголосся. Голярня, голяр, повсть, повстяр.

Ля фа

11. Княжа клятва, рать, завзяття, яса, край. Ляк, кляття, каяття.

12. Янтар, яшма, агат, алмаз. Яхта, п’явка, п’ята, гарячка, набряк.

13. Альтана, лялька, лялькар, бляха, бляхар, паламар, паламарня.

14. Самарянка, сап’ян, пряжка, халявка, пряжа, прядка, надбання.

15. Багаття, яма, таця, таляр, п’ятак, кахля, ляда, кам’яна пам’ятка.

16. На щастя, аншлаг, дяка, глядач, маляр, вагання, мазня, талант.

17. Пляшка, склянка, крапля, пляма, вада – ґандж, ляпас, цятка.

18. Шляхта, кав’ярня, хазяйка, спальня, зрання, зарядка, прятання.

19. Забавлянка, грядка, м’ята, паця, заяча з’ява, мавп’яча цяцька.

20. Ткаля, зав’язь, сапання, ряба каня, рам’я – дрантя, шмаття.

21. Пам’ятай, затям: ряжанка вся наша, а ваш тарабан (барабан).

22. Дряпання, брязкання, крякання, лящання, ячання, м’явчання.


Ля зо фа

1. Яся, Ясочка. Ряска, рясочка. Поляна, янголятко, коляда.

2. Апостол, клякання, повстання, гайдамака, ятаган, повновладдя.

3. Оксано, подай саквояж. Знай: ця ляля Льоля. Ця – Роксоляна.

А ось ця – Надя. А ота лялька – Павло. А ось там – Богдан.

4. Картопля, загортання, якщо м’язга, то комашня, гайвороння.

5. П’ятачок, пантофля, яломок (повстяна шапка), роздягання.

6. Напрям, копальня, зона, маяк, поквапся, роса, яйла, провалля.

7. В’язь, сом, карп. Ярмарок, зоосад, справжня жаб’яча ковбаня.

8. Пов’язка, мазь, клоччя, тороччя, повчання, подяка, побажання.

9. Натяк, пам’ять, обсяг, завдання, морзянка, поняття, прямота.

10. Бокораш – плотогон, бджоляр, бджолярство, ґонтя, ґонтяр.

11. Солов’ятко, троянда, ясногаряча барва, айстра, волошка, мак.

12. Палац, влада, трон, король, наполягання, боротьба, розбрат.

13. Опам’ятайся, анаконда, мамонт, бронтозавр, слон, роззява.

14. Ярочка, яточка, солод, корал, сплячка, клямка, вовча ягода.

15. Повсякчас, ковзаняр, окаряч, чапля, оляпка, хом’ячок, фазан.

16. Батат, кокос, манґо, папая, ананас, банан, просо, сорґо, соя.

17. Сосна, тополя, баобаб, пахоля, сандаля, отара, жайвороння.

Ля мі

18. Явір, ільм, відтіля, гілля. Дядьків ятір, княжів вітряк, вія.

19. Ляскіт, мій ібіс, ківі, ірбіс. Ящір, змія, іній, звіря, тяжіння.

20. Вівця, ягніння, млявість. М’яз, хрящ, ніздря, кістяк, пір’я.

21. Ячмінь, збіжжя, квітіння. Пісня, ім’я, кітляр, вістря, мідяк.

22. Північ, місяць, півмісяць. Святці. Ці в’язні із Міжгір’я святі. 23. Хміль, підбіл, кім’ях, підняття, кімля, кіт, кілля, гній, сміття.

24. Чіткість, ясність, рясність, півтінь, звідкіля пістрявість, хімія.

Ля зо мі

1. Хлоп’я, дзвінко, сміх, проміння, повітря, протяжність, пропорція.

2. Робітня, торохтіння, опісля, пінґ-понґ, вікно, провів, протяг, хвоя.

3. Прянощі, імпорт, обсяг, торгівля, м’ясо, порція, окіст, підкоряння.

4. Жіночність, порядність, чоловік, спокій, просвітянство, топонімія.

5. Біологія, зоологія, біля подвір’я міст, отвір, зяяння, рокотіння.

Ля фа мі

6. Айва, аніс, вівчар, самбіст, підтягання, засмаглість, амбіція.

7. Хвіст, шкіра, тім’я, кістляві, кігтясті, ґвалт, атавізм, трансляція.

8. Спрага знань, намір пізнання, Латвія, Франція, Іспанія, Данія.

9. Світ, нація, авангард, азарт, наснага, якість, рація, час, праця.

10. Вітальня, пава, камінь граніт, магія, міф, мавр, мідь, вінця.

11. Бір, лань, зміна місця, паша, пашня, ячмінка, дафнія, пагілля.

12. Адміністрація, вібрація, іграшка, в’язання, міряння, паяння.

Ля зо фа мі

13. Ніч, промінь, сяйво, Золотi ворота, князь Ярослав.

14. Ботаніка, горох, огірок, матіола, красоля, півонія, мімоза, хвощ, папороть, звіробій, молочай, вільха, підсоння, травопілля.

15. Божая іскра, дзвін, храм, вінчання, заміжжя, відповідальність.

16. Гармонія, імпровізація, мовна інтонація, тавтологія, какофонія.

17. Кажан, біолокація, інформація, навкіл, зовні, зокола, птах, звір.

18. Біоніка, істота, пітон, ящірка, качконіс, багатоніжка, трава, лоза.

19. Школяр, сон, організм, спокій, галас, анатомія, логіка, знання.

20. Памолодь, наявність, загін, загінок, ярмо, віл, іволга, каміння.

21. Іскра, чад, вогонь, ганчір’я, загоряння, зола, попіл, провокація.

22. Панорама гір, стяга, сягання, яснота, п’ясток, обопільна згода.

23. Совість, проща, богомілля, підповня, підпасок Ясь, номінація.

Ля ре

1. Дятел, ремез, перепеленя, тямке теля, ясельця, ретязь, шлея.

2. Перебендя, безсмертя, вечеря, глевтяк, шерстяне, прядення.

3. Перехрестя, прямцем, рентґен, перев’язь, як-не-як, переляк.

4. Прецедент, стягнення, пеня, зняття, рейс, резерв, зменшення.

5. Степ, ясен, черешня, терен, терня, реп’ях, стерня, пень, кетяг.

6. Яйце, селезень, перемет, ялець, в’ялення, перець, печеня.

7. Цегельня, стеля, трясеться, шкереберть, тяжке, череп’я, челядь.

8. Речення, твердження, терпець, нестямне, вепряче, перечення.

9. Якесь невдячне плем’я, тетеря, спересердя, грязь, безземелля.

10. Скляр, мебляр, свердляр, реґент, тесля, перегляд креслення.

11. Мед, медяне ядерце, кегля, перстень, веселе щеня, пещення.

12. Зелень, чебрець, переплетення, скеля, велетенське бескеття.

Ля фа ре

13. Ясла, плекання, нянечка Дара, наймення, прагнення, навчання.

14. Яке це щастя – маля, лепетя. Каменяр, пляшкар, кресляр.

15. Кресаня, смерека, прекрасна алея, снаряд, траншея, валянець.

16. Наша Парася на все здалася. Налягай на весла, черепашеня.

17. Яхтсмен, натхнення, яремна вена, клясер, марка, безладдя.

18. Лярд – смалець, пательня, лангет, яйця, смаження, парення, бажання, гречка, сметана, смак, так-сяк, травлення, як треба.

19. Ясна, трахея, рецепт, рацея, пляшечка, меляса, панацея.

20. Паненя, педант, перевдягання, ґлясе, парцеля, пекарня.

21. Берег, жабеня, темрява, клешня, рак, пальченята, перев’язка.

22. Перст – палець, персть – земля, акварель, плеяда, галерея.

23. Шепеляве татарченя, звертання, якання, екання, збентеження.

24. Баба Яґа ябеда, передавання, занедбання, пташеня, ґавеня.

Ля мі ре

1. Пінія, гевея, лебідь, течія, зміщення, ревіння, біль, тремтіння.

2. Ідея, інтелект, ґречність, шляхетність, інтервенція, реляція.

3. Всесвіт, безмежжя, сегмент, підпілля, кір, перебіг, перцепція.

4. Інфляція, індекс, інспекція, знівечення, інфекція, переміщення.

5. Ремінь, ремінь, жеребець, реміння, переплетіння, здерев’яніння.

6. Тертя, інерція, квінтесенція, ремінісценція, імення, передмістя.

7. Передпліччя, пінцет, неміч, терпіння, перенісся, піднебіння.

8. Передгір’я, підгір’я, безмір, передвечір’я, елегія, Греція, Швеція.

9. Реґбіст, середняк, зневір’я, склепіння, бестія, підтвердження.

10. Мільярд, безчестя, яскір, квітневе квітіння, щебет, піднесення.

Ля зо ре

11. Князенко, верб’я, оточення, розпорядження, престол, ореол.

12. Орля, орленя, орлятко, соколя, соколеня, соколятко, левеня, левенятко, оленя, оленятко, козеня, козенятко, соболеня

13. Чорне море, передгроззя, п’ятеро, ґофре, реп’яшок, немовля.

14. Стерно, човен, озеро, мольберт, озон, неосяжне побережжя.

15. Свекор, столяр, переярок, зойк, ґедзь, екземпляр, село, подря.

16. Постеля, кобеняк, перевесло, кобеля, селянство, розселення.

17. Сонце, сосняк, кочове племено, тотем – череп, ребро коня.

18. Поверхня, оформлення, золочення, розтягнення, охолодження.

19. Повторення необов’язкове, переобтяження, переповнення.

20. Прогрес, регрес, осердя, орден, повсякдень, перемовляння.

21. Сонячне, олов’яне, солом’яне, вогняне, епопея, переродження.

22. Ямб, хорей, почерк, повернення, верховод, моя неня коректор.

24. Спортсмен, жокей, поляк, боксер, японець, велетень, борець. 25. Телескоп, повня, зоряне небо, метеор, спостереження.

Ля зо фа мі ре

1. Вже настала весна – березень, квітень, травень.

2. Це яйце – Райце, жовток, трава, левада, ноженята, маслечко, ложечка, гарненькая хатка. Поряд поле, сад, город, черешня, орхідея, оранжерея. Чесно зароблене, Богом дароване щастя.

3. Віра в Бога, вчення, навчання, об’явлення, апостол, проповідь, Тайна вечеря, Пасха – перехід, розп’яття, хрест, хрещення, піст, ікона, іконостас, царські врата, благовіст, Вечірня, Всеношна, ладан, обіт, монах – чернець, мораль, аскет, собор, лавра, німб.

4. Церква, вершечок, золотоверха баня, трав’яні пахощі, череда.

5. Плай – стежка в горах, солеварня, солекопальня, реставрація.

6. Кремінь, орнітологія, герпентологія, жень-шень он там, де тінь.

7. Гідросфера, вода, форель, джерело, озеро, став, гейзер, океан.

8. Ранок, півень, перепілка, соловей, вітання нового погожого дня.

9. Новела, роман, оповідання, казка, байка, передмова, післямова.

10. Академік, інженер, неквапна розмова, співомовка, веселощі.

11. Соло, тенор, концерт, овація, газета, щомісяця чесна стаття.

12. Гірлянда, променясте мерехкотіння, Венеція, спів, баркарола.

13. Неначе гірська гряда, плоскогір’я, підхмар’я, кратер, зорепад.

14. Гора, павітер, небо, верхів’я, облямівка, топірець, трембітар.

15. Реґіон, красень, архіпелаг, краб, шторм, смерч, моряк, енергія.

16. Череп’янка, печія, згага, операція, гомілка, алергія, гомеопатія.

17. Піраміда, плато, хляґа – негода, мов навіжена біла заметіль. 18. Пломінець, напівтемрява, піддашшя, ночівля, переодягання.

19. Порцеляна, теракота, орнамент, декор, кераміка, археологія.

20. Підвіконня, бегонія, перецвітання. Роман солодкоспівець.

21. Перемога, Ахілесова п’ята, антологія, генеалогія, реорганізація.
  1   2   3
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації