Поиск по базе сайта:
Рішення міської ради від 25. 11. 2009 №3585 \"Про затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки\" icon

Рішення міської ради від 25. 11. 2009 №3585 "Про затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки"
Скачати 96.05 Kb.
НазваРішення міської ради від 25. 11. 2009 №3585 "Про затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки"
Дата конвертації06.12.2012
Розмір96.05 Kb.
ТипРішення


У В А Г А !

На публічне ознайомлення виноситься звіт про наслідки базового відстеження результативності дії регуляторного акта - рішення міської ради від 25.11.2009 № 3585 “Про затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки” на розвиток територіальної громади та бізнес середовища міста, який затверджено постійними комісіями міської ради з питань культури та духовності, планування бюджету та економіки 21.07.2010.


ЗВ І Т

базового відстеження результативності дії регуляторного акта - рішення міської ради від 25.11.2009 № 3585 “Про затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки”


1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення Криворізької міської ради від 25.11.2009 № 3585 “Про затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки”.


2. Виконавець заходів з відстеження: управління культури і туризму та фінансове управління виконкому міської ради.


^ 3. Цілі прийняття акта: рішення Криворізької міської ради від 25.11.2009 № 3585 “Про затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки” прийнято з метою розроблення порядку щодо видачі дозволу на використання місцевої символіки, упорядкування кола платників збору за право її використання.


4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.06.2010 по 01.07.2010.


5. Тип відстеження: базове.


 1. Методи одержання результатів відстеження:

- здійснення аналізу та оперативного контролю за обсягами надходжень коштів до місцевого бюджету від сплати ставки збору за право використання місцевої символіки (за даними звітності Держказначейства та податкової звітності про фактичні надходження податків, зборів (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету – у термін щоквартально);

- опитування населення з метою визначення стану щодо покращання патріотичного виховання населення, подальшого розвитку шанобливого ставлення криворіжців до місцевої символіки;

- збільшення суб’єктів господарювання, які займаються використанням місцевої символіки.


7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: результати відстеження рішення одержані методом контролю за своєчасним надходженням коштів від сплати ставки збору за право використання місцевої символіки до місцевого бюджету в двох періодах: з 01.12.2008 по 01.06.2009 та з 01.12.2009 по 01.06.2010.

Платниками збору за право використання місцевої символіки є суб’єкти господарювання, які отримали від виконкому міської ради дозвіл на використання цієї символіки з комерційною метою та для яких розрахунковою базою оподаткування є :

- для юридичних осіб - загальна вартість виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) підприємств, організацій, установ, у товарних знаках яких використовується символіка міста; вартість окремих видів продукції (робіт, послуг), при виготовленні (виконанні, наданні) яких використовується символіка м. Кривого Рогу; для банків - загальна сума доходів;

- для фізичних осіб - підприємців - виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) з використанням символіки.

Ставка збору за право використання місцевої символіки складає:

- з юридичних осіб – 0,1% від вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг із використанням місцевої символіки;

- з фізичних осіб - підприємців – п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розрахунок збору за право використання місцевої символіки суб’єкти господарювання надають до державних податкових інспекцій у місті Кривому Розі за місцем реєстрації щоквартально за формою та у терміни, визначені чинним законодавством.

Суб’єкти господарювання, які зареєстровані поза межами міста Кривого Рогу, але здійснюють свою господарську діяльність у ньому, надають розрахунки щоквартально до державних податкових інспекцій у місті Кривому Розі, за місцем здійснення такої діяльності.

Збір за право використання місцевої символіки сплачується суб’єктами господарювання щоквартально у терміни, визначені чинним законодавством, та перераховується до міського або районного бюджету, згідно з рішенням міської ради про затвердження бюджету міста на поточний рік.

Суб’єкти господарювання, які зареєстровані поза межами міста Кривого Рогу, але здійснюють свою господарську діяльність у ньому, сплачують збір до міського або районного бюджету, згідно з рішенням міської ради про затвердження бюджету міста на поточний рік, у цей же термін.

Як свідчить аналіз, за період з 01.12.2008 по 01.06.2009 до міського бюджету від сплати збору за право використання місцевої символіки надійшло 0,7 тис.грн., а за період з 01.12.2009 до 01.06.2010 – 0,8 тис.грн., зростання складає 14,3% або 0,1 тис. грн.

Ці показники вказують на той факт, що надходження від сплати збору за право використання місцевої символіки є сталими.

Очікуваними вигодами внаслідок подальшої дії даного рішення є:

- у сфері інтересів територіальної громади – покращання соціального забезпечення, патріотичного виховання, розвиток поваги до місцевої символіки;


- у сфері інтересів суб’єктів господарювання – можливість прогнозувати показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, брати участь у вирішенні соціальних програм;

 • у сфері інтересів органів місцевого самоврядування – забезпечення регулювання діяльності, покращання патріотичного виховання населення, впорядкування кола платників збору за право використання місцевої символіки, запровадження більш системного використання місцевої символіки суб'єктами господарювання, мобілізація надходжень до місцевого бюджету збору за право використання місцевої символіки, запобігання розвитку тіньової економіки внаслідок стабільної ставки збору.

Внаслідок дії зазначеного регуляторного акта відсутні витрати у сферах інтересів територіальної громади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання (окрім основної сплати СГ збору за право використання місцевої символіки).

З метою визначення стану щодо покращання патріотичного виховання населення, подальшого розвитку шанобливого ставлення криворіжців до місцевої символіки було опитано у червні 2010 року 504 респондента (анкета оприлюднена в міській комунальній газеті “Червоний гірник” від 01.06.2010 № 82) і отримано такі результати по слідуючим питанням:

1.Особа, яка заповнює анкету :

 • представник підприємства, закладу, установи – 44%

 • приватний підприємець – 37%

 • непрацюючий мешканець міста (пенсіонер, студент та ін.) – 19 %

2. Як Ви вважаєте, чи потребує поліпшення стан патріотичного виховання та шанобливого ставлення криворіжців до символіки міста герба та прапора міста ?:

 • так – 80 %

 • ні – 20 %

3. Як сприймається Вами наявність герба чи прапора міста на товарах або при отриманні послуг:

 • позитивно – 64 %

 • негативно - 36 %

4. Яке Ваше ставлення до того, що за використання герба чи прапора міста з комерційною метою суб’єктам господарювання необхідно сплачувати до міського бюджету збір (з юридичних осіб – 0,1% вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки; з фізичних осіб – п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ):

 • позитивне – 46 %

 • негативне – 54 %

5. Чи маєте Ви бажання використовувати місцеву символіку (герб чи прапор міста ) з комерційною метою та сплачувати відповідний збір? :

 • так – 21 %

 • ні - 79 %
 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:


кількісні значення показників результативності акта:

- надходження коштів до міського бюджету від сплати ставки збору за

право використання місцевої символіки;


- кількість суб’єктів господарювання, які займаються використанням місцевої символіки.

^ Якісні значення показників результативності акта:

- забезпечення необхідного регулювання діяльності у сфері використання

місцевої символіки;

- запобігання виникненню умов, що призводять до тінізації бізнесу;

- покращання патріотичного виховання населення.


^ 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Таблиця з порівняльним аналізом

^

Значення показників


кількісні

якісні

01.12.2008 –

01.06.2009

01.12.2009 –

01.06.2010

(базовий)


Відхи-

лення

01.12.2008 –

01.06.2009

01.12.2009 –

01.06.2010

(базовий)

Відхи-

лення

Надходження коштів до міського бюджету від сплати ставки збору за право використання місцевої символіки.

У зазначені періоди надходження до міського бюджету від сплати ставки збору за право використання місцевої символіки склали:
^ Забезпечення необхідного регулювання діяльності у сфері використання місцевої символіки.

Регуляторним актом - рішенням Криворізької міської ради від 25.11.2009 № 3585 “Про затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки” :

- затверджено Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки із порядком щодо видачі дозволу на використання місцевої символіки;

- упорядковано коло платників збору за право використання місцевої символіки відповідно до чинного законодавства.

За даний період відсутні звернення суб’єктів господарювання до виконкому міської ради зі скаргами чи незадоволенням з приводу діючого в місті Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки.
0,7 тис. грн.

0,8 тис. грн.

0,1 тис.грн.

3

3

0

Кількість суб’єктів господарювання, які займаються використанням місцевої символіки.

У періодах з 01.12.2008 по 01.06.2009 та з 01.12.2009 по 01.06.2010 використовував місцеву символіку з комерційною метою один суб’єкт господарювання.
Запобігання виникненню умов, що призводять до тінізації бізнесу.

Зміст проекту регуля-торного акта - рішення Криворізької міської ради від 25.11.2009 № 3585 “Про затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки” обговорювався на публічних слуханнях, які відбулися 17.11.2009 р.

Своєчасно оприлюднені на сторінках газети “Червоний гірник” і на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет прийняте міською радою рішення від 25.11.2009 № 3585 “Про затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки” та інформація щодо проведення його базового відстеження.
1

1

0

3

3

0^ Покращання патріотич-ного виховання населення

З метою визначення стану щодо покращання патріотичного виховання населення, подальшого розвитку шанобливого ставлення криворіжців до місцевої символіки було опитано у червні 2010 року 504 респондента (анкета оприлюднена на сторінці газети “Червоний гірник” в № 82 від 01.06.2010).

3

3

0Примітка: У вищезазначеній таблиці якісні показники визначались за 4-х бальною шкальною системою оцінки, де:


Шкала

Бал

Досягнуто у високій мірі результат якісного показника

4

Досягнуто більше, ніж на 50% результат якісного показника

3

Досягнуто менше, ніж на 50% результат якісного показника

2

Практично не досягнуто

1


Враховуючи вищевикладене, рішення Криворізької міської ради від 25.11.2009 № 3585 “Про затвердження Положення про порядок сплати збору за право використання місцевої символіки” є актуальним та сприяє упорядкуванню сплати збору за право використання місцевої символіки.


Голова постійної комісії

з питань культури та


духовності

В.М. Бєрлін

Голова постійної комісії


з питань планування бюджету

та економіки

В. Я. Нусінов

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації