Поиск по базе сайта:
Про планування регуляторної діяльності виконкому міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік icon

Про планування регуляторної діяльності виконкому міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік
Скачати 214.26 Kb.
НазваПро планування регуляторної діяльності виконкому міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік
Дата конвертації05.12.2012
Розмір214.26 Kb.
ТипЗакон

Про планування регуляторної діяльності виконкому міської ради

з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рікКеруючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції структурних підрозділів виконкому міської ради, з метою забезпечення прозорості та системного підходу до підготовки проектів регуляторних актів рішенням виконкому міської ради від 14.12.2011 № 398 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік:з/п

Назва проекту

Мета прийняття

регуляторного акта

Строк

підго-

товки

регуля-

торного

акта

Найменування органу, підроз-ділу, відпові-дального за розробку про-екту регуля-торного акта

1

Про Порядок вста-новлення режимів роботи об'єктів біз-несу

Удосконалення існуючої системи погодження ре-жимів роботи об'єктів бізнесу, забезпечення нормальної життєдіяль-ності громадян

І

півріччя

Управління розвитку під-приємництва виконкому мі-ської ради

(каб.510, тел.74-39-72)Визначеним рішенням виконкому міської ради затверджено на 2012 рік графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів та заходи щодо реалізації в місті державної регуляторної політики.

Додаткову інформацію можливо отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської ради (каб.505, тел.74-12-03).

* * *

Про відстеження результативності

дії регуляторного акта


Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» постійною комісією міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва ухвалено звіт про наслідки базового відстеження результативності дії рішення міської ради від 27.04.2010 №327 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м.Кривого Рогу».

Зі змістом звіту також можна ознайомитись на офіційних сторінках виконкомів Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської районних у місті рад в мережі Інтернет: www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.zhrrkrog.dp.ua, http://ing-org.dp.ua, http://srvk.org.ua, www. trnvk.dp.ua, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua»


ГРАФІК

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних

актів структурними підрозділами виконкому міської ради

на 2012 рік
з/п

Дата прийняття, номер та назва регуляторного акта, стосовно якого проводиться відстеження результативності його дії та оприлюднення у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник»

Відповідальний структурний підрозділ виконкому міської ради (розробник регуляторного акта)

Тип та термін здійснення заходів з відстеження результативності регуляторного акта (за статистичними даними)
^

Рішення міської ради


1

Від 22.06.2011 №444 “Про внесення змін до Положення про паркування транспортних засобів у місті Кри-вому Розі”, оприлюднено 25.06.2011

Відділ транспорту і зв'язку

Базове - січень,

повторне - червень

2

Від 22.06.2011 №448 “Про затверд-ження Правил благоустрою у місті Кривому Розі”, оприлюднено 25.06.2011

Управління благоустрою та житлової політики

Базове - січень,

повторне - червень

3

Від 22.06.2011 №449 “Про внесення змін до Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу”, оприлюднено 25.06.2011

Управління благоустрою та житлової політики

Базове - січень,

повторне - червень

4

Від 22.05.2011 №466 “Про затверд-ження Тимчасового порядку щодо встановлення особистого сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяль-ності”, оприлюднено 25.06.2011

Управління земель-них ресурсів, містобудування і архітектури

Базове - січень,

повторне - червень

5

Від 27.07.2011 №514 “Про затверд-ження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м.Кривому Розі”, оприлюднено 30.07.2011

Управління земель-них ресурсів

Базове - січень, повторне - серпень

6

Від 23.11.2011 №726 “Про затверд-ження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів кому-нальної власності міста”, оприлюд-нено 26.11.2011

Управління комуна-льної власності міста

Базове - червень,

повторне - листопад

7

Від 26.01.2011 №153 “Про встанов-лення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території м.Кривого Рогу”, оприлюд-нено 01.02.2011

Управління розвитку підприємництва, фінансове

Повторне - лютий

8

Від 26.01.2011 №157 “Про затверд-ження Положення про паркування транспортних засобів у місті Кривому Розі”, оприлюднено 01.02.2011

Відділ транспорту і зв’язку

Повторне - лютий

9

Від 25.05.2011 №361 “Про внесення змін у додаток 2 до рішення міської ради від 26.01.2011 №153 “Про встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяль-ності на території м.Кривого Рогу”, оприлюднено 31.05.2011

Управління розвитку підприємництва, фінансове

Повторне - червень

10

Від 27.04.2011 №327 “Про затверд-ження Правил торгівлі на ринках м.Кривого Рогу”, оприлюднено 30.04.2011

Управління розвитку підприємництва

Повторне - травень

11

Від 28.11.2007 №1995 “Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті”, оприлюднено 04.12.2007

Управління містобу-дуванння і архітек-тури

Періодичне - січень


Рішення виконкому міської ради

1

Від 13.07.2011 №249 “Про внесення змін до міської маршрутної мережі пасажирського автомобільного тран-спорту”, оприлюднено 16.07.2011

Відділ транспорту і зв'язку

Базове - лютий,

повторне - липень

2

Від 10.08.2011 №279 “Про встанов-лення тарифів на послуги з утри-мання майданчиків для платного паркування”, оприлюднено 13.08.2011

Відділ транспорту і зв'язку

Базове - березень,

повторне - серпень

3

Від 16.01.2011 №16 “Про встанов-лення тарифів на послуги вивезення побутвих відходів у місті Кривому Розі”, оприлюднено 15.01.2011

Управління благоустрою та житлової політики

Повторне - січень^ ЗАХОДИ

щодо реалізації в місті державної регуляторної

політики на 2012 рікз/п


Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

Системність та узгодженість регуляторних актів відповідно до

принципів державної регуляторної політики

1

Під час розроблення проекту регу-ляторного акта та складання аналізу його регуляторного впливу зосередити увагу на обов’язковості визначення: цілей державного регулювання та оцінки прийняття альтернативних способів їх досягнення; механізму й заходів щодо розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта; показників і заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Продовжити проведення моніторингу за якістю підготовки розробниками аналізів регуляторного впливу до проектів регуляторних актів, звітів про наслідки відстеження результативності дії рішень міської ради, її виконкому.

Здійснювати введення інформації про результати оцінки цілей, задекла-рованих при прийнятті діючих регуляторних актів до бази даних “Облік, контроль та аналіз регуляторних актів” до програмного продукту “Електронний документообіг”

Протягом року

Структурні підрозділи виконкому міської ра-ди, виконкоми район-них у місті рад

2

Визначати строки здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів залежно від виду даних, що використовуються для відстеження (статистичні дані, кількісні та якісні показники)

Постійно

Структурні підрозділи виконкому міської ра-ди, виконкоми районних у місті рад

3

Забезпечувати:

- надання до управління розвитку підприємництва виконкому міської ради графіків проведення робіт з регуляторної процедури з урахуванням дат проведення публічних слухань, узгоджених із заступником міського голови (відповідно до розподілу обов’яз-ків) та пропозицій до плану підготовки проектів регуляторних актів;

- прийняття регуляторних актів не раніше ніж через місяць і не пізніше трьох місяців зі дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу

Протягом року

Структурні підрозділи виконкому міської ра-ди, виконкоми район-них у місті рад

4

Розглядати регуляторні акти-проекти рішень міської ради - надавати відпо-відні пропозиції до них у строки, визначені регламентом виконкому міської ради

Протягом

року

Експертна комісія з пи-тань підготовки проек-тів регуляторних актів


Гласність, відкритість та прозорість регуляторної діяльності

5

На виконання Закону України “Про засади державної регуляторної полі-тики у сфері господарської діяльності” оприлюднювати у терміни, визначені чинним законодавством: план діяль-ності міської ради та її виконкому з підготовки проектів регуляторних актів, зміни й доповнення до нього; повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта; проекти регуляторних актів з аналізом їх регуляторного впливу; інформацію про звіти з відстеження результативності регуляторних актів та результати проведення публічних слухань щодо обговорення проектів і діючих регуляторних актів

Протягом

року

Управління розвитку підприємництва разом з іншими структурними підрозділами виконко-му міської ради, ви-конкоми районних у місті рад

6

Забезпечувати організацію та проведення публічних слухань з питань обговорення проектів і найбільш актуальних для підприємницького середовища діючих регуляторних актів

Постійно

Управління розвитку підприємництва разом з іншими структурними підрозділами виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад

7

Зазначати дату розміщення інформації з регуляторної діяльності на офіцій-ному веб-сайті виконкому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі “Регуляторна політика” розділу “Розви-ток підприємництва”.

Надавати управлінню розвитку під-приємництва звітність щодо кількості відвідувачів розділу «Розвиток під-приємництва» на офіційному веб-сайті виконкому міської ради в мережі Інтернет

Постійно


щомісячно,

до 5 числа

Відділ інформатизації виконкому міської ради
^ Методична підтримка кадрового потенціалу

8

Проводити семінари для відпові-дальних осіб структурних підрозділів виконкому міської ради з теми “Проблеми впровадження державної регуляторної політики”

Постійно

Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад

9

Забезпечувати адресну взаємодію фахівців з регуляторної діяльності виконкомів міської та районних у місті рад щодо відповідності рішень район-них у місті рад, їх виконкомів та розпоряджень голів районних у місті рад вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політи-ки у сфері господарської діяльності»
Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад

^ Забезпечення зворотного зв’язку між органами місцевого

самоврядування та громадою

10

Проводити анкетування суб'єктів господарювання щодо вивчення думки про стан регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконкому міської ради

Щоквартально

Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад

11

Залучати міські галузеві ради підпри-ємців до регуляторної діяльності орга-нів самоврядування через розгляд проектів регуляторних актів на їх засіданнях

Протягом року

Структурні підрозділи виконкому міськради

12

На засіданнях постійної комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва, міської (галузевої) ради з питань розвитку підприєм-ництва заслуховувати щорічний звіт з питань реалізації державної регуля-торної політики та оприлюднювати його у засобах масової інформації

Грудень

2012 року

Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад


^ ЗВІТ

про базове відстеження результативності дії регуляторного акта -

рішення Криворізької міської ради від 27.04.2011 № 327

Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Кривого Рогу”


На підставі Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 “Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” здійснено базове відстеження рішення міської ради від 27.04.2011 № 327 “Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Кривого Рогу”.

^ Виконавець заходів із відстеження: управління розвитку підприємництва виконкому міськради.

Цілі прийняття акта:

- урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, які займаються організацією ринкової торгівлі у місті або здійснюють торгівлю на ринках, і споживачами;

- забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців на ринках, підвищення ефективності функціонування кожного ринку, як важливого структурного елементу ринкової економіки, поступове перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси;

- захист прав споживачів;

- контроль за організацією роботи ринків;

- створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

- упровадження ефективного контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринках.

Строк виконання заходів з відстеження: з 30.10.2011 по 30.11.2011.

Тип відстеження: базове.

Методи одержання результатів відстеження:

- сталий розвиток ринкової торгівлі та інфраструктури ринків;

- залучення безпосередніх товаровиробників для стабілізації продовольчої ситуації на споживчому ринку;

- запровадження заходів із вдосконалення механізму регулювання та здійснення контролю за організацією ринкової торгівлі у м.Кривому Розі;

- соціальна захищеність торгуючих, збільшення кількості легалізованих найманих працівників, як наслідок, збільшення обсягів надходження податкових зобов’язань до міського бюджету;

- проведення моніторингу перевірок, штрафних санкцій та адмінштрафів органів державного нагляду (контролю);

- кількість звернень від суб’єктів господарювання та споживачів щодо організації ринкової торгівлі.

^ Данні та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Для встановлення показників результативності регуляторного акта використовувались статистичні дані ДП "Кривбасстандартметрологія", відділу по захисту прав споживачів у Криворізькому регіоні Головного Дніпропетровського управління у справах захисту прав споживачів, управління ветеринарної медицини у м.Кривому Розі, міської СЕС, міжрайонних державних податкових інспекцій, Криворізького міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області, Криворізького міського відділу ГУ Держтехногенбезпеки у Дніпропетровській області, управління розвитку підприємництва та районних у місті рад.


Кількісні значення показників результативності акта:

В умовах сучасного розвитку економіки значна роль у забезпеченні ефективного функціонування системи обігу споживчих товарів у торгівельній сфері відведена торгівлі на ринках, які сьогодні також відіграють важливу соціально-економічну роль в розвитку нашої територіальної громади, зокрема: забезпечення робочими місцями, задоволення потреб населення у товарах, наповнення місцевих бюджетів. На ринках реалізується третина товарів народного споживання.

На сьогодні в місті функціонує 32 ринки та міні-ринки, кількість торговельних місць на них складає 16,7 тис. одиниць. Чисельність зайнятих у ринковій торгівлі з урахуванням заповнюваності торговельних місць (до 70%) складає понад 12 тис. осіб.

Слід зазначити, що з моменту проведення базового відстеження (з 30.04.2011 по 30.10.2011), обсяги податкових надходжень від суб’єктів господарювання, які організовують ринкову торгівлю, до бюджетів усіх рівнів зросли на 19% (від 8,8 млн.грн. до 10,5 млн.грн.)

Проведений моніторинг кількості перевірок, суми адмінштрафів та фінансових санкцій контролюючих служб міста до керівників ринків, суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю на ринках, у визначені періоди відстеження, свідчить про те, що їх кількість зменшилась - це пояснюється зниженням тиску на суб’єктів господарювання та дією Закону України від 28 грудня 2007 року N 107-VI  “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” і постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N502 “Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року” (із змінами і доповненнями), а враховуючи, що кількість перевірок зменшилась на 26%, а суми накладених штрафних санкцій на 53% - це можливо зазначити і як показник покращення стану дотримання торгуючими вимог законодавчих норм та Правил торгівлі на ринках м.Кривого Рогу.

З метою захисту прав споживачів, ефективного контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринках, здійснювались перевірки підприємців міською СЕС, управлінням ветеринарної медицини у м.Кривому Розі, відділом по захисту прав споживачів у Криворізькому регіоні Головного обласного управління захисту прав споживачів у Дніпропетровській області. Аналіз результатів цих перевірок в певній мірі свідчить про покращення стану справ на ринках, тому що за період базового відстеження (30.04-30.10.2011рік) у порівняні з аналогічним періодом 2010 року зменшилась кількість постанов про обмеження асортименту продукції з 93 до 60, про тимчасову заборону експлуатації об’єктів з 41 до 17, а загальна сума штрафів знизилась на 20% і склала 43,3 тис.грн. (у період 30.04-30.10.2010 – 53.8 тис.грн.).

Для забезпечення соціального захисту торгуючих Правилами передбачено враховувати наявність трудових договорів між найманими працівниками і фізичними особами – підприємцями та визначено порядок укладання та оформлення договорів оренди торговельних місць відповідно до вимог діючого законодавства. На ринках ведуться реєстри договорів, укладених між адміністрацією ринку та суб’єктами господарювання, що здійснюють ринкову торгівлю, за період базового відстеження кількість договорів зросла на 64 од. Також, слід зазначити, що зросла і кількість легалізованих найманих працівників за рахунок проведення певної роботи з боку робочих груп виконкомів районних у місті рад, управління розвитку підприємництва, контролюючих органів та адміністрацій ринків, якщо 30.04-30.10.2010 було легалізовано 223 чол., то в аналогічному періоді 2011 року легалізовано 231 чол.


Якісні значення показників результативності акта:

З метою покращення торговельного обслуговування населення, сприяння захисту прав споживачів на ринках працюють консультаційні пункти з питань організації обслуговування та захисту прав споживачів, участь у яких приймають представники органів державного нагляду (контролю), виконкомів райрад тощо. Слід зазначити, що число виїзних прийомів на ринки міста збільшилось на 25,6% (з 39 до 49), але кількість громадян із розрахунку на 1 прийом при цьому знизилась на 7%, що в свою чергу свідчить про зменшення нарікань на дії торгуючих та адміністрацій ринків.

Проведений аналіз звернень громадян та суб’єктів господарювання до виконкому міської ради з питань організації роботи ринків свідчить про їх зменшення із 12 звернень (30.04-30.10.2010) до 8 (30.04-30.10.2011).

Також слід зазначити, що підвищилась відповідальність керівників ринків щодо вирішення нагальних питань торгуючих на місцях, якщо кількість громадян на особистих прийомах у період 30.04.-30.10.2010 склала 335чол., то 30.04.-30.10.2011 - 396 чол., або більше на 61 чол.

Важливим важелем щодо здійснення контролю за організацією ринкової торгівлі є паспортизація ринків та погодження Програм розвитку ринків (ці заходи проводяться 1 раз на 5 років). На сьогодні паспортизовано 17 ринків (або 53%). Основними чинниками відсутності паспортів у ринків є невпорядкованість земельних відносин (переважно – це несвоєчасно подовжені договори оренди на земельні ділянки), відсутність погоджених планів території ринків з органами нагляду (контролю), знаходження ринків у стадії будівництва та реконструкції. На сьогодні адміністраціями 15 ринків здійснюються заходи щодо підготовки технічної документації для подовження договорів оренди на земельні ділянки та графічних матеріалів проектів планів територій ринків з урахуванням вимог містобудівного, санітарного та протипожежного законодавства.

Виконкомами Інгулецької, Жовтневої, Дзержинської, Довгинцівської районних у місті рад погоджено Програми розвитку ринків, а у Тернівському, Саксаганському та Центрально-Міському районах завершуються відповідні заходи. Зазначені Програми направлені на визначення загальної стратегії розвитку ринків, вдосконалення їх функціонування, поступове перетворення у сучасні торговельно-сервісні комплекси, розвиток інфраструктури, підвищення соціально-економічної ефективності їх діяльності, проведення реконструкцій, направлених на благоустрій та технічне переобладнання ринків з метою забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців. Так за період базового відстеження Правил у порівнянні з відповідним періодом 2010 року спостерігається збільшення кількості розміщених на території ринку об'єктів: торгівлі – на 149 од. (або на 4,9%, від 3027 до 3176 од.), побуту – на 4 од. (або на 13,3%, від 30 до 34 од.), ресторанного господарства – на 3 од. (або на 8,6%, від 35 до 38 од.). Також майже на всіх ринках облаштовуються примірочні кабіни, зростає кількість холодильного обладнання, здійснюються капітальні та поточні ремонти приміщень і фасадів торговельних об’єктів, продовжується асфальтування територій ринків та інші заходи.

Для створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції, залучення на ринки безпосередніх товаровиробників з метою стабілізації продовольчої ситуації на споживчому ринку міста для них виділяється 25% пріоритетних торговельних місць (це близько 1,6 тис.од.), як передбачено Правилами торгівлі на ринках. На ринках систематично проводяться ярмарки з продажу сільгосппродукції та продуктів харчування товаровиробниками і за відповідні періоди базового відстеження кількість ярмарків зросла на 122 (або на 74,8%, від 163 до 285), а кількість учасників (сільгоспвиробників) підвищилась майже вдвічі з 2063 чол. до 3855 чол. Також за цей період зросли обсяги реалізації продукції через власні торговельно-закупівельні підприємства ринків – на 58,5 тис.грн. (або 13,1%).

Але, незважаючи на певний позитив в організації ринкової торгівлі, існує ряд питань для вирішення. Адміністраціями ринків не забезпечено у повній мірі приведення діяльності ринків у відповідність до вимог Правил торгівлі на ринках м.Кривого Рогу, а саме: недостатня кількість власної ваговимірювальної техніки, спецодягу, частково відсутні інформаційні таблички із відомостями про продавця, здійснюється використання торгуючими саморобних конструкцій, приставних столів, власних побутових вагів, не завжди дотримується зонування та товарне сусідство, має місце торгівля з землі тощо.


^ Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:


Цілі регуляторного акта і очікуваної якості досягнуто більш ніж на 50 %, тобто 4 бали за 6-ти бальною системою:


Шкала

Бал

Досягнуто у високій мірі результат якісного показника

6

Досягнуто на 100% результату якісного показника

5

Досягнуто на 75 % результату якісного показника

4

Досягнуто на 50 % результату якісного показника

3

Досягнуто на 25 % результату якісного показника

2

Практично не досягнуто

1
Кількісні показники

Одиниці виміру30.04.-30.10.2010

Базове відстеження

30.04.-30.10.2011Відхилення показників

Кількість перевірок ринків

од.

754

554

- 200

Сума сплачених штрафів

тис. грн.

108,8

53,9

- 54,9

Кількість:

- легалізованих найманих працівників;

- укладених договорів оренди торгових місць;

- звернень до виконкому міськради


чол.


од.


од.


223


3762


12


231


3826


8


+ 8


+64


- 4

Якісні показникиДосягнення належного рівня торговельного обслуговування покупців, підвищення відпо-відальності суб’єктів господа-рювання за створення умов для торгівлі; сприяння захисту прав споживачів; поступове перетворення ринків у тор-говельно-сервісні комплекси; розвиток інфраструктури; залучення до торгівлі на рин-ках виробників сільгосппро-дукції для стабілізації цінової ситуації.

бали

4


Висновок: Вважати, що за результатом проведеного базового відстеження, рішення Криворізької міської ради від 27.04.2011 № 327 “Про затвердження Правил торгівлі на ринках м.Кривого Рогу” є актуальним для подальшого впорядкування організації ринкової торгівлі, підвищення відповідальності адміністрацій ринків за створенням належних умов для торгівлі та покращенням обслуговування покупців, насичення якісною продукцією споживчого продовольчого ринку міста, створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками і поступового перетворення ринків у сучасні торговельні комплекси та їх відповідності вимогам діючого законодавства.

Враховуючи вступ в дію з 01.01.2012 Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” та відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, розробнику регуляторного акту - управлінню розвитку підприємництва п.1.16 привести у відповідність до їх вимог.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації