Поиск по базе сайта:
Положення про конкурсний комітет та умови проведення конкурсів Основні засади роботи конкурсного комітету з визначення суб’єктів господарювання icon

Положення про конкурсний комітет та умови проведення конкурсів Основні засади роботи конкурсного комітету з визначення суб’єктів господарювання
Скачати 79.74 Kb.
НазваПоложення про конкурсний комітет та умови проведення конкурсів Основні засади роботи конкурсного комітету з визначення суб’єктів господарювання
Дата конвертації18.11.2012
Розмір79.74 Kb.
ТипПоложення


Додаток 2

до Положення про

паркування транспортних

засобів у місті Кривому Розі


Положення

про конкурсний комітет та умови проведення конкурсів

1. Основні засади роботи конкурсного комітету з визначення суб’єктів господарювання.

1.1. Положення про конкурсний комітет та умови проведення конкурсів (надалі – Положення) визначає порядок роботи зазначеного комітету та проведення конкурсів із визначення суб’єкта господарювання для підготовки документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування, та з надання права на його влаштування та експлуатацію.

1.2. У своїй діяльності конкурсний комітет керується Положенням про паркування транспортних засобів у місті Кривому Розі, іншими нормативно-правовими актами у сфері паркування та благоустрою.

1.3. Поняття, що використовуються у Положенні, мають таке значення:

конкурс - конкурентний спосіб визначення суб’єкта господарювання для підготовки документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування, або з надання права на його влаштування та експлуатацію;

об'єкт конкурсу – надання права на підготовку документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування транспортних засобів або права на його влаштування та експлуатацію;

претендент - суб'єкт господарювання, який офіційно подав свої пропозиції для участі у конкурсі.


1.4. Склад конкурсного комітету, створено рішенням міської ради від 29.09.2010 №4051 «Про створення конкурсного комітету з визначення суб’єкта господарювання для підготовки документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування, та з надання права на його влаштування та експлуатацію».

Головою конкурсного комітету призначається заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.5. До складу конкурсного комітету:

- можуть входити представники органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, відділу ДАІ для обслуговування адміністративної території м. Кривого Рогу та автомобільно-технічної інспекції, підпорядкованого УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, державних податкових інспекцій, громадських організацій (за згодою);

- не можуть входити представники суб'єктів господарювання, які є учасниками конкурсів або діють на ринку надання послуг із паркування і можуть впливати на прийняття рішень конкурсним комітетом.


1.6. Роботою конкурсного комітету керує його голова, який:

- скликає та проводить його засідання, затверджує перелік питань для розгляду на них;

- має вирішальний голос при рівному розподілі голосів членів конкурсного комітету;

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

У разі відсутності голови конкурсного комітету його обов'язки виконує заступник, у разі відсутності останнього - один із членів конкурсного комітету, призначений головою.

1.7. Секретар конкурсного комітету:

- за дорученням його голови сповіщає членів про проведення засідань конкурсного комітету та порядок денний;

- реєструє подані на конкурс документи у журналі обліку;

- веде реєстрацію вхідної та вихідної документації;

- готує матеріали, необхідні для проведення конкурсу;

- має право проводити перевірку достовірності інформації, наданої претендентами для участі у конкурсі;

- оформлює протоколи його засідань.

1.8. Основним завданням конкурсного комітету є визначення на конкурсній основі суб’єкта господарювання для підготовки документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування та з надання права на його влаштування та експлуатацію.


1.9. Конкурсний комітет у межах покладених на нього завдань має право:

- організовувати перевірку достовірності наданої на конкурс претенден- тами інформації та документації;

- одержувати у визначеному законодавством порядку від органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених на нього;

- у разі необхідності організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад із питань проведення конкурсу, надавати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Положення про паркування транспортних засобів у місті Кривому Розі;

- достроково припиняти або тимчасово забороняти експлуатацію відведених майданчиків для паркування транспортних засобів у випадках виконання робіт із ремонту, реконструкції вулично-дорожньої мережі, зміни схеми організації руху або містобудівної ситуації, порушення оператором умов договору на влаштування та експлуатацію відведеного місця паркування транспортних засобів та вимог цього Положення;

- попередити оператора паркування за порушення ним умов договору на влаштування та експлуатацію відведеного майданчика для паркування вперше, у разі повторного порушення – достроково розірвати з ним цей договір.


1.10. Оголошення про проведення конкурсу готується відділом транспорту і зв’язку виконкому міської ради та розміщується у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник», на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення конкурсу і повинно містити таку інформацію:

  • найменування та основні характеристики об'єкта конкурсу;

  • основні умови проведення конкурсу;

  • термін подання та адресу, за якою надаються документи на конкурс;

  • місце, дату і час проведення конкурсу;

  • телефон для довідок із питань проведення конкурсу.


1.11. Для участі у конкурсі суб’єкт господарювання подає наступні документи:

- письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням конкурсних пропозицій (додаток 1 або додаток 2, у залежності від об’єкта конкурсу);

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію довідки про взяття на облік як платника податків у місті для філій та інших відокремлених структурних підрозділів за формою 4-ОПП, для суб’єктів господарювання, зареєстрованих за межами міста – 16-ОПП.


1.12. Конкурсний комітет зобов'язаний надавати претендентам- учасникам конкурсу (на їх звернення) у письмовій формі роз'яснення з питань його проведення.


1.13. На засідання конкурсного комітету, крім його членів, можуть бути запрошені інші особи, яких стосуються питання, що розглядаються.


1.14. Засідання конкурсного комітету є правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів його складу.


1.15. Будь-яка інформація щодо зміни умов конкурсу, яка надсилається конкурсним комітетом будь-кому з претендентів, повинна бути одночасно доведена до всіх інших претендентів.


1.16. До участі у конкурсі не допускаються претенденти:

- визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарювання;

  • які подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

  • що подали документи пізніше терміну, зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу.


1.17. На засідання конкурсного комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право обґрунтування запропонованих ними та внесення нових конкурсних пропозицій.


1.18. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.


1.19. Переможець конкурсу оголошується в день його проведення.


1.20. Рішення конкурсного комітету оформляється у вигляді протоколу, який підписується головою комітету та секретарем, у разі відсутності голови комітету - його заступником.


1.21. Переможцем конкурсу визнається претендент, який набрав більшість голосів членів конкурсного комітету та посів перше місце. У 5-денний термін із моменту прийняття рішення конкурсним комітетом із переможцем конкурсу укладається договір на відповідний об’єкт конкурсу. У разі відмови цього претендента договір може бути укладено з претендентом, який посів друге місце. У разі відмови претендента, який посів друге місце, від укладення договору, конкурс вважається таким, що не відбувся.


1.22. Спори, що виникають за результатами конкурсу, розв'язуються у визначеному законодавством порядку.


2. Умови проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання для підготовки документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування.


2.1. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах суб’єкта господарювання, здатного забезпечувати належну якість підготовки документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування, що надасть можливість подальшого проведення конкурсу з надання права на експлуатацію цього місця.


2.2. Об’єктом конкурсу є надання суб’єкту господарювання права на підготовку документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування.


2.3. При проведенні конкурсу конкурсним комітетом враховується:

- здатність претендента виконати підготовку документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування з дотриманням вимог чинного законодавства;

- термін, за який буде виконано підготовку документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування, та вартість цієї послуги;

- наявність кваліфікованих фахівців, необхідного обладнання, програмного забезпечення та приміщення для підготовки документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування.


2.4. З переможцем конкурсу відділ транспорту і зв’язку виконкому міськради укладає договір на право підготовки документів, необхідних для влаштування відведеного майданчика для паркування, з терміном дії, зазначеним у конкурсних пропозиціях претендента.


3. Умови проведення конкурсу з надання права на влаштування та експлуатацію відведеного майданчика для паркування.


3.1. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку надання послуг із паркування транспортних засобів на території міста.


3.2. Об’єктом конкурсу є надання суб’єкту господарювання права на влаштування та експлуатацію відведеного майданчика для паркування.


3.3. При проведенні конкурсу конкурсним комітетом враховується:

  • досвід роботи претендента з надання послуг паркування транспортних засобів;

  • гранична вартість плати за користування місцями для платного паркування на території відведеного майданчика для паркування;

  • пропозиції щодо використання сучасних методів організації місць паркування, забезпечення належного санітарного стану.


3.4. З переможцем конкурсу укладається договір на право влаштування та експлуатації відведеного майданчика для паркування з терміном дії до 5 років.

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації