Поиск по базе сайта:
Додаток 2 до розпорядження голови районної в місті ради від 12. 06. 2012 №97-к порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконкому Довгинцівської районної в місті ради icon

Додаток 2 до розпорядження голови районної в місті ради від 12. 06. 2012 №97-к порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконкому Довгинцівської районної в місті ради
Скачати 75.55 Kb.
НазваДодаток 2 до розпорядження голови районної в місті ради від 12. 06. 2012 №97-к порядо к проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконкому Довгинцівської районної в місті ради
Дата конвертації18.11.2012
Розмір75.55 Kb.
ТипДодатокДодаток 2

до розпорядження голови

районної в місті ради

від 12.06.201297-к


П О Р Я Д О К

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб виконкому Довгинцівської районної в місті ради


Загальні положення


1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад осіб шостої – сьомої категорії (далі конкурс), виконкому Довгинцівської районної в місті ради крім випадків коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.


2. Для проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних посад розпорядженням голови районної в місті ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник голови районної в місті ради.


Умови проведення конкурсу


3. За наявності вакантних посад, рішення про проведення конкурсу приймається головою районної в місті ради.


4. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:


-  які визнані в установленому порядку недієздатними;

-  мають судимість, що є не сумісною із зайняттям посади посадової особи;

-  у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпоряд-ковані або підлеглі близьким особам;

-  позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-  в інших випадках установлених законами.


5. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи (далі – кандидат).


6. Конкурс проводиться поетапно:


1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;


2


3) проведення іспиту та відбір кандидатів.


Оголошення про конкурс


7. Оголошення про проведення конкурсу публікується в пресі або поширюється через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводиться до відома працівників виконкому.


8. В оголошенні про конкурс повинні міститися такі відомості:


1) найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місця знаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначеннями, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.


9. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву або успішно пройшли стажування може здійснюватися без конкурсного вибору.


Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі


10. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

-  заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

-  заповнену особову картку (форма П  2-ДС) із відповідними додатками;

-  дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

-  копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєнні вченого звання, підвищення наукового ступеня;

-  декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

-  копію документа, який посвідчує особу;

-  копію військового квитка (для військовозобов’язаних); -  довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

3


З метою захисту персональних даних та можливістю проведення роботи, пов’язаної з персональними даними претендентів на участь в конкурсі, кандидати на заміщення вакантних посад надають до відділу з питань кадрової роботи особисту заяву (згоду) на використання у роботі конкурсної комісії їх персональних даних.

З метою запобігання проявам корупції кандидати повідомляють кадровий підрозділ щодо роботи у виконкомі районної в місті ради близьких осіб.

Посадові особи, які працюють у виконкомі районної в місті ради і бажають взяти участь у конкурсному відборі, зазначених документів до заяви не додають.


11. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


12. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.


13. Відділ з питань кадрової роботи перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченими для кандидатів на посади посадових осіб.


14. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється відділом з питань кадрової роботи з відповідними обґрунтуваннями.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.


15. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі з питань кадрової роботи.


Проведення іспиту на відбір конкурсантів


16. Іспит проводиться конкурсною комісією виконкому районної в місті ради, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи.


17. Відділ з питань кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.


18. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.


4


19. Порядок проведення іспиту та перелік питань на перевірку знань законодавства затверджуються головою районної в місті ради.


20. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.


21. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесід з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір для зайняття вакантних посад посадових осіб.


22 Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву виконкому районної в місті ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з канди-датів для призначення на посяду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.


23. Якщо жоден з конкурсантів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.


24. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.


25. Рішення комісії приймається просто більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається голові районної в місті ради, обов’язково зазначається пропозиції щодо призначення конкретно кандидата на вакантну посаду посадової особи та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.


26. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної в місті ради не пізніше ніж через два робочі дні після голосування.

Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.


27. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.


28. Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.


29. Рішення про призначення на посаду посадової особи та зара-


5


хування до кадрового резерву приймає голова районної в місті ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Рішення про призначення на вакантну посаду посадової особи приймається за результатами спеціальної перевірки.


30. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної в місті ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.


31. Рішення голови районної в місті ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.


В.О.КЕРУЮЧОГО СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ З ПИТАНЬ

ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ О.О. СУВОРОВ
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації