Поиск по базе сайта:
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою Затверджено наказом Фонду державного майна України від 20 р. № Положення icon

Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою Затверджено наказом Фонду державного майна України від 20 р. № Положення
Скачати 97.19 Kb.
НазваПоложення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою Затверджено наказом Фонду державного майна України від 20 р. № Положення
Дата конвертації17.11.2012
Розмір97.19 Kb.
ТипПоложення

Проект Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою

 

Затверджено

наказом Фонду державного майна України

від ____ ______________ 20 ____ р.

№ __________

Положення

про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою

Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою.

Ця процедура застосовується Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, якщо вони виступають замовниками робіт із землеустрою у випадках, визначених законодавством, у разі, якщо вартість робіт із землеустрою менша, ніж 300 тис. грн.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

виконавці робіт із землеустрою - суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

вихідні дані - сукупність даних (відомостей, документів), які надаються виконавцю робіт із землеустрою державним органом приватизації для проведення робіт із землеустрою;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання робіт із землеустрою, а також щодо виду документації із землеустрою, що має бути розроблена;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента, підтверджують його право на проведення робіт із землеустрою; документи, що підтверджують відповідність конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

претендент - виконавець робіт із землеустрою, який подав до Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України) конкурсну документацію;

робоча група - група фахівців Фонду державного майна України, регіонального відділення Фонду державного майна України (у кількості 3-х осіб), центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу (одна особа), утворена для розгляду підтвердних документів претендентів та виконання завдань, визначених цим Положенням;

умови конкурсу - обов'язковий для претендентів перелік вимог, які слід виконати для участі у конкурсі;

учасник конкурсу - претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу.

3. Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), утвореною Фондом державного майна України (регіональним відділенням).

Конкурсна комісія Фонду державного майна України утворюється у складі 10 осіб. Конкурсна комісія регіонального відділення Фонду державного майна України утворюється у складі 6 осіб.

До складу конкурсної комісії входять фахівці Фонду державного майна України (9 осіб), його регіонального відділення (5 осіб) та представник центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу (1 особа). Зі складу членів комісії обираються голова та секретар комісії.

4. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

видає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів комісії;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

5. Секретар комісії:

забезпечує виконання доручень голови комісії;

оформляє протоколи засідань комісії.

6. За наказом Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України) створюється робоча група. Головою робочої групи призначається один з членів комісії.

До завдань робочої групи належать:

підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх відповідності умовам конкурсу;

внесення конкурсній комісії пропозицій щодо визнання претендентів учасниками конкурсу;

внесення конкурсній комісії пропозицій щодо недопущення претендентів до конкурсу;

повідомлення претендента про недопущення його до участі в конкурсі у зв'язку з недотриманням умов конкурсу;

оформлення протоколу засідань робочої групи;

підготовка довідки для комісії про кожного претендента.

7. У довідці про кожного претендента зазначаються:

наявність ліцензії на проведення робіт із землеустрою;

досвід роботи з виконання робіт із землеустрою (за наявності);

відповідність підтвердних документів умовам конкурсу;

необхідність у залученні претендентом субпідрядника для виконання робіт із землеустрою;

наявність у претендента дозволу або відповідних допусків на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі необхідності).

8. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються на одного з членів комісії за рішенням керівника державного органу приватизації. На період довготривалої відпустки інших членів комісії за наказом Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України) їх заміщають фахівці відповідних підрозділів Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України).

^ Підготовка до проведення конкурсу

9. Робоча група при підготовці інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою керується відомостями про земельну ділянку, наданими органами земельних ресурсів, та інформацією про об'єкт державної власності згідно з додатком 1 до цього Положення.

10. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою має містити:

1) мету проведення робіт із землеустрою;

2) дані про об'єкт землеустрою:

відомості про будівлі, споруди, майнові комплекси, об'єкти незавершеного будівництва, розташовані на земельній ділянці, що є об'єктом землеустрою, згідно з додатком 1 до цього Положення,

відомості про земельну ділянку, зокрема хронологію змін правового статусу земельної ділянки;

орієнтовний розмір земельної ділянки (у разі наявності таких відомостей);

3) умови конкурсу:

перелік підтвердних документів, які подаються у складі конкурсної документації на розгляд комісії;

зазначення останнього дня подання конкурсної документації;

4) інформацію про проведення конкурсу:

дату, час і місце проведення конкурсу;

місцезнаходження комісії, контактні телефони;

5) іншу інформацію про земельну ділянку та про об'єкт державної власності, розташований на земельній ділянці (за наявності).

11. Інформація про проведення конкурсу публікується за 20-30 днів до кінцевої дати прийняття конкурсної документації в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації". За рішенням керівника державного органу приватизації інформацію може бути опубліковано в інших засобах масової інформації.

12. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою" із зазначенням назви об'єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

а) заява про участь у конкурсі (додаток 2);

б) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для претендента - фізичної особи), за винятком осіб, що відповідно до законодавства не мають ідентифікаційного номера;

в) копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

г) копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою;

ґ) письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);

д) інформація щодо необхідності залучення субпідрядника (в т.ч. найменування юридичної особи або П.І.П/б фізичної особи, наведення окремих етапів робіт, які будуть проведені);

е) проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

є) проект календарного плану виконання робіт;

и) дозвіл або відповідні допуски до провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі необхідності).

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурсну документацію претенденти подають до загального відділу Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України). Приймання заяв припиняється за п'ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

13. Робоча група на засіданні, що проводиться наступного робочого дня після кінцевої дати надання конкурсної документації, аналізує подану претендентами підтвердну документацію. В разі необхідності отримання роз'яснень щодо змісту підтвердних документів претенденти можуть бути запрошені на засідання робочої групи. Також на засідання робочої групи можуть бути запрошені члени громадських організацій землевпорядників за їх згодою.

14. У разі невідповідності підтвердних документів умовам конкурсу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє державний орган приватизації у триденний строк після затвердження результатів конкурсу.

15. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово керівника державного органу приватизації. За письмовою заявою цього претендента конкурсна документація повертається секретарем комісії після затвердження протоколу засідання комісії.

^ Порядок проведення конкурсу

16. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс - за наявності не менше двох учасників.

17. Під час обрання переможця конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою враховуються:

запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;

запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт;

вимоги претендента щодо надання замовником вихідних даних.

18. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування та у випадку, визначеному цим Положенням, - таємного голосування.

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням їх вартості і терміну виконання робіт із землеустрою, та який отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то призначається таємне голосування.

Таємне голосування відбувається по кожному учаснику конкурсу окремо, з використанням бюлетенів, в яких зазначено "за" або "проти". Кожний присутній на засіданні член комісії запечатує відповідний бюлетень у конверт та надає його секретарю комісії. Секретар комісії на засіданні комісії розпечатує подані конверти, повідомляє про підсумки голосування та вносить їх у відповідну відомість. За результатами таємного голосування переможцем визнається учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів "за" (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні).

За результатами рейтингового або таємного голосування, за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду в проведенні робіт із землеустрою або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків голосування щодо кожної земельної ділянки відповідно до додатку 3 до цього Положення.

19. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість (відомості) підсумків голосування додається до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує Голова Фонду державного майна України (начальник регіонального відділення Фонду державного майна України).

20. Комісія за результатами рейтингового або таємного голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення робіт із землеустрою, у разі відмови переможця від укладання договору на проведення робіт із землеустрою або від виконання робіт за договором.

Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

21. За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання робіт із землеустрою.

При цьому претендент може внести нову пропозицію або підтвердити чинність попередньої.

22. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

23. У триденний строк після затвердження протоколу державний орган приватизації інформує переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

24. Інформація про результати конкурсу не пізніше, ніж за 20 календарних днів після затвердження результатів конкурсу, публікується в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації". Інформація про конкурси, що не відбулися, опублікуванню не підлягає.

25. Договір на проведення робіт із землеустрою, який укладається з переможцем конкурсу, складається на підставі проектів завдання на виконання робіт та календарного плану виконання робіт, які надавалися переможцем для участі в конкурсі.

26. У разі необхідності повторного (додаткового) проведення робіт із землеустрою, які вже виконувалися із залученням виконавця робіт із землеустрою, обраного на конкурсних засадах, комісія може прийняти рішення про оголошення повторного конкурсу або залучити розробника, який вже здійснював зазначені роботи, та укласти з ним договір.

Начальник Управління з питань земельних відносин

О. ДудкінСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації