Поиск по базе сайта:
Інформації Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 29. 05. 2012 №754 „Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, icon

Інформації Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 29. 05. 2012 №754 „Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію,
Скачати 73.58 Kb.
НазваІнформації Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 29. 05. 2012 №754 „Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію,
Дата конвертації17.11.2012
Розмір73.58 Kb.
ТипІнформації

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ


31.07.2012

м.Суми307


Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, та форм для подання запиту на отримання публічної інформації


Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 29.05.2012 №754 „Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, та форм для подання запиту на отримання публічної інформації”


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити:

 1. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, що додається.

 2. Форми для подання запиту на отримання, публічної інформації, що додаються.


2. Відділу організаційно-кадрового забезпечення, по роботі зі ЗМІ і зв’язків з громадськістю організувати в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є регіональне відділення.


3. Відділу управління державним майном та інформатизації забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті регіонального відділення.


4. Покласти персональну відповідальність за виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 №547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, цього наказу, а також за достовірність та своєчасне надання відповідей на запити на публічну інформацію на начальників відділів регіонального відділення.


5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник Д.Г.Михайленко

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ регіонального відділення

Фонду державного майна України

по Сумській області


„_31___”___07________2012 №_____307________


^ ПОРЯДОК

складання та подання запитів на публічну інформацію,

розпорядником якої є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області


І. Складання та подання запитів на публічну інформацію


1.1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення регіональним відділенням Фонду державного майна України по Сумській області (далі – регіональне відділення) оперативного-розгляду та надання відповідей фізичним особам, юридичним особам, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень (далі - Запитувачі), на запити на публічну інформацію, розпорядником якої є регіональне відділення.


1. 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації" (далі — Закон).


1. 3. Доступ до публічної інформації регіонального відділення забезпечується шляхом надання інформації за запитами на публічну інформацію.


 1. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян”.


1.5. Запит на отримання публічної інформації подається до регіонального відділення в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача.


1.6. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.


1.7. Запит на інформацію повинен містити:

 • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


1.8. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використовувати форми для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджені цим наказом.

1.9. Форми запитів розміщуються на офіційному веб-сайті регіонального відділення.


1.10. Запитувач може заповнити запит безпосередньо на офіційному
веб-сайті регіонального відділення відповідно до зазначеної форми.


1.11. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.


1.12. Запит може бути поданий до регіонального відділення в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.


1.13. Визначити місцем роботи запитувачів із документами чи їх копіями кімнату № 9/1 регіонального відділення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.


1.14. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту
проставляються дата надходження та номер запиту з підписом відповідальної
посадової особи, що зареєструвала запит. Така копія повертається
запитувачу.


^ II.Опрацювання запитів на отримання публічної інформації


 1. Запити на публічну інформацію приймаються та реєструються відділом організаційно-кадрового забезпечення, по роботі із ЗМІ і зв’язків з громадськістю (далі — відділом), яке організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є регіональне відділення.
 1. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник відділу регіонального відділення із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.


2.3. Вхідна кореспонденція опрацьовується відділом регіонального відділення, що є структурним підрозділом регіонального відділення, відповідальним за обробку вхідної кореспонденції.


 1. Регіональне відділення, отримавши запит на публічну інформацію, направляє його структурному підрозділу (підрозділам), який (які) володіє (володіють) запитуваною інформацією.


2.5. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у спосіб, зазначений ним, не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту.


2.6. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня реєстрації запиту.


2.7. Відповідальні структурні підрозділи регіонального відділення надають скановані електронні копії відповідей на запити на публічну інформацію відділу, що здійснює їх облік, аналіз та готує звіти, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті регіонального відділення.


ІІІ. Плата за надання інформації


3.1. Інформація на запит надається безкоштовно.


3.2. У разі коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше ніж 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.


3.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається Фондом у межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію".


^ IV. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію


4.1. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:


4.1.1 Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.


4.1.2 Інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону.


 1. Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком, у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.
 1. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

 • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


4.2. У разі коли регіональне відділення не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється розпоряднику такої інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.


4.3. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувача має бути повідомлено письмово не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


4.4. Рішення, дії чи бездіяльність працівників регіонального відділення з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до закону.


Заступник начальника регіонального відділення по роботі з правоохоронними органамиА.В. Заіка

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації