Поиск по базе сайта:
Лабораторна робота №3 Маніпулювання графічними примітивами Мета роботи: Вивчення основних принципів маніпулювання графічними примітивами Хід роботи icon

Лабораторна робота №3 Маніпулювання графічними примітивами Мета роботи: Вивчення основних принципів маніпулювання графічними примітивами Хід роботи
Скачати 163.22 Kb.
НазваЛабораторна робота №3 Маніпулювання графічними примітивами Мета роботи: Вивчення основних принципів маніпулювання графічними примітивами Хід роботи
Дата конвертації27.01.2013
Розмір163.22 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна робота № 3

Маніпулювання графічними примітивами

Мета роботи: Вивчення основних принципів маніпулювання графічними примітивами

Хід роботи

1. Запустити додаток AutoCAD 2000і

2. Ознайомитися с панеллю інструментів "Зміни" і пунктом меню "Зміни".

3. Познайомитися с панеллю інструментів " “Розміри” і пунктом меню "Штрихування".

4. Ознайомитися с методами маніпулювання графічними примітивами.

5. Виконати приклади які приведені в методичних вказівках (Частина 1 і Частина 2).

6. Побудувати зображення приведене у додатку А, згідно свого варіанту.

7. Зберегти результати в файлі і оформити звіт.

Вимоги до звіту.

Звіт виконується на листах А4 формату і повинен містити:

- назву роботи, мету роботи, порядок виконання роботи і отримане зображення;

- відповіді на контрольні питання.


^ Методичні вказівки

Частина 1

Рисунки в AutoCAD 2000і будуються з набору геометричних примітивів, під якими розуміються елементи креслення, які обробляються системою як ціле, а не як сукупність точок або об’єктів. Графічний примітив створюється командами обчислення або рисування, які викликаються з панелі інструментів "Рисування" або з меню "Креслення", або вводяться вручну в командному рядку "Command:". Потім в процесі отримання всього креслення часто виникає необхідність в перетворенні окремих елементів креслення, що можна виконати за допомогою панелі інструментів Зміни Рисунок 1.Рисунок 1. Панель інструментів «Зміни»

Видалення об’єктів

Команда Erase. Дозволяє видаляти ряд примітивів, виділених мишею.

Command: ERASE

В командному рядку введіть команду "Erase" і натисніть Enter

Select objects:

мишею вкажіть об’єкти, що видаляються і натисніть Enter

Копіювання об’єктів

Команда Copy. Копіювання примітива або групи примітивів, вибраних мишею.

Ключі команди Copy:

Multiple – багаторазове копіювання. Створюється множина копій, відносно базової. При цьому запит координати точки зміщення задається багаторазово.

Command: Copy

В командному рядку введіть команду "Copy" і натисніть Enter

Select objects:

Мишею вкажіть оригінальні об’єкти і натисніть Enter

Specify base point or displacement, or [Multiple]: 100,100

Введіть координату базової точки або введіть ключ і натисніть Enter

Specify second point of displacement or : 150,100

Введіть координату точки зміщення і натисніть Enter

Дзеркальне відображення об’єктів

Команда Mirror. Дзеркальне відображення примітива або групи примітивів вибраних мишею, відносно лінії відображення.

Command: Mirror

В командному рядку введіть команду "Mirror" і натисніть Enter

Select objects:

мишею вкажіть оригінальні об’єкти і натисніть Enter

Specify first point of mirror line: 10,100

введіть координату першої точки вісі відображення і натисніть Enter

Specify second point of mirror line: 200,100

введіть координату другої точки вісі відображення і натисніть Enter

Delete source objects? [Yes/No] :

запит на видалення оригіналу

Для дзеркального копіювання виберіть N, для дзеркального переміщення – Y

Створення подібних об’єктів

Команда Offset. Команда дозволяє створювати новий об’єкт на визначеній відстані від вибраного.

Command: offset

В командному рядку введіть команду " offset" і натисніть Enter

Specify offset distance or [Through] <1.0000>:

введіть величину зміщення або пару точок або виберіть ключ і натисніть Enter

Select object to offset or :

виберіть об’єкти для створення їм подібних і натисніть Enter

Specify point on side to offset:

вкажіть курсором сторону, в яку необхідно зміщувати створений об’єкт і натисніть Enter

Select object to offset or : *Cancel*

У випадку необхідності побудови ряду подібних об’єктів, виберіть мишею, створений об’єкт і повторіть операцію. Для переривання створення подібних об’єктів натисніть "Esc"

Ключ команди Offset:

– Through – дозволяє задати зміщення через точку.


Розглянемо приклад побудови креслення з використанням команд креслення і зміни.

Відкрийте файл ІSO А4 і збережіть його під будь-яким іменем.

Побудуйте замкнутий контур, використовуючи команди Line і Arc, у відповідності з рисунком 2:^ Рисунок 2. Креслення елементів креслення

– накресліть пряму 1, використовуючи команду Line, з наступними координатами 80,220 і 180,183.5;

– накресліть дугу 2 кола радіусом 42 мм, використовуючи об’єктну прив’язку;

– провести прямую 3 симетрично прямій 1;

– замкнути контур дугою 4 кола радіусом 5.5 мм.

Накресліть коло, центр якого співпадає з центром дуги 2:

– викликати команду Circle (коло);

– підвести курсор приблизно до центру більшої дуги і при появі напису Центр натиснути лівою кнопкою миші, визначивши тим самим центр кола точно в центрі великої дуги;

– ввести з клавіатури радіус кола: 22.

Побудувати другу проекцію деталі (прямокутник шириною 20 мм з допоміжними лініями), використовуючи команди прямокутник, лінія і об’єктну прив’язки (рисунок 3).

Встановіть шар з іменем Вісі текучим і накресліть на ньому осьові лінії і коло радіусом 30мм (рисунок 4).Рисунок 3. Доповнення креслення Рисунок 4. Осьові лінії

Встановіть шар з іменем Контур текучим і створіть дугу подібну дузі 4 (рисунок 2), на відстані 4 мм від неї, використовуючи команду Offset (Відступ):

– викликати команду Offset ;

– на запит команди Spesify offset distance or [Through]< Through> (визначити величину відступу або [Точка проходження] < Точка проходження > ввести 4 і натиснути Enter;

– на запит Select object to offset or (Виберіть об’єкт для подібних або <вихід>) вказати дугу 4 (рисунок 2).

Аналогічно побудувати лінії 1,2 і 3, що подібні зовнішньому контуру (рисунок 5).^ Рисунок 5. Доповнення креслення при використанні команди Offset

Накресліть коло радіусом 4 мм з центром в точці 2 (рисунок 6). Побудуйте ще три кола радіусом 4 мм, використовуючи команду Array (Масив):

– викликати команду Array;

– на запит Select object: (Визначте об’єкт) вказати на коло і натисніть Enter;

– на запит команди Enter the type array [Rectangular/Polar] (Введіть тип масиву [Прямокутний/Круговий]<П>): ввести Р (латинську) і натисніть Enter;

– на запит Specify center point of array (Визначте центральну точку масиву:) вказати точку 1 (рисунок 6);^ Рисунок 6. Фрагмент креслення, доповнений новими елементами

– на запит Enter the number of items in the array (Введіть число елементів в масиві:) ввести цифру 4 і натиснути Enter;

– на запит Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw)<360> (Визначити кут заповнення (+=ccw, -=cw)<360>): натиснути Enter;

– на запит Rotate arrayed objects? [Yes/No] (Повернути об’єкти масиву [Да/Нет] <Д>: ) натиснути Enter.

Доповнити нижню проекцію деталі (рисунок 6) прямими 3, 4 і 5. При побудові використовувати об’єктну прив’язку до точок 7 і 8.

Видалити лінію 6 між прямими 3 і 4 (рисунок 6), використовуючи команду Trim (Обрізати):

– викликати команду Trim;

– на запит Select objects (Визначити об’єкти) вказати пряму 3, а на повторний запит Select objects (Визначити об’єкти) вказати пряму 4 і натиснути Enter;

– на запит Select objects to trim or [Project/Edge/Undo/] (Вибрати об’єкт, який необхідно обрізати, або [Проекція/ Кромка/ Відміна] : ) вказати пряму 6 і натиснути Enter.

Результат виконання команди представлений на рисунку 7.Рисунок 7. Видалення лінії при використанні команди Trim

Продовжити прямі 2 і 3 до прямої 1 (рисунок 7), використовуючи команду Extend (розширити):

– викликати команду Extend (розширити);

– на запит Select objects (Виберіть об’єкти) вказати пряму 1 і натиснути Enter;

– на запит Select objects to Extend or [Project/Edge/Undo/] (Виберіть об’єкт, який необхідно продовжити, або [Проекція/ Кромка/ Відміна]) вказати пряму 2, а на повторний запит Select objects to Extend or [Project/Edge/Undo/] (Виберіть об’єкт, який необхідно продовжити, або [Проекція/Кромка/Відміна]) вказати пряму 3 і натиснути Enter.

Округлити краї дугою кола радіусом 3 мм (рисунок 8), використовуючи команду Fillet (Округлення), для цього:

– викликати команду Fillet;

– на запит Select first object or [Polyline/Radius/Trim] (Виберіть перший об’єкт або [Полілінія/Радіус/Обрізати]) натиснути правою кнопкою миші по екрану і з контекстного меню команди вибрати опцію Radius (Радіус);

– на запит Spesify fillet Radius <10> (Визначте радіус округлення <10>) ввести цифру 3;

– викликати команду Fillet;

– на запит Select first object or [Polyline/Radius/Trim] (Виберіть перший об’єкт або [Полілінія/Радіус/Обрізати]) вказати пряму 1;

– на запит Select second object (Виберіть другий об’єкт) вказати пряму 2 і натиснути Enter.Рисунок 8. З’єднання прямих дугою кола Рисунок 9. Побудова фаски

Повторити вказівки побудови з правої сторони креслення.

Виконаємо фаску с катетом 3 мм по прямій 1 і під кутом 30о до неї (рисунок 9), використовуючи команду Chamfer (Фаска):

– викликати команду Chamfer;

– на запит Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method] (Виберіть першу пряму або [Полілінія/ Катет/ Кут/ Обрізати/ Метод]) натиснути правою кнопкою миші по екрану і з контекстного меню команди вибрати опцію Angle (Кут);

– на запит Spesify Chamfer length on the first line <10>(Визначити довжину першого катета фаски<10>) ввести цифру 3;

– на запит Spesify Chamfer angle on the first line <0> (Визначити кут фаски відносно першої лінії <0>) ввести цифру 30;

– викликати команду Chamfer;

– на запит Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method] (Виберіть першу пряму або [Полілінія/ Катет/ Кут/ Обрізати/ Метод]) вказати пряму 1;

– на запит Select second line (Вибрати другу пряму) вказати пряму 2 і натиснути Enter.

Побудувати фаску з правої сторони креслення.

Доповнити дану проекцію креслення лініями 1 і 2, 5 і 6 на шарі Контур і осьовими лініями 3 і 4 на шарі Вісі, використовуючи об’єктну прив’язку (рисунок 10).^ Рисунок 10. Фрагмент креслення

При побудові креслення і їх модифікації часто необхідно переміщати ті або інші фрагменти креслення або все зображення цілком. Для цих цілей використовується команди Move (Переміщення) і Rotate (Поворот).

Команда Move (Переміщення) забезпечує переміщення об’єкту або групи об’єктів. Процес переносу об’єктів схожий на

процес копіювання.

Command: Move

В командному рядку введіть команду “Move” і натисніть Enter

Specify base point or displacement

введіть координату базової точки і натисніть Enter

Specify second point of displacement or :

введіть координати другої точки або переміщення або <використайте першу точку для переміщення> і натисніть Enter

Команда Rotate (Поворот) дозволяє повертати об’єкт або набір об’єктів навколо базової точки, яка визначається в процесі діалогу команди.

Command: Rotate

В командному рядку введіть команду «Rotate» і натисніть Enter

Specify base point

введіть координати базової точки і натисніть Enter

Specify rotation angle or [Referance]:

можна вказати кут повороту, вводячи його в командний рядок, або вибрати опцію Referance (Посилання)

Опція Referance (Посилання) визначає кут відносно існуючого кута. При цьому видаються наступні запити

Specify the Referance angle

Визначте кут посилання (кут, що визначає поточне положення об’єкту)

Specify the new angle

Визначте новий кут (кут, що визначає нове положення об’єкту)

Повернути все отримане зображення на 90о, для цього необхідно:

– викликати команду Rotate;

– на запит команди Select object (Виділіть об’єкт) виділіть за допомогою рамки всі об’єкти і натисніть Enter;

– на запит Specify base point (Визначте базову точку) вказати на будь-яку точку, наприклад, на центр кола;

– ввести з клавіатури значення кута повороту –90 і натиснути Enter.

При подібному повороті креслення вийшло за межі формату (рисунок 11)^ Рисунок 11. Результат застосування команди Rotate

Використовуючи команду Move (Переміщення), розмістіть самостійно зображення в центрі креслення (рисунок 12).Рисунок 12. Фрагмент відредагованого креслення


Частина 2

Штрихуванням називається заповнення вказаної області по визначеному зразку.

Команда Bhatch – формування асоціативного штрихування. Асоціативне тут означає, що при зміні границь змінюється і штрихування. Неасоціативне штрихування не залежить від контуру границь. Визначення контуру в команді Bhatch виконується автоматично на основі вказаної точки, яка належить до області, що заштрихована.

Звернення до команди Bhatch відкриває діалогове вікно (рисунок 1).^ Рисунок 1 Діалогове вікно штрихування

Для використання стандартних зразків штрихування необхідно в області Тип списку вибрати Вбудований. Вибір зразка штрихування здійснюється у вікні Заливка. Можна користуватися як списком, що розкривається, так і діалоговим вікном (рисунок 2), що містить піктограми з графічними зразками різних видів штрихування. Для вибору зразка достатньо вказати його зображення.

Штрихування може виконуватися трьома стилями ^ Звичайний, Зовнішній і Пропуск. Вибір режимів (рисунок 3) встановлюється на вкладці Додатково вікна Границі штрихування (рисунок 1).^ Рисунок 2 Діалогове вікно з зразками штрихуванняРисунок 3 Діалогове вікно визначення стилів штрихування

Якщо штрихування виконується стилем Звичайний, то штрихування виконується усередину, починаючи від зовнішнього контуру. Якщо виявлено внутрішній перетин, штрихування переривається, а на наступному перетину відновлюється (рисунок 4). При використанні стилів Зовнішній і Пропуск штрихування аналогічного контуру виглядає інакше (рисунки 5 і 6). Стилем Пропуск задається штрихування всієї області, яка обмежена зовнішнім контуром, без урахування вкладених контурів. При використанні стиля Зовнішній штрихування виконується від зовнішнього контуру і остаточно закінчується при першому знаходженні перетину (рисунок 6).Рисунок 4. Приклад контуру, заштрихованого стилем Звичайний

Рисунок 5. Приклад контуру, заштрихованого стилем Пропуск

Рисунок 6. Приклад контуру, заштрихованого стилем Зовнішній

Приклад. Відкрити файл креслення з попередньої лабораторної роботи. Заштрихувати ліву проекцію деталі у відповідності з рисунком 7:^ Рисунок 7. Штрихування деталі

Виконайте наступні дії:

· перейдіть на шар Штрихування;

· необхідно викликати команду Штрихування, натиснувши на відповідній піктограмі;

· в діалоговому вікні (рисунок 3) натисніть по кнопці ^ Вибір точки;

· натиснути чотири рази мишею всередині областей 1, 2, 3 і 4 (рисунок 7) і натиснути ENTER;

· в діалоговому вікні встановіть відповідні параметри і натисніть кнопку Перегляд;

· якщо штрихування не потребує змін, то необхідно знову викликати діалогове вікно штрихування, натиснувши ^ ENTER;

· вийти з діалогового вікна, натиснувши мишею по кнопці ОК.

Нанесення розмірів являється одним з найбільш трудомістких етапів в процесі створення креслення. Команди рисування розмірів викликаються з меню Розмір або за допомогою піктограм відповідної панелі інструментів Розміри (рисунок 8).Рисунок 8. Випадаюче меню і панель інструментів Розміри

В AutoCAD розміри бувають трьох основних типів: лінійні (рисунки 9, 10 і 11), радіальні (рисунок 12) і кутові (рисунок 13).
Рисунок 9. Горизонтальні, вертикальні і паралельні розміри

Рисунок 10. Базові розміри

Рисунок 11. Розмірні ланцюги

Рисунок 12. Радіальні розміри

Рисунок 13. Кутові розміри

Розмір можна задавати двома способами:

· послідовно вказувати точки початку виносних ліній, після чого вказати точку розміщення розмірної лінії;

· вибрати об’єкт (початкові точки виносних ліній в цьому випадку визначається автоматично), а потім вказати точку розміщення розмірної лінії.

Після запуску команди на запит:

^ Specify first extention line origin or .

Після введення початкової точки другої виносної лінії з’явиться запрошення Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horisontal/Vertical/Rotated]: (Визначте положення лінії розміру або [Мтекст /Текст /Кут /Горизонтальний /Вертикальний /Повернутий]:).

У відповідь необхідно вказати на екрані точку, через яку буде проходити розмірна лінія, або вибрати для внесення змін одну з перерахованих опцій.

Для проставлення розміру другим способом, тобто по вибору об’єкту, необхідно на перший запит команди ^ Specify first extention line origin or

варіанту

Завдання

варіанту

Завдання

варіанту

Завдання

123456789101112131415

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації