Поиск по базе сайта:
Лабораторна робота №2 Створення графічних примітивів Мета роботи: Вивчення основних принципів побудови графічних примітивів Хід роботи icon

Лабораторна робота №2 Створення графічних примітивів Мета роботи: Вивчення основних принципів побудови графічних примітивів Хід роботи
Скачати 124.86 Kb.
НазваЛабораторна робота №2 Створення графічних примітивів Мета роботи: Вивчення основних принципів побудови графічних примітивів Хід роботи
Дата конвертації27.01.2013
Розмір124.86 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна робота № 2

Створення графічних примітивів


Мета роботи: Вивчення основних принципів побудови графічних примітивів

Хід роботи

1. Запустити AutoCAD 2000і

2. Ознайомитися с панеллю інструментів "Рисування" і пунктом меню "Креслення".

3. Ознайомитися з методами побудови графічних примітивів (повторити наведені в методичних вказівках приклади).

4. Побудувати зображення болта, використовуючи техніку шарів і шаблон рамки і основний напис, створений в лабораторній роботі № 1.

5. Зберегти результати в файлі і оформити звіт. Звіт виконується на листах А4 формату і повинен містити:

– назву роботи, мету роботи, порядок виконання роботи і отримане зображення;

– відповіді на контрольні запитання.


^ Методичні вказівки

Рисунки в AutoCAD 2000і будуються з набору геометричних примітивів, під якими розуміються елементи креслення, які обробляються системою як ціле, а не як сукупність точок або об’єктів. Графічний примітив створюється командами креслення або рисування, які викликаються з панелі інструментів "Рисування" або з меню "Креслення", або вводяться вручну в командному рядку "Command:".

^ Побудова ліній

Відрізок

Команда Line – формування відрізка.

Виклик команди:

-  командний рядок: Line;

- інструментальна панель: Відрізок (рисунок 1).Рисунок 1

Ключі команди Line:

– Close – замкнути ломану;

– Undo – відмінити останній нарисований відрізок.

Command:

В командному рядку введіть команду "Line"

Command: line

Натисніть Enter

Specify first point: 10, 10

введіть координату першої точки відрізка і натисніть Enter

Specify next point or [Undo]: 100, 50

введіть координату другої точки відрізка або "Undo" для відміни і натисніть Enter

Specify next point or [Undo]: 200, 50

введіть координату наступної точки відрізка або "Undo" для відміни і натисніть Enter

Specify next point or [Close/Undo]: close

введіть координату наступної точки відрізка або Undo для відміни або "Close" для замикання ламаної на початок і натисніть Enter

 

^ Пряма і промінь

Команда xLine – формування прямої, яка не має кінців в обох направленнях.

Виклик команди:

– командний рядок: хLine;

– інструментальна панель: Пряма (рисунок 1).

Ключі команди xLine:

– Hor – побудова горизонтальної прямої, яка проходить через задану точку;

– Ver – побудова вертикальної прямої, яка проходить через задану точку;

– Ang – побудова прямої по точці і куту;

– Bisect – по точці і половині кута, заданого трьома точками;

– Offset – по зміщенню від базової лінії. Створюється пряма, паралельна будь-якій базовій лінії.

Command: xline

В командному рядку введіть команду "xLine" і натисніть Enter

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: 10, 10

введіть координату центральної точки прямої або введіть ключ і натисніть Enter

Specify through point: 10, 100

введіть координату точки, крізь яку буде проходити пряма і натисніть Enter

Команда Ray – формування проміння.

Command: Ray

В командному рядку введіть команду "Ray" і натисніть Enter

Specify start point: 10, 10

вкажіть координату першої точки проміння і натисніть Enter

Specify through point: 10, 100

вкажіть координату точки, крізь яку буде проходити промінь і натисніть Enter

 

Полілінія

Команда pLine – формування полілінії.

Виклик команди:

– командний рядок: рLine;

– інструментальна панель: Полілінія (рисунок 1).

Полілінія представляє собою зв’язану послідовність лінійних і дугових сегментів і обробляється системою як графічний примітив. Можна задавати ширину і напівширину окремих сегментів, звужувати полілінію або замикати її.

Ключі команди pLine

– Arc – перехід в режим дуг;

– Close – замикає полілінію відрізком;

– Halfwidth – дозволяє задати напівширину полілінії

– Length – довжина сегменту, який створений як продовження попереднього в тому ж напрямку;

– Undo – відміняє останній створений сегмент;

– Width – позволяє задати ширину наступного сегменту.

Command: pline

В командному рядку введіть команду "pLine" і натисніть Enter

Specify start point: 100, 10

вкажіть координату початкової точки і натисніть Enter

Current line-width is 0.0000

поточна ширина полілінії

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 100,100

вкажіть координату наступної точки або виберіть ключ і натисніть Enter

Режим промалювання дуг.

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/ Width]: Arc

На запит про ключ введіть "Arc" і натисніть Enter

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 200,10

введіть координату кінцевої точки дуги або виберіть ключ промалювання дуги і натисніть Enter

Ключі команди pLine в режимі дуг:

– Angle – центральний кут;

– Center – центр дуги;

– Close – замкнути дугою;

– Direction - направлення;

– Line – перехід в режим відрізків;

– Radius – радіус дуги;

– Second pt – друга точка дуги по трьом точкам.

Мультилінія

Мультилінія – набір паралельних ліній.

Команда mLine – формування мультилінії.

Ключі команди mLine

– Justification – визначення положення точки початку креслення, може приймати наступні значення:

– Top – точка початку лінії знаходиться на верхній (якщо креслити лінію зліва на право) лінії;

– Zero – точка початку лінії знаходиться між крайніми лініями мультилінії;

– Bottom - точка початку лінії знаходиться на нижній лінії;

– Scale – завдання коефіцієнта, пропорційного зміщення Offset, який визначений в стилі (відстань між крайніми лініями);

– Style – вибір стиля. (стиль мультилінії можна визначити у вікні "Стилі мультилінії" при виборі пункту меню "Формат" ® "Стиль мультилінії").

Command: mline

В командному рядку введіть команду "mLine" і натисніть Enter

Current settings: Justification=Top,Scale=1.00,Style=STANDARD

Поточні установки мультилінії

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: 100, 10

вкажіть координати початкової точки або виберіть ключ і натисніть Enter

Specify next point: 100, 100

вкажіть координати наступної точки і натисніть Enter


Багатокутник

Команда Polygon – формування правильного багатокутника.

Ключі команди Polyline

– Edge – завдання одної сторони. Після запиту необхідно ввести координати першої і другої точки сторони;

– Inscribed in circle – формування вписаного багатокутника;

– Circumscribed about circle – формування описаного багатокутника.

Command: polygon

В командному рядку введіть команду "Polygon" і натисніть Enter

Enter number of sides <4>: 5

введіть кількість сторін багатокутника і натисніть Enter

Specify center of polygon or [Edge]: 200, 200

введіть координати центру багатокутника або виберіть ключ і натисніть Enter

Enter an option [Inscribed in circle/ Circumscribed about circle] :

введіть ключ "I" для формування вписаного багатокутника і натисніть Enter

Specify radius of circle: 100

введіть радіус описаного кола і натисніть Enter

 

^ Побудова криволінійних об’єктів

Сплайн

Сплайн представляє собою гладку криву, яка проходить через заданий набір точок.

Команда Spline – формування сплайнів.

Command: Spline

В командному рядку введіть команду "spLine" і натисніть Enter

Specify first point or [Object]: 100, 10

введіть координату першої точки або об’єкт і натисніть Enter

Specify next point: 110, 30

введіть координату наступної точки і натисніть Enter

 

Коло

Команда Circle – формування кола.

Ключі команди Circle

– 3P – будувати коло по трьом точкам, які лежать на колі;

– 2Р – будувати коло по двом точкам, які лежать на діаметрі;

– Ttr – будувати коло по двом дотичним і радіусу;

Command: Сircle

В командному рядку введіть команду "Circle" " і натисніть Enter

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100, 100

введіть координату центра кола або введіть ключ і натисніть Enter

Specify radius of circle or [Diameter]: 50

вкажіть величину радіуса (або діаметра) і натисніть Enter

Дуга

Команда Arc – формування дуги.

Ключі команди Arc

– Center – точка центру дуги;

– End – кінцева точка дуги;

– Angle – кут;

– chord Length – довжина хорди;

– Direction - направлення дотичної;

– Radius – радіус дуги.

Еліпс

Команда Ellipse – формування еліпса.

Ключі команди Ellipse

– Arc – режим побудови еліптичних дуг;

– Center – вказівка центру еліпса;

– Rotation – вказівка повороту навколо головної вісі еліпса.

Command: ellipse

В командному рядку введіть команду "Ellipse" і натисніть Enter

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 50, 100

введіть координату початку першої вісі еліпса або введіть ключ і натисніть Enter

Specify other endpoint of axis: 150, 100

введіть координату кінцевої точки першої вісі еліпса і натисніть Enter

Specify distance to other axis or [Rotation]: 20

задайте половину довжини другої вісі еліпса або введіть ключ і натисніть Enter


Кільце

Команда Donut – формування кільця.

Command: Donut

В командному рядку введіть команду "Donut" і натисніть Enter

Specify inside diameter of donut <0.5000>: 50

Задайте внутрішній діаметр кільця і натисніть Enter

Specify outside diameter of donut <0.6000>: 60

Задайте зовнішній діаметр кільця і натичніть Enter

Specify center of donut or : 100, 100

введіть координату центру кільця і натисніть Enter

 

Текст

Команда Text – формування рядка тексту.

Ключі команди Text

– Justify – установка режиму вирівнювання текстового рядка;

– Style – установить поточний стиль.

Command: Text

В командному рядку введіть команду "Text" і натисніть Enter

Current text style: "Standard" Text height: 1.0000

вивід повідомлення про поточний стиль тексту і його розмірі

Specify start point of text or [Justify/Style]: 50, 10

введіть координату початкової точки або введіть ключ і натисніть Enter

Specify height <1.0000>: 10

введіть висоту символів і натисніть Enter

Specify rotation angle of text <0>: 0

введіть кут повороту текстового рядка і натисніть Enter

Enter text: AutoCAD 2000

введіть текст "AutoCAD 2000" і натисніть Enter

Enter text: *Cancel*

Натисніть Esc для зупинки вводу тексту або введіть наступний текстовий рядок


Розглянемо приклад створення простих креслень. Для цього після входу в систему AutoCAD створимо нове креслення формату А4 на основі створеного шаблона ІSO А4 і збережіть його під своїм іменем. Потім здійснюємо наступні дії:

– для здійснення точного вводу координат встановимо наступні об’єктні прив’язки: край, середина, центр, квадрант, перетин, перпендикуляр;

– накресліть шестикутник, описаний навколо кола радіусом 20 мм, використовуючи команду Polygon. Відповіді на запити команди введіть у відповідності з лістінгом (рисунок 2).Рисунок 2

– виконайте другу проекцію під прямокутником, викликавши команду Rectangle (прямокутник) і Прив’язати до кінцевої точки. На запит про першу точку прямокутника підвести курсор до лівої крайньої точки прямокутника і при появі напису Кінцева точка потягнути курсор миші вниз (рисунок 3);

– введіть першу точку прямокутника (верхню ліву), натиснувши ліву кнопку миші;

– аналогічно введіть вторую діаметрально протилежну точку прямокутника (рисунок 4);Рисунок 3 Рисунок 4

– визвати команди Line і побудувати вертикальні прямі всередині прямокутника. На рисунках 5 і 6 показано визначення початкової і кінцевої точок лівої прямої.Рисунок 5 Рисунок 6


– аналогічно будуємо другу пряму;

– впишемо коло в прямокутник, для цього необхідно викликати команду Circle, на запит про центр кола вказати точку на перетині ліній спостереження від кінцевої точки (кута) і середини сторони шестикутника, введіть точку, тобто натисніть мишею, необхідно при появі відповідного напису (рисунок 7);

– на запит про радіус підведіть курсор до будь-якої сторони шестикутника і при появі підказки ^ Середня точка (рисунок 8) натисніть лівою кнопкою миші по екрану;Рисунок 7 Рисунок 8Рисунок 9

– для побудови осьових ліній кола виберіть в списку інструмента ^ Управління типом лінії штрих-пунктирну лінію. Якщо цього типу ліній немає в списку, то необхідно загрузити його, використовуючи діалогове вікно Загрузити майстру типів ліній, в якій штрих-пунктирної лінії відповідає напису ISO dash dot (рисунок 9);

- викликати команду Line і визначити початкову точку у відповідності з рисунком 10 (лінію спостереження тягнути від центра кола). Для визначення кінцевої точки потягніть курсор вниз і натисніть мишею за межами зображення кола. Аналогічно будується друга осьова лінія (рисунок 11).Рисунок 10 Рисунок 11

  • побудуйте самостійно зображення болта (рисунок 12).Рисунок 12

Кожному примітиву притаманні такі властивості, як колір, тип лінії, товщина лінії і шар, на якому примітив розміщений. При кресленні складної деталі з великою кількістю осьових ліній, розмірів, штрихуванні та ін. зручно виконувати окремі елементи креслення на різних шарах. З самого початку при завантажені системи встановлюється один тільки нульовий шар (системний), на якому креслити не рекомендується.

Необхідно створити шари ^ Вісі і Контур (рисунок 13) і виконати наступні дії:Рисунок 13

  • перенесіть всі осьові лінії на шар Вісі, для цього виділіть мишею всі осьові лінї;

  • розкрийте список управління шаром панелі інструментів Властивість об’єктів (рисунок 14) і натисніть мишею на напису Вісі.Рисунок 14

В результаті перерахованих дій всі осьові лінії перенесуться на шар ^ Вісі. Потім перенесіть всі інші елементи креслення (крім ліній формату і рамки) на шар з іменем Контур:

– зробіть невидимим для зручності вибір примітивів шар Вісі, натиснувши по лампочці (рисунок 14);

– виділіть всі елементи креслення при допомозі рамки;

– розкрийте список інструментів вибору шару і виберіть напис ^ Контур;

– включіть шар Вісі;

– збережіть креслення.

В AutoCAD 2000і можна змінювати властивості об’єкту або групи об’єктів в діалоговому вікні ^ Properties (Властивості). Для цього необхідно вділити об’єкт, натиснувши правою кнопкою миші по екрану і з контекстного меню вибрати опцію Властивості, після чого на екрані появиться діалогове вікно (рисунок 15).Рисунок 15

Дане діалогове вікно може постійно находитися в графічному вікні AutoCAD, при цьому дозволений вільний ввід команд. Верхня частина вікна відображає параметри, що характеризують загальні властивості об’єктів, а нижня частина – індивідуальні характеристики даного об’єкту.

Передбачені наступні способи зміни значені параметрів:

– ввести нове значення параметру з клавіатури;

– явно вказати нові координати точки на екрані монітора;

– вибрати нове значення параметру з списку, що розкривається;

– вибрати нове значення параметру в діалоговому вікні.

Діалогове вікно Properties містить дві вкладки: Categorized і Alphabetic (перша розподіляє властивості об’єктів по категоріям, друга – по алфавіту), список, що розкривається вибраних об’єктів і засіб вибору об’єктів – кнопку ^ QUICK SELECT .

Категорія General, що розміщена в верхній частині вікна, дозволяє редагувати наступні загальні властивості об’єктів:

– Color – колір;

– Layer – притаманність до шару;

– Linetype – тип лінії;

– Linetype Scale – масштабний коефіцієнт лінії;

– Lineweight – товщина лінії;

– Thickness – товщина об’єкту.

Інші категорії містять параметри, що управляють індивідуальними властивостями об’єктів, стилем друку і системою координат користувача.

Список, що розкривається містить перелік вибраних об’єктів.

Кнопка відкриває діалогове вікно з тим же ім’ям, за допомогою якого можна швидко вибрати об’єкти для редагування по їх типу і властивостям. Діалогове вікно (рисунок 16) містить чотири списку, список властивостей об’єктів, кнопку Select Object і панель How to apply.Рисунок 16

Список Apply To визначає, застосовувати чи не застосовувати критерії вибору до всього креслення. Якщо є поточний набір об’єктів, то критерій застосовується до цього набору. Якщо набір об’єктів відсутній, критерій застосовується до об’єктів всього креслення.

Кнопка ^ Select Object дозволяє явно вказувати об’єкти, до яких необхідно застосувати критерій вибору. 

Програма AutoCAD дозволяє створювати такі набори, якщо включений перемикач ^ Include In New Selection і скинутий прапорець Append to Current Selection Set. Для повернення в діалогове вікно необхідно натиснути клавішу Enter.

Список Object Type дозволяє вибрати тип об’єкту для фільтру, по замовчуванню – Multiple. Якщо є поточний набір об’єктів, то в списку представлені тільки типи об’єктів даного набору. Якщо набір об’єктів відсутній, в списку представлені всі доступні в системі AutoCAD типи об’єктів.

Список Properties дозволяє вибрати властивість об’єкту для фільтру. Ця властивість, в свою чергу, визначає параметри, доступні в списках Operator і Value. 

Список Operator дозволяє задати спосіб вибору рівно, не рівно, більше або менше.

Список Value дозволяє визначити значення властивості.

Панель How to apply визначає, з яких об’єктів, що відповідають (Include In New Selection Set) або не відповідають (Exclude from New Selection Set) критеріям вибору, повинен складатися новий набір.

 

Контрольні питання

1. Яким чином можна побудувати бісектрису кута?

2. Яким чином формується крива змінної товщини?

3. Як побудувати багатокутник з заданим розміром сторін?

4. Як будується мультилінія, якщо відомі координати зовнішніх сторін об’єкту, що створений мультилінією і його товщина?

5. Як будується дуга по двом точкам і куту між ними?

6. Для яких цілей використовується техніка шарів?Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації