Поиск по базе сайта:
Договір суборенди icon

Договір суборенди
Скачати 32.77 Kb.
НазваДоговір суборенди
Дата конвертації03.06.2013
Розмір32.77 Kb.
ТипДокументи

ДОГОВІР
суборенди


м. ____________ "____" ___________ 20 ___ р.

ОРЕНДАР: _______________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

СУБОРЕНДАР: ___________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі довіреності № ______ від "_____" ___________ 20 __ р.‚ з іншого боку‚

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДАР передає‚ а СУБОРЕНДАР бере в тимчасове володіння та користування майно згідно з переліком‚ що додається до Даного Договору (Додаток № 1).

1.2. Майно‚ що орендується‚ знаходиться у володінні та користуванні ОРЕНДАРЯ у від­по­від­ності до договору оренди № ____ від "__" __________ 20 __ р. між ОРЕНДАРЕМ і ___________________________________________________‚ надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ

______________________________________________________________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Зазначене в п.1 Даного Договору майно повинно бути передане ОРЕНДАРЕМ та прийняте СУБОРЕНДАРЕМ протягом ____________________ з моменту ______________.

3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом передачі.

3.3. Сторони при передачі майна зобов’язані перевірити справність майна‚ що орендується‚ про що в акті передачі має бути зазначено.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає _________ з моменту прийняття об’єкту‚ що орендується‚ за актом прий­мання.

4.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. СУБОРЕНДАР сплачує орендну плату в розмірі ________________________ грн.

у ____________________________________________________________________ (з ПДВ).

(термін)

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДАРЯ не пізніше числа кожного місяця.

5.3. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі продуктами харчування‚ товарами‚ послугами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

6.1. ОРЕНДАР має право здійснювати перевірку порядку використання СУБОРЕНДАРЕМ майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ

7.1. СУБОРЕНДАР зобов’язується:

– використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору;

– утримувати майно‚ що орендується‚ у повній справності.

– здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується;

– за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

7.2. Додаткові обов’язки СУБОРЕНДАРЯ:

______________________________________________________________________________.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЕВІ

8.1. Після закінчення терміну оренди за Даним Договором СУБОРЕНДАР зобов’язаний протягом ________________ повернути майно‚ що орендується‚ ОРЕНДАРЮ за актом.

8.2. Майно‚ що орендується‚ повинно бути передано ОРЕНДАРЕВІ у справному стані з урахуванням нормального зносу.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

______________________________________________________________________________.

9.2. СУБОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

______________________________________________________________________________.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚ за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов’язання.

10.2. Даний Договір припиняє свою дію у випадку розірвання договору оренди між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ від "___" ______________ 20 __ р. з будь-якої підстави. У цьому випадку СУБОРЕНДАР має право вимагати від ОРЕНДАРЯ відшкодування збитків‚ завданих достроковим припиненням Даного Договору.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках‚ по одному для кожної із сторін.

12.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством‚ а також умовами договору оренди № ______________ від "____" __________ 20 __ р. між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ.

12.3. Даний Договір не змінює умов договору оренди № __________________ від "____" __________ 20 __ р. між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ.

13. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

13.1. До Даного Договору додається Додаток № 1 "Перелік майна‚ що надається в суб­оренду".

13.2. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

УЗГОДЖЕНО

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: _________________________________________________________‚

(повне фірмове найменування підприємства)

в особі директора ______________________________________________________________‚

(П.І.Б.)

що діє на підставі Статуту

__________________________ (.....................................................................)

"____" _____________ 20 __ р. М. П.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації