Поиск по базе сайта:
Додаток до рішення міської ради № від 2006р. Правила забудови в м. Жовті Води І icon

Додаток до рішення міської ради № від 2006р. Правила забудови в м. Жовті Води І
НазваДодаток до рішення міської ради № від 2006р. Правила забудови в м. Жовті Води І
Сторінка1/9
Дата конвертації09.12.2012
Розмір0.88 Mb.
ТипДодаток
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Додаток


до рішення міської ради

№__________від__________2006р.


ПРАВИЛА

забудови в м. Жовті Води

І. Загальні положення

1.1. Правила забудови в м. Жовті Води (далі - Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Законів України "Про планування та забудову території", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за порушення у сфері містобудування", "Про Генеральну схему планування території України", "Про оренду землі", Цивільного, Господарського, Земельного та Водного кодексів України, постанов Кабінету Міністрів України у сфері містобудування і земельних відносин, чинних державних будівельних норм, стандартів і правил, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2. Правила - це нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок, надання дозволу на проектування, будівництво об'єктів містобудування, регулювання земельних відносин при здійснені забудови, виконання будівельних робіт, прийняття об'єктів в експлуатацію, здійснення контролю за містобудівною діяльністю, а також вирішення питань, пов'язаних із самочинним будівництвом.

Правила прийняті Жовтоводською міською радою в межах наданих їй повноважень і є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території міста об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Жовті Води, при здійсненні ними містобудівної діяльності.

Особи, які порушують вимоги Правил, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

1.3. Правила регламентують:

-порядок розробки містобудівної документації;

-вибір земельної ділянки для об'єктів нового будівництва та реконструкції;

-проведення реконструкції, реставрації, впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств, збір вихідних даних на проектування, проведення передпроектних і проектних робіт;

-погодження, експертизи та затвердження проектної документації;

-відведення земельних ділянок, реконструкцію вбудованих, вбудовано-прибудованих приміщень;

-проведення місцевих архітектурних та містобудівних конкурсів;

-видачу дозволів на виконання будівельних робіт;

-прийняття об'єктів в експлуатацію;

-одержання правоустановчих документів на об'єкт будівництва.

1.4. Правила доповнюються додатками, які є характерними для міста та належать до компетенції міської ради та її виконкому.

Правила містять переліки і зразки документів, послідовність та строки їх підготування і надання.

1.5. Проектування і будівництво об'єктів у місті за участю іноземних організацій, а також розробка, погодження, експертиза та затвердження проектної документації здійснюється відповідно до законів України, державних стандартів, норм, правил на проектування і будівництво, чинних в Україні, а також цих Правил.

1.6. Якщо міжнародними договорами України встановлено інші вимоги, ніж ті, що передбачені цими Правилами, необхідно користуватися вимогами міжнародних договорів.

1.7. Визначення термінів:

1.7.1.автостоянка - спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

1.7.2. архітектурно-планувальне завдання - документ, який містить комплекс містобудівних та архітектурних вимог і особливих умов проектування і будівництва об'єкта архітектури, що випливають з положень затвердженої містобудівної документації, державних будівельних норм, місцевих правил забудови, відповідних рішень міської ради, включаючи вимоги і умови щодо охорони пам'яток історії та культури, довкілля, законних прав і інтересів громадян та юридичних осіб при розташуванні об'єкта архітектури на конкретній земельній ділянці, затверджений начальником відділу містобудування і архітектури виконкому Жовтоводської міської ради - головним архітектором міста;

1.7.3. балкон - огороджена площадка, яка виступає у вигляді консолі на фасаді будинку;

1.7.4. будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, технічне переоснащення підприємств;

1.7.5. будова - сукупність будинків та споруд (об'єктів) різного призначення, будівництво, розширення або реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією;

1.7.6. генеральний план міста - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста;

1.7.7. генеральний план розміщення об'єкта містобудування (викопіювання із генерального плану) - графічне зображення, що виконується на топографо-геодезічних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані та існуючі будівлі і споруди, інженерні комунікації, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення, зелені насадження;

1.7.8. горище - простір між перекриттям останнього поверху і покрівлею будівлі;

1.7.9. державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою - документ, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, наданий в установленому порядку та оформлений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України;

1.7.10. дозвіл на будівництво - рішення Жовтоводської міської ради або рішення виконкому Жовтоводськоі міської ради про надання дозволу на будівництво власнику чи користувачу земельної ділянки за встановленим цільовим функціональним використанням;

1.7.11. дозвіл на виконання будівельних робіт - документ, що засвідчує право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд, видачу ордерів на проведення земляних робіт, який надається інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю ( ДАБК);

1.7.12. експертиза містобудівної документації - перевірка матеріалів містобудівної документації, яка здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

1.7.13. жиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу (будинку), що відноситься до житлового фонду і є складовою квартири як самостійного об'єкта цивільно-правових відносин;

1.7.14. забудова території - здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації , впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (будівництво);

1.7.15. забудовник - особа, яка отримала право на забудову території, будови, комплексів, та виконує функції замовника;

1.7.16. замовник - юридична та фізична особа, яка безпосередньо або за дорученням (контрактом) інвестора здійснює оформлення документів на будівництво об'єкта та ввід його в експлуатацію та виконує інші функції відповідно до законодавства;

1.7.17. зовнішня реклама - це реклама, що розміщується на тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

1.7.18. інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

1.7.19. капітальний ремонт будівлі - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшенням експлуатаційних показників, а також покращання планування будівлі і благоустрою територій без зміни будівельних габаритів об'єкта. Капітальний ремонт передбачає припинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин (за умови їх автономності);

1.7.20. користувач земельної ділянки - юридична або фізична особа, яка, якщо інше не передбачено законом або договором, має використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством, з метою господарювання на ній, спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд;

1.7.21. лоджія - перекрите та огороджене в плані з трьох боків приміщення, відкрите у зовнішній простір;

1.7.22. мала архітектурна форма функціонального призначення (для здійснення підприємницької чи господарської діяльності) – невелика споруда площею забудови до 20м.кв.,яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів, пересувна мала архітектурна форма - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей: торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний чи гральний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності ;

1.7.23. містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій;

1.7.24. містобудівне обгрунтування - текстові та графічні матеріали, які розробляються з метою внесення змін до містобудівної документації, принципового визначення можливостей розміщення (реконструкції) об'єкта містобудування в системі забудови міста, граничних параметрів об'єкта, узгодження з існуючою забудовою з урахуванням потреб у об'єктах соціальної інфраструктури, закладах освіти, охорони здоров'я, торгівлі, культури, розміщення зон відпочинку, уточнення орієнтовної площі та конфігурації земельної ділянки, яка передбачається для відведення, встановлення умов та обмежень її використання;

1.7.25. нове будівництво - це будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будинків, споруд, а також філій і окремих виробництв, що здійснюється на вільних площах із метою створення нової виробничої потужності або надання послуг, які після введення в експлуатацію будуть знаходиться на самостійному балансі;


1.7.26. нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового (нежитлового) комплексу, але не відноситься до житлового фонду, і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин;

1.7.27. об'єкт будівництва - окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис.

1.7.28. об'єкт містобудування - функціональні території (зони) міста (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності;

1.7.29. об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативне встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

1.7.30. оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності;

1.7.31. орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою;

1.7.32. пандус - похила полога площина, яка влаштовується для підйому (входу і в'їзду) у будинку чи споруді;

1.7.33. поверх надземний - поверх з позначкою підлоги приміщень не нижче планувальної позначки землі;

1.7.34. поверх підвальний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більше ніж на половину висоти приміщень;

1.7.35. поверх цокольний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більше ніж на половину висоти приміщень;

1.7.36. поточний ремонт - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікуються як такі, що відносяться до капітального ремонту (крім робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі). Поточний ремонт повинен проводитись з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію будівлі або об'єкта з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт (реконструкцію);

1.7.37. прибережні захисні смуги - виділені земельні ділянки вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон.

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як З гектари - 25 метрів;

б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;

в) для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів.

При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється;

1.7.38. проект будівництва, проектно-кошторисна (проектна) документація - затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначені містобудівні, архітектурні, об'ємно-планувальні, конструктивні, інженерно-технічні, технологічні і економічні вирішення, а також кошториси будівництва;

1.7.39. проект забудови території - документація, що поєднує властивості містобудівної та проектної документації, розробляється для будівництва комплексів будівель і споруд з урахуванням рішень детального плану території і затверджується замовником;

1.7.40. реконструкція - це перебудова існуючих об'єктів виробничого та цивільного призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості, яка виробляється, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри);

1.7.41. рекреаційні зони (території) - це зони, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів;

1.7.42. розширення - це будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві (споруді), а також будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або на площах, що до них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей.

До розширення діючих підприємств відносяться також будівництво філій та виробництв, що входять до їх складу, які після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на самостійному балансі;

1.7.43. суб'єкт містобудування - державні органи, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи України, а також юридичні і фізичні особи іноземних держав;

1.7.44. самочинне будівництво - житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, які збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил;

1.7.45. самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії особи, які свідчать про фактичне використання не наданої їй земельної ділянки чи намір використовувати земельну ділянку до встановлення її меж у натурі (на місцевості) та одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації;

1.7.46. тамбур - прохідний простір між дверима, що служить для захисту від проникнення холодного повітря, атмосферних опадів, пилу, диму і запахів при вході до будинку, у сходову клітку чи інші приміщення;

1.7.47. територія - частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами;

1.7.48. технічне переоснащення об'єктів - це комплекс заходів щодо покращання техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо вдосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб. Технічне переоснащення підприємства здійснюється, як правило, без розширення виробничих площ за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або види робіт;

1.7.49. фасад будинку,споруди - зовнішня частина будинку, споруди з усіма елементами від покрівлі до вимощення; за орієнтуванням фасади поділяються на головний, боковий, дворовий;

1.7.50. цільове використання земельної ділянки (об'єкта нерухомості) - передбачене власником або користувачем призначення об'єкта будівництва для виконання певної жилої, громадської, виробничої або іншої господарської функції у засіб та шляхом, дозволеним законодавством;

1.7.51. червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення;

1.7.52. черга будівництва - визначена проектною документацією частина будови виробничого або цивільного призначення у складі зведеного кошторисного розрахунку, яка після введення її в експлуатацію частково забезпечує випуск певної продукції або надання послуг за відповідною номенклатурою і може експлуатуватись до повного введення об'єкта в експлуатацію, освоєння проектної потужності (окремі технологічні лінії, прольоти, цехи основних виробничих корпусів, котельні, підстанції, холодильники, підсобні та обслуговуючі виробництва, секції житлових будинків, вбудовано-прибудовані та вбудовані в житлові будинки приміщення, окремі приміщення об'єктів обслуговування,торгівлі,громадського призначення, паркінги тощо).

II. Вимоги до забудови та благоустрою

2.1. Забудова території, що надається для містобудівних потреб, здійснюється відповідно до генерального плану, іншої містобудівної документації з дотриманням вимог законодавства, державних норм та цих Правил.

2.2. У разі відсутності детального плану території, проектів забудови або реконструкції кварталу (мікрорайону), закінчення терміну їх реалізації, а також необхідності внесення змін до цих проектів, при розміщенні окремого об'єкта містобудування у кварталах існуючої забудови розробляються містобудівні обгрунтування згідно з ДБН Б.1.1-4-2002, ДБН А.2.2-1-2003, складається акт вибору земельної ділянки (додаток1).Містобудівне обгрунтування місця розташування об'єкта будівництва розробляється проектною організацією з відповідною ліцензією та затверджується міською радою.

2.3. Граничні параметри об'єктів, що рекомендуються для будівництва в конкретному місці, визначаються в архітектурно-планувальному завданні, яке надає відділ містобудування та архітектури виконкому міськради (надалі ВМіА), на основі містобудівної документації або містобудівного обгрунтування з урахуванням цих Правил, для здійснення проектних робіт проектною організацією.

2.4. До складу проекту входить зовнішній благоустрій ділянок забудови, який повинен включати влаштування огорожі, проїздів, доріжок, майданчиків, озеленення території тощо. Роботи щодо благоустрою виконуються забудовниками відповідно до узгодженого проекту.

Улаштування огорож земельних ділянок здійснюється з урахуванням нормативних вимог щодо інсоляції територій суміжних земельних ділянок. Конкретні вимоги щодо архітектурного вирішення огорож (матеріали, конструкції, висота), в тому числі і для індивідуальної забудови, затверджуються головним архітектором міста у складі проекту.

2.5. Зміна цільового використання об'єкта нерухомості за ініціативою його власника здійснюється міською радою або виконкомом міської ради (для вбудованих об'єктів) на основі містобудівного обгрунтування за погодженням відділу містобудування і архітектури, екологічної інспекції, СЕС, землевпорядних та інших органів державного нагляду. Земельні питання при цьому вирішуються відповідно до Земельного кодексу України та цих Правил.

2.6. Не допускається розташування об'єктів на ділянках, які передбачені затвердженими детальними планами територій, проектами забудови для будівництва дитячих дошкільних закладів, шкіл, спортивних споруд та інших об'єктів соціальної сфери обслуговування населення, окрім розміщення за відповідним містобудівним обґрунтуванням житлових будинків з відповідними об'єктами соціальної сфери обслуговування.

2.7. Не допускається будівництво об'єктів:

- на територіях зелених насаджень загального користування: парків, скверів, садів, бульварів відповідно до п. 5.4. ДБН 360-92**, окрім установ обслуговування та громадського харчування, для забезпечення відпочинку відвідувачів зазначених об'єктів, у відповідності із затвердженим проектом забудови території;

-у водоохоронних зонах;

2.8. У разі, якщо будівництво (реконструкція) об'єктів пов'язано із знесенням зелених насаджень (дерев, кущів, газонів та інше), замовник зобов'язаний оформити дозвіл на знесення зелених насаджень згідно з чинним порядком в місті.

2.9. У разі спорудження об'єкта в існуючій міській забудові, інвестор (замовник) до початку проектування забезпечує обстеження та фіксацію технічного стану існуючих будинків і споруд, що знаходяться в безпосередній близькості до будівельного майданчика.

Акти обстеження об'єктів до початку виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт підписуються замовником, проектною організацією, що проводить обстеження, і власником або балансоутримувачем існуючого будинку за дорученням власника будинку.

У складі проектної документації передбачаються заходи щодо безпечної експлуатації будинків і споруд під час будівництва (обстеження, оновлення маяків, огляд, вишукування, попередні укріплення елементів та конструкцій за спеціальною документацією або розділом у проектній документації) та поліпшення санітарно-гігієнічної ситуації.

2.10. Для забезпечення вимог щодо безперешкодного руху інвалідів та громадян з порушеннями опорно-рухових функцій під час проектування і будівництва слід забезпечувати облаштування спеціальних пристроїв:

-пандусів (спеціальних ліфтів, підйомників) у жилих будинках, об'єктах громадського та культурного обслуговування населення;

-окремих ліфтів для обслуговування інвалідів у багатоповерхових будівлях громадського призначення;

-пониженого бортового каменю для проїзду інвалідних візків.

У разі неможливості облаштування цих пристроїв в умовах існуючої забудови під час реконструкції існуючих будівель та споруд, у проектах наводяться відповідні обгрунтування.

2.11. Не допускаються прибудови,надбудови до житлових квартир на фасадах багатоквартирних будинків,що виходять на вулиці міста. Добудова балкону чи лоджії на дворовому фасаді допускається в габаритах існуючих на вищих поверхах, глибиною не більше 1,5 м.


2.11. Розміщення зовнішньої реклами на території міста регламентується Порядком розміщення зовнішньої реклами в м.Жовті Води, затвердженим міською радою.


III. Порядок розробки, розгляду предпроектних матеріалів.

3.1. Ескізний архітектурний проект (ЕАП) розробляється для об'єктів цивільного призначення, техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) розробляється для об'єктів промислового призначення, які потребують детального обгрунтування відповідних рішень, вибору варіантів та доцільності будівництва об'єкта. Техніко-економічний розрахунок (ТЕР) використовується для технічно нескладних об'єктів промислового призначення. ТЕО і ТЕР визначаються згідно з ДБН А.2.2.-3-2004 та розроблюються згідно з завданням на проектування і вихідними даними.

3.2. Склад та зміст ЕАП визначається відповідно до Положення про ескізний архітектурний проект, затвердженого Постановою Держбуду України від 23.10.91 №51/839/1.

3.3. ЕАП, ТЕО (ТЕР) розробляється проектною організацією, яка має ліцензію на відповідну діяльність.

3.4. На стадії ТЕО (ТЕР) мають розроблятись матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище (надалі -ОВНС) відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003.

Розробка ОВНС, підготовка її матеріалів, а також розробка окремих розділів на основі субпідряду доручається організаціям, які мають відповідну ліцензію.

Для видів діяльності об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наведених у додатку 2, замовник або виконавець ОВНС через засоби масової інформації інформує населення про плановану діяльність, визначає місце і порядок проведення громадських слухань, збирає звернення громадян, здійснює розгляд та врахування зауважень і пропозицій (зразок об'яви наведено в додатку 4).

3.5. ЕАП подається на погодження містобудівній раді при виконкомі міської ради, засідання якої проводяться двічі на місяць.

3.6. Висновки містобудівної ради готуються – відділом містобудування та архітектури та надаються замовнику в термін до 20 днів після її засідання.

3.7. Позитивне рішення містобудівної ради є підставою для подальшого оформлення документів на об'єкт містобудування.

3.8. Розробка ЕАП, ТЕО(ТЕР) здійснюється за ініціативою замовника (інвестора) та є власним ризиком.

IV. Порядок проведення місцевих архітектурних і містобудівних конкурсів

4.1. Метою проведення місцевих архітектурних і містобудівних конкурсів є виявлення найкращих проектних пропозицій з організації архітектурно-планувальних та просторових рішень об'єктів містобудування, впровадження відкритих методів регулювання забудови міста, покращання містобудівного середовища,раціонального використання території міста та залучення інвестиційних коштів для виконання програм соціально-економічного розвитку міста.

4.2. Проведення місцевих архітектурних і містобудівних конкурсів здійснюється у випадках, коли розміщення об'єктів архітектури має суттєвий вплив на розвиток та формування забудови міста.

Земельна ділянка, на якій пропонується розмістити об'єкт містобудування на конкурсних засадах, повинна бути вільна від забудови.

4.3. Рішення про проведення місцевих архітектурних і містобудівних конкурсів приймає виконком міської ради на підставі подання ВМіА.

4.4. Склад конкурсної комісії місцевого архітектурного і містобудівного конкурсу затверджується рішенням виконкому міської ради про проведення конкурсу на визначені об'єкти містобудування.

4.5. Підготовка та організація місцевих архітектурних і містобудівних конкурсів проводиться в такому порядку:

-формування переліку об'єктів містобудування, які повинні розглядатись на конкурсних засадах;

-підготовка програми та умов конкурсу, які готує ВМіА;

-підготовка проекту рішення виконкому міської ради про проведення місцевих архітектурних і містобудівних конкурсів на забудову території;

-публікація інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

-подання заяв фізичними та юридичними особами на участь у конкурсі;

-обробка заяв та іншої інформації щодо участі в конкурсі;

-проведення конкурсу;

-підбиття підсумків конкурсу;

-оформлення подальшого права на проектування та забудову об'єктів містобудування, згідно з порядком, встановленим цими Правилами.

4.6. Право брати участь у місцевих архітектурних і містобудівних конкурсах мають громадяни України, суб'єкти господарювання за участю українських та іноземних юридичних осіб і громадян, а також міжнародні організації, іноземні юридичні та фізичні особи, фізичні особи без громадянства.

4.7. Протягом 7 днів після прийняття відповідного рішення виконкому міськради про проведення місцевого архітектурного і містобудівного конкурсу на об'єкт містобудування, у засобах масової інформації публікується повідомлення про проведення конкурсу та його програма і вимоги.

4.8. Заяви на участь у конкурсі подаються до ВМіА протягом одного місяця.

4.9. Обробка заяв та інших матеріалів, визначених програмою і умовами конкурсу здійснюється ВМіА, підготовка демонстраційних матеріалів – учасником конкурсу.

4.10. Дата та місце проведення конкурсу визначається відповідним рішенням виконкому міськради.

4.11. Протокол конкурсу з визначенням переможця є підставою для подальшого оформлення відповідних документів для підготовки рішення міськради про попереднє погодження місця розташування об'єкта містобудування згідно з визначеним порядком.

4.12. У разі невиконання переможцем конкурсу вимог рішення виконкому міськради "Про проведення містобудівного конкурсу", конкурсна комісія має право на перегляд попереднього рішення щодо визначення переможця та в місячний термін, після прийняття відповідного рішення конкурсної комісії, звернутися до виконкому Жовтоводської міської ради щодо проведення конкурсу вдруге.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації