Поиск по базе сайта:
Інформація щодо відкритих конкурсів за темою «Соціально-економічні та гуманітарні науки» icon

Інформація щодо відкритих конкурсів за темою «Соціально-економічні та гуманітарні науки»
НазваІнформація щодо відкритих конкурсів за темою «Соціально-економічні та гуманітарні науки»
Дата конвертації15.11.2012
Розмір183 Kb.
ТипІнформація

Національний контактний пункт Сьомої рамкової програми (РП7) ЄС

з досліджень та технологічного розвитку

за пріоритетним тематичним напрямком

«Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH)»

Шановні колеги!

Пропонуємо Вашій увазі перший інформаційний бюлетень НКП РП7 за тематичним напрямком «Соціально-економічні та гуманітарні науки» (“Socio-Economic Sciences and Humanities”) Сьомої рамкової програми Європейського Союзу

(FP7-SSH)


^ У ЦЬОМУ ВИПУСКУ:

 • Організаційно-структурне забезпечення міжнародного співробітництва Україна - ЄС за темою РП7 «Соціально-економічні та гуманітарні науки»

 • Інформація щодо відкритих конкурсів за темою «Соціально-економічні та гуманітарні науки»

 • Повідомлення про інформаційні заходи, семінари та партнерські зустрічі щодо пошуку партнерів для участі у РП7 за тематичним напрямком «Соціально-економічні та гуманітарні науки»Організаційно-структурне забезпечення міжнародного співробітництва Україна - ЄС за темою «Соціально-економічні та гуманітарні науки»

Національний контактний пункт (НКП) за тематичним напрямком «Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH)» був створений в Україні згідно спільного наказу Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та Національної академії Наук України від 16 лютого 2011 року.

Основним завданням НКП «Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH)» є надання інформаційно-консультаційної підтримки та методичного супроводження спільної дослідницької діяльності за участю українських наукових колективів у складі міжнародних консорціумів РП7, а також удосконалення структури взаємодії із мережею НКП ЄС за даним тематичним пріоритетом. Базовою установою для створення НКП РП7 «Соціально-економічні та гуманітарні науки» визначено Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України (ЦДПІН) http://stepscenter.ho.ua/index

Координатор НКП «Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH - Кот Ольга Вікторівна, к.е.н., с.н.с. відділу проблем інноваційного розвитку економіки ЦДПІН імені Г.М. Доброва НАН України (Olga.Kot@nas.gov.ua).

НКП РП7 «Соціально-економічні та гуманітарні науки» здійснює свою діяльність у тісній співпраці та координації із функціонуючою в Україні мережею НКП РП7 (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7NCP_THIRD&QM_CCY_D=UA&QM_EN_FNC_D=&QZ_WEBSRCH=), Національним інформаційним центром зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій та регіональними пунктами (http://www.fp7-ncp.kiev.ua/index.php/uk/) і проектом ЄС «Спільний офіс підтримки інтеграції України до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)» (http://jso-era.org/ua/)

Національні контактні пункти у галузі соціально-економічних та гуманітарних наук як на теренах ЄС, так і в «третіх країн», є одним з основних інструментів організаційно-інституційної підтримки дослідників, науковців, представників МСП та інших зацікавлених сторін у підготовці спільних проектних пропозицій до РП7. Контактні дані НКП «Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH)» в різних країнах Ви зможете знайти, скористувавшись наступним сервісом:

NCPs appointed for Socio-economic Sciences and Humanities

У випадку виникнення спеціалізованих запитів щодо фінансових та юридичних аспектів участі у РП7 рекомендуємо звертатися до НКП з даних питань:

financial and legal issues


Крім того, Ви маєте можливість здійснити пошук по всій мережі національних контактних пунктів за будь-якої тематикою або країною:

Network of National Contact Points


Інформація щодо відкритих конкурсів за темою «Соціально-економічні та гуманітарні науки»

20 липня 2011 р. відкрились нові конкурси РП7 ЄС за напрямком «Соціально-економічні та гуманітарні науки» (SSH-2012). Усі конкурси, за винятком ERA-NET, відкриті для подачі проектних заявок включно до 2 лютого 2012 року до 17.00 за брюссельським часом (18.00 - за Києвом).

Детальна інформація щодо відкритих конкурсів за даним та іншими напрямами РП7 з пакетом усіх необхідних документів доступні тепер не на сайті CORDIS, а на сайті Європейської Комісії у розділі Портал учасників досліджень:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation&state=open


Ознайомитися із інформацією щодо об’явлених конкурсів за напрямом SSH із посиланнями на інформаційні пакети до кожного з них англійською мовою:

1. Спільні проекти (великі дослідницькі проекти)
FP7-SSH-2012-1
2. Спільні проекти (малі або середні за масштабом цільові дослідницькі проекти) та діяльність із координації та підтримки
FP7-SSH-2012-2
3. ERA-NET
ERA-NET-2012

Нижче пропонується стисла інформація щодо назв, тематики конкурсів та видів проектів українською мовою:


Теми конкурсів за напрямком «Соціально-економічні та гуманітарні науки» на 2012 рік

1. Call title: FP7-SSH-2012 – Collaborative projects (large scale integrating research

projects)

Call identifier: FP7-SSH-2012-1

Date of publication: 20 July 2011:

Deadline: 2 February 2012 at 17.00.00 Brussels local time

Indicative budget: EUR 39 million

Consortium requirements: At least 7 partners from a minimum of 7 countries. At least 7 independent legal entities, each of which is

established in a MS or AC, and no 2 of which are established in the same MS or AC.

1. Назва конкурсу: FP7-SSH-2012 – Спільні проекти ( великі дослідницькі проекти)

Позначення конкурсу: FP7-SSH-2012-1

Дата відкриття: 20 липня 2011р.:

Кінцевий термін подачі заявок: 2 лютого 2012 о 17.00.00 за Брюссельським часом

^ Попередній бюджет: 39 млн. Євро

Вимоги до складу консорціуму: не менше за 7 незалежних юридичних осіб з різних країн ЄС та / або асоційованих країн (решта членів консорціуму, включаючи учасників з України – додаткові до цього числа).

Challenges called:

Об’явлені конкурси:

Activity 8.1: Growth, employment and competitiveness in a knowledge society – the

European case (Budget EUR 6,5 million)

Area 8.1.1 Changing role of knowledge throughout the economy

 • SSH.2012.1.1-1. Education

systems in the 21st century

Collaborative project (Large-scale integrating project)


Захід 8.1:Зростання, зайнятість та конкурентоспроможність у суспільстві, заснованому на знаннях – стосовно до Європи (Бюджет 6,5 млн. Євро)

Область 8.1.1. Зміна ролі знань в економіці

 • Тема конкурсу: SSH.2012.1.1-1. Системи освіти у 21 сторіччі

Спільний проект ( великий дослідницький проект)


Activity 8.2 Combining economic, social and environmental objectives in a European

perspective: paths towards sustainable development (Budget EUR 6,5 million)

Area 8.2.2. Regional,

territorial and social

cohesion

 • SSH.2012.2.2-1. Governance of cohesion and diversity in urban contexts

Collaborative project

(Large-scale integrating project)


Захід 8.2 Поєднання економічних, соціальних та екологічних цілей у європейській перспективі: шляхи до сталого розвитку (Бюджет 6,5 млн. Євро)

Область 8.2.1. Регіональна, територіальна та соціальна згуртованість

 • Тема конкурсу: SSH.2012.2.2-1 Управління проблемами згуртованості та відмінностей у міському середовищі

Спільний проект (великий за масштабом проект)


Activity 8.3: Major trends in society and their implications (Budget EUR 13 million)

Area 8.3.1. Demographic changes

 • SSH.2012.3.1-1. Making

longevity an asset for economic

and social development

Collaborative project

(Large-scale integrating project)


Area 8.3.2. Societal trends and lifestyles

 • SSH.2012.3.2-1. Families in

transitions

Collaborative project

(Large-scale integrating project)


Захід 8.3: Основні тенденції у суспільстві та їх наслідки (Бюджет 13 млн. Євро)

Область 8.3.1. Демографічні зміни

 • Тема конкурсу: SSH.2012.3.1-1. Довголіття як мета економічного та соціального розвитку

Спільний проект (великий за масштабом проект)


Область 8.3.2. Соціальні тенденції та способи життя

 • Тема конкурсу: SSH.2012.3.2-1

Сім’ї у перехідні моменти

Спільний проект (великий за масштабом проект)


Activity 8.4. Europe and the world (Budget EUR 6,5 million)

Area 8.4.2. Conflicts, peace and human rights

SSH.2012.4.2-1. Human rights in

the EU external relations and

internal policies

Collaborative project (Large-scale integrating project)


Захід 8.4. Європа у світі (Бюджет 6,5 млн. Євро)

Область 8.4.2. Конфлікти, мир та права людини

 • Тема конкурсу: SSH.2012.4.2-1. Права людини у міжнародних відносинах та внутрішній політиці ЄС

Спільний проект (великий за масштабом проект)


Activity 8.5: The Citizen in the European Union (Budget EUR 6,5 million)

Area 8.5.1. Participation and citizenship in Europe

 • SSH.2012.5.1-1. Exercising EU

citizenship: removing barriers

Collaborative project (Large-scale integrating project)


Захід 8.5: Громадянин у Європейському Союзі (Бюджет 6,5 млн. Євро)

Область 8.5.1. Партнерство та громадянство у Європі

 • Тема конкурсу: SSH.2012.5.1-1. Громадянство ЄС: подолання бар’єрів

Спільний проект (великий за масштабом проект)


2. Collaborative projects (small or medium-scale focused research projects) as well as coordination and support actions


2. Спільні проекти (малі або середні за масштабом цільові дослідницькі проекти) та заходи з координації та підтримки

Call identifier: FP7-SSH-2012-2

Date of publication: 20 July 2011:

Deadline: 2 February 2012 at 17.00.00 Brussels local time

Indicative budget: EUR 48 million

Consortium requirements:

Collaborative Project (small or medium-scale focused research project):

At least 3 independent legal entities, each of which is established in a MS or AC, and no 2 of which are established in the same MS or AC


Collaborative Project (small or medium-scale focused research project) for specific cooperation action dedicated to international cooperation:

At least 4 independent legal entities, 2 of which are established in a MS or AC, and none of which are established in the same MS or AC. The other 2 must be established in different international cooperation partner countries (ICPC),

plus additional conditions for each topic.


Coordination and support action (coordinating action):

At least 3 independent legal entities, each of which is established in a MS or AC, and no two of which are established in the same MS or AC


Coordination and support action (supporting action):

At least one independent legal entity.

^ Позначення конкурсу: FP7-SSH-2012-2

Дата відкриття: 20 липня 2011р.:

Кінцевий термін подачі заявок: 2 лютого 2012 о 17.00.00 за Брюссельським часом

Попередній бюджет: 48 млн. Євро

Вимоги до складу консорціуму:

Спільні проекти (малі або середні за масштабом дослідницькі проекти): мінімум 3 незалежні юридичні особи


Спільні проекти (малі або середні за масштабом цільові дослідницькі проекти) у сфері спеціальних дій із міжнародного співробітництва з країнами партнерами:

Мінімум 4 незалежних юридичні особи, дві з котрих - з різних країн ЄС та / або асоційованих країн. Решта 2 мають бути з різних країн-партнерів міжнародного співробітництва, плюс додаткові умови для кожного конкурсу


Заходи з координації та підтримки (заходи з підтримки):

Мінімум 3 незалежних юридичних особи з різних країн ЄС та / або асоційованих країн


Заходи з координації та підтримки (заходи з координації):

Мінімум одна незалежна юридична особа

Challenges called:

Об’явлені конкурси:

Activity 8.1: Growth, employment and competitiveness in a knowledge society – the

European case (Budget EUR 13 million)

Area 8.1.1 Changing role of knowledge throughout the economy

 • SSH.2012.1.1-2. Unveiling

creativity for innovation in Europe

Collaborative project (small or medium-scale focused research project)


 • SSH.2012.1.1-3. Smart specialisation for regional innovation

Collaborative project (small or medium-scale focused research project)


Area 8.1.2. Structural changes in the European

knowledge economy and society

 • SSH.2012.1.2-1. Coordinating research agendas on economic policy, prioritisation and coordination in Europe

Coordination and Support action (coordinating action)


 • SSH.2012.1.2-2. Mobilising

institutional reforms in research and innovation systems for better scientific, innovation and economic performances in Europe

Coordination and Support action (coordinating action)


Area 8.1.3 Strengthening policy coherence and coordination in Europe

 • SSH.2012.1.3-1 The future of

macro-economic and monetary

integration in Europe

Collaborative project (small or mediumscale focused research projects)


 • SSH.2012.1.3-2. Innovative policies for employment and labour markets

Collaborative project (small or medium-scale focused research project)

Захід 8.1:Зростання, зайнятість та конкурентоспроможність у суспільстві, заснованому на знаннях – стосовно до Європи (Бюджет 13 млн. Євро)

Область 8.1.1. Зміна ролі знань в економіці

 • Тема конкурсу: SSH.2012.1.1-2. Розкриття інноваційного потенціалу у Європі

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


 • Тема конкурсу: SSH.2012.1.1-3. Спеціалізація регіональних інновацій

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


Область 8.1.2. Структурні зміни у європейській економіці та суспільстві, заснованих на знаннях

 • Тема конкурсу: SSH.2012.1.2-1. Координація дослідницьких програм у сфері економічної політики, визначення пріоритетів та координації в Європі

Заходи з координації та підтримки (заходи з координації)

 • Тема конкурсу: SSH.2012.1.2-2 Мобілізація інституціональних реформ у наукових та інноваційних системах для покращення наукових, інноваційних та економічних показників у Європі

Заходи з координації та підтримки (заходи з координації)


Область 8.1.3 Посилення координованості та послідовності політики у Європі

 • Тема конкурсу: SSH.2012.1.3-1 Майбутнє макроекономічної та монетарної інтеграції Європи

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


 • Тема конкурсу: SSH.2012.1.3-2. Інноваційна політика у сфері зайнятості та ринка праці

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


Activity 8.2 Combining economic, social and environmental objectives in a European

perspective: paths towards sustainable development (Budget EUR 10 million)

Area 8.2.1 Socio-economic development trajectories

 • SSH.2012.2.1-1. Social innovation against inequalities

Collaborative project (small or mediumscale focused research projects)


 • SSH.2012.2.1-2. Social innovation for vulnerable populations

Collaborative project (small or

medium-scale focused research project) for specific cooperation action dedicated to international cooperation

Additional eligibility criteria: at least 2 ICPC partners from Brazil


Area 8.2.2. Regional, territorial and social cohesion

 • SSH.2012.2.2-2. European energy security, including its economic dimension

Collaborative project (small or mediumscale focused research projects)


 • SSH.2012.2.2-3. New types of offence in a globalised world: the case of environmental crime

Collaborative project (small or

medium-scale focused research project)


 • SSH.2012.2.2-4. Climate change uncertainties: policymaking for the Pacific front

Coordination and Support action (supporting action)

Захід 8.2 Поєднання економічних, соціальних та екологічних цілей у європейській перспективі: шляхи до сталого розвитку (Бюджет 10 млн. Євро)

Область 8.2.1. Соціально-економічні траєкторії розвитку

 • Тема конкурсу: SSH.2012.2.1-1. Соціальні інновації у боротьбі з нерівністю

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


Тема конкурса: SSH.2012.2.1-2 Соціальні інновації для чутливих категорій населення

Спільний проект (малий або середній за масштабом цільові дослідницькі проекти) у сфері спеціальних дій із міжнародного співробітництва з країнами партнерами

Додатковий критерій: мінімум 2 партнера з Бразилії


Область 8.2.2. Регіональна, територіальна та соціальна згуртованість

 • Тема конкурсу: SSH.2012.2.2-2. Енергетична безпека Європи, включаючи економічний вимір

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


 • Тема конкурсу: SSH.2012.2.2-3.

Нові види злочинів у глобалізованому світі: екологічні злочини

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


 • Тема конкурсу: SSH.2012.2.2-4. Непередбачуваність кліматичних змін: формулювання політики для Тихоокеанського узбережжя

Заходи з координації та підтримки (заходи з підтримки)

Activity 8.3: Major trends in society and their implications (Budget per

Activity EUR 5 million)


Area 8.3.2. Societal trends and lifestyles

 • SSH.2012.3.2-2. Understanding

disabilities in evolving societies

Collaborative project (small or medium-scale focused research projects)


 • SSH.2012.3.2-3 Social innovation in the public sector

Collaborative project (small or medium-scale focused research projects)

Захід 8.3: Основні тенденції у суспільстві та їх наслідки (Бюджет 5 млн. Евро)

Область 8.3.2. Соціальні тенденції та способи життя

 • Тема конкурсу: SSH.2012.3.2-2. Люди з обмеженими можливостями у сучасному суспільстві

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


 • Тема конкурсу: SSH.2012.3.2-3 Соціальні інновації у державному секторі

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


Activity 8.4. Europe and the world (Budget per Activity EUR 7.5 million)

Area 8.4.1. Interactions and interdependences between world regions and their implications

 • SSH.2012.4.1-1. Towards an Atlantic Area?

Collaborative project (small or medium-scale focused research projects) for specific cooperation action dedicated to international cooperation

Additional eligibility criteria: at least 4 ICPC partners from Latin America, the Caribbean and Africa


 • SSH.2012.4.1-2. National and regional integration in South East Asia

Collaborative project (small or medium-scale focused research projects) for specific cooperation action dedicated to international cooperation

Additional eligibility criteria: at least 4 ICPC partners from South East Asia.


Area 8.4.3. Europe’s changing role in the world

 • SSH.2012.4.3-1. Social changes and political transformations in the Arab world

Collaborative project (small or medium-scale focused research projects) for specific cooperation action dedicated to international cooperation

Additional eligibility criteria: at least 4 ICPC partners from South Mediterranean and the Middle East

Захід 8.4. Європа у світі (Бюджет 7,5 млн. Євро)

Область 8.4.1. Взаємозв’язки та взаємозалежності регіонів світу та їх наслідки

 • Тема конкурсу: SSH.2012.4.1-1. У напрямку до Атлантичного простору

Спільний проект (малий або середній за масштабом цільові дослідницькі проекти) у сфері спеціальних дій із міжнародного співробітництва з країнами партнерами

Додаткові критерії: мінімум 4 партнера з Латинської Америки, Карибського регіону та Африки


 • Тема конкурсу: SSH.2012.4.1-2. Національна та регіональна інтеграція у Південно-Східній Азії

Спільний проект (малий або середній за масштабом цільові дослідницькі проекти) у сфері спеціальних дій із міжнародного співробітництва з країнами партнерами

Додаткові критерії: мінімум 4 партнера з Південно-Східної Азії


Область 8.4.3. Зміна ролі Європи у світі

 • Тема конкурсу: SSH.2012.4.3-1. Соціальні зміни та політичні перетворення в арабському світі

Спільний проект (малий або середній за масштабом цільові дослідницькі проекти) у сфері спеціальних дій із міжнародного співробітництва з країнами партнерами

Додаткові критерії: мінімум 4 партнера з партнера з Південного Середземномор’я та Ближнього Сходу

Activity 8.5: The Citizen in the European Union (Budget EUR 5 million)

Area 8.5.1. Participation and citizenship in Europe

 • SSH.2012.5.1-2. Dealing with diversity and cohesion: the case of the Roma in the European Union

Collaborative project (small or mediumscale focused research projects)


Area 8.5.2. Diversities and commonalities in Europe

SSH.2012.5.2-1. Enlargement and the integration capacity of the EU: past experience and future prospects

Collaborative project (small or mediumscale focused research projects)


Захід 8.5: Громадянин у Європейському Союзі (Бюджет 5 млн. Євро)

Область 8.5.1. Партнерство та громадянство у Європі

 • Тема конкурсу: SSH.2012.5.1-2. Культурні відмінності та солідарність: на прикладі циган у Європейському Союзі.

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


Область 8.5.2. Відмінності та загальні риси у Європи

 • Тема конкурсу: SSH.2012.5.2-1. Розширення та інтеграція можливостей ЄС: досвід та перспективи

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


Activity 8.6: Socio-economic and scientific indicators (Budget EUR 1,5 million)

Area 8.6.2. Developing better indicators for policy

 • SSH.2012.6.2-1. Mapping data opportunities for economic and social research and policy

Coordination and Support

action (supporting action)


Захід 8.6. Соціально-економічні та наукові індикатори (Бюджет 1,5 млн.Евро)

Область 8.6.2. Розробка кращих індикаторів для політики

 • Тема конкурсу: SSH.2012.6.2-1. Відбір можливих даних для економічних та соціальних досліджень та політики

Заходи з координації та підтримки (заходи з підтримки)

Activity 8.7: Foresight activities (Budget EUR 2,5 million)

Area 8.7.1. Wide socio-economic foresight on key challenges

 • SSH.2012.7.1-1. Forwardlooking tools and methods for answering major societal challenges

Collaborative project (small or medium-scale focused research projects)

Захід 8.7. Форсайт (Бюджет 2,5 млн.Евро)

Область 8.7.1. Широкий соціально- економічний форсайт за ключовими проблемами

 • Тема конкурсу: SSH.2011.7.1-1. Засоби та методи прогнозування для відповіді на основні соціальні виклики

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


Activity 8.8. Horizontal actions (Budget EUR 3,5 million)

 • SSH.2012.8.8-1. The future of Social Sciences and Humanities in the context of the European Research Area

Collaborative project (small or medium-scale focused research projects)


 • SSH.2012.8.8-2. Mobilising the network of National Contact Points in Social Sciences and

the Humanities

Coordination and support actions (supporting action)

Захід 8.8. Горизонтальна діяльність (Бюджет 3,5 млн. Євро)

 • Тема конкурсу: SSH. 2012.8.8-1. Майбутнє соціально-економічних та гуманітарних наук у контексті Європейського дослідницького простору

Спільний проект (малий або середній за масштабом дослідницький проект)


 • Тема конкурсу: SSH.2012.8.8-2. Мобілізація мережі Національних контактних пунктів в галузі соціально-економічних та гуманітарних наук

Заходи з координації та підтримки (заходи з підтримки

3. ERA-NET Call 2012

3. Конкурс ERA-NET- 2012

Call identifier: FP7-ERANET-2011-RTD

Date of publication: 20 July 2010

Deadline: 22 February 2011 at 17.00.00, Brussels local time

Consortium requirements:

3 independent legal entities which finance or manage publicly funded national or regional programmes. Each of these must be established in a different Member State or Associated Country.

Partners for ERA-NET actions are:

Programme owners: typically national ministries/regional authorities responsible for

defining, financing or managing research programmes carried out at national or

regional level.

Programme 'managers' (such as research councils or funding agencies) or other

national or regional organisations that implement research programmes under the

supervision of the programme owners.

Programme owners (typically national ministries/regional authorities) which do not

have a running or fully fledged research programme at the moment of submitting an

ERA-NET proposal, but which are planning, and have committed, to set up such a

programme, are also eligible if their participation is well justified and adds value to the overall programme coordination.

Research organisations or universities which are not programme owners or managers are not eligible partners for ERA-NET actions.

^ Позначення конкурсу: FP7-ERANET-2011-RTD

Дата відкриття: 20 липня 2011р.:

Кінцевий термін подачі заявок: 22 лютого 2012 о 17.00.00 за Брюссельським часом

^ Вимоги до складу консорціуму:

Мінімум 3 незалежні юридичні особи з різних країн ЄС та / або асоційованих країн, котрі займаються фінансуванням або управлінням національними чи регіональними програмами державного фінансування.

Партнери ERA-NET:

- Організатори програм: як правило, національні міністерства/ регіональні відомства, відповідальні за формулювання, фінансування та управління дослідницькими програмами, що проводяться на національному або регіональному рівні

- Менеджери програм (такі, як наукові ради або фінансові агентства) чи інші національні або регіональні організації, котрі впроваджують дослідницькі програми під керівництвом організаторів програм

- Організатори програм (особливо, національні міністерства/ регіональні відомства), у котрих немає поточної або повністю підготовленої дослідницької програми на момент подачі заявки на конкурс, але які планують та беруть на себе зобов’язання з проведення програми, також допускаються, якщо їх участь добре обґрунтована та вносить позитивний внесок у загальну координацію програми

Дослідницькі організації чи університети, котрі не є організаторами та менеджерами програм, не можуть брати участь в ERA-NET.

Challenges called:

Об’явлені конкурси:

SSH 8.3.2 Societal Trends and Lifestyles (Budget EUR 2 million)

 • SSH.2012.3.2-4. Drug demand and supply reduction (ERA-NET)

Область 8.3.2. Соціальні тенденції та спосіб життя (Бюджет 2 млн. Євро)

 • Тема конкурсу: SSH.2011.3.2-2. Скорочення попиту та пропозиції на наркотики (ERA-NET)


Більш докладна інформація про ці конкурси (англійською мовою) міститься на сайті Європейської Комісії у розділі “Information package” на сторінці кожного конкурсу


Повідомлення про інформаційні заходи, семінари та партнерські зустрічі щодо пошуку партнерів для участі у РП7 за тематичним напрямком «Соціально-економічні та гуманітарні науки»


У зв’язку з відкриттям нових конкурсів НКП РП7 «Соціально-економічні та гуманітарні науки» спільно з проектом ЄС «Спільний офіс підтримки інтеграції України до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)» та Національним інформаційним центром зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій організовує Інформаційний День та партнерську зустріч для успішної підготовки та подачі проектних пропозицій за соціально-економічною та гуманітарною тематикою. Інформаційний день буде проведений 20-21 жовтня 2011 р. у м. Києві в рамках Міжнародного симпозіуму «Переміщення центрів науково--технологічної активності на Європейському просторі та міжнародна мобільність вчених і фахівців: сучасні тенденції». Розширена інформація щодо заходу буде розміщена на сайтах ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України та проекту ЄС «Спільний офіс підтримки інтеграції України до європейського дослідницького простору (JSO-ERA)» та представлена у наступних випусках інформаційних бюлетенів.

Повідомляємо також про можливість взяти участь у брокерській (партнерській) зустрічі у м. Відні, Австрія, котра відбудеться 19-21 вересня 2011 р. у рамках Міжнародної конференції «Проблема соціальних інновацій – через 100 років після Шумпетера». Партнерська зустріч буде присвячена новим конкурсам за напрямком «Соціально-економічні та гуманітарні науки». Протягом трьох днів буде працювати ряд секцій, на яких виступлять провідні вчені та фахівці, представники ЄК та НКП за темою SSH”. На брокерському заході Ви зможете встановити особисті контакти з дослідниками із різних країн, котрі мають намір взяти участь у конкурсах РП7 за темою «Соціально-економічні та гуманітарні науки», а також представниками європейських НКП, координаторами проектів за даним напрямком тощо. Реєстрація на вищезазначену партнерську зустріч відкрита на сайті конференції до 1 вересня 2011р.. Ознайомитися з більш детальною інформацією, програмою та умовами реєстрації Ви зможете за адресою: http://www.socialinnovation2011.eu/


У разі виникнення додаткових запитань будемо раді надати необхідну інформаційно-консультаційну підтримку та допомогу.


НКП РП7 ЄС«Соціально-економічні та гуманітарні науки»

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

(ЦДПІН НАНУ)

бульвар Тараса Шевченка, 60, Київ, 01032, Україна

Кот Ольга Вікторівна
e-mail: Olga.Kot@nas.gov.ua
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації