Поиск по базе сайта:
Положення про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації icon

Положення про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації
Скачати 83.88 Kb.
НазваПоложення про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації
Дата конвертації25.12.2012
Розмір83.88 Kb.
ТипПоложення
САХНОВЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ14 травня 2012 року

Сахновщина


146
Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату районної державної адміністраціїВідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040 «Про затвердження загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 січня 2012 року №6 «Про затвердження Регламенту районної державної адміністрації» та відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 лютого 2012 року №25-к « Про впорядкування структури апарату районної державної адміністрації»

1. Затвердити Положення про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 травня 2011 року №107 «Про затвердження положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації».


^ Голова районної

державної адміністрації В.Д.БОЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Сахновщинської районної державної адміністрації

^ 14 травня 2012 р. № 146


ПОЛОЖЕННЯ


про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації ДЖЕРЕЛО тексту - http://zakon1.rada.gov.ua }

1. Це Положення регулює питання діяльності юридичного відділу апарату районної державної адміністрації.

2. Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

3. Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Мін'юсту.

4. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів органу виконавчої влади, в судах.

5. Юридичний відділ підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації.

6. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта районної державної адміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичною службою не допускається.

7. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення нормативно правових актів та інших документів районної державної адміністрації , а також актів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду головою районної державної адміністрації.

У разі неврахування пропозицій юридичного відділу або часткового їх врахування відділ подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок до проекту акта.

8. Юридичний відділ районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

8.1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в районній державній адміністрації та її структурних підрозділах у представленні інтересів районної державної адміністрації в судах;

8.2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

8.3. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис голові районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

8.4. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами районної державної адміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

8.5. Переглядає разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до її компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

8.6. Інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

8.7. Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

8.8. Разом із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

8.9. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, та готує пропозиції до них;
8.10. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів .(контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

8.11. Проводить організацію і облік звернень громадян згідно з установленою звітно-обліковою документацією; здійснює належну організацію особистих та виїзних прийомів громадян головою районної державної адміністрації;

8.12. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

8.13. Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності органу виконавчої влади, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

8.14. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

8.15. Подає пропозиції голові районної державної адміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

8.16. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

8.17. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в районній державній адміністрації та інших структурних підрозділах, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голові районної державної адміністрації щодо її поліпшення,усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності районної державної адміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

8.18. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, зареєстрованих нормативно правових актів районної державної адміністрації, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

8.19.Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях ;

8.20. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, а також за дорученням його керівника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

8.21. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників районної державної адміністрації;

8.22. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

8.23. Передає у встановленому порядку та визначені строки відповідальній особі за забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

9. Покладення на юридичний відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

10. Юридичний відділ районної державної адміністрації має право:

10.1. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами районної державної адміністрації.

10.2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб місцевих органів, та структурних підрозділів районної державної адміністрації;

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного сектору;

10.3. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом до покладених на нього завдань;

10.4. Інформувати голову районної державної адміністрації про покладення на юридичний відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного відділу необхідних матеріалів посадовими особами місцевих органів, виконавчої влади та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

11. Районна державна адміністрація , зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

12. Підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу районної державної адміністрації організовує Сахновщинське РУЮ.

13. На посаду керівника юридичного відділу призначається особа з вищою юридичною освітою і стажем роботи за фахом на державній службі не менш як п'ять років.

14. Начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації:

14.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ;

14.2. Подає пропозиції керівникові органу виконавчої влади, підприємства щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичної служби, керівників і працівників юридичної служби підприємства, що належить до сфери управління органу виконавчої влади, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.(


Керівник апарату Сахновщинської

районної державної адміністрації С.ДУДКА


Грамарецька Л.І.


ПОГОДЖЕНО:


Завідувач сектору кадрової

роботи апарату районної

державної адміністрації В.Б.Цапко
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації