Поиск по базе сайта:
Розпорядження від 31 січня 2012 року №18 Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Сахновщинська районна icon

Розпорядження від 31 січня 2012 року №18 Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Сахновщинська районна
Скачати 172.18 Kb.
НазваРозпорядження від 31 січня 2012 року №18 Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Сахновщинська районна
Дата конвертації23.12.2012
Розмір172.18 Kb.
ТипРозпорядження
САХНОВЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 31 січня 2012 року № 18


Про затвердження Порядку

складання, подання та

розгляду запитів на

інформацію, розпорядником

якої є Сахновщинська районна

державна адміністрація


Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Сахновщинська районна державна адміністрація, керуючись статтями 6,39,41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та враховуючи розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 28 липня 2011 року № 422 «Про затвердження порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Харківська обласна державна адміністрація»:


1. Затвердити порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Сахновщинська районна державна адміністрація (додається).


2. Затвердити Форму запиту на інформацію (додається).


3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Дудку С.В.


4. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в районній газеті «Колос».


Голова районної

державної адміністрації В.Д. БОЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

від 31.01.2012 року № 18


ПОРЯДОК

складання, подання та розгляду запитів на інформацію,

розпорядником якої є Сахновщинська

районна державна адміністрація


1. Загальні положення


1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Сахновщинська районна державна адміністрація (далі – Порядок), розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» та з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Сахновщинська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація).


1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація,– це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділах відповідно до їх повноважень.

Райдержадміністрація не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.


1.3. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. Запити на інформацію подаються через відповідальну особу за забезпечення доступу до публічної інформації в Сахновщинській районній державній адміністрації (далі – Відповідальна особа) в усній або письмовій формі (по телефону, факсом, електронною поштою) за вибором запитувача.


1.4. Запити, які подаються в письмовій формі (особисто запитувачем), а також надіслані електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

П.І.Б. (найменування юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може використовувати Форму запиту на інформацію, затверджену розпорядженням голови районної державної адміністрації, яка містить стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання. Форму запиту на інформацію можна отримати у відповідальної особи за забезпечення доступу до публічної інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.


1.6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.


1.7. Відповідальна особа опрацьовує запити на інформацію, які адресовані голові районної державної адміністрації, першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації та райдержадміністрації в цілому, без зазначення конкретного адресата.

Запити, що надійшли до структурних підрозділів райдержадміністрації, розглядаються відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації та передаються Відповідальній особі разом з вичерпною інформацією стосовно порушених у запиті питань у термін на пізніше ніж на наступний день з дня його отримання.


1.8. Відповідальність за достовірність даних, наведених у запиті (адреса, телефон, Е-mail), несе запитувач.


1.9. Відповідальна особа приймає запити на інформацію у робочі дні (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00). Перерва з 12:00 по 12:45.


1.10. Запит, що надійшов поштою, реєструється в журналі реєстрації запитів, надається на резолюцію голові райдержадміністрації, копія запиту передається на виконання структурному підрозділу з обов’язковим визначенням строку виконання.


1.11. У випадку якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту відповідними структурними підрозділами апарату райдержадміністрації залучаються представники юридичного сектору апарату Сахновщинської районної державної адміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.


1.12. У разі якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не стосуються надання публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.


^ 2. Розгляд запитів на інформацію,

які подані на особистому прийомі


2.1. Запит, який прийнятий на особистому прийомі (записаний зі слів запитувача), оформлюється на відповідному бланку Форми запиту на інформацію.


2.2. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє Відповідальна особа із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту (з датою надходження та вхідним номером) особі, яка його подала.

2.3. Отриманий запит на інформацію реєструється у відповідному журналі.


2.4. Після реєстрації запиту на інформацію його копія передається до структурного підрозділу райдержадміністрації, в компетенції якого знаходиться розгляд питання, що порушується у запиті на інформацію, не пізніше ніж на наступний день з дня отримання.


2.5. Структурний підрозділ райдержадміністрації, який отримав копію запиту на інформацію, здійснює його реєстрацію та подальший розгляд, готує вичерпну інформацію щодо питань, порушених у інформаційному запиті, та надає її Відповідальній особі не пізніше ніж на наступний день з дня отримання.


2.6. Відповідальна особа готує та направляє відповідь на запит на інформацію запитувачу у терміни, визначені чинним законодавством.


^ 3. Розгляд письмових запитів на інформацію,

які надійшли поштою, факсом, електронною поштою


3.1. Письмові запити на інформацію, адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому, які надійшли до загального відділу апарату райдержадміністрації, передаються в цей же день Відповідальній особі. Розгляд отриманих запитів на інформації здійснюється відповідно до пунктів 2.3 - 2.6 глави 2 даного Порядку.


3.2. У разі, якщо письмовий запит на інформацію надійшов до структурного підрозділу райдержадміністрації, структурний підрозділ райдержадміністрації забезпечує його реєстрацію та терміновий розгляд, готує вичерпну інформацію (за підписом керівника) та разом з копією запиту на


інформацію передає Відповідальній особі, але не пізніше ніж на наступний день з дня отримання. Надання відповіді запитувачу здійснюється відповідно до пункту 2.6 глави 2 даного Порядку.


3.3. Запит на інформацію, що надійшов на електронну адресу райдержадміністрації, роздруковується у паперовому вигляді та реєструється у відповідному журналі. Подальший його розгляд здійснюється відповідно до пунктів 2.3 - 2.6 глави 2 даного Порядку.


3.4. Запит на інформацію, що надійшов на офіційну електронну адресу райдержадміністрації, пересилається або передається провідним спеціалістом загального відділу апарату райдержадміністрації Відповідальній особі не пізніше однієї години з часу його надходження. Подальший його розгляд здійснюється відповідно до пункту 3.3 глави 3 даного Порядку.


^ 4. Розгляд усних запитів на інформацію,

у тому числі отриманих по телефону


4.1. Запит, що прийнятий Відповідальною особою по телефону записаний зі слів запитувача), оформлюється Відповідальною особою на відповідному бланку Форми запиту на інформацію, з обов’язковим зазначенням способу надання відповіді запитувачу.


4.2. Відповідальна особа ставить свій підпис у Формі запиту на інформацію. Подальший розгляд запиту на інформацію здійснюється відповідно до пунктів 2.3 - 2.6 глави 2 даного Порядку.

^ 5. Терміни розгляду запитів на інформацію


5.1. Відповідальна особа забезпечує надання відповіді на запит на інформацію на пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту або в інші терміни, визначені Законом України.


5.2. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, Відповідальна особа перевіряє обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації». У разі якщо терміновість запиту є необґрунтованою, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.


5.3. При надходженні запиту на інформацію до Відповідальної особи він опрацьовується та передається на виконання до відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації не пізніше наступного дня з дати його отримання.


5.4. Структурний підрозділ райдержадміністрації протягом одного робочого дня готує вичерпну інформацію з питань, порушених у запиті на інформацію, та передає її Відповідальній особі не пізніше ніж на наступний день з дня його отримання.


5.5. У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу райдержадміністрації він терміново реєструється та опрацьовується. Відповідний структурний підрозділ готує вичерпну інформацію щодо питань, порушених у запиті на інформацію та передає Відповідальній особі не пізніше ніж на наступний день з дня його отримання. Разом з вичерпною інформацією в обов’язковому порядку передається копія запиту на інформацію.


5.6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в терміни, що не перевищують 5 робочих днів, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.


5.7. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Відповідальна особа може продовжити строк розгляду такого запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Відповідальна особа в письмовій формі повідомляє запитувача про продовження строку розгляду запиту на інформацію в термін, який не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання запиту.


5.8. При надходженні до структурного підрозділу райдержадміністрації запиту на інформацію, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, що знаходяться у структурних підрозділах райдержадміністрації, розгляд такого запиту здійснюється в два етапи.

На першому етапі структурним підрозділом готується лист з обґрунтуванням необхідності продовження терміну розгляду запиту на інформацію та передається Відповідальній особі разом з копією запиту на інформацію. Після чого Відповідальна особа інформує запитувача про продовження терміну розгляду на інформацію.

На другому етапі структурний підрозділ готує та подає Відповідальній особі вичерпну інформацію з питань, порушених у запиті на інформацію. Відповідальна особа готує відповідь на інформаційний запит та направляє його запитувачу з обов’язковим дотриманням термінів виконання.


^ 6. Відмова у наданні відповіді на запит на інформацію


6.1. Розпорядник має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у таких випадках:

Сахновщинська районна державна адміністрація або структурні підрозділи райдержадміністрації не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством або іншими нормативними актами, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом або входить до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації;

не дотримано встановлених вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


6.2. У відмові в задоволенні запиту на інформацію в обов’язковому порядку має бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

дату відмови;

мотивовану підставу відмови (з посиланням на відповідний пункт частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);

порядок оскарження відмови;

підпис.

^ 7. Пересилання інформаційного запиту за належністю


7.1. У разі коли розпорядник не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо або має бути відомо хто нею володіє, запит перенаправляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача не пізніше ніж 5 робочих днів з дня надходження запиту.


7.2. У разі коли структурний підрозділ райдержадміністрації, до якого надійшов інформаційний запит, не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо або має бути відомо хто нею володіє, Відповідальній особі направляється лист із зазначенням розпорядника запитуваної інформації на пізніше ніж на наступний день з дня його надходження.


7.3. У разі якщо запит, який надійшов до Відповідальної особи, не містить ознак запиту на інформацію, він розглядається як звернення громадян (відповідно до Закону України «Про звернення громадян»), про що в обов’язковому порядку інформується запитувач.


^ 8. Контроль за виконанням інформаційних запитів


8.1. Відповідальна особа за допомогою відповідних журналів реєстрації здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовкою відповідних інформацій структурними підрозділами райдержадміністрації. В процесі роботи може застосовуватись така форма контролю, як нагадування виконавців (у телефонному режимі) про спливання терміну виконання запиту.


8.2. У разі порушення термінів підготовки та надання структурним підрозділом райдержадміністрації інформації з питань, порушених у запиті, Відповідальна особа протягом одного робочого дня готує відповідну доповідну записку та інформує керівника апарату райдержадміністрації.


8.3. Відповідальна особа забезпечує ведення обліку запитів на інформацію та здійснює щомісячне її оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації згідно з формою (додаток).


^ 9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації


9.1. Рішення, дії чи бездіяльність Сахновщинської районної державної адміністрації як розпорядника інформації можуть бути оскаржені до вищого органу або суду.


9.2. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на інформацію;

відстрочку задоволення запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання розпорядником інформації обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.


9.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


^ Керівник апарату районної

державної адміністрації С.В. Дудка

Додаток

до Порядку складання, подання

та розгляду запитів на інформацію,

розпорядником якої є

Сахновщинська районна

державна адміністрація


Інформація

про надходження інформаційних запитів
Хто прийняв запит (Відповідальна особа, підрозділ райдержадміністрації)

Статус запитувача

Дата надходження

Форма запиту

Короткий зміст (тематика)

Термін виконання

Результат

розгляду

Примітка
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

від 31.01.2012 року № 18


^ Форма запиту на інформацію


Голові Сахновщинської районної

державної адміністрації

Болюку В.Д.

64501, Харківська обл.,

Сахновщинський р-н., сел. Сахновщина,

вул. Шмідта, 10, тел./факс (05762) 3-13-56

Е-mail: sahnov_rda@ukr.net

______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (найменування)

______________________________

запитувача інформації, поштова адреса або

______________________________

електрона адреса, контактний телефон)

______________________________


^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ


Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати _________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити) на поштову адресу

__________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район,населений

__________________________________________________________________

пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу________________________________________________

телефаксом________________________________________________________

за телефоном ______________________________________________________

«___» _____________ 20__ року _____________________

(підпис запитувача інформації)


Примітка:

1. Запит може бути поданий до:

на поштову адресу:

Сахновщинської районної державної адміністрації

64501, Харківська обл., сел. Сахновщина, вул. Шмідта, 10


на електронну адресу:

sahnov_rda@ukr.net


телефаксом:

(05762) 3-13-56


за телефоном:

(05762) 3-15-81
2. Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання до Сахновщинської районної державної адміністрації:

2.1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.


2.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.


2.3. Запит на інформацію може подаватись у довільній формі.


2.4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я, та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


2.5. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму, яку надає Сахновщинська районна державна адміністрація або яка розміщується на офіційному веб-сайті (www.sahnovrda.ho.ua).


2.6. Запит на інформацію може бути подано особисто Відповідальній особі за забезпечення доступу до публічної інформації в Сахновщинській районній державній адміністрації (далі – Відповідальна особа) (з понеділка по четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00). Перерва з 12.00 до 12.45.


2.7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.


2.8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює Відповідальна особа, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту (з датою та вхідним номером) особі, яка його подала.


2.9. Інформація на запит надається безоплатно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.


2.10. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:


2.10.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;


2.10.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;


2.10.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;


2.10.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

2.11. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.


Керівник апарату районної

державної адміністрації С.В.Дудка
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації