Поиск по базе сайта:
Програма енергозбереження для населення Львівщини icon

Програма енергозбереження для населення Львівщини
Скачати 343.08 Kb.
НазваПрограма енергозбереження для населення Львівщини
Дата конвертації03.03.2013
Розмір343.08 Kb.
ТипПрограма


ПРОЕКТ


ПРОГРАМА

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

для населення Львівщини

на 2013 – 2016 роки


Львів – 2012


ЗМІСТРезюме
Юридичні підстави для Програми
Аналітична записка
1. Енергетичний баланс Львівщини
^ 2. Енергозбереження для населення
3. Популяризація
Додатки


РЕЗЮМЕ

Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2013 – 2016 роки є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням. Мета Програми – реалізація комплексу заходів із термореновації будівель та альтернативного енергозабезпечення.

Програма враховує відповідні положення ^ Закону України «Про енергозбереження», державну «Стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року», є логічним продовженням політики реалізації завдань обласної Програми енергозбереження для населення на 2009 – 2012 роки, затвердженої Рішенням Львівської обласної ради від 08.12.2009р. №1096, а також відповідної Програми на 2006-2008 роки і може бути поширена на інші території України.


Інтелектуальна власність: авторський колектив.

^ Місце реалізації Програми: Львівська область.

Спрямованість Програми: соціально-економічний розвиток.

Термін реалізації Програми: 4 роки.

Метою Програми є:

– зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

– сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва та реконструкції, забезпечення умов щодо виявлення та залучення вітчизняних і іноземних інвестицій;

– зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

– популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.


^ Юридичними підставами для Програми є:


– Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994р. №74/94-ВР, затверджений Верховною Радою України;

– «Програма енергозбереження для населення на 2009-2012 роки», затверджена Рішенням Львівської обласної ради від 08.12.2009р. №1096;

– «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006р. № 1001 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. 1190);

– «Стратегія розвитку Львівщини до 2015 року», затверджена рішенням Львівської обласної ради від 13.03.2007р. № 193;

– Указ Президента України від 28.07.08р. № 679/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.05.2008р. «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів».


^ АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

Стан енергетичного забезпечення та споживання. Характеризуючи галузь енергетичного забезпечення, необхідно відзначити, що з метою опалення у світі споживається понад 40% всіх енергоресурсів. Проблема України в тому, що при дотриманні світових пропорцій ефективність енергетичного забезпечення залишається вкрай низькою. Реально потенціал економії енергії в Україні, на загал і на Львівщині зокрема, сягає 70%. Це стосується населення, закладів бюджетної сфери, комунальної енергетики та теплогенерації.

^ Проблеми раціонального використання енергії (енергозбереження). Енергозбереження – організаційна, наукова, практична, інформаційна діяльність державних органів, юридичних і фізичних осіб, скерована на зниження витрат (втрат) ПЕР у процесі їх видобування, перероблення, транспортування, зберігання, виробництва, використання та утилізації. Враховуючи, що на сьогодні економія паливної одиниці є у три рази більш ефективною ніж її видобуток, інтенсифікація енергозбереження стає одним з вузлових питань розвитку економіки. Суть її полягає в використанні всього комплексу ефективних заходів, що скеровані на зниження питомих енерговитрат на виробництво продукції (у т. ч. товарної енергії) і підвищення продуктивності праці.

^ Енергоспоживання і енергозбереження як критерій добробуту. Подолання значної диспропорції в економічному розвитку України та провідних країн ЄС, особливо з урахуванням Європейського вибору держави, зумовлюють потребу в інноваційному підході прискорення розвитку високотехнологічних виробництв з пріоритетом на вітчизняні науково-технічні розробки, пов’язані з термомодернізацією житлового фонду, енергетичної галузі, енергопостачання і енергоспоживання.

Україна при існуючому рівні споживання енергоресурсів забезпечує себе власними паливними ресурсами приблизно на 40%, при тому, що потенціал підвищення ефективності використання становить: у промисловості – 67%, теплогенерації та транспортуванні теплоносіїв – 40%, житловому секторі – 55%. Вирішення проблем енергоефективності переводить Україну (і регіон) у категорію енергонезалежності.

^ Сучасний стан проблеми енергоспоживання і енергозбереження. Україна – країна, з надзвичайно високим рівнем енергозатрат, викликаним незбалансованою структурою енергоспоживання та нераціональним використанням енергії.

Основні проблеми енергетичного сектору:

– високий рівень енергоємності, значна залежність від імпортного газу, нафти і ядерного палива, низька ефективність використання енергії;

– місцеві (власні) природні джерела енергії обмежені запасами вугілля, нафти та газу, невеликими запасами гідроресурсів і значними запасами низькоякісного урану.

^ Структура енергоспоживання в житлово- комунальному господарстві. У розрізі енергоспоживання житлово-комунальне господарство регіону посідає третє місце після населення та промисловості і перше місце за споживанням тепла.

^ Концептуальні положення і головні напрями енерго- та ресурсозбереження. Кінцева мета енергоресурсоощадної політики в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері   скорочення витрат на утримання та експлуатацію житла та соціальної інфраструктури. Зауважимо, що будинки всіх типів є найбільшими споживачами енергії (понад 40% ресурсу).

За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 50 – 65%, а теплової енергії – близько 50%.

Втрати теплової енергії будинком, а також потенціал енергозбереження сьогодні має такий розподіл:

- зовнішні стіни – 40% (потенціал економії – 70%);

- вікна, двері – 25% (потенціал економії – 50%);

- вентиляція – 15% (потенціал економії – 65%);

- гаряча вода – 10% (потенціал економії – 30%);

- дах, підлога – 8% (потенціал економії – 50%);

- трубопроводи, арматура – 2% (потенціал економії – 35%).

Як видно, основне споживання пов'язане з опаленням будинку для компенсації теплових втрат через вікна, стіни, дах, підлогу та за рахунок вентиляції. Враховуючи загальну кількість будинків і споруд та питомі витрати енергії на їх теплозабезпечення, необхідно приділяти величезну увагу теплоізоляції та енергозбереженню.

До економії витрат ресурсів і зниження тепловтрат, у першу чергу, слід віднести енергозбереження у споживачів, системах теплопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. Вирішення цього завдання пов'язане із здійсненням комплексу інженерно-технічних заходів, головними з яких є:

Збільшення термічного опору огороджувальних конструкцій будинків через:

– використання під час будівництва нових об'єктів теплоефективних стінових панелей, перехід на нові конструктивні рішення з урахуванням підвищених вимог у частині опору теплопередачі конструкцій;

– розроблення нових технічних рішень з підвищення теплоефективності зовнішніх стін.

Поряд з утепленням стін новозбудованих споруд важлива роль належить теплоізоляційним роботам з реконструкції будинків старої забудови, пов'язаними з нанесенням на стіни будинків додаткових теплоізоляційних шарів, підвищення теплозахисту вікон і балконних дверей до сучасних вимог щодо теплозахисту. Частина вітчизняних розробок з термореновації перевищують відомі світові аналоги за якістю, економічною ефективністю та вартістю проведення робіт.

^ Відхід від газової залежності та використання нетрадиційних джерел енергії. Розробка енергетичної стратегії регіону, орієнтованої на відхід від газової залежності з орієнтуванням на місцеві види палива та здійснення першочергових заходів із енергоощадності дозволить ставити питання про повну енергетичну незалежність. Диверсифікація джерел не вимагатиме значних капіталовкладень, а здійсненне енергозбереження у сфері ЖКГ (термореновація будинків) дозволить вирішувати питання масштабного використання альтернативних джерел (перш за все енергії сонця, та теплової енергії землі), економічно обґрунтована частка якої протягом 5 років може бути доведена до 20%. Для міст важливим є коригування їх схем теплопостачання на базі помірно децентралізованого та автономного теплопостачання з використанням нетрадиційних джерел теплової енергії, що, у свою чергу, дозволить удвічі зменшити споживання енергетичних ресурсів.

Послідовність вирішення проблем підвищення енергоефективності:

– створення на місцях постійних консультаційних центрів з енергоефективності та формування на цій базі ініціативних груп з енергоефективності та енергозбереження з широким залученням представників місцевих управлінських структур, неурядових організацій і громадськості;

– виконання демонстраційних енергоефективних пілотних проектів з навчанням місцевого персоналу та розповсюдженням їх знань на реалізацію нових об’єктів будівництва (реконструкції) на території реалізації аналогічних пілотних проектів;

– створення умов на державному рівні для координації зусиль управлінських структур усіх рівнів, неурядових організацій і громадськості щодо розповсюдження накопиченого досвіду в інших регіонах, у т. ч. розробка та узгодження змін та доповнень до чинної законодавчої та нормативної бази.

Очікувані результати. Враховуючи, що в Україні протягом десятків років сформувався великий потенціал економії ПЕР, який перевищує 55% до загального обсягу їх споживання, здійснення програмних енергоощадних заходів стає надзвичайно ефективним бізнесом. Реально можна прогнозувати на 5-річний період, що в режимі самоокупності споживання енергії на побутові цілі та цілі опалення в регіоні можуть бути зменшені на 30%. Альтернативна енергетика та використання місцевих видів палива за відповідних капіталовкладень може зменшити споживання газу в регіоні до дебету власного видобутку.

^ Заходи з створення та реалізації механізмів енергозбереження:

1. Визначення джерел фінансування заходів з енерго- і ресурсозбереження:

  бюджети всіх рівнів, позабюджетні джерела, у т. ч. кредитні ресурси, кошти населення.

2. Стимулювання енерго- і ресурсозбереження:

  розробка прозорих обґрунтованих норм споживання тепло- та електроенергії, води, природного газу та залишення в розпорядженні організацій економії, здобутої внаслідок реалізації заходів ресурсозбереження. Економічні важелі управління енергозбереженням мають діяти на різних рівнях: суб'єктів області, міста та органів місцевого самоврядування; організацій ЖКГ; організацій бюджетної сфери; товариств власників житла, тощо.

  перехід на грошову форми додаткових заходів соціального захисту малозабезпечених громадян.

3. Правові й організаційно-економічні заходи:

  удосконалення нормативно-правової бази, тарифної політики, стандартизації, метрології та сертифікації;

  інформаційне забезпечення.


^ 1. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС ЛЬВІВЩИНИ

Відновлювальні джерела енергії. Львівщина має практично всі види відновлювальних джерел енергії (далі – ВДЕ) зі значним, доступним до використання потенціалом, що може замінити майже половину традиційно використовуваного сьогодні енергоресурсу.

Вітрова енергія. Потенціал вітрової енергії в гірській частині області на висоті 30 м складає 620 кВт.год/кв.м, на висоті 100 м – 1150 кВт.год/кв.м Найбільш ефективними ВЕС можуть бути в Дрогобицькому, Сколівському та Турківському р-нах. Вітрова енергетика як джерело енергії може бути застосована окремими господарствами та домогосподарствами.

Сонячна енергія. Енергія сонячної радіації на широті Львова складає 3,85ГДж/м2 в рік, що дозволяє з коефіцієнтом використання 30% отримувати щодоби з 1 м2 колектора у середньому 1,0 кВт.год теплової енергії, або 100 Вт електричної. Сучасні системи дозволяють отримувати протягом 10 місяців у році теплову енергію за ціною 12 – 15 коп./ кВт, електричну – 37 – 55 коп./ кВт. Окупність системи: 3 – 4 роки (по теплу), 5 – 7 років (по електриці).

Енергія ґрунту. Використання енергії ґрунту (теплові насоси) дозволяє отримати до 65 – 70% економії тепла від загальної кількості теплоти, відданої споживачеві. Проекти енергетичної незалежності розвинених країн (США, Європа, інші) передбачають на 2020 рік питому вагу використання енергії ґрунту для кліматизації та опалення не менше 80%. Проблеми освоєння потенціалу полягають у подоланні тарифного бар’єра (налагодження випуску обладнання в Україні), стартовій фінансовій підтримці державним коштом, організації системи протекціонізму на об’єктах бюджетної сфери, інженерній підготовці об’єктів до інсталяції обладнання, спрощення регуляторних механізмів та процедур.

Рослинна біомаса. Потенціал рослинної біомаси, зокрема зернобобових, соняшнику, кукурудзи, овочів – близько 100 тис. т у. п. /рік, відходів деревини (тирса, шпон, дрова) для використання у вигляді палива – 51 тис. т у. п./ рік.

Враховуючи складність технологічного забезпечення (заготівля, брикетування, сушіння, транспортування) може розглядатись як сировинна енергетична маса на локальних територіях. Для використання в промислових обсягах, вимагає серйозних капіталовкладень та організаційних заходів.

Енергетичний потенціал торфу – 85 млн т у. п. /рік. При налагодженні технологічного циклу (збагачення) використання енергетичного потенціалу торфу може бути конкурентноздатним джерелом енергії.

На сьогодні на Львівщині створено передумови для широкого використання біомаси в енергетичних цілях і для заміщення природного газу, для створення нових робочих місць, для зменшення викидів парникових газів і використання механізмів Кіотського протоколу.

Гідроенергетика. На сьогодні досліджений потенціал гідроресурсу Львівщини є другим за величиною в Україні і складає 1814 млн кВт.год/рік. У гірських районах гідроенергетичний потенціал складає 284 тис. кВт.год/рік на 1 км2, це, перш за все, річки Стрий, Дністер та їх притоки; на решті території - приблизно 10,2 тис.кВт. год/рік на 1км2. Економічно доцільний потенціал складає 544 млн. кВт.год/рік. Враховуючи складність робіт та відповідних дозвільних процедур, вартість встановлення, проекти альтернативної енергетики із використанням енергетичного потенціалу енергії малих рік можуть розглядатись виключно як пілотні проекти заміщення паливної складової.

Когенерація. Будівництво на базі діючих водогрійних котелень або поблизу них теплоелектроцентралей (ТЕЦ) з комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії на базі когенераційних технологій і використанням газопоршневих машин.

В Україні є значний потенціал біомаси різних видів, який можна задіяти в енергетичних цілях, як один із напрямів заміщення природного газу для опалення, гарячого водопостачання, а також виробництва електричної енергії. Деякі системи, перш за все брикетування соломи, відходів переробки лісоматеріалів, вже знаходять практичне застосування.

^ 2. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Населення є на сьогодні найбільшим споживачем природного газу в області. У
2011 році даною категорією спожито понад 1 037,9 млн. м3 природного газу.

У рамках реалізації обласної Програми енергозбереження для населення на
2009-2012 роки вперше в Україні розроблено ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, який планується продовжити на 2013–2016 Суть даного механізму полягає в тому, що обласний бюджет відшкодовує позичальникам 15 відсотків річних в національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та 20 відсотків за кредитами, отриманими на заходи орієнтовані на використання альтернативних до газу джерел енергії.

Згідно даного Порядку, відшкодування відсотків здійснюється на підставі Генерального Договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

– утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів.

 • встановлення рекуператорів тепла.

 • встановлення та заміну вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій.

– встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями.

 • встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення, у тому числі альтернативних до природного газу.

Впродовж терміну дії попередніх Програм (2006 – 2012 роки) населенням отримано маже 10,5 тис. кредитів на загальну суму понад 81 млн. грн., компенсаційні виплати за якими становили 8,9 млн. грн. Протягом 2011-2012 років спостерігалася чітка тенденція до збільшення кількості кредитів та їх вартості, що свідчить про збільшення рівня довіри населення до держави, а також про те, що населення все частіше схиляється до комплексного вирішення проблем енергозбереження.

Для оптимізації технічних рішень, спрямованих на досягнення максимального рівня енергоефективності від впроваджування заходів та мінімізації фінансових видатків, необхідно в рамках заходів Програми розробити та погодити методичні рекомендації для населення з ефективного енергозбереження з урахуванням сучасного стану проектних рішень, матеріалів та технологій.

Фінансова ефективність здійснення енергоощадних заходів для населення протягом періоду дії Програми населення на 2013 – 2016 роки подана на малюнку 1.
Малюнок 1. Фінансова ефективність здійснення енергоощадних заходів для населення


3. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ

Головною причиною низької ефективності споживання енергетичних ресурсів у населення є відсутність достатньої кількості аналітичних та практичних матеріалів. На сьогодні основне джерело інформації – це виставки та рекламні пропозиції, часто не високої якості.

Враховуючи наведене, для управління ефективністю енергоспоживання у населення Програма передбачає проведення ряду інформаційних заходів, залучення експертної і таматичної допомоги, у т.ч. і за рахунок МТД та відповідних грантових коштів. Перелік заходів з популярізації затверджуется щорічно в межах бюджетного року.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Генеральний Договір про співробітництво

Додаток 2

Порядок відшкодування відсотків за кредитами залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів

Додаток 3

Потреби в коштах на фінансування заходів по Програмі енергозбереження для населення Львівщини на 2013-2016 роки

Додаток 1


ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____

про співробітництво


м. Львів «___»_________201_ року


Головне управління економіки та промислової політики Львівської облдержадміністрації (надалі –Головне управління), в особі начальника Шмигаля Дениса Анатолійовича, який діє на підставі Положення про управління з однієї сторони та ______________________(надалі – Кредитно-фінансова установа), в особі ______________________, який діє на підставі ____________з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:


^ 1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін в процесі надання Головним управлінням часткової компенсації відсотків за кредитами фізичним особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені у Додатку №1 до цього Договору, в межах Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2013–2016 роки, затвердженої Рішенням Сесії Львівської обласної ради від ___________ року № _______ (надалі - Програма), у розмірах та у порядку визначеному цим Договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Головне управління надає компенсацію відсоткової ставки у розмірі:

 • 20% річних за кредитами на заходи з енергозбереження згідно Програми, окрім використання альтернативних до газу джерел енергії;

 • 25% річних за кредитами на заходи з енергозбереження згідно Програми з використання альтернативних до газу джерел енергії.

1.4. Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше 3 (трьох) років на підставі цього Договору та поданих Зведених Реєстрів.


^ 2. Основні завдання Сторін

2.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи по пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною у їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.


^ 3. Обов'язки і права Головного управління

3.1. Головне управління зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі передбачені у Додатку №1 до цього договору.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно п. 3.1.1. цього Договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Зведені реєстри Позичальників, згідно п.4.1.6. цього Договору.

3.1.4. Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця, перераховувати кошти часткової компенсації процентів, згідно Зведених Реєстрів на транзитний рахунок №__________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі __________.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення процентів за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Головному управлінню у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

^ 3.2. Головне управління має право

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи по перевірці пакетів документів Позичальників (згідно Додатку №4 до цього договору) та контроль за цільовістю використання кредитів, отриманих «По Програмі», відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансову установу за 10 робочих днів.


^ 4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі передбачені у Додатку №1 до цього Договору, у порядку передбаченому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором по кожному Позичальнику окремо, виходячи із умов передбачених у п.1.3. цього Договору та відобразити у Зведеному Реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати у кредитно-фінансовій установі по кожному Позичальнику, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно переліку визначеного у Додатку №4 до цього Договору.

4.1.4 . Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі передбачені цим Договором, згідно форми наведеної у Додатку №2 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу на тиждень подавати Головному управлінню сформовані за цей час Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит по Програмі.

4.1.6. Формувати та подавати Головному управлінню, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, Зведений реєстр Позичальників, згідно форми наведеної у Додатку №3 до цього Договору.

4.1.7. Перераховувати направлені Головним управлінням на рахунок у Кредитно-фінансовій установі, кошти призначені для часткової компенсації процентів на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів укладених в межах цього Договору.

4.1.8. Повідомляти Головне управління про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом повертати на рахунок головного управління економіки Львівської облдержадміністрації.

4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, щодо надання часткової компенсації процентів Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі передбачені у Додатку № 1 до цього Договору.

4.1.10. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

4.1.11.У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками в графі «Ціль кредитування» зазначати «по Програмі енергозбереження для населення Львівщини на 2013-2016 роки» з подальшим переліком товарів і послуг на які надається кредит.


^ 4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальнику в наданні кредиту у випадку:

- невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

- прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.


^ 5. Відповідальність сторін

5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні усі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб, які отримали кредит по Програмі у Зведений реєстр згідно Додатку № 3 до цього Договору.

5.3. Головне управління не несе відповідальність за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з обласного бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Головного управління здійснювати часткове погашення процентів за кредитами, згідно сформованих Кредитно-фінансовою установою Зведених реєстрів.


^ 6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої електроенергії та телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше, але не обмежуються ними.

^ 7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Після закінчення дії Договору Головне управління зобов’язується здійснювати часткове погашення процентів за кредитами, згідно сформованих Кредитно-фінансовою установою Зведених Реєстрів до повного виконання Позичальником зобов’язань за кредитом.


^ 8. Прикінцеві положення

8.1.Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладення додаткових договорів.

8.2.У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо у ході переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3.Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної з Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4.Головне управління підтверджує, що Позичальники внесені в Зведені Реєстри згідно кредитних договорів та умов цього Договору є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію процентів.


^ 9.Місцезнаходження та реквізити Сторін

Кредитно-фінансова установа

________________

________________. _________________

_________________

_________________


_____________________


м.п.

Головне управління економіки та промислової політики Львівської облдержадміністрації

^ 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18,

Особовий рахунок №35419004009922

в ГУДКСУ у Львівській області,

МФО 825014,

код ЄДРПОУ 37964910.


Начальник Головного управління економіки та промислової політики облдержадміністрації


_______________ Д.А.Шмигаль

м.п.
Додаток №1

до Генерального договору

про співробітництво №______

від «____»__________201_ року


Цілі кредитування,

які забезпечують енергоощадність та підпадають

під відшкодування відсотків по кредитах для населення


з/п

Цілі


Ставка

%


1

Утеплення стін будинків, підлоги, горищ, та дахів


15

2

Встановлення рекуператорів тепла


15

3

Встановлення та заміна вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій


15

4

Встановлення та реконструкція електроопалення за енергоощадними технологіями.

15

5

Встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення

15

6

Використання альтернативних до газу джерел енергії

20Кредитно - фінансова установа Головне управління:


_______________________ _____________ Д. Шмигаль


^ ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Головне управління економіки
та промислової політики


Львівської облдержадміністрації

______________ ______________Д. Шмигаль


Додаток №2 до Генерального договору про співробітництво №____-

від___»_____________201_р.


Реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________

по Програмі енергозбереження для населення Львівщини на 2013– 2016 роки

за _______________ 201__ р.

(місяць)

^ Реквізити Кредитно–фінансової установи:

__________________

_________________


№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові,Ідентифікаційний номер


Ціль кредиту

№ і дата Кредитного

договору

Строк Кредитного договору

Відсоткова ставка за користування кредитом, %

Розмір компенсації %

Сума кредиту

Розмір компенсації

за весь строк

кредитування

грн..Місце прописки Позичальника

(район,місто)


ВсьогоКредитно–фінансова установа:


“____” _____________________ 201__р. ________________________ ______________ М.П. (посада, прізвище та ініціали) (підпис)

^ ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Головне управління економіки
та промислової політики


Львівської облдержадміністрації

______________ ______________Д. Шмигаль


Додаток № 3

до Генерального договору

про співробітництво №_________

від “____” _______________201_ р.


Зведений реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________

по Програмі енергозбереження для населення Львівщини на 2013 – 2016 роки

за _______________ 201__ р.

(місяць)

^ Реквізити кредитно–фінансової установи:

__________________

_________________


№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові,
Ідентифікаційний номерЦіль кредиту

№ і дата Кредитного

договору

Строк Кредитного договору

Сума кредиту


Відсоткова ставка за користування кредитом, %Розмір

компенсації

%


Розмір

компенсації

грн.

Сума з якої нараховується розмір компенсації, грн.

Період за який нараховуються відсотки

(у днях)
Всього^ Кредитно – фінансова установа:

“____” _____________________ 201__р. ________________________ ______________ М.П. (посада, прізвище та ініціали) (підпис)

Додаток № 4

до Генерального договору

про співробітництво №______

від «____»_____________ 201_ року


Перелік документів,

які необхідні для відшкодування відсотків за користування кредитом


 • паспорт Позичальника (1-4, 11 стор.) (копія засвідчена Позичальником);

 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

 • Кредитний договір;

 • Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:

  • Рахунок – фактура;

  • Договір купівлі-продажу, або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія);

  • Акт перевірки цільового використання коштів за кредитом, або документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів.

 • Акт прийому – передачі товару/Акт про надання послуг, або накладна на товар.^ Кредитно – фінансова установа Головне управління:


__________________ _______________ Д. Шмигаль


Додаток 2


Порядок

відшкодування відсотків за кредитами залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів


 1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам на впровадження енергозберігаючих технологій.

 2. Відшкодування відсотків передбачається за кредитами залученими на термін до 3-х років.

 3. Розмір відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити визначається відповідно до Додатку № 1 до Генерального договору .

 4. Відшкодування відсотків здійснюється на підставі Генерального Договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

 5. Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на впровадження наступних енергозберігаючих заходів:

  • Утеплення стін будинків, підлоги, горищ, та дахів.

  • Встановлення рекуператорів тепла.

  • Встановлення та заміну вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій.

  • Встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями.

  • Встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення.

  • Використання альтернативних до газу джерел енергії.
 1. Відшкодування відсотків відбувається на підставі наступного пакету документів (зберігається в кредитно-фінансовій установі і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):

  1. Паспорт Позичальника ( 1-4,11 ст.).(копія завірена Позичальником)

  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.(копія завірена Позичальником)

7.3. Кредитний договір.

7.4. Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:

 • Рахунок-фактура;

 • Договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар, або виконані роботи.

 • Акт перевірки цільового використання, або документ, який підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів;

 • Акт прийому - передачі товару або накладна.

 1. Вищезазначений пакет документів формує та зберігає в себе кредитно-фінансова установа, яка видала відповідний кредит.

 2. Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: «цілі кредитування» зобов’язані зазначати «По програмі енергозбереження для населення Львівщини на 2013-2016 роки».

 3. Кредитно-фінансові установи щотижнево подають головному розпоряднику коштів обласного бюджету Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит на вищезазначені цілі, а також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подають Зведений реєстр Позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць.

 4. Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на один обумовлений Генеральним договором чи іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка в свою чергу розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.Додаток 3


Потреби в коштах на фінансування заходів по Програмі енергозбереження

для населення Львівщини на 2013-2016 роки (тис. грн.)
Заходи

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1

Сплата відсотків за надані фінансово-банківськими установами позики населенню на енергоощадні заходи

2 650

3 200

3 850

4 600

2


На заходи з супроводження Програми

250

300

300

300
РАЗОМ

2 900

3 500

4 150

4 900ПРОЕКТ


Міжнародної технічної допомоги


« ВГОЛОС ПРО ЕНЕРГЕТИЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ»


Загальний бюджет проекту: 360 524 гривень

Назва організації:

Сума,

грн..

1

Фонд «Східна Європа»

199 985

2

Телекомпанія «МІСТ»

117 120

3


АРРЄІ


7 870

4

Львівська обласна державна адміністрація

35 549

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації