Поиск по базе сайта:
Затверджено розпорядженням Голова Правління пат «Львівгаз» від 30. 01. 2013р. №6 icon

Затверджено розпорядженням Голова Правління пат «Львівгаз» від 30. 01. 2013р. №6
Скачати 216.88 Kb.
НазваЗатверджено розпорядженням Голова Правління пат «Львівгаз» від 30. 01. 2013р. №6
Дата конвертації02.03.2013
Розмір216.88 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням

Голова Правління

ПАТ «Львівгаз»

від 30.01.2013р. № 6ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання населенню послуг з газопостачання


Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» (далі по тексту - Виконавець), що здійснює діяльність на підставі ліцензії № 507388, виданої НКРЕ України 24.03.2011р., в особі Голови Правління Марчака Ігора Івановича, який діє на підставі Статуту, опубліковує (розроблений відповідно до Типового договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. № 938) даний Договір про надання населенню послуг з газопостачання (далі по тексту - Договір), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб (далі по тексту - Споживачів).


^ Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується безперервно надавати Споживачеві, членам його сім’ї та іншим особам, зареєстрованим у квартирі, приватному будинку, послуги з постачання природного газу для побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення житлових приміщень, з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величиною тиску, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами (цінами) у строки і на умовах, передбачених цим договором.

2. Виконавцем надаються послуги з:

- постачання природного газу;

- технічного обслуговування і ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів.

3. Характеристика об’єкта надання послуг: об’єкт із вказанням на опалювальну та загальну площу (квартира, житловий будинок чи інші приміщення), який знаходяться в Україні на території Львівської області. Детальні характеристики об’єкта вказуються в проектно-технічній документації та в актах прийняття об’єктів системи газопостачання Споживача (або окремих її складових) в експлуатацію.

4. Вид споживання природного газу, що визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 619 «Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» (далі - норми споживання), та кількість осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку.

5. Характеристика лічильника (лічильників) газу (заводський номер; показання (на момент встановлення та прийняття в експлуатацію); місце встановлення (зовні приміщення, у неопалюваному приміщенні, чи в опалюваному приміщенні); дата останньої повірки та періодичність повірки тощо) вказується в проектно-технічній документації з будівництва та прийняття об’єктів системи газопостачання Споживача (або окремих її складових, зокрема й приладів обліку) в експлуатацію.

5.1. Характеристика газових приладів і пристроїв (найменування приладу, пристрою; тип; кількість; дата встановлення приладу, пристрою; дата внесення змін до проекту газопостачання) вказується в проектно-технічній документації з будівництва та прийняття об’єктів системи газопостачання Споживача (або окремих її складових) в експлуатацію.

^ 6. Періодична повірка лічильників газу проводиться Виконавцем в установленому Держспоживстандартом порядку.


Обсяг, режим, строки та якість надання послуг

7. Параметри якості повинні відповідати ГОСТ 5542-87 (у разі використання природного газу локальних родовищ - ТУ У 320.001.5864-033-2000).

8. Величина тиску газу не може бути менша мінімально допустимого значення, визначеного нормативними та технічними документами на газові прилади і пристрої.

9. Постачання природного газу здійснюється безперервно у потрібному споживачеві обсязі відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246 (далі - Правила газопостачання), з дотриманням Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 1 жовтня 1997р. N254 (далі - Правила безпеки).

10. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів, перевірка величини тиску та/або якісних показників газу здійснюються виконавцем на підставі письмової заяви споживача. У разі надходження такої заяви Виконавець зобов’язаний направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із споживачем час.

11. Роботи з ліквідації аварійних ситуацій внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, які можуть призвести до нещасного випадку, виконуються бригадами аварійно-диспетчерських служб виконавця цілодобово за рахунок експлуатаційних витрат і не входять до обсягу робіт з технічного обслуговування.


^ Ціна на газ та вартість послуг

12. Роздрібна ціна на природний газ встановлюється Національною комісією що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики (НКРЕ).

^ 13. Роздрібна ціна на природний газ зазначається Виконавцем у розрахунковій книжці / платіжному документі споживача з посиланням на нормативно-правові акти, якими такі ціни затверджено (встановлено). У разі зміни цін на газ у розрахунковій книжці / платіжному документі споживача Виконавцем зазначаються нові ціни.

^ 14. За рахунок коштів Виконавця здійснюється:

1) періодичне технічне обслуговування:

- перевірка на щільність газопроводів, газових приладів і пристроїв під робочим тиском;

- перевірка відповідності встановлення газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, прокладення газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації;

- перевірка димових і вентиляційних каналів на наявність тяги;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, газових приладів і пристроїв, а також у підвали та на горища, де прокладено газопроводи;

- розбирання, очищення від наслідків корозії і залишків мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах і пристроях;

- перевірка придатності до використання (експлуатації) газових приладів і пристроїв, їх налагодження та регулювання;

- дрібний ремонт газових приладів і пристроїв, пов’язаний із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разі перепакування фланцевих та нарізних з’єднань і запірних пристроїв;

2) періодична повірка лічильників газу, їх технічне обслуговування та ремонт, пов’язаний з такою повіркою (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж);

3) ліквідація витоку газу.

Інформація про надання споживачу зазначених послуг засвідчується підписами Споживача та представника Виконавця у відповідному документі (журнал, квитанція, акт).

15. Послуги з монтажу (демонтажу), ремонту та технічного обслуговування газових приладів і пристроїв та лічильників газу, що надаються на підставі заяви Споживача (крім робіт, зазначених у пункті 14), оплачуються споживачем у визначеному порядку за встановленими тарифами (цінами) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів і деталей.

Інформація про надання споживачу зазначених послуг засвідчується підписами Споживача та представника Виконавця у відповідному документі (журнал, квитанція, акт).


Порядок оплати послуг

16. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

17. У разі застосування системи помісячної оплати послуг платежі вносяться не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

У разі застосування системи планової (авансової) оплати послуг платежі вносяться за один місяць.

^ 18. Послуги оплачуються готівкою, безготівково через установи банків, а також через систему електронних платежів

19. Справляння плати відповідно до норм споживання за наявності у споживача лічильника газу не допускається, крім випадків, передбачених пунктом 15 Правил газопостачання.

20. Плата за послуги вноситься на поточний рахунок із спеціальним режимом використання виконавця, який зазначається в розрахунковій книжці / платіжному документі споживача (рахунку-фактурі).

21. У разі застосування системи планової (авансової) оплати виконавець здійснює перерахунок вартості фактично наданих послуг за дванадцять місяців з видачею споживачеві рахунка.

22. За наявності лічильника газу розрахунок за надані послуги проводиться за встановленими цінами на підставі фактичних показань лічильника.

23. За наявності будинкових або на групу будинків лічильників газу розрахунок за надані послуги з газопостачання проводиться за встановленими цінами відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N620.

24. За відсутності лічильника газу розрахунок за надані послуги проводиться за встановленими тарифами (цінами) відповідно до норм споживання.

Щороку станом на 1 січня Виконавець здійснює перерахунок оплати вартості спожитого природного газу згідно з вимогами Правил газопостачання. Аналогічний перерахунок станом на 1 липня здійснюється за заявою Споживача або з ініціативи Виконавця.

25. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати природного газу споживач вносить плату за надані послуги з газопостачання в установленому законодавством порядку.

26. У разі наявності на час укладення цього Договору заборгованості з оплати наданих послуг споживач може укласти з виконавцем договір про її реструктуризацію на строк до 60 місяців за умови обов’язкового внесення поточних платежів.


Права та обов’язки сторін

^ 27. Споживач має право на:

1) отримання інформації щодо ціни на природний газ, тарифів на транспортування і постачання природного газу, порядку оплати і переліку послуг з газопостачання, що надаються виконавцем, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до них, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску у мережі тощо;

2) безперервне отримання газу, якісні показники та величина тиску якого відповідають вимогам нормативних документів;

3) якісне та своєчасне періодичне технічне обслуговування і усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів за рахунок коштів виконавця у строки, встановлені нормативними і технічними документами:

- газових печей, проточних і ємнісних водонагрівачів, у тому числі опалювальних котлів та іншого устатковання з відводом продуктів згоряння газу в димові канали, а також газових приладів і пристроїв у комунальних квартирах - не рідше одного разу на рік;

- газових плит - не рідше одного разу на три роки;

- випробування внутрішньобудинкових систем газопостачання та ввідних газопроводів на щільність - не рідше одного разу на три роки;

4) розірвання договору та/або відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженим постановою НКРЕ від 29 травня 2003 р. N476, та умов цього договору;

5) отримання послуг з монтажу (демонтажу), ремонту та технічного обслуговування газових приладів і пристроїв, лічильників газу за власною заявою згідно з пунктом 15 цього договору;

6) перевірку якісних показників газу та/або величини його тиску і якості надання послуг;

7) зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зменшення величини його тиску;

8) повне або часткове припинення газопостачання в опалювальний та міжопалювальний періоди, яке проводиться на підставі письмової заяви споживача, що подається газопостачальному підприємству не пізніше ніж за сім днів до такого припинення шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв та їх пломбування в установленому порядку;

9) проведення перерахунку за надані послуги з газопостачання за відсутності лічильника газу в разі тимчасової відсутності споживача або членів його сім’ї за основним місцем проживання за період не більш як шість місяців за умови подання в місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду газопостачальному підприємству письмової заяви з відповідними підтвердними документами.

^ 28. Споживач зобов’язаний:

1) пройти інструктаж з безпечного користування газом у побуті, в тому числі ознайомитися з інструкцією з правил безпечного користування газовими приладами і пристроями;

2) дотримуватись під час користування газом вимог Правил безпеки, Правил газопостачання, інструкцій заводів-виготовлювачів з експлуатації газових приладів і пристроїв, а також умов цього договору;

3) вносити своєчасно та в повному розмірі плату за надані послуги відповідно до умов цього договору;

4) невідкладно повідомляти аварійно-диспетчерську службу Виконавця про недоліки в роботі системи газопостачання за телефоном 104 або за номером, зазначеним у розрахунковій книжці / платіжному документі;

5) у разі відсутності лічильника газу або у разі здійснення обліку газу лічильниками газу (будинковими або на групу будинків) письмово повідомляти не пізніше ніж у місячний строк Виконавця про всі зміни, що стосуються видів споживання природного газу;

6) забезпечувати збереження та цілість лічильників газу і пломб на них та на газових приладах і пристроях, відключених від систем газопостачання;

7) повідомити протягом трьох днів Виконавця про недоліки в роботі лічильника газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження лічильника, повірочного тавра, цілості пломб тощо);

8) у разі проживання в приватному будинку утримувати димові та вентиляційні канали в технічно справному стані (своєчасно проводити їх очищення та перевірку), здійснювати вентиляцію підвальних приміщень та герметизацію вводів інженерних комунікацій (для води, тепла, електрокабелів тощо);

9) не пізніше ніж за 7 днів до зміни власника (наймача) квартири, приватного будинку письмово повідомити Виконавця про розірвання договору та розрахуватися за надані послуги, включаючи день, у який настала така зміна;

10) не підключати нові (додаткові) газові прилади і пристрої, не змінювати місце їх розташування та не втручатися в роботу внутрішньобудинкових систем газопостачання без узгодження з виконавцем;

11) забезпечити доступ представників виконавця до внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів після пред’явлення ними відповідного службового посвідчення для:

- локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;

- відключення та заміни газових приладів і пристроїв, усунення порушень і несправностей в їх роботі, технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів, перевірки показань лічильника газу, стану пломб на ньому та на газових приладах і пристроях, відключених від систем газопостачання;

- демонтажу або монтажу лічильника газу, пов’язаних з проведенням його періодичної та позачергової повірки;

- перевірки характеристики об’єкта надання послуг та видів споживання природного газу;

- установлення лічильника газу, що здійснюється з ініціативи та за кошти виконавця;

- звіряння показників фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу;

12) знімати фактичні показання лічильника газу.

^ 29. Виконавець має право:

1) припиняти постачання газу Споживачеві у разі:

- несвоєчасної та/або не в повному обсязі оплати послуг з газопостачання з урахуванням вимог пункту 19 Правил газопостачання;

- самовільного використання газу Споживачем;

- проведення планово-профілактичного обслуговування та/або капітального ремонту систем газопостачання;

- ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та виконання ремонтно-відбудовних робіт;

- перешкоджання у доступі до внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів у випадках, передбачених підпунктом 11 пункту 28 цього договору;

- порушення Споживачем Правил безпеки, що створює загрозу виникнення аварійної ситуації;

- подання Споживачем письмової заяви про припинення газопостачання;

- самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

- зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо;

2) вимагати від Споживача відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженим постановою НКРЕ від 29 травня 2003 р. N475;

3) установлювати Споживачу лічильники газу за власні кошти;

4) пропонувати Споживачу надання додаткових послуг, пов’язаних з постачанням природного газу;

5) перевіряти стан лічильників газу, їх показання, а також цілість пломб на них та на газових приладах і пристроях, відключених від системи газопостачання, характеристики об’єкта надання послуг та види споживання природного газу;

6) доступу в приміщення Споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку, проведення в них огляду та усунення недоліків у роботі системи газопостачання;

7) визначати на основі обсягів використання природного газу Споживачем у першому півріччі поточного року величину роздрібної ціни на природний газ для Споживача на друге півріччя поточного року відповідно до Правил газопостачання;

8) проводити за заявою Споживача або з власної ініціативи за підсумками першого півріччя поточного року станом на 1 липня перерахунок розміру оплати Споживачем вартості спожитого в першому півріччі поточного року природного газу залежно від обсягу його використання в першому півріччі поточного року за роздрібними цінами, що діяли в першому півріччі поточного року.


^ 30. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати безперервне постачання газу, якісні показники та величина тиску якого відповідають вимогам нормативних документів;

2) публікувати в засобах масової інформації та повідомляти письмово у місцях здійснення оплати послуг з газопостачання інформацію про зміну роздрібних цін на газ за п’ять днів до введення їх у дію та перелік послуг, що надаються Споживачеві за рахунок коштів Виконавця;

3) надавати Споживачеві інформацію щодо цін на природний та скраплений газ, тарифів на транспортування і постачання природного газу, порядку оплати і переліку послуг з газопостачання, що надаються виконавцем, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за таке підключення, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску в мережі тощо; на вимогу споживача надавати йому для ознайомлення структуру тарифу на послуги з газопостачання, технічного обслуговування та ремонту газових приладів і пристроїв;

4) видавати Споживачеві безоплатно бланки договору, розрахункові книжки з бланками квитанцій та платіжні документи встановленого зразка;

5) припиняти (відновлювати) газопостачання як у міжопалювальний, так і в опалювальний період на підставі письмової заяви Споживача та проводити перерахунок розміру плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу у випадках, передбачених підпунктами 9 і 11 пункту 27 цього Договору;

6) за відсутності лічильника газу та надання Споживачем відповідних підтвердних документів проводити з моменту настання змін перерахунок розміру плати за послуги з газопостачання у разі:

- тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім’ї, осіб, зареєстрованих у його квартирі, приватному будинку, за умови своєчасного про це повідомлення;

- зміни кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, та видів споживання природного газу за умови письмового повідомлення Споживачем у місячний строк про такі зміни;

7) розглядати в установленому порядку претензії та скарги Споживача і за наявності відповідних підстав задовольняти їх;

8) самостійно протягом місяця з моменту виявлення факту невідповідності фактичних якісних показників газу нормативним величинам або з моменту перерви у наданні послуг з газопостачання здійснити перерахунок розміру плати Споживача за неякісні або ненадані послуги з газопостачання, повідомивши його про це протягом 10 календарних днів;

9) припиняти (відновлювати) газопостачання для опалення у разі закінчення (настання) опалювального періоду. На підставі письмової заяви Споживача (за відсутності газового лічильника) газопостачання в міжопалювальний період не припиняється;

10) у разі перерахування Споживачем коштів за спожитий природний газ на інші рахунки Виконавця (крім рахунку, зазначеного у пункті 20) повернути їх Споживачу за його заявою або з власної ініціативи у триденний строк з моменту надходження;

11) проводити не рідше ніж один раз на шість місяців контрольне зняття показань лічильників газу;

12) своєчасно надавати якісні послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;

13) безоплатно протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильника газу проводити таку повірку (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж);

14) проводити протягом одного місяця з дня демонтажу лічильника газу його позачергову повірку (на вимогу як споживача, так і виконавця);

15) безоплатно на час проведення з ініціативи Виконавця позачергової повірки лічильника газу встановлювати Споживачу замість тимчасово знятого повірений та опломбований лічильник газу з обмінного фонду виконавця;

16) проводити інструктаж Споживача з безпечного користування газовими приладами і пристроями у побуті та попереджати його про відповідальність за порушення вимог Правил безпеки;

17) під час періодичного обстеження димових та вентиляційних каналів на наявність тяги складати відповідний акт або робити відмітку про його проведення в розрахунковій книжці та проводити інструктаж власників приватних будинків щодо дотримання правил техніки безпеки;

18) своєчасно вживати заходів для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;

19) у разі звернення споживача направити свого представника за місцем виклику в узгоджений із Споживачем час у строки, визначені пунктом 10 цього договору;

20) надавати за власний рахунок у строк, установлений нормативними і технічними документами, послуги з періодичного технічного обслуговування дворових газопроводів, внутрішньобудинкових систем газопостачання, приладів і пристроїв, зазначених у пункті 5.1. цього договору та/або додатку до нього;

21) надавати послуги з періодичного технічного обслуговування відповідно до пункту 14 цього договору;

22) дотримуватися вимог Правил безпеки та Правил газопостачання;

23) визначати на основі обсягів використання природного газу Споживачем у попередньому році величину роздрібної ціни на природний газ для споживача на поточний рік відповідно до Правил газопостачання;

24) проводити за підсумками року станом на 1 січня перерахунок розміру оплати Споживачем вартості спожитого в попередньому році природного газу залежно від обсягу його використання в попередньому році за роздрібними цінами, що діяли в попередньому році, та знімати показання лічильників газу в грудні попереднього року та січні поточного року.


^ Відповідальність сторін

31. Виконавець несе відповідальність згідно із законодавством за:

1) порушення вимог Правил газопостачання;

2) постачання споживачеві газу, якісні показники та величина тиску якого не відповідають вимогам нормативних документів;

3) відмову в припиненні газопостачання або відключенні окремих газових приладів і пристроїв та проведенні перерахунку розміру плати за фактично надані послуги у разі відсутності лічильника газу (на підставі письмової заяви Споживача);

4) ненадання, несвоєчасне надання або надання Споживачеві недостовірної інформації;

5) неякісне виконання робіт з технічного обслуговування, періодичного технічного обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;

6) шкоду, заподіяну з вини Виконавця власнику квартири, приватного будинку і майну Споживача, а також його життю, здоров’ю та навколишньому середовищу;

7) безпідставне припинення газопостачання.

32. Виконавець не несе відповідальності за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини Споживача (відмова споживача у доступі до внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів представникам виконавця у випадках, передбачених Правилами газопостачання) або внаслідок дії обставин непереборної сили.

33. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством за:

1) несвоєчасне та/або не в повному розмірі внесення плати за надані послуги з газопостачання;

2) шкоду, заподіяну з його вини власникові будинку або власникам інших квартир, їх майну, життю та здоров’ю і навколишньому середовищу;

3) самовільне підключення до системи газопостачання;

4) навмисне пошкодження лічильника газу, пломб на ньому, порушення цілості або пошкодження повірочного тавра, а також дії, що призводять до заниження показань лічильника;

5) зривання пломб на газових приладах і пристроях, опломбованих виконавцем;

6) використання газу (за відсутності лічильника) у разі неповідомлення у місячний строк Виконавця про зміни видів споживання природного газу або надання недостовірної інформації;

7) відмову представникам виконавця у доступі до квартири, приватного будинку і підсобних приміщень, де прокладено внутрішньобудинкові системи газопостачання та дворові газопроводи, для:

- контрольного зняття показань лічильника газу;

- демонтажу або монтажу лічильника газу, пов’язаних з проведенням його періодичної та позачергової повірки;

- виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів;

8) порушення вимог Правил газопостачання.


^ Порядок розв’язання спорів

34. У разі порушення Виконавцем умов Договору Споживач може подати претензію, складену в довільній формі. Представники Виконавця повинні з’явитися за місцем виклику для складення відповідного акта та протягом п’яти днів вирішити питання про усунення порушень або надати Споживачеві обґрунтовану відмову.

^ 35. У разі неприбуття представників Виконавця протягом двох робочих днів у містах та п’яти календарних днів у сільській місцевості або в разі відмови від складення відповідного акта претензія вважається обґрунтованою.

^ 36. Про факти порушення, допущені Споживачем під час користування газом, представники Виконавця в його присутності складають акт у двох примірниках, на підставі якого визначається розмір збитків, завданих Споживачем. Один примірник акта залишається у Споживача.

^ 37. У разі відмови Споживача від підписання акт підписується представниками Виконавця у кількості не менш як трьох осіб з відміткою про таку відмову. Крім представників Виконавця акт повинен бути підписаний іншими двома незаінтересованими особами (іншими споживачами) за умови посвідчення їх особи.

^ 38. У разі виникнення у Виконавця чи Споживача (за його заявою) сумніву щодо придатності лічильника газу до застосування може бути проведена експертиза в установленому законодавством порядку.

39. Спори та розбіжності сторін стосовно виконання умов цього Договору розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.


^ Дія обставин непереборної сили

40. Виконавець і Споживач не несуть відповідальності за невиконання умов договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами.


^ Акцепт Договору

41. Для фізичних осіб, які до моменту публікації цього Договору не користувалися послугами Виконавця, а об’єкт надання послуг не був газифікованим, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є підписання Акту про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта системи газопостачання. З моменту підписання цього акту фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата складання Акту про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта системи газопостачання.

^ 42. Для фізичних осіб, які до моменту публікації цього Договору користувалися послугами Виконавця, або не користувалися послугами Виконавця, але придбали у власність чи отримали у користування газифікований об’єкт надання послуг, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є подальше використання й оплата послуг Виконавця з газопостачання до об’єкту надання послуг. З моменту оплати послуг Виконавцю фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

43. Виконавець на письмову вимогу Споживача укладає з ним Договір про надання населенню послуг з газопостачання в письмовій формі, або, за його запитом, надає йому завірену підписом уповноваженої посадової особи та печаткою письмову форму Договору.


^ Строк дії та інші умови договору

44. Цей Договір є безстроковим та може бути розірваний за погодженням Сторін або в іншому порядку встановленому законодавством.

45. Виконавець може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Споживача не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до впровадження змін шляхом опублікування інформації на офіційному сайті Виконавця та у засобах масової інформації, в яких був опублікований цей Договір. Використання й оплата Споживачем послуг, після опублікованого строку набрання змінами чинності, є незаперечним фактом безумовного прийняття Споживачем всіх внесених Виконавцем змін (акцепт змін).

46. Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору Споживач надає свою згоду відповідно до Закону України від 01.06.10 №2297-VI «Про захист персональних даних» на обробку Виконавцем його персональних даних.

46.1. Метою обробки та використання персональних даних Споживача, внесення їх до відповідної бази персональних даних за цим Договором є забезпечення своєчасного надання послуг з газопостачання, їх обліку та проведення розрахунків за надані послуги.

46.2. Згода надається на здійснення будь-яких дій, відносно персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаної мети, у тому числі: збирання, накопичення, зберігання, знищення та інші дії у відповідності з діючим законодавством. Сторони визнають і підтверджують, що у разі необхідності надання персональних даних, для досягнення вказаної вище мети, третій особі, а також для залучення третіх осіб для надання послуг, Виконавець має право в необхідному обсязі надавати персональні дані Споживача таким третім особам, а також надавати таким особам відповідні документи, що містять персональні дані з правом цих третіх осіб на обробку персональних даних на підставі цієї згоди.

^ 47. Умови даного Договору дійсні для всіх Споживачів. Зміна умов Договору відносно окремого Споживача (додаткова відповідальність Виконавця за якість послуг, додаткові послуги для Споживача та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та Правилами газопостачання.

^ 48. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін та/або персональних даних Споживача, зміни установчих документів Виконавця, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів та/або персональних даних Сторони зобов’язані в 20-денний строк повідомити про це один одного, якщо інше не передбачене Правилами газопостачання.

49. Споживач, члени його сім’ї та інші особи, зареєстровані у квартирі, приватному будинку Споживача зобов’язані пройти інструктаж з безпечного користування газом у побуті.


Реквізити Виконавця

ПАТ «Львівгаз»

Адреса: м. Львів, вул. Золота, 42, 79039

Тел/факс _____________ тел. _______________________

Р/рахунок 26039301412

в ЛОУ АТ «Ощадбанк»

МФО 325796

ЗКПО 03349039

СПП№ 100312590 ІПН 033490313025
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації