Поиск по базе сайта:
Урок Методична пам’ятка вчителя icon

Урок Методична пам’ятка вчителя
НазваУрок Методична пам’ятка вчителя
Дата конвертації27.11.2012
Розмір39.3 Kb.
ТипУрок

Сучасний урок


Методична пам’ятка вчителя

Інноваційні методи і форми навчання

Укладач Н.П.Бондар, методист НМЦ


Нестандартні уроки – це імпровізовані навчальні заняття з нетрадиційною структурою. Найбільш поширеними формами таких уроків є:

 • лекція;

 • семінар, залік;

 • конференція;

 • диспут;

 • інтегрований урок;

 • ділова гра;

 • комп’ютерний урок та ін.


Сучасні технології навчання:

1/ пояснювально-ілюстративне;

2/ особистісно орієнтоване;

3/ розвиваюче навчання.

Кожна з цих груп включає в себе декілька конкретних технологій навчання (наприклад, модульна технологія, диференційоване навчання, технологія опорних сигналів, проблемне навчання, критичне мислення).


^ Групові (колективні) технології навчання:

- лекція,

- читання,

- аудіовізуальні методи,

- демонстрації,

- групові дискусії,

- активне навчання (рольові, ситуаційні ігри),

- навчання інших.

За висновками психологів, навчання інших дає найбільший ефект у засвоєнні знань.


Ігрові технології навчання – така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, “проживання” ситуації).

Класифікація ігор за різними ознаками:

 1. Навчальні, тренувальні, узагальнюючі.

 2. Пізнавальні, виховні, розвиваючі.

 3. Репродуктивні, продуктивні, творчі та ін.

Найбільш поширені навчальні ігри: змагання (КВК, турнір, вікторина тощо), імітації (суд, ток-шоу, драматизація, аукціон тощо).


^ Технологія проектного навчання полягає в досягненні дидактичної мети через детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитись реальним практичним результатом (проектом). Проектом може бути відеофільм, стіннівка, альбом, доповідь, комп’ютерна презентація тощо.

Метод проектів передбачає використання індивідуальної, парної, групової роботи.

Проекти можуть бути:

- дослідницькі,

- творчі,

- рольові,

- інформаційні,

- прикладні.

Етапи роботи над проектом:

 • Оголошення мети, мотивація.

 • Вибір теми та форми проекту, прогнозування результатів.

 • Вибір методів дослідження, розподіл обов’язків між членами групи.

 • Консультація вчителя щодо підбору джерел інформації та втілення проекту.

 • Збір інформації учнями (самостійна робота), обговорення, аналіз, висновки.

 • Розподіл обов’язків щодо представлення результатів роботи.

 • Оформлення проекту, підготовка виступу.


Технологія формування критичного мислення спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших. Параметрами критичного мислення є:

- особистісне ставлення до об’єкта,

- аргументованість висновків,

- логічність викладу,

- здатність змінити позицію на основі контраргументу.

Основні прийоми технології:

- використання синканів (5-рядників),

- мозковий штурм,

- розширена лекція,

- постановка учнями запитань,

- читання з позначками,

- дискусія.

Розумові дії, які формуються під час використання технології критичного мислення:

- знання,

- розуміння,

- використання знань та вмінь,

- аналіз,

- синтез,

- оцінювання, вміння робити висновки.


Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Навчальний процес при цьому відбувається за умови постійної, активної взаємодії усіх учнів: учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання.

Інтерактивне навчання сприяє:

- формуванню навичок та вмінь як предметних, так і загально навчальних;

- виробленню життєвих цінностей;

- створенню атмосфери співробітництва, взаємодії;

- розвитку комунікативних якостей.

Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем.

Основні методи інтерактивної технології:

 • кооперативне навчання (робота в парах, ротаційні трійки, два-чотири – всі разом, технологія “Карусель”);

 • навчання через гру;

 • тренувальний метод навчання;

 • дискусійний метод;

 • метод проектів (див. вище).

У свою чергу кооперативне навчання включає:

- фронтальні технології (“коло ідей”, “мікрофон”, “мозковий штурм”, “навчаючи – вчуся”, “аналіз ситуації”, “ажурна пилка” тощо);

- технології роботи в малих групах (“пліч-о-пліч”, “віч-на-віч”, “діалог”, “спільний проект”, “акваріум” тощо).

Приклад роботи за технологією “Карусель” (бажано використовувати на уроці (або етапі) узагальнення та систематизації знань): на аркушах паперу (по кількості груп) учитель записує завдання, які виконують групи по черзі. “Закривши” свою відповідь, передають аркуш далі. Коли аркуш із завданням повертається до першої групи, результати роботи аналізуються за ключами або без них.


^ Технологія сугестивного навчання базується на використанні стану релаксації (розслаблення). Це є основою організації навчання під час навіювання (не слід плутати з гіпнозом!). Включає три етапи навчального процесу:

- підготовчий етап;

- засвоєння навчального матеріалу;

- активне відтворення засвоєних знань.


В Україні, окрім наведених прикладів, також відомі й застосовуються технології:

 • рівневої диференціації (М.П.Гузик);

 • особистісно орієнтованого навчання (І.С.Якиманська, С.І.Подмазін);

 • розвиваючого навчання (Л.В.Заков, Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов);

 • модульно-розвивального навчання (А.Фурман);

 • розвитку критичного та креативного мислення (Д.Гільфорд, Г.Ліндсей, Р.Томпсон, Г.Костюк та ін.) тощо.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації