Поиск по базе сайта:
Рекомендації логіка засвоєння курсу \"Соціологія\" та практичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів icon

Рекомендації логіка засвоєння курсу "Соціологія" та практичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів
Скачати 131.48 Kb.
НазваРекомендації логіка засвоєння курсу "Соціологія" та практичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів
Дата конвертації15.11.2012
Розмір131.48 Kb.
ТипДокументи
1. /социология/Социолцогия 1.docxРекомендації логіка засвоєння курсу "Соціологія" та практичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів

НАУ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

СОЦІОЛОГІЯ

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ (ДИСТАНЦІЙНОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ

Для стаціонарної та заочної форм навчання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Логіка засвоєння курсу "Соціологія" та практичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів


Курс "соціологія" є обов'язковою нормативною дисципліною. І, оскільки вона є універсальною та багатогранною наукою про суспільство, вона містить досить широкий спектр власної теорії та методології, що на перший погляд характеризує її як досить не просту дисципліну.

Одним із чинників складності засвоєння того чи іншого предмету на заочній формі навчання є те. то студенти не завжди мають змогу отримати загальну модель розуміння даної дисципліни, як правило по причині часткової відсутності живого лекційного спілкування їх і: викладачем. Тому існує нагальна потреба в проведенні консультацій для студентів, з метою з'ясування всіх складностей, питань, які виниклі при самостійній роботі (як правило на дистанційній формі). З метою підвищення рівня самостійного освоєння матеріалу викладач радіти студентам дотримуватися наступних рекомендацій:

1. Ретельне ознайомлення методичного посібника, особливо у вступній його частині (лекції).

2. При можливості відвідувати всі планові лекції та консультації.

3. Паралельно студент повинен опрацьовувати навчальний матеріал. Соціологія досить добре забезпечена навчальними посібниками для найбільш оптимального засвоєння курсу викладач пропонує студентові наступний перелік більш-менш універсальню посібників.

4. Після кожного розділу-теми в методичному посібнику та в кінці його міститься широкий перелік літератури, котру необхідне використовувати як для написання контрольних робіт, так і для загального засвоєння.

5. З переліку варіантів контрольних робіт (2 теор. питання), один із кваріантів студент повинен письмово опрацювати Послідовність поданих питань повністю відповідає структурі загального курсу "Соціології", Тому, якщо студент засвоїть всі вишенаведені питання і зможе на них відповісти - це буде оцінено за найвищим рівнем.

6. З переліку орієнтовних тематик практичних завдань з конкретних соціологічних досліджень, одне Із котрих студент повинен опрацювати (за вибором). Власне це і є III питання контрольної роботи. Третє практичне завдання - це свого роду практикум пс соціології, в якому відображаються найбільш загальні проблемні сторони нашої реальності.

7. При написанні перших двох теоретичних завдань студент повинен користуватися 3-4-5 і більше джерелами. Зміст і формі контрольної роботи не повинна бути технічним неусвідомленим переписом матеріалу.

8. Студент повинен творчо, доступно скомпонувати відповідь на задані контрольні питання на основі кількох навчальних (або наукових, монографічних ) джерел.

9. Перш, ніж приступити до виконання III практичного завдання, студент повинен засвоїти теоретичний матеріал по технології проведення соціологічного обстеження. При написанні цього завдання необхідно використовувати джерела прикладного характеру (журнали, газети, звіти, тощо, але не підручники), котрі і висвітлюють дану проблематику із використанням статистичних даних.

10. Забороняється перепис робіт з джерел Інтернету та компакт-носіїв.

11. Контрольна робота має мати наступну орієнтовну форму:

№ Варіанту

I питання — План — Зміст роботи — Використана література.

II питання — План — Зміст роботи — Використана література.

ІІІ питання -— Основні задачі щодо з'ясування даної проблеми (питання) — Зміст —Використана література.

12. Загальний обсяг роботи повинен досягати не менше 10 ст. машинописного тексту, або 20ст. рукописного,


Варіант - по сумі 3-х останніх цифр заліковки.

Варіант 1

 1. Що вивчає соціологія? Чим відрізняється соціологія від інших суспільних наук?

 2. Типи й види соціологічних досліджень.

Варіант 2

1 Співвідношення соціології з іншими науками. Поясніть поняття "суспільство". Назвіть основні функції соціології.

2. Структура та процедура соціологічного дослідження.

Варіант З

1. "Прогностична" функція соціології. Інші функції соціології.

2. Програма та її роль у соціологічному дослідженні. Функції програми.

Варіант 4

1. Соціалізація. Основні групи факторів (або основи) суспільного життя.

2. Структура та основні елементи програми соціологічного дослідження.

варіант 5

1. Поняття "культури" та її роль в соціології. Елементи (складові частини) культури.

2. Методологічний етап програмування, основні елементи (коротко про кожний).

варіант 6

 1. Як культура впливає на суспільне життя? Як ви розумієте поняття "економічна культура"?

 2. Процедурний розділ програми. Стратегічний план та опис процедур.

Варіант 7

 1. Механізм соціальних і між індивідуальних відносин. Взаємозв'язок потреб, інтересів та цінностей.

 2. . Робочий план соціологічного дослідження.

Варіант 8

1. З чого починаються соціальні відносини? Опишіть формування та розвиток соціального зв'язку від "контакту" до 'соціального інституту".

2. Опитування та його різновиди, особливості анкетування та інтерв'ю.

Варіант 9

1. Соціальний інститут. Основна класифікація та різновиди соціальних інститутів.

2. Структура анкети, основні види запитань анкети.

Варіант 10

1. Формальні та неформальні соціальні інститути. (Приклади).

2. Інтерв'ю, його особливості та різновиди. Основні фази інтерв'ю і вимоги до їх проведення.

Варіант 11

1. Основні функції соціальних інститутів? Проструктурувати освіту як соціальний інститут.

2. Метод спостереження та його характеристика.. Підвищення надійності даних спостереження.

Варіант 12

1. Система "охорона правопорядку" як соціальний інститут. (Проструктуризувати її елементи, зв'язки). Які функт соціальних інститутів?

2. Поняття та класифікація документів. Методи аналізу документів.

Варіант 1З

1. Економічні соціальні інститути. (Скласти логічну послідовність структурних компонентів сфери економіки).

2. Традиційний метод аналізу документів, його характеристики.

Варіант 14

1.Система соціального контролю. Елементи соціального контролю.

2, Кількісний аналіз (контент-аналіз) змісту документів, його характеристика,

Варіант 15

 1. Соціальна структура суспільства, її різновиди (коротко про кожний). ?

 2. Поняття експерименту, його різновиди та особливості,

Варіант 16

1 Сім'я та основні її' функції.

2 Соціометричне опитування, процедура та етапи проведення,

Варіант 17

 1. Соціально-територіальні спільності, їх різновиди та особливості.

 2. Поняття тесту, його структура та особливості проведення.

Варіант 18

 1. Особливості натовпу та публіки: спільне і відмінності.

 2. Метод експертних оцінок у соціологічному дослідженні.

Варіант 19

1 Соціальні процеси: класифікація та різновиди.

2. Спеціальні соціологічні теорії та критерії їх класифікації.

Варіант 20

1. Асоціативні (зближення) та десоціативні (віддалення) соціальні процеси. Конфліктність (наведіть приклади).

2. Характеристика основних понять соціології способу життя.

Варіант 21

 1. Переміщення як соціальні процеси. Види переміщень. .

 2. Соціологія праці та управління.

варіант 22

1 Соціальна диференціація: основні критерії. Розуміння соціальної нерівності.

2. Проблематика економічної соціології.

варіант 23

1 Соціальна стратифікація суспільства. Основні стратифікаційні парамегри. . 2.Соціологія політики та громадської думки.

Варіант 24

1. Соціальна стратифікація та мобільність в механізмі суспільного відтворення.

2, Предмет соціології права, та основні його питання.

Варіант 25

 1. Поняття соціальної мобільності. Взаємозв'язок освіти і соціального зростання.

 2. Конфліктологія (соціологія конфлікту).

Варіант 26

1. Основні етапи формування соціологічної науки:

а) від античності до XIX ст.;

б) класична соціологія XIX ст.;

в) сучасна західна соціологія, основні парадигми.

2. Соціологія девіантної поведінки.


(за власним вибором):

1 Проблеми формування шкали ціннісної орієнтації молоді.

2. Соціальні відхилення серед молоді і механізми їх регулювання. а) злочинність; б) пияцтво; в) наркоманія; г) самогубство.

3. Проблеми паління серед юнацтва: чинники та наслідки.

4 Алкоголізм і наркоманія в житті студентів.

5 Політичні орієнтації молоді.

6 Рівень сексуальної поінформованості студентів.

7. Проблеми мотивації до навчання.

8 Соціальний портрет наркомана та соціальні наслідки наркоманії.

9 Основна тематика міської газети.

10 Тематичний аналіз передач міського телебачення.

11. Людина року: рейтинг політичних, державних і громадських діячів країни.

12 Демографічна ситуація в області, місті (на прикладі конкретного регіону),

13. Екологічна ситуація в області, місті (на прикладі конкретного регіону).

14 Реклама в нашому житті. Позитивні та негативні відбитки.

15. Соціальний престиж професій.

1 6. Проблеми зайнятості населення в місті. Безробіття та проблеми його розв'язання.

17. Матеріальний добробут: оцінки і сподівання.

1 8. Соціальні проблеми проживання у великому місті.(Ваша думка).

19. Підприємці про стан і перспективи розвитку малого бізнесу.

20. Проблеми якості підготовки та працевлаштування спеціалістів з вищою освітою в сучасних ринкових умова

21. Мотиви підприємницької діяльності.

22. Проблеми лідерства в мікрогрупі. 25 Статус жінки в суспільстві.

24 Партії в сучасних умовах (аналіз діяльності).

25 Проблеми молодої сім'ї.

26. Конфліктні ситуації в сім'ях та їх запобігання.

27 Релігія і молодь: зближення та віддалення.

28. Як ми живемо: соціологія вільного часу.

Список літератури

Волков Ю.Г.. Мечипоренко В.И. Социология: курс лекциґі. - М.Л999. Волков !().!'.. Мостовая Й.В. Социология, М.1998.

речмхнн В. Лскции по методике социологических исследований. - М., 1988. ахарчеико М..Погорілий О. Історія соціології (від Античності до початку ХХст.). - К. боровский Г.Е., Орлов Г.ГІ. Введение в социологию. - Екатеринбург. 1992. Іраіюмьіслов А. Методология й процедура социологического исследования. - М.,1969 ак провести социологическое исследование /Под ред. Горшкова'!'. — М..1985. ниитоноиа Г:).А. Социология XX века: история й технология. Кравченко А.1-І. Введепис в социологию. - М.. 1995. Кравченко А.Й. Социология. - Екатеринобург. 1999. Кравченко А.Й. ОсновьІ социологии. Москва-Екатеринобург, 1998. Курганов В.Й.. Кравченко А.Й. Социология для Юрнстов. М. 1999. История социологии. /Под общ. Ред. А.И.Елсукова. Мннск. 1997. Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Введение в социологию. -К.. 1996. Лукашевич 11.11.. Туленков Н.В. Спеціальні та галузеві соціологічні дослідження. К.К Лукашсвич П.П.. Туленков Н.В. Соціологія. К. 1999. ПапиІІа Н.В. технология социологического исследования. К. 1998. Піча В.М. Соціологія. К.1999.

! Іопова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. К. 1998. і [роблеми розвитку соціології на сучасному етапі. - К.. 1999. Рад\гип А.А.. Раду ги н А.К. Социология . (Курс лекций). - М., 1996. Рабочі-'я книга социо.'Іога. -- М.. 1983.

Ручка А.О.. Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. -К., 1995. Р>лемко В.Й. Практикум по социологии. М.2000.

Соцпология. Учебное нособие. /Под ред. проф. З.А.Тадеваяна. - М..1995. Соці-Іология: наука об обществе. Харьков. 1996.

Соціологія. /За заг. ред. проф. В.П.Андрущенка, проф.Еорлача. К.1998. Социология. /Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. М.1998. Соціологія: курс лекцій. /За ред. Пічі В.М. - К.Л996. Соціологія. Навчальний посібник/За ред. Макеєва С.О. - К.. 1999. Соинология. /Под ред. Г.В.Осипова. Л.И.Москвичева, А.В.КабьІщи. - М.. 1990. Социология. ОсновьІ обгцей теории. /Под общ. ред. гГ.Осипова. - М.. 1996. Сірий С.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, галузеві теорії. К.2004. Соціологія. /За заг. ред. проф. В.Г. Кородяненка. К. 1999. іощенкоЖ.Г. Социология. М. 1994. • Іфолсж С.С. Социология. - М..1996. Харева. г>. ОсновьІ социологии. М.2000. -ІернинІ Н. С'оціологія. Курс лекцій (у 6 вигг). - Львів. 1996. Щепанский >І. Злементарнне ионятия социологии. — М.. 1969.

Ндов В.Социологическое исследование: методология. программа. методьі. - М..І987. Ядов В. Стратегия социологического исследования. - М.. 1998. Якуба О.О. Соціологія. Харків. 1996.

')рпаіпвнли И.Д. Социология. Учебное пособие. - М.. 1998.

Соціологія: короткий енциклопедичний словник. /Під заг. ред. В.І. Воловича. К. 1998 ,'оі.фсмсниая стадная социология. Словарь. М. 1990.

Кто ') хто чахідній та вітчизняній соціології. Соціологічний словник для студенгів. Л . оциологический словарь. /Аберкромби Н. й др. Перевод с английскоі'о. М. 1999. . оциологический ')нциклонедический словарь. М. 1998. 'І.шмодогнческпи сиравочник. /Под ред. В.Й.Воловича. К. 1990. -'.рал'Іспп словарь по социологии. / Под ред. Д.М.Евишиани, Н.И.Лапипа. М. 1989. іциологический словапь. Минск. 1991.


Питання до заліку з соціології для студентів всіх

спеціальностей ІЗДН

1. Дайте визначення предмета і об'єкта пізнання соціології.

2. Що таке соціальна мобільність: /'/' види і фактори.

3. Яка структура соціології як науки?

4. ^Поняття "середній клас" і його роль у функціонуванні суспільства.

5> Назвіть функції соціології.

6. Поняття "середній клас" і його роль у функціонуванні суспільства.

7. Вкажіть які соціальні і теоретичні передумови сприяли виникненню соціології.

8. Дайте характеристику соціальної структури українського суспільства.

9. Розкрийте роль О. Конта в становленні соціології.

10. Поняття емпіричного соціологічного дослідження і його роль у соціологічній науці.

11. Яке значення мало поняття "соціальної взаємодії" Е. Дюркгейма для розвитку соціологічного знання

12. Структура програми соціологічного дослідження.

13. Що означає "соціологія розуміння" М. Вебера?

14. Види соціологічного дослідження.

15. Чому соціальне вчення К. Маркса і Ф. Енгельса називають матеріалістичним?

16. Етапи соціологічного дослідження.

17. Назвіть відомих українських соціологів і основні положення їх концепцій.

18. Вибірка у соціальному дослідженні.

19. Назвіть основні напрями сучасної соціології. 10. Види вибірки у соціологічному дослідженні.

21. Дайте визначення понять "соціальна взаємодія" і "соціальні відносини".

22. Методи отримання соціологічної інформації.

23. Дайте визначення поняття особи в соціології.

24. Метод опитування та його види.

25. Розкрийте основні положення рольової теорії особи.

26. Особливості методу спостереження.

27. Поняття "соціальний статус" і його значення для визначення особи в соціології.

28. Метод аналізу документів.

29. Розкрийте зміст процесу соціалізації особи і назвіть його етапи.

30. Метод опитування експертів.

32. Вкажіть, які фактори обумовлюють соціалізацію особи.

32. Метод експерименту.

33. Які типи соціальної поведінки особи ви знаєте?

34. Класифікація запитань, що використовуються в анкеті.

35. Дайте характеристику конформізму.


(На данный момент есть только эти вопросы, но есть еще несколько!!!!!) Лена 
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації