Методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо icon

Методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо
Дата конвертації15.12.2012
Розмір55.4 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Відділ освіти

Радивилівської районної державної адміністрації

НАвчально-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР


методичні рекомендації

щодо вивчення

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВАу 2012-2013 н.р.


РАДИВИЛІВ – 2012


ПІДСУМКИ ЗАСІДАНЬ МО

ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Методичне об’єднання вчителів образотворчого мистецтва в 2011-2012 н. р. працювало у відповідності до планів роботи затверджених в серпні 2011 року. При визначенні тематики методоб’єднань було враховане проблемне питання, над яким працюють всі працівники освіти району: “Компетентнісно орієнтований підхід у навчально-виховному процесі як основа для формування і розвитку конкурентноспроможної особистості”. Всі питання, що виносились на розгляд методоб’єднань виконані в повному обсязі. Відвідування методоб’єднань протягом року склало 98 відсотків. Відсутності вчителів без поважних причин не спостерігалося.

Вчителі методоб’єднання впродовж 2011-2012 навчального року надавали перевагу розвитку творчої компетентності учнів на уроках образотворчого мистецтва, психолого-педагогічній підтримці обдарованої особистості на уроках образотворчого мистецтва та в позакласній роботі, застосовували нові освітні технології у навчально-виховному процесі.

Перше засідання відбулося 26 серпня 2011 року на базі Радивилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. П.Г. Стрижака на тему: “Інноваційні підходи до викладання предмету „Образотворче мистецтво” у навчальних закладах району у 2011-2012 навчальному році”. Були підведені підсумки навчально-виховного процесу у 2010-2011 н. р. та намічені завдання на 2011-2012 навчальний рік. Вчителі опрацювали методичні рекомендації, навчальні програми та пояснювальні записки, ознайомилися з календарним плануванням.

Друге засідання відбулося на базі Пляшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 21 березня 2012 року на тему: “Розвиток творчої компетентності учнів на уроках образотворчого мистецтва”. Було відвідано урок образотворчого мистецтва у 6 класі (вч. Дідула Т.В.). Проведений майстер-клас вчителя: урок зі слухачами. Парна робота слухачів по розробці власної моделі уроку з теми „Історія мистецтва. Натюрморт”. Обговорення авторських моделей уроку.

Третє засідання відбулося на базі навчально-методичного центру на тему: „Психолого-педагогічна підтримка обдарованої особистості на уроках образотворчого мистецтва та в позакласній роботі”. Було заслухано доповідь про розвиток творчих задатків та обдарувань учнів, проведено панораму методичних ідей, розроблено методичні рекомендації до теми заняття, заслухано творчий звіт вчителів образотворчого мистецтва, що проатестувалися в цьому навчальному році, звіт керівника методоб’єднання та завдання на наступний рік; проведено анкетне опитування вчителів.

План роботи методоб’єднання вчителів образотворчого мистецтва на 2012-2013 навчальний рік передбачає продовження роботи над розвитком творчої компетентності учнів на уроках образотворчого мистецтва шяхом впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес.


^ ВИВЧЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У 2012-2013 Н.Р.

(за матеріалами МОН, РОІППО)


Початкова школа

У 2012/2013 навчальному році вивчення мистецьких дисциплін в 1-4-х класах здійснюватиметься за новими програмами, створеними відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462:

 • «Музичне мистецтво» авт. Л.Хлєбнікова, Дорогань Л. О., Івахно І. М., Кондратова Л. Г., Корнілова О. В., Лобова О. В., Міщенко Н.І.;

 • «Образотворче мистецтво» авт. Шмагало Р.Т. Марчук Ж.С. , Вачкова І.Б., Чорний О. В. , Гнатюк М. В.

 • «Мистецтво» авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В., Дмитренко О. М.

Програми розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua ), видруковані у видавництві «ВД «Освіта», 2012 р. та фаховому науково-методичному журналі «Мистецтво та освіта» (№№ 1-4 за 2012 рік).

У 2011 році відповідно до нових програм почалося створення нового покоління підручників. Зокрема, відповідно до результатів Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Міністерством рекомендовано використовувати у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів такі підручники для 1 класу:

 • «Мистецтво» авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В. вид-во «Генеза»;

 • «Образотворче мистецтво» авт. Калініченко О.В., Сергієнко В.В., вид-во ВД «Освіта»;

 • «Образотворче мистецтво» авт. Шевченко Н.Т., вид-во «Підручники і посібники»;

 • «Образотворче мистецтво» авт. Трач С.К., Резніченко М.І., вид-во «Навчальна книга - Богдан».

У 1-4 класах з предметів художньо-естетичного циклу домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.


Основна школа

В основній школі навчання з образотворчого мистецтва здійснюватиметься за програмою «Образотворче мистецтво. 5-7 кл.» (авт.. Е.Бєлкіна та ін.) (вид. «Перун», 2005 р.; www.mon.gov.ua).

Варіантом викладання мистецтва в основній школі є інтегрований курс «Мистецтво», що вивчатиметься за програмою «Мистецтво. 5-8 кл.» (вид. «Перун», 2005 р.) (авт. Л. Масол та ін.) Програма інтегрованого курсу “Мистецтво” передбачає об’єднання традиційних предметів “Музичне мистецтво” і “Образотворче мистецтво”, які виступають домінантними, з уведенням елементів синтетичних видів мистецтва - хореографії, театру, кіномистецтва на основі спільного для різних видів мистецтва тематизму, тезаурусу тощо.

Звертаємо увагу на те, що письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з образотворчого мистецтва не проводяться. Тематична атестація проводиться двічі на семестр та виставляється в журналі в окрему колонку без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності учнів, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.


^ ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Основні підручники та навчальні посібники:

 • «Мистецтво» авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В. вид-во «Генеза»;

 • «Образотворче мистецтво» авт. Калініченко О.В., Сергієнко В.В., вид-во ВД «Освіта»;

 • «Образотворче мистецтво» авт. Шевченко Н.Т., вид-во «Підручники і посібники»;

 • «Образотворче мистецтво» авт. Трач С.К., Резніченко М.І., вид-во «Навчальна книга - Богдан».

 • «Образотворче мистецтво» для 5,6,7 класів авт. Т.Рубля, С.Федун;

 • «Образотворче мистецтво» для 5,6,7 класів авт. Е. Бєлкіна та ін..

 • «Мистецтво» для 5,6 класів та «Музичне мистецтво (Мистецтво)» для 8 класу авт. Л. Масол та ін.
Схвалено радою навчально-методичного центру

Протокол № 1 від __.08.12 р.Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо iconМетодичні рекомендації щодо вивчення художньої культури у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо
Всі питання, що виносились на розгляд методоб’єднань виконані в повному обсязі. Відвідування методоб’єднань протягом року склало...

Методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо iconМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо
Всі питання, що виносились на розгляд методоб’єднань виконані в повному обсязі. Відвідування методоб’єднань протягом року склало...

Методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо iconМетодичні рекомендації щодо навчання інформатики у 2012-2013 н р. Методист Казмірчук В. Р. Радивилів 2012
Особливо гостро стоїть питання поглибленого вивчення інформатики та сучасних мов програмування

Методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо iconМетодичні рекомендації щодо навчання фізики та астрономії у 2012-2013 н р. Методист Казмірчук В. Р. Радивилів 2012
Нова структура фізичної освіти передбачає вивчення в 7-9-х класах основної школи закінченого курсу фізики, що включає всі елементи...

Методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо iconМетодичні рекомендації щодо навчання математики у 2012-2013 н р. Методист Казмірчук В. Р. Радивилів 2012
Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах), видавництво „Ранок”, Харків,...

Методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році
Овного процесу у 2011 – 2012 навчальному році» та від 13. 10. 11 №1/9-771 «Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального...

Методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо iconМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах
Методичні рекомендації Міністерства освіти, науки, молоді і спорту щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови...

Методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо iconМетодичні рекомендації щодо проведення серпневих засідань районних методичних об’єднань учителів 1 класів
Науково-методичний семінар членів творчої групи учителів початкових класів, які з 1 вересня 2012 року будуть працювати у 1 класі,...

Методичні рекомендації щодо вивчення образотворчого мистецтва у 2012-2013 н р. Радивилів 2012 підсумки засідань мо iconМетодичні рекомендації щодо розробки складових стандартів вищої освіти Університету Львів 2012 зміст
Нормативно-методичні засади щодо розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи