Поиск по базе сайта:
Рекомендації щодо ведення класних журналів у 2012/2013 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Оформлення записів у класному журналі icon

Рекомендації щодо ведення класних журналів у 2012/2013 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Оформлення записів у класному журналі
Скачати 101.95 Kb.
НазваРекомендації щодо ведення класних журналів у 2012/2013 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Оформлення записів у класному журналі
Дата конвертації15.12.2012
Розмір101.95 Kb.
ТипДокументи

Рекомендації щодо ведення класних журналів у 2012/2013 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов


Оформлення записів у класному журналі

Звертаємо увагу, що наказом МОН України від 03.06.08 р. № 496 затверджено інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета» (за умови недоцільності перекладу граматичних явищ, що вивчаються). На правій сторінці записується тема уроку та короткий зміст проведеної роботи. Назва теми для серії уроків дається тільки один раз, а потім слід вказувати тільки відповідну підтему кожного уроку, що входить до даного тематичного циклу та вид роботи на уроці.

^ Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю здійснюють у формі називного відмінка.

Тематична оцінка виставляється на основі поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Під час виставлення тематичної оцінки результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н\а (не атестований(а)).

Наприкінці І та ІІ семестрів здійснюється контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) відповідно до критеріїв оцінювання (відводиться два уроки).

Оцінки виставляються у класному журналі у чотири колонки з відповідним записом – аудіювання, говоріння, читання та письмо.

Права сторона:

15.12 - Контроль аудіювання.

16.12.Контроль говоріння

17.12. Контроль читання.

22.12 - Контроль письма

Оцінки за чотири види мовленнєвої діяльності не перездаються і не коригуються.

Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та враховується контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Семестрова оцінка виставляється до класного журналу у клітинку без дати з надписом І семестр (ІІ семестр).

За відсутності однієї тематичної оцінки (учень був не атестований (н\а) з поважної причини) або оцінки за один з видів мовленнєвої діяльності семестрова оцінка має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок та оцінок за види мовленнєвої діяльності.

Якщо учень (учениця) були відсутні на уроках протягом семестру, у колонку з надписом І семестр (ІІ семестр) виставляється н/а (не атестований).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню (колонка з надписом Скоригована без зазначення дати). Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше 5 днів після подання заяви (заява подається у триденний термін після виставлення семестрової оцінки). У разі хвороби учня термін може бути подовжено. Завдання для скоригованого семестрового оцінювання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться. Підвищення семестрової оцінки учнями:

- 9-х класів – не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;

-10-11-х класів – не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні” та срібною „За успіхи у навчанні” медалями.

^ Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок (колонка з надписом Річна без зазначення дати). У випадку неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати. Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а. Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений(а)).

Учням, яким оцінка з ДПА переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.08 № 1/9 061) навчальна практика оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу.

^ Приклад оформлення сторінки класного журналу:

Прізвище, ім’я учня

1/12

5/12

8/12

12/12

Тематична

15/12 Аудіювання

17/12

Говоріння

22/12 Читання

24/12

Письмо


24.12Письмо

Зошит

I семестр

Скоригована

^ Приклад оформлення сторінки класного журналу:

Прізвище, ім’я учня

1/12

5/12

8/12

12/12

Тематична

15/12 Аудіювання

21/12

Говоріння

Г17/12

Говоріння

22/12 Читання

24/12

Письмо


24.12Письмо

Зошит

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА^ Кількість і призначення учнівських зошитів, їх перевірка. Порядок ведення зошитів

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:

  • у початковій школі – 2 зошити один з яких може бути на друкованій основі;

  • у 5-8 класах – по два робочих зошити;

  • у 9-11 класах – по одному робочому зошиту.

– для виконання контрольних робіт заводяться окремі зошити.

Аналіз контрольних робіт виконують у робочому зошиті.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

В 5-9-х класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

^ Оцінка за ведення зошита виставляється один раз на місяць у журнал у графу без дати з надписом зошит.

Оплата за перевірку зошитів для навчальних класних і домашніх робіт з іноземної мови має здійснюватися відповідно до п.37 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 р. № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.05.1993 р. за № 56.

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог: писати акуратно та розбірливо; записувати дату виконання роботи

(день тижня, число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так як це прийнято у країні мова котрої вивчається.

Наприклад: Wednesday, the tenth of December

Donnerstag, den zehnten September

Mardi, le deux octobre

Після дати необхідно вказати де виконується робота (класна чи домашня робота), вказати номер вправи або вид роботи, що виконується.

^ Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.

Зошити: English Deutsch Francais

Natalia Kozar Olha Karpova Olga Karpova

Form 4 A Klasse 5 A Classe 5 A

School 2 Schule 5 Ecole 11

Словники:

Vocabulary... Vokabelheft … Vocabulaire…

У словникових зошитах з німецької та французької мов виділяють 3 графи. У першій графі записується порядковий номер слова, у другій записуються іноземні слова та вирази, у третій подається переклад. У словниках з англійської мови необхідно виділити ще одну графу для транскрипції.

^ Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.


Методист НМЦ З.Котик

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів


здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи(наказ МОН від 20.08.2008 р.№775).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів здійснюється вербально,

у 3-4 класах за 12-бальною шкалою.

За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу може здійснюватися, розпочинаючи з II семестру, за 12-бальною шкалою.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне. Воно проводиться аналогічно до оцінювання у середній та старшій школах, але з урахуванням вікових особливостей молодших школярів.


Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1 класу кількість дітей ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.


^ Облік годин варіативної складової

Факультатив

Наповнюваність груп для факультативних занять у міських школах – 8 і більше учнів, у сільських – 4 і більше (наказ МОН України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження нормативної наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсаторного типу (ясла-садки), класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня, виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»).

Час і місце проведення факультативного заняття фіксується у розкладі №2. Записи тем проведення факультативних занять проводяться в окремому журналі. Факультативи плануються за рахунок годин варіативної складової та не оцінюються.

^ Курси за вибором (спецкурси)

Заняття курсу за вибором вноситься у розклад №1, записи тем проведених занять фіксуються у класному журналі на спеціально відведених для цього сторінках.

Спецкурси організовуються у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу; спецкурси підлягають обов’язковому оцінюванню.

Викладання спецкурсів та факультативів проводиться за відповідними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України або затвердженими науково-методичною радою ОІППО (на обласному рівні).

Індивідуальні заняття (консультації) – це години, тарифіковані учителю-предметникові, що заносяться до розкладу №2. Заняття передбачають роботу з обдарованими дітьми та дітьми, котрі потребують посиленої педагогічної уваги. Для обліку індивідуальних занять ведеться окремий журнал.

Окремо ведеться учителями журнал планування та обліку гурткової роботи.

^ Підготовлено за матеріалами:

1. «Інструктивно – методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2012/ 2013 році

2. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів/Наказ МОН від 03.06.2008 р. № 496, «Інформаційний збірник», №19-20-21, липень, 2008 р.

3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов у системі загальної середньої освіти/ Наказ МОН від 05.05.2008 р. № 371, ж. «Іноземні мови в навчальних закладах», №3, 2008 р.

4. «Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»/ Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 р. № 102, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 27.05.1993 р. за № 56, www.mon.gov.ua

5. Наказ МОН України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження нормативної наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсаторного типу (ясла-садки), класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня, виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», www.mon.gov.ua
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації