Поиск по базе сайта:
Довідка про стан виконання у загальноосвітніх навчальних закладах району нормативних документів вищих органів управління освітою Термін вивчення: 03-27 жовтня 2011 року icon

Довідка про стан виконання у загальноосвітніх навчальних закладах району нормативних документів вищих органів управління освітою Термін вивчення: 03-27 жовтня 2011 року
Скачати 116.32 Kb.
НазваДовідка про стан виконання у загальноосвітніх навчальних закладах району нормативних документів вищих органів управління освітою Термін вивчення: 03-27 жовтня 2011 року
Дата конвертації16.11.2012
Розмір116.32 Kb.
ТипДовідка

ДОВІДКА

про стан виконання у загальноосвітніх навчальних закладах району нормативних документів вищих органів управління освітою

Термін вивчення: 03-27 жовтня 2011 року.Об'єкти вивчення: Радивилівський загальноосвітній ліцей, Башарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радивилівської районної ради Рівненської області, Крупецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радивилівської районної ради Рівненської області, Пляшевська загальноосвітня школа Радивилівської районної ради Рівненської області.


^ Мета вивчення:

- стан виконання в Радивилівському загальноосвітньому ліцеї, Башарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Радивилівської районної ради Рівненської області, Крупецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Радивилівської районної ради Рівненської області та Пляшевській загальноосвітній школі Радивилівської районної ради Рівненської області нормативних документів вищих органів управління освітою.


^ Форми вивчення:

- вивчення документації в представників дирекції та педагогів;

- співбесіди з педагогами та представниками дирекції;

- співбесіди з учнями закладів та батьківською громадськістю;

- огляд навчальних кабінетів, приміщень та прилеглої території закладів.


^ Нормативно-правова база:

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

 • Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах району;

 • Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом і громадськістю;

 • Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу;

 • Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • Положення про Похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та Похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

 • Статути загальноосвітніх навчальних закладів;

 • Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні”.Відповідно до плану роботи відділу освіти адміністрації на 2011 рік та згідно з наказом відділу освіти адміністрації від 04.10.11 року № 489 “Про вивчення стану виконання у загальноосвітніх навчальних закладах нормативних документів органів управління освітою та місцевих органів самоврядування і виконавчої влади” відділом освіти адміністрації вивчено стан виконання нормативних документів вищих органів управління освітою у Радивилівському загальноосвітньому ліцеї, Башарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Радивилівської районної ради Рівненської області, Крупецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Радивилівської районної ради Рівненської області, Пляшевській загальноосвітній школі Радивилівської районної ради Рівненської області.

Під час вивчення з’ясовано, що у Радивилівському загальноосвітньому ліцеї (дир. Ю. Адамський) в основному виконуються накази, інструкції, вимоги нормативних листів вищих органів управління освітою. Зазначений заклад проводить свою діяльність у відповідності до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 року № 778. У ліцеї заведена вся документація, передбачена Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 року № 240. Дієвими органами у закладі є рада ліцею та педагогічна рада, які розглядають актуальні та вагомі питання діяльності функціонування цього загальноосвітнього навчального закладу. Радивилівський загальноосвітній ліцей працює на основі власних перспективного та річного планів, у закладі сформована чітка система контролю за різними аспектами внутріліцейного життя.

Поруч із тим під час вивчення зафіксовано деякі упущення, які підлягають усуненню. Зокрема, оформлення наказів з основної діяльності суперечать пункту 3. 22 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів. Окрім цього, розпорядчі пункти наказів з основної діяльності необхідно починати з дієслів, змістова насиченість яких повинна вказувати на спосіб виконання конкретних заходів визначених у наказах. Аналіз Алфавітної книги запису учнів закладу свідчить про те, що вона теж ведеться з деякими порушеннями. Зокрема, не проводяться записи щодо учнів, які закінчили 9 клас і потім знову були прийняті до 10 класу, і як наслідок їм не присвоюються нові номери в Алфавітній книзі запису учнів. Також зафіксована невідповідність номерів, присвоєних учням у Алфавітній книзі запису учнів з номерами їх особових справ. Вивчення записів у Книзі протоколів педагогічної ради ліцею засвідчило, що у закладі затвердження попереднього педагогічного навантаження педагогічних працівників проводиться зазначеним органом, а це є у компетенції дирекції закладу. З порушеннями ведеться Книга обліку видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, Золотих та срібних медалей, у якій не проводиться облік видачі Золотих та Срібних медалей, що не відповідає вимогам наказу Міністерства освіти, науки молоді і спорту від 10.05.11 року № 423 “Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”. Плани роботи класних керівників ліцею у багатьох випадках не співпадають із річним плануванням закладу. Потребують удосконалення Книги записів внутрішкільного контролю керівників ліцею, у яких відсутня динаміка контролю за різними формами організації навчально-виховного процесу. У змісті зазначених книг відсутня аналітичність висновків за підсумками контролю, педагогічні працівники не ознайомлюються із ними. Також формально здійснюється у закладі дотримання чинної Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів. Так станом на день вивчення у класних журналах були проведені записи щодо їх перевірки, але не вказалась низка недоліків, які були допущені педагогічними працівниками при проведенні записів у них.

Новопризначена дирекція Башарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (дир. В. Воронко) намагається організовувати навчально-виховний процес у відповідності до чинного законодавства про освіту, власного статуту та перспективного та річного планів. Закладом ведеться вся документація, передбачена Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, проводяться педагогічні ради, організовано роботу шкільних методичних структур, забезпечується внутрішкільний контроль за різними видами навчально-виховної діяльності.

Поруч із тим, потребує удосконалення оформлення наказів з основної діяльності у закладі, у яких відсутні посилання на нормативні документи вищого рівня або мотивація їх видачі. Ділова документація закладу, особливо записи у Книзі протоколів засідань педагогічних рад, виконуються з великою кількістю стилістичних, змістових та лексичних помилок. Протягом останніх п’яти років у закладі не вивчався стан навчання, виховання та рівень навчальних досягнень учнів з астрономії. Недієвою і такою, що не відповідає Примірному положенню про раду загальноосвітнього навчального закладу, є рада Башарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, оскільки в Книзі протоколів її засідань не прописані рішення, що передбачені статутом зазначеного закладу та примірним положенням про неї. Схематичними та без належної аналітики є записи у Книгах записів внутрішкільного контролю керівників закладу, що свідчить про недостатній з їхнього боку контроль за станом навчально-виховного процесу у ньому. Керівникам закладу слід більш ретельніше слідкувати за дотриманням Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, оскільки зафіксовані порушення у вчителя фізики Тимочка Б. Ю. щодо непроведення вступного інструктажу з предмету та вчителя фізичної культури Шкурніка В.О. щодо невідповідності записів у класному журналі вимогам навчальної програми не помічені на відповідних сторінках класних журналів, хоча на день вивчення зазначеного питання у закладі стан ведення класних журналів перевірявся представниками дирекції.

Крупецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (дир. О. Приступа) проводить свою діяльність керуючись чинним законодавством про освіту, нормативними документами вищих органів управління освітою та власним статутом. У школі у відповідності до чинних вимог складено робочий навчальний план, затверджений відділом освіти та погоджений радою навчального закладу. Також у закладі в основному належним чином налагоджено роботу педагогічної ради та органу громадського управління закладу ради школи. Дирекцією забезпечено системний контроль за ходом навчально-виховного процесу, про що свідчить у першу чергу Книга записів наслідків внутрішкільного контролю директора Приступи О. М., у якій прослідковується динаміка контролю за різними формами і видами навчально-виховної діяльності у закладі. Своєчасно і у відповідності до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється перевірка класних журналів, у яких представниками адміністрації закладу педагогічним працівникам прописуються вмотивовані та обґрунтовані зауваження, які беруться до уваги і згідно з вказаними термінами виправляються. Окрім цього, у зазначеному закладі освіти заведена вся ділова документація відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів. Слід відмітити, що Алфавітна книга запису учнів тут також ведеться без порушень. Представлені дирекцією перспективний та річний плани засвідчили про їх узгодженість між собою, а також позиції річного планування враховуються у планах роботи класоводів і класних керівників.

Поруч із тим у Крупецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів виявлено низку упущень, які слід врахувати у подальшій роботі. Зокрема, титульні сторінки всіх книг і журналів закладу слід переоформити, вказавши у них назву закладу у відповідності до статуту. Також необхідно удосконалити роботу органу громадського управління ради Крупецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, під час засідань якої варто періодично розглядати стан виконання чинних санітарно-гігієнічних вимог та оздоровлення учнів та педагогічних працівників закладу. Окрім цього, рішення ради не завжди сповна впливають на процеси повсякденної життєдіяльності школи, оскільки не проводяться наказами по закладу, не розробляються і відповідно не виконуються заходи на виконання рішень ради. Не виконується у закладі п. 3.11. Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу на предмет розгляду нею визначення профільності навчання та доцільності вибору навчальних предметів варіативної частини робочого навчального плану. Нумерація засідань ради школи проводиться із початку календарного року, а не з часу її створення, що передбачено п. 3.23 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів. Також, як зафіксовано у Книзі протоколів загальних зборів закладу, звіт директора про виконану роботу за рік проведено у травні, а не протягом червня-серпня, що суперечить Примірному положенню про звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.05 року.

На засіданні педагогічної ради Крупецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів розглядаються не всі питання передбачені статутом цього закладу. Зокрема, не створено внутрішкільних методичних об’єднань і груп; зазначена процедура проводиться лише дирекцією школи без колегіального обговорення. Рішення педагогічної ради не завжди конкретні та не завжди забезпечується вчасне їх виконання. Також не затверджене наказом по школі рішення педагогічної ради від 31.08.11 року. У протоколах засідань педагогічних рад не визначаються окремими пунктами порядку денного питання нагородження Похвальними листами і Похвальними грамотами учнів закладу. У Книгах запису наслідків внутрішкільного контролю слід проводити під підпис ознайомлення педагогічних працівників із змістом висновків і пропозицій представників адміністрації за підсумками контролю того чи іншого виду навчальної, виховної чи методичної діяльності тощо.

Пляшевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (дир. П. Ремесник) працює у відповідності до чинного законодавства про освіту, нормативних документів вищих органів управління освітою та власного статуту. У школі розроблений робочий навчальний план, який затверджений відділом освіти та погоджений радою закладу, також розроблено перспективний і річний плани, які в основному узгоджені між собою, організовано роботу педагогічної ради та ради закладу. Належним чином оформлені особові справи учнів, розклад уроків складений у відповідності до чинних санітарно-гігієнічних вимог. Заведена вся ділова документація у відповідності до чинної Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.

Поруч із тим у роботі Пляшевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів зафіксовано низку упущень, які потребують усунення. Зокрема, оформлення наказів у Книзі наказів з основної діяльності проводиться без мотиваційної частини та без посилання на нормативні документи відповідно до яких або на виконання яких видається наказ. Також не проводиться у закладі ознайомлення з наказами тих працівників, яких вони стосуються. Серйозним недоліком є те, що у наказах з основної діяльності відсутнє покладання контролю за виконанням наказу на когось із представників адміністрації закладу. Вся ділова документація у закладі зберігається у хаотичному вигляді, тому її терміново слід укомплектувати в окрему номенклатуру справ, яку затвердити наказом по школі. Також титульні сторінки всіх книг і журналів школи, що передбачені Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, слід переоформити, прописавши назву закладу у відповідності до статуту. У самому статуті Пляшевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відсутні позиції, що стосуються вимог застосування чинного законодавства про нагородження випускників закладу медалями. Окрім цього, на спільному засіданні ради та педагогічної ради закладу не розглядається питання доцільності визначення навчальних предметів варіативної частини робочого навчального плану. Алфавітна книга запису учнів ведеться із низкою порушень. Це ж стосується і Книги обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот, у якій відсутні підписи 3 учнів щодо отримання ними зазначених документів.

Наказова діяльність закладу теж потребує удосконалення і виправлення недоліків. Так, у низці наказів учням оголошується подяка, однак зазначений вид морального заохочення не записується в їх особові справи. Також відсутні у цьому загальноосвітньому навчальному закладі накази про затвердження Правил внутрішнього розпорядку, не включено представника від ради школи в шкільну атестаційну комісією, не проводяться наказами по закладу затвердження рішень педагогічних рад.


Виходячи із зазначеного вище


ПРОПОНУЮ:


 1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Привести ділову документацію у відповідність до вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.11 року № 240.

До 01.12.11 року

  1. Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України від 10.05.11 року № 423 “Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”, привівши вказані у наказі зразки обов’язкової ділової документації до відповідних вимог.

З 01.01.12 року

  1. Забезпечити неухильне дотримання Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, проводячи кожного навчального року на засіданні педагогічних рад розгляд зазначеного питання із прийняттям конкретних вмотивованих рішень, та організувати системний контроль за станом ведення класних журналів педагогічними працівниками із поміщення щодо цього відповідних записів у них та у Книгах запису наслідків внутрішкільного контролю.

Постійно

  1. Забезпечити роботу рад загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до вимог статутів загальноосвітніх навчальних закладів та Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.01 року № 159, забезпечивши розгляд на засіданнях зазначеного громадського органу управління освітою всіх питань, передбачених вказаними вище нормативними документами.

Постійно

  1. Забезпечити дотримання термінів звітування керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до вимог Примірного положення про звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних та професійно-технічних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.05 року № 178.

Постійно

  1. Забезпечити належний контроль за проведенням всіх передбачених чинним законодавством інструктажів з техніки безпеки у загальноосвітніх навчальних закладах.

Постійно

  1. Забезпечити належний контроль за дотриманням педагогічними працівниками вимог навчальних програм.

Постійно

  1. Проводити під підпис ознайомлення педагогічних працівників із висновками і пропозиціями за підсумками різних форм і видів контролю у Книгах записів наслідків внутрішкільного контролю.

Постійно

2. Навчально-методичному центру відділу освіти (О. Киричук)забезпечити планомірне та системне надання методичної допомоги керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з питань належної організації ними внутрішкільного контролю, передбачивши різні форми зазначеного виду методичної допомоги у планах установи.


Заступник начальника відділу освіти І. Киричук
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації