Поиск по базе сайта:
Положення про навчально-методичний центр відділу освіти, наказую: Розподілити обов’язки між працівниками навчально методичного центру наступним чином: Киричук О. В. завідувач навчально-методичного центру icon

Положення про навчально-методичний центр відділу освіти, наказую: Розподілити обов’язки між працівниками навчально методичного центру наступним чином: Киричук О. В. завідувач навчально-методичного центру
Скачати 310.18 Kb.
НазваПоложення про навчально-методичний центр відділу освіти, наказую: Розподілити обов’язки між працівниками навчально методичного центру наступним чином: Киричук О. В. завідувач навчально-методичного центру
Дата конвертації16.11.2012
Розмір310.18 Kb.
ТипПоложення


У К Р А Ї Н А

ВІДДІЛ ОСВІТИ

РАДИВИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Н А К А З

м.Радивилів

05 вересня 2011 року № 438


Про розподіл обов’язків

між працівниками навчально-методичного центру

відділу освіти адміністрації


З метою підвищення ефективності роботи навчально – методичного центру відділу освіти, на виконання Положення про навчально-методичний центр відділу освіти,

НАКАЗУЮ:

1.Розподілити обов’язки між працівниками навчально – методичного центру наступним чином:

Киричук О.В. – завідувач навчально-методичного центру

  1. здійснює загальне керівництво діяльністю навчально-методичного центру;

  2. здійснює підбір, розстановку методичних кадрів (методистів, керівників методичних об’єднань), забезпечує координацію їх роботи із спеціалістами відділу освіти;

  3. узагальнює пропозиції щодо удосконалення змісту роботи навчально-методичного центру;

  4. готує проекти наказів з питань діяльності навчально-методичного центру;

  5. узагальнює пропозиції шкіл з підготовки і перепідготовки кадрів усіх категорій, забезпечує контроль за їх навчанням, вносить пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;

  6. забезпечує роботу з організації діяльності методичних об’єднань, внесення рекомендацій щодо поліпшення методичної роботи з педкадрами;

  7. організовує, координує, контролює діяльність методистів і керівників методичного об’єднання з питань вивчення, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду, досягнень науки;

  8. узагальнює і вносить пропозиції щодо поліпшення форм і змісту проведення конференцій, семінарів працівників освіти району, в тому числі директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи і заступників директорів з виховної роботи;

  9. здійснює забезпечення зв’язку з інститутами післядипломної освіти, науковими установами, педагогічними організаціями, фондами тощо;

  10. забезпечує організацію і проведення оглядів навчальних кабінетів, предметних олімпіад, педагогічних конкурсів, узагальнює їх підсумки;

  11. сприяє вибору та впровадженню методистами навчально-методичного центру і керівниками навчальних закладів району науково-обгрунтованих інноваційних ідей в діяльність педагогічних колективів;

  12. надає допомогу педагогічним колективам шкіл району у розробці раціональних шляхів реалізації пріоритетних прин­ципів реформування системи навчання та виховання;

  13. виступає з лекціями, доповідями, науково-методичною інформацією перед освітянською громадськістю району;

  14. консультує методистів навчально-методичного центру та вчителів навчально-виховних закладів району з питань впровадження в їх діяльність ідей педагогічного досвіду;

  15. разом з працівниками навчально-методичного центру розробляє раціональну систему удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів на базі навчально-методичного центру, бере участь у її реалізації;

  16. разом з методистами навчально-методичного центру розробляє загальнопедагогічні вимоги до організації і проведення шкільних та район­них олімпіад з навчальних предметів, методики аналізу їх ре­зультатів;

  17. прогнозує систему роботи центру на ближню та дальню перспективи;

  18. розробляє методичні рекомендації щодо удосконалення діяльності керівників навчально - виховних закладів району та їх заступників;

  19. проводить індивідуальні та групові консультації для керівників шкіл району з актуальних проблем управління;

  20. надає допомогу керівникам освітніх закладів у прове­денні експерименту щодо впровадження альтернативних навчальних планів та програм;

  21. консультує керівників освітніх закладів з питань педа­гогічної діяльності та можливості створення авторського навчального закладу (державного чи приватного);

  22. бере участь у створенні банків даних з різних аспектів управлінської діяльності керівників шкіл;

  23. проводить науково-дослідницьку роботу з проблем підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

  24. відповідає за міжнародне співробітництво;

  25. координує стан організації та змісту виховної роботи;

  26. відповідає за рівень управлінської діяльності у організації виховання школярів, позакласної виховної роботи;

  27. відповідає за організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  28. організовує роботу педагогічного клубу «Майстер»;

  29. вивчає мету та головні напрямки методичної роботи з заступниками директорів з навчально-виховної, методичної та виховної роботи;

1.31 вивчає якісний склад заступників директорів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки;

1.32 організовує та керує експериментальною роботою з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів навчання;

1.33 консультує керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань модернізації змісту, методів, форм викладання навчальних предметів;

1.34 розпоряджається в установленому порядку майном навчально-методичного центру.


^ Гунько Н.С. – методист з основ наук (біологія, географія, екологія, природознавство, основи економіки, хімія)

1.1 вивчає мету та головні напрямки методичної роботи з вчителями біології, географії, екології , природознавства, основ економіки, хімії;

1.2 вивчає якісний склад учителів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки;

1.3 організовує та керує експериментальною роботою вчителів даних категорій з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів навчання;

1.4 консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів, форм викладання навчальних предметів;

1.5 консультує вчителів з питань розробки програм з навчальних предметів, бере участь у їх розробці;

1.6 вивчає рівень викладання вищезазначених предметів, якість знань, умінь та навичок учнів, організовує проведення контрольних знань учнів, в тому числі в класах з поглибленим вивченням предметів, аналізує їх, готує проекти наказів з цих питань;

1.7 розробляє методичні рекомендації з різних питань викладання предметів;

1.8 разом з головою методичного об’єднання вчителів відповідного предмету розробляє зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів вищеназваних категорій;

1.9 надає допомогу вчителям, які атестуються;

1.10 надає допомогу молодим вчителям;

1.11 здійснює підбір учителів для участі у конкурсі „Учитель року”, та інших педагогічних конкурсів та проектів;

1.12 виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить до картотеки, разом з учителями виготовляє буклети та інші матеріали;

1.13 надає методичну допомогу в організації спільної роботи загальноосвітнім навчальним закладам району та станції юних натуралістів;

1.14 відповідає за організацію конкурсів біологічного та екологічного змісту;

1.15 відповідає за організацію навчально – дослідних ділянок у школах району;

1.16 сприяє створенню нових моделей навчання та виховання за допомогою мультимедія, інформаційних та комунікаційних технологій;

1.17 формує відеотеку, нові фільми педагогічного досвіду, аудіотеку, медіатеку з предметів природничого циклу;

1.18 здійснює монтаж та копіювання відеоматеріалів, дисків;

1.19 досліджує можливість використання мультимедійних курсів у вивченні предметів, організовує навчальні заняття з використанням мультимедійних засобів;

1.20 розробляє цикл відеолекцій для педпрацівників з найважливіших питань змісту та організації навчально-виховного процесу;

1.21 відповідає за організацію окружної методичної роботи округу №5, внутрішкільної методичної роботи в Дружбівській ЗОШ І-ІІІст., Радивилівській ЗОШ І-ІІІст. №2, Пляшевській ЗОШ І-ІІІст., Підзамчівській ЗОШ І-ІІІст.


Казмірчук В.Р. – методист з основ наук (математика, інформатика, фізика, астрономія), методист, що відповідає за діяльність школи резерву управлінських кадрів, координує курсову та міжкурсову перепідготовку педпрацівників, виконання програм комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів району.

1.1 визначає мету та головні напрямки роботи з учителями математики, фізики, астрономії та інформатики;

1.2 вивчає якісний склад вчителів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки;

1.3 організовує та керує експериментальною роботою вчителів даних категорій з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів навчання;

1.4 консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів, форм викладання навчальних предметів;

1.5 консультує вчителів з питань розробки альтернативних програм з навчальних предметів, участь у їх розробці;

1.6 вивчає рівень викладання вищезазначених предметів, якість знань, умінь та навичок учнів, організовує проведення контрольних робіт, в тому числі у класах з поглибленим вивченням предметів, аналізує їх підготовку, готує проекти наказів з цих питань;

1.7 розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану викладання вищезазначених предметів, проводить консультації з різних питань їх викладання;

1.8 разом з головою методичного об’єднання вчителів відповідного предмету розробляє зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів, надає допомогу вчителям, які атестуються;

1.9 надає допомогу молодим вчителям свого фаху;

1.10 здійснює підбір учителів для участі у конкурсі „Учитель року” та інших педагогічних конкурсів;

1.11 виявляє зміст педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить до картотеки, разом з учителями виготовляє буклети та інші матеріали;

1.12 надає методичну допомогу у проведенні шкільних предметних олімпіад, організовує проведення районних предметних олімпіад, аналізує їх результати;

1.13 здійснює організацію і проводить представницькі педагогічні заходи: педвиставки, творчі конкурси, науково-практичні конференції, педчитанння для педпрацівників вищезазначеної категорії;

1.14 готує та видає методичні матеріали, рекомендації , інформаційні матеріали для вчителів математики, фізики, астрономії та інформатики;

1.15 сприяє створенню нових моделей навчання та виховання за допомогою мультимедія, інформаційних та комунікаційних технологій;

1.16 формує відеотеку, нові фільми педагогічного досвіду, аудіотеку, медіатеку з предметів фізико-математичного циклу;

1.17 здійснює монтаж та копіювання відеоматеріалів, дисків;

1.18 досліджує можливість використання мультимедійних курсів у вивченні предметів, організовує навчальні заняття з використанням мультимедійних засобів;

1.19 розробляє цикл відеолекцій для педпрацівників з найважливіших питань змісту та організації навчально-виховного процесу;

1.20 сприяє вибору та впровадженню вчителями математики, фізики, астрономії та інформатики науково-обгрунтованих інформаційних ідей в діяльність педагогічних колективів;

1.21 надає допомогу педпрацівникам шкіл району у розробці раціональних шляхів реалізації пріоритетних принципів реформування системи навчання та виховання;

1.22 надає допомогу керівникам освітніх закладів у проведенні експерименту щодо впровадження альтернативних навчальних планів та програм;

1.23 відповідає за стан інформатизації та комп¢ютеризації навчально – виховного процесу;

1.24 відповідає за організацію проходження курсів підвищення кваліфікації при Рівненському обласному інституті підвищення педагогічної освіти, узагальнення даних про докурсові і після курсові завдання педпрацівників різних фахів;

1.25 відповідає за організацію роботи школи резерву управлінських кадрів;

1.26 відповідає за організацію внутрішкільної методичної роботи в Радивилівському навчально-виховному комплексі «Школа №1-гімназія», Крупецькій ЗОШ І-ІІІст., Рудня-Почаївській ЗОШ І-ІІІст;

1.27 координує рейтингову систему оцінки організації та результативності діяльності навчальних закладів Радивилівського району.


Польова І.П. – методист з основ наук (українська мова та література , світова література, суспільні дисципліни), методист, що відповідає за організацію музейної справи, туристсько-краєзнавчої роботи.

1.1 вивчає мету та головні напрямки методичної роботи з учителями української мови та літератури, світової літератури, російської мови, народознавства, суспільних дисциплін;

1.2 вивчає якісний склад учителів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки;

1.3 організовує експериментальну роботу вчителів даних категорій з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів навчання;

1.4 консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів, форм викладання навчальних предметів;

1.5 консультує вчителів з питань розробки альтернативних програм з навчальних предметів, бере участь у їх розробці;

1.6 сприяє створенню нових моделей навчання та виховання за допомогою мультимедія, інформаційних та комунікаційних технологій;

1.7 формує відеотеку, нові фільми педагогічного досвіду, аудіотеку, медіатеку з предметів суспільно-гуманітарного циклу;

1.8 здійснює монтаж та копіювання відеоматеріалів, дисків;

1.9 досліджує можливість використання мультимедійних курсів у вивченні різних предметів, організовує навчальні заняття з використанням мультимедійних засобів;

1.10 розробляє цикл відеолекцій для працівників з найважливіших питань змісту та організації навчально-виховного процесу;

1.11 вивчає рівень викладання вищезазначених предметів, якість знань, умінь та навичок учнів, організовує проведення контролю знань учнів, в тому числі в класах з поглибленим вивченням предметів, аналізує їх, готує проекти наказів з цих питань;

1.12 розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану викладання вищезазначених предметів, проводить консультації з різних питань їх викладання;

1.13 разом з головою методичного об’єднання вчителів відповідного предмету розробляє зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів вищеназваних категорій, надає допомогу вчителям, які атестуються;

1.14 надає допомогу молодим вчителям вищеозначених категорій;

1.15 здійснює підбір учителів для участі в конкурсі „Учитель року” та інших педагогічних конкурсів;

1.16 виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить до картотеки, разом з учителями виготовляє буклети та інші матеріали;

1.17 надає методичну допомогу у проведенні шкільних предметних олімпіад, організовує проведення районних предметних олімпіад, аналізує їх результати;

1.18 редагує матеріали видавничої діяльності, альманаху „Освітянський вісник”, «До вершин досконалості», висвітлює роботу методичної служби у засобах масової інформації тощо;

1.19 відповідає за організацію окружної методичної роботи округу №4 (Козинський округ), внутрішкільної методичної роботи в Козинському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа-колегіум», Митницькій ЗОШ І-ІІст., Гранівській ЗОШ І-ІІст.


^ Матюшок Н.С. – методист з основ наук (трудове навчання, обслуговуюча праця, музика, образотворче мистецтво, художня культура), методист, відповідальний за здійснення моніторингу у закладах освіти, охорону праці працівників загальноосвітніх навчальних закладів району, профільне навчання, методист , що забезпечує зв’язки з вищими учбовими закладами.

1.1 вивчає мету та головні напрями методичної роботи учителями трудового навчання, обслуговуючої праці, креслення, музики, образотворчого мистецтва, художньої культури;

1.2 вивчає якісний склад учителів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки;

1.3 організовує та керує експериментальною роботою вчителів даних категорій з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів навчання;

1.4 консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів, форм викладання навчальних предметів;

1.5 консультує вчителів з питань розробки альтернативних програм з навчального предмету, бере участь у їх розробці;

1.6 вивчає рівень викладання вищезазначених предметів, якість знань, умінь та навичок учнів, організує проведення контролю знань учнів, в тому числі в класах з поглибленим вивченням предметів, аналізує їх, готує проекти наказів з цих питань;

1.7 розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану викладання вищезазначених предметів, проводить консультації з різних питань їх викладання;

1.8 разом з головою методичного об’єднання вчителів відповідного предмету розробляє зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів вищеназваних категорій, надає допомогу вчителям, які атестуються;

1.9 надає допомогу молодим вчителям;

  1. здійснює підбір учителів для участі в конкурсі „Учитель року” та інших педагогічних конкурсах;

1.11 виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить до картотеки, разом з учителями виготовляє буклети та інші матеріали;

1.12 сприяє створенню нових моделей навчання та виховання за допомогою мультимедія, інформаційних та комунікаційних технологій;

1.13 формує відеотеку, нові фільми педагогічного досвіду, аудіотеку, медіатеку з трудового навчання, обслуговуючої праці, креслення, музики,


образотворчого мистецтва, художньої культури;

1.14 здійснює монтаж та копіювання відеоматеріалів, дисків;

1.15 досліджує можливість використання мультимедійних курсів у вивченні різних предметів, організовує навчальні заняття з використанням мультимедійних засобів;

1.16 розробляє цикл відеолекцій для працівників з найважливіших питань змісту та організації навчально-виховного процесу;

1.17 надає методичну допомогу у проведенні шкільних предметних олімпіад, організовує проведення районних предметних олімпіад, аналізує їх результати;

1.18 організовує огляди-конкурси художньої самодіяльності учнівських та педагогічних колективів, конкурси малюнків та декоративно-прикладного мистецтва;

1.19 відповідає за стан профорієнтаційної роботи і працевлаштування учнів 9 і 11 класів ЗОШ району;

1.20 здійснює забезпечення зв’язку з вищими навчальними закладами, науковими установами;

1.21 здійснює організацію роботи щодо запобігання дитячому травматизму;

1.22 забезпечує організацію підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в районі;

1.23 відповідає за науково – методичне забезпечення профільного навчання старшої школи;

1.24 надає методичну допомогу та здійснює керівництво і контроль за дотриманням техніки безпеки і охорони праці в освітніх закладах;

1.25 відповідає за організацію окружної методичної роботи округу №2 (Радивилівський округ), внутрішкільної методичної роботи в Хотинській ЗОШ І-ІІІст., Немирівській ЗОШ І-ІІІст., Острівській ЗОШ І-ІІст ,Рідківській ЗОШ- І-ІІст.


Романович Г.І. – методист з основ наук (початкове навчання), методист, що координує оздоровлення дітей, експериментальну роботу закладів освіти району, методист з інноваційної діяльності.

1.1 організує і забезпечує роботу методичних об’єднань вчителів початкових класів, класних керівників та класоводів;

1.2 вивчає мету та головні напрямки методичної роботи з вчителями даної категорії;

1.3 вивчає якісний склад учителів, класних керівників, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки;

1.4 організовує та керує експериментальною роботою вчителів даних категорій з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів навчання;

1.5 надає допомогу молодим вчителям;

1.6 здійснює підбір учителів для участі у конкурсі „Учитель року” та інших педагогічних конкурсах;

1.7 надає методичну допомогу у проведенні шкільних олімпіад «Юне обдарування», організовує проведення районної олімпіади, аналізує їх результати;

1.8 вивчає, узагальнює і розповсюджує педагогічний досвід;

1.9 розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення викладання навчальних предметів у початковій школі, зміст, форми, методи підвищення їх кваліфікації ;

1.10 сприяє створенню нових моделей навчання та виховання за допомогою мультимедія, інформаційних та комунікаційних технологій;

1.11 формує відеотеку, нові фільми педагогічного досвіду, аудіотеку, медіатеку з предметів початкового навчання;

1.12 здійснює монтаж та копіювання відеоматеріалів, дисків;

1.13 досліджує можливість використання мультимедійних курсів у вивченні різних предметів, організовує навчальні заняття з використанням мультимедійних засобів;

1.14 розробляє цикл відеолекцій для працівників з найважливіших питань змісту та організації навчально-виховного процесу;

1.16 здійснює облік дітей шкільного віку, аналізує охоплення навчанням дітей шкільного віку;

1.17 визначає мету та головні напрями методичної роботи з вихователями групи продовженого дня;

1.18 здійснює організацію оздоровлення учнів, ведення документації з здоровлення , контроль за своєчасним та правильним оформленням списків заїзду дітей на оздоровлення, оформлення звітів – інформацій про хід оздоровлення , узагальнення результативності оздоровлення дітей шкільного віку за звітний період наказом відділу освіти;

1.19відповідає за організацію окружної методичної роботи округу №1, внутрішкільної методичної роботи в Пляшівській ЗОШ- ІІІ ст., Радивилівському загальноосвітньому ліцеї, Боратинській ЗОШ – І ст.;

1.20 координує інноваційну діяльність та експериментальну роботу закладів освіти району.


Порученко М.О. – завідувач психолого-медико-педагогічної консультації, методист з дошкільного виховання, методист з інклюзивного навчання, методист, що відповідає за роботу шкільних практичних психологів та соціальних педагогів.

1.1 організовує і забезпечує роботу методичних структур працівників дошкільних установ;

1.2 вивчає мету та головні напрямки методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів, психологами;

1.3 вивчає якісний склад вихователів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки;

1.4 організовує та керує експериментальною роботою вихователів з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів навчання, бере участь у тематичних перевірках дошкільних закладів та проведенні державних атестацій дошкільних закладів;

1.5 вивчає якісний склад вихователів дошкільних навчальних закладів, вносить пропозиції щодо підвищення її професійної і педагогічної майстерності, здійснює заходи і сприяє їх підготовці та перепідготовці, надає допомогу молодим вихователям;

1.6 розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення роботи вихователів , вивчає результативність їх роботи;

1.7 сприяє створенню нових моделей навчання та виховання за допомогою мультимедія, інформаційних та комунікаційних технологій;

1.8 формує відеотеку, нові фільми педагогічного досвіду, аудіотеку, медіатеку щодо роботи дошкільних навчальних закладів та шкільних практичних психологів;

1.9 здійснює монтаж та копіювання відеоматеріалів, дисків;

1.10 досліджує можливість використання мультимедійних засобів навчально-виховного процесу, організовує навчальні заняття з використанням мультимедійних засобів;

1.11 розробляє цикл відеолекцій для працівників з найважливіших питань змісту та організації навчально-виховного процесу;

1.12 відповідає за добір і розстановку кадрів у дошкільних закладах, за здачу статистичної звітності дошкільними закладами.

1.13 відповідає за стан індивідуального навчання учнів;

1.14 відповідає за дотримання вимог закону “Про дошкільну освіту”, стан суспільного дошкільного виховання;

1.15 є завідувачем психолого-педагогічної консультації;

1.16 здійснює організаційні, координуючі та контролюючі функції в галузі практичної психології, визначення перспектив та напрямків розвитку служби, науково – методичне забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів;

1.17 надає методичну допомогу всім учасникам навчально – виховного процесу з питань виховання дітей, підлітків, створення психологічних умов їх розвитку;

1.18 здійснює просвітницько – пропагандистську роботу з підвищення психологічної культури в закладах і установах освіти, озброює педагогів досягненнями вітчизняної та світової педагогіки та психології, новими виховними технологіями;

1.19 забезпечує підвищення професійного рівня, здійснення атестації працівників психологічної служби;

1.20 забезпечує виготовлення та тиражування інструментарію для практичних психологів;

1.21 організовує роботу психолога в навчально-методичному центрі та телефону довіри;

1.22 відповідає за своєчасне виявлення, облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги;

1.23 відповідає за здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психічного розвитку , установлення діагнозу і визначення умов реабілітації, колекційного навчання, виховання, соціально-трудової адаптації;

1.24 здійснює консультативно-методичну допомогу батькам, педагогам, лікарям, працівникам соціально - психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі і тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів;

1.25 проводить роз’яснювальну роботу серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку;

1.26 організовує індивідуальне навчання дітей з фізичними та психофізичними вадами шкільного віку;

1.27 здійснює керівництво підготовкою дітей до школи;

1.28 здійснює облік і веде роботу з дітьми, які мають розумові і фізичні вади розвитку;

1.29 відповідає за організацію методичної роботи в дошкільних закладах району;

1.30 відповідає за впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес, участь в експериментальній діяльності.


^ Котик З.І. – методист з основ наук (іноземні мови), відповідальний за бібліотечні фонди та роботу з обдарованими дітьми.

1.1 вивчає мету та головні напрямки методичної роботи з вчителями іноземних мов;

1.2 вивчає якісний склад учителів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки;

1.3 організовує експериментальну роботу вчителів даних категорій з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів навчання;

1.4 консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів, форм викладання навчальних предметів;

1.5 консультує вчителів з питань розробки альтернативних програм з навчального предмету, бере участь у їх розробці;

1.6 вивчає рівень викладання вищезазначених предметів, якість знань, умінь та навичок учнів, організовує проведення контролю знань учнів, в тому числі в класах з поглибленим вивченням предметів, аналізує їх, готує проекти наказів з цих питань;

1.7 розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану викладання вищезазначених предметів, проводить консультації з різних питань їх викладання;

1.8 разом з головою методичного об’єднання вчителів відповідного предмету розробляє зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів вищеназваних категорій, надає допомогу вчителям, які атестуються;

1.9 надає допомогу молодим вчителям;

1.10 здійснює підбір учителів для участі в конкурсі „Учитель року та інших педагогічних конкурсах;

1.11 виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить до картотеки, разом з учителями виготовляє буклети та інші матеріали;

1.12 сприяє створенню нових моделей навчання та виховання за допомогою мультимедія, інформаційних та комунікаційних технологій;

1.13 формує відеотеку, нові фільми педагогічного досвіду, аудіотеку, медіатеку з іноземних мов;

1.14 здійснює монтаж та копіювання відеоматеріалів, дисків;

1.15 досліджує можливість використання мультимедійних курсів у вивченні різних предметів, організовує навчальні заняття з використанням мультимедійних засобів;

1.16 розробляє цикл відеолекцій для працівників з найважливіших питань змісту та організації навчально-виховного процесу;

1.17 надає методичну допомогу у проведенні шкільних предметних олімпіад, організовує проведення районних предметних олімпіад, аналізує їх результати;

1.18 відповідає за роботу шкільних бібліотекарів;

1.19 відповідає за рівень забезпечення шкіл підручниками, програмами;

1.20 організовує роботу публічно – шкільних бібліотек;

1.21проводить роботу з виховання відповідальності учнів , педколективів, батьків за правильне , раціональне використання підручників і навчальних посібників;

1.22 відповідає за організацію роботи з обдарованими дітьми, зокрема створює і поповнює банк даних обдарованих дітей;

1.23 організовує роботу Малої Академії наук, олімпіад, конкурсів, турнірів;

1.24 відповідає за організацію окружної методичної роботи округу №3, внутрішкільної методичної роботи в Іващуківській ЗОШ І-ІІст., Теслугівській ЗОШ І-ІІІст., Ситненській ЗОШ І-ІІст.


Дмитрук Д.О. – методист з основ наук (фізична культура, «Захист Вітчизни», медико – санітарна підготовка, основи безпеки життєдіяльності), методист, що відповідає за цивільну оборону.

1.1 вивчає мету та головні напрями методичної роботи з учителями фізичної культури та виховання, основ захисту вітчизни, медико – санітарної підготовки та основ безпеки життєдіяльності ;

1.2 вивчає якісний склад учителів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки;

1.3 організовує та керує експериментальною роботою вчителів даних категорій з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів навчання;

1.4 консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів, форм викладання навчальних предметів;

1.5 консультує вчителів з питань розробки альтернативних програм з навчального предмету, бере участь у їх розробці;

1.6 вивчає рівень викладання вищезазначених предметів, якість знань, умінь та навичок учнів, організує проведення контролю знань учнів, в тому числі в класах з поглибленим вивченням предметів, аналізує їх, готує проекти наказів з цих питань;

1.7 розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану викладання вищезазначених предметів, проводить консультації з різних питань їх викладання;

1.8 сприяє створенню нових моделей навчання та виховання за допомогою мультимедія, інформаційних та комунікаційних технологій;

1.9 формує відеотеку, нові фільми педагогічного досвіду, аудіотеку, медіа теку з предметів фізичної культури та виховання, основи захисту вітчизни, медико – санітарної підготовки, основи безпеки життєдіяльності;

1.10 здійснює монтаж та копіювання відеоматеріалів, дисків;

1.11 досліджує можливість використання мультимедійних курсів у вивченні різних предметів, організовує навчальні заняття з використанням мультимедійних засобів;

1.12 розробляє цикл відеолекцій для працівників з найважливіших питань змісту та організації навчально-виховного процесу;

1.13 разом з головою методичного об’єднання вчителів відповідного предмету розробляє зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів вищеназваних категорій, надає допомогу вчителям, які атестуються;

1.14 надає допомогу молодим вчителям;

1.15 здійснює підбір учителів для участі в конкурсі „Учитель року” та інших педагогічних конкурсів;

1.16 виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить до картотеки, разом з учителями виготовляє буклети та інші матеріали;

1.17 здійснює організацію учнівського туризму;

1.18 відповідає за організацію роботи з цивільної оборони;

1.19 організовує районні спортивні змагання, відповідає за обласну та районну спартакіади;

1.20 відповідає за стан роботи щодо запровадження здорового способу життя;

1.21 відповідає за проведення конкурсів дружин юних пожежників;

1.22 відповідає за організацію внутрішкільної методичної роботи в Сестрятинській ЗОШ І-ІІст., Довгалівській ЗОШ І-ІІІ ст., Жовтневій ЗОШ І-ІІІ ст.., Срібненській ЗОШ І-ІІ ст.

Шимчук О.І. – методист з виховної роботи, відповідальний за роботу класних керівників та класоводів, педагогів-організаторів, позашкільного навчання та виховання, координує роботу районних дитячих організацій, районної батьківської ради, роботу школи молодого вчителя.

1.1 вивчає мету та головні напрями методичної роботи класних керівників та класоводів, педагогів-організаторів, керівників гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району;

1.2 вивчає якісний склад виховників, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної майстерності, здійснює заходи щодо їх підготовки та перепідготовки;

1.3 організовує та керує експериментальною роботою вчителів даних категорій з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів виховання;

1.4 консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів, форм організації виховної та позашкільної роботи роботи;

1.5 консультує виховників з питань розробки альтернативних виховних систем, бере участь у їх розробці;

1.6 вивчає стан виховної роботи вищезазначених категорій, якість проведення заходів, рівень вихованості учнів;

1.7 розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану виховання, проводить консультації з різних питань виховного плану;

1.8 разом з головою методичного об’єднання відповідної категорії виховників розробляє зміст, форми і методи підвищення кваліфікації виховників вищеназваних категорій, надає допомогу виховникам, які атестуються;

1.9 відповідає за організацію навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах, зокрема координує діяльність керівників гуртків району;

1.10 надає допомогу молодим класним керівникам та педагогам-організаторам;

1.11виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить до картотеки, виготовляє буклети та інші матеріали;

1.12 сприяє створенню нових моделей виховання за допомогою мультимедія, інформаційних та комунікаційних технологій;

1.13 формує відеотеку, нові фільми педагогічного досвіду, аудіотеку, медіатеку з організації виховання та практичної психології;

1.14 здійснює монтаж та копіювання відеоматеріалів, дисків;

1.15 досліджує можливість використання мультимедійних курсів у виховному процесі, організовує навчальні заняття з використанням мультимедійних засобів;

1.16 розробляє цикл відеолекцій для працівників з найважливіших питань змісту

організації виховного процесу та позашкілля;

1.17 організовує огляди-конкурси художньої самодіяльності учнівських та педагогічних колективів, конкурси малюнків та декоративно-прикладного мистецтва;

1.18 організовує роботу школи молодого вчителя;

1.19 організовує навчальні тренінги, турніри, педагогічні олімпіади для молодих учителів;

1.20 організовує представницькі заходи з молодими вчителями;

1.21 надає методичну допомогу у проведенні конкурсів , аналізує їх результати;

1.22 координує роботу районної батьківської ради, організовує роботу батьківського форуму, зокрема роботу «Трикутника»; розробляє тематику просвітницького лекторію для батьків;

1.23 координує діяльність районної Ради лідерів;

1.24 відповідає за підготовку та реалізацію сценаріїв районних масових заходів;

1.25 координує діяльність районних дитячих організацій;

1.26 відповідає за організацію внутрішкільної методичної роботи в Михайлівській ЗОШ І-ІІст., Башарівській ЗОШ І-ІІІст., Копанівській ЗОШ- І-ІІст.

^

Ворожбит Р.Т. - логопед


1.1 відповідає за організацію роботи логопедичної служби.


Іваськевич Ю.В. – інженер– програміст навчально-методичного центру :

1.1 визначає мету та основні напрями комп’ютеризації навчально-методичного центру і навчальних закладів;

1.2 сприяє створенню інформаційних мереж та баз навчаль­но-методичних матеріалів, програмних засобів на рівні „школа-район”;

1.3 організовує та керує експериментальною роботою вчителів з впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів навчання;

1.4 бере активну участь у створенні інформаційних баз з кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, системати­зує статистичні звітності закладів та установ освіти;

1.5 відповідає за безперебійну роботу комп’ютерної техніки та оргтехніки;

1.6 бере участь у розробці педагогічних про­грам (якісно нового рівня) обміну інформацією між закла­дами освіти;

1.7 організує та проводить семінари, конференції з про­блем інформатизації навчально-виховного процесу в закла­дах освіти;

1.8 здійснює мультимедійне та звукове забезпечення методичних представницьких заходів;

1.9 сприяє оволодінню сучасною комп'ютерною технікою працівниками районного відділу освіти, навчально-методичного центру та закладів освіти району;

1.10 консультує керівників освітніх закладів з питань пе­дагогічної доцільності та можливості використання програм­них засобів;

1.11 виявляє та вивчає досвід кращих учителів, які використо­вують комп'ютерну техніку у навчально-виховному процесі;

1.12 формує власну систему та стиль роботи з працівниками освітніх закладів району з проблем широкопланового використання комп'ютерної техніки у навчально-виховному процесі та управлінні закладами освіти;

1.13.бере участь у створенні комп’ютерного банку педагогічного досвіду освітніх технологій і досягнень науки України та інших країн для освітян району (вихователів, психологів, учителів, керівників навчальних закладів);

1.14 здійснює комп’ютерне оформлення матеріалів „Освітянського вісника”, «Альманаху», посібників тощо, випуск інформаційно – практичних бюлетенів з науково – методичними та інформаційно – аналітичними матеріалами;

1.15 забезпечує роботу мережі Інтернет та електронної пошти в навчально-методичному центрі та закладах освіти району;

1.16 проводить Інтернет – конференції, міжрегіональні телекомунікаційні мости;

1.17 здійснює фото, відеозйомку представницьких освітянських заходів, монтує відеосюжети, фоторепортаж, фільми про діяльність освітянської галузі;

1.18 відповідає за наповнення WEB-сайту відділу освіти.

1.19 слідкує за надходженням електронної пошти на адресу навчально-методичного центру і своєчасно передає її секретарю.


Дубчак С.В. – бібліотекар навчально-методичного центру.

1.1 організовує роботу бібліотеки, відеотеки, медіатеки навчально-методичного центру, відповідає за формування, облік і збереження відео-, медіа-, бібліотечного фонду;

1.2 складає перспективний та поточний плани роботи , каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки і огляди літератури;

1.3 обслуговує педпрацівників навчальних закладів на абонементі і в читальному залі, організовує проводить пов’язану з цим інформаційну роботу (виставки, вікторини та ін. заходи щодо пропаганди книг), здійснює підбір літератури за вимогою читачів;

1.4 веде облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність;

1.5 приймає книжкові фонди на відповідне збереження і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури за визначеними причинами та відповідно до існуючих норм;

1.6 здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсування спричиненої шкоди книжковому та іншим фондам бібліотеки з вини читачів (користувачів) і у зв’язку з нестачею, втратою чи псуванням книг;

1.7 встановлює і підтримує зв’язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін;

1.8 оформляє передплату закладів і навчально-методичного центру на періодичні видання, контролює їх доставку;

1.9 здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням;

1.10 організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;

1.11 дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

1.12 стежить за належним санітарним станом приміщення і фондів бібліотеки;

1.13 задовольняє запит методистів на науково – методичну літературу, надає допомогу у доборі літератури;

1.14 формує електронний каталог періодичних видань, відео та медіатеки;

1.15 організовує роботу віртуальної бібліотеки, інформує педпрацівників про створені рубрики у ній.

Почтарук О.Г. –секретар-друкарка

1.1 забезпечує здійснення головної мети, завдань, змісту і напрямів роботи навчально-методичного центру згідно з чинним законодавством і Положенням про навчально-методичний центр;

1.2 здійснює роботу з організаційно-технічного забезпечення адміністративно- розпорядницької діяльності завідувача навчально-методичного центру;

1.3 приймає кореспонденцію, що надходить на розгляд керівника, передає її відповідно до прийнятого рішення конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей;

1.4 проводить діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп'ютерної техніки, призначеної для збору, обробки і надання інформації при підготовці і прийнятті рішень;

1.5 приймає документи й особисті заяви на підпис завідувача навчально-методичного центру;

1.6 готує документи і матеріали, необхідні для роботи;

1.7 стежить за своєчасним розглядом і наданням конкретними виконавцями документів, що надійшли на виконання;

1.8 перевіряє правильність оформлення підготовлених проектів докуме­нтів, переданих завідувачу на підпис, забезпечує якісне їхнє редагування;

1.9 організує проведення телефонних переговорів завідувача, записує в його відсутність отриману інформацію і доводить до його відома зміст, пе­редає і приймає інформацію приймально-переговорними пристроями (те­лефаксом, телексом і т.п.), а також телефонограми, вчасно доводить до його відома інформацію, отриману з каналів зв’язку;

1.10 за дорученням завідувача складає листи, запити, інші документи, го­тує відповіді авторам листів;

1.11 виконує роботу з підготовки засідань і нарад, які проводяться завідувачем (збір необхідних матеріалів, оповіщення учасників про час і місце проведення, порядок денний, їхня реєстрація);

1.12 здійснює контроль за виконанням працівниками навчально-методичного центру вида­них наказів і розпоряджень, а також за дотриманням термінів виконання вказівок і доручень завідувача, узятих на контроль, веде кон­трольно-реєстраційну картотеку;

1.13 забезпечує робоче місце завідувача необхідними засобами організаційної техніки, канцелярськими приладдям, створює умови, що сприяють його ефективній роботі;

1.14 друкує за вказівкою завідувача службові матеріали, необхідні для йо­го роботи, вводить поточну інформацію в банк даних;

1.15 організовує прийом відвідувачів, сприяє оперативності розгляду про­хань і пропозицій працівників;

1.16 формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх збереження і у встановлений термін здає до архіву;

1.17 копіює документи на персональному ксероксі;

1.18 здійснює набір матеріалів у „Освітянський вісник”.

2.Затвердити режим роботи навчально – методичного центру відділу освіти райдержадміністрації (додаток №1).

3.Затвердити графік роботи бібліотеки (додаток №2).

4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Киричука І.А.


Начальник відділу освіти І.М.Ковалевська

^ ДОДАТОК № 1

до наказу відділу освіти № 438 від 05 вересня 2011р.


Режим роботи

навчально-методичного центру відділу освіти адміністрації


Робочий день з 9.00 год. до 18.15 год.

у п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год.

субота, неділя - вихідні дні

перерва на обід з 13.00 год. до 14.00 год.


^ ДОДАТОК № 2

до наказу відділу освіти від вересня 2011р


Графік

роботи бібліотеки навчально-методичного центру


ПОНЕДІЛОК


14.00 – 17.00 год.

ВІВТОРОК

14.00 – 17.00 год.

СЕРЕДА

14.00 – 17.00 год.

ЧЕТВЕР

09.00 – 17.00 год.П’ЯТНИЦЯ

14.00 – 17.00 год.


Ознайомлені:

Г. І. Романович

І.П. Польова

О.І. Шимчук

Н.С. Гунько

З.І. Котик

Н.С. Матюшок

Д.О.Дмитрук

В.Р. Казмірчук

М.О.Порученко

Ю.В. Іваськевич

О.Г.Почтарук

С.В. Дубчак

О.В.КиричукСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації