Поиск по базе сайта:
Про затвердження Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства icon

Про затвердження Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства
Скачати 230.75 Kb.
НазваПро затвердження Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства
Дата конвертації19.11.2012
Розмір230.75 Kb.
ТипДокументи

Про затвердження Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу б...

Про затвердження Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства


Зміст документу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 123 від 07.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2001 р.

за N 536/5727


( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економіки

N 295 ( z1107-06 ) від 14.09.2006 )


Про затвердження Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економіки та з питань європейської інтеграції

N 147 ( z0563-04 ) від 16.04.2004 )


Відповідно до пункту 7.8 статті 7 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та з метою забезпечення захисту інтересів держави при погашенні податкових зобов’язань платника податків у разі прийняття рішень щодо продажу його активів у процедурах банкрутства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства, погоджений з Міністерством фінансів і Державною податковою адміністрацією, що додається.

2. Начальнику управління з питань власності та банкрутства Мельнику О.В. забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього Порядку в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шлапака О.В.

Міністр В.Роговий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

07.06.2001 N 123


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2001 р.

за N 536/5727


Порядок

продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства

"арбітражним судом” замінено відповідно словами

"провадження” та “господарським судом” згідно з

Наказом Мінеономіки, європ.інтеграції N 147 ( z0563-04 )

від 16.04.2004)
^

1. Загальні положення


1.1. Цей Порядок визначає порядок продажу активів платника податків, який має податковий борг, у ході провадження у справі про банкрутство такого боржника відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі — Закон) з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації державного майна. (Пункт 1.1 в редакції Наказу Мінекономіки, європ.інтеграції N 147 від 16.04.2004)

1.2. Наведені в Порядку терміни вживаються в такому значенні:

публічні торги (аукціон) — спосіб продажу активів платника податків, за яким їх власником стає покупець, який під час торгів запропонував за них найвищу ціну;

ліцитатор — ведучий публічних торгів, який призначається організатором прилюдних торгів. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів;

лот — одиниця активів платника податків, що виставляється для продажу на публічних торгах. Кожному лоту надається свій номер, який зазначається в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення публічних торгів;

відкриті торги (тендер) — спосіб продажу активів платника податків, згідно з яким переможцем визнається учасник торгів за підсумками відритого розгляду і обговорення тендерних пропозицій; конкурс — спосіб продажу активів платника податків, за яким їх власником стає покупець, що запропонував за нього найвищу ціну за письмовим поданням і взяв зобов’язання виконати всі фіксовані умови конкурсу;

учасник торгів, конкурсу — фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент), яка може бути покупцем відповідно до законодавства України, подала заяву на участь у торгах, конкурсі і була зареєстрована організатором торгів, конкурсу;

картка учасника торгів — картка з номером реєстрації учасника торгів, яка дає право на участь у публічних торгах певного виду активів;

тендерна, конкурсна комісія — створений організатором торгів, конкурсу колегіальний орган, що приймає рішення про визначення переможця торгів, конкурсу;

документація про торги, конкурс — пакет документів, який надається потенційному учаснику торгів, конкурсу для підготовки його тендерних, конкурсних пропозицій;

тендерна, конкурсна пропозиція — пакет документів, який учасник торгів, конкурсу подає тендерній, конкурсній комісії з метою придбання запропонованих до продажу активів платника податків;

правила торгів — обов’язковий порядок проведення торгів та перелік обов’язкових вимог для всіх учасників торгів;

гарантійний внесок — грошовий внесок у розмірі, що встановлюється організатором торгів, конкурсу в документації про торги або умовах конкурсу (але не більше 5% початкової ціни майна, що виставляється на продаж) і вноситься учасником торгів, конкурсу як засіб забезпечення добросовісності дотримання ним своїх пропозицій на період, установлений умовами торгів, конкурсу;

банківська гарантія — документ, виданий учаснику торгів банком, який гарантує оплату учасником у встановлений термін продажної ціни активів боржника;

початкова ціна продажу — визначена арбітражним керуючим вартість активів платника податків, погоджена у визначених Законом випадках із комітетом кредиторів;

покупець — юридична або фізична особа, яка стала переможцем торгів або конкурсу з продажу активів платника податків.

1.3. Продаж активів платника податків може здійснюватися у формі відкритих торгів, публічних торгів (аукціону) або конкурсу, якщо в них беруть участь не менше двох учасників. Активи, не продані на перших торгах, конкурсі, можуть виставлятися на повторні торги, конкурс.

Продаж активів платника податків, щодо обігу яких установлено обмеження, здійснюється на закритих торгах, закритому конкурсі за участю осіб, які відповідно до законодавства можуть мати зазначені активи у власності чи на підставі іншого речового права.

Якщо на торги, конкурс з продажу активів платника податків надійшла заява лише від одного учасника, то такі активи можуть бути продані за згодою боржника, комітету кредиторів на підставі договору купівлі-продажу без проведення торгів, конкурсу безпосередньо цьому учаснику за умови забезпечення ним реалізації визначених умов продажу.

1.4. Відповідно до цього Порядку організатором торгів, конкурсу в процедурах розпорядження майном, санації чи ліквідації боржника виступає державна госпрозрахункова установа України з питань банкрутства — Агентство з питань банкрутства, утворена відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573/99 “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” (далі — організатор торгів, конкурсу), на яку покладаються обов’язки щодо забезпечення захисту інтересів держави на різних стадіях провадження у справі про банкрутство при продажу активів платника податків для погашення його зобов’язань перед бюджетами і державними цільовими фондами та іншими кредиторами.

1.5. Дія цього Порядку поширюється на активи платника податків, щодо якого порушено справу про банкрутство, з урахуванням обмежень, установлених законодавством, склад і умови продажу яких: (Абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеним згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 147 від 16.04.2004)

погоджені боржником у процедурі розпорядження його майном;

визначені планом санації боржника;

уключені до складу ліквідаційної маси в процедурі ліквідації боржника.

До складу активів не включається рухоме майно, виконання зобов’язань щодо якого регулюється Законом України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”. (Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 147 від 16.04.2004)

У разі виявлення в процедурі розпорядження майном чи санації боржника доцільності передачі в оренду окремих основних засобів платника податків така оренда здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

1.6. Торги, конкурс починаються з дати опублікування організатором оголошення і закінчуються датою підписання договору купівлі-продажу активів платника податків або датою прийняття рішення про відміну торгів, конкурсу чи про визнання їх такими, що не відбулися. Тривалість торгів, конкурсу не може бути більше ніж 90 календарних днів.

2. Підготовка до продажу активів платника податків

2.1. Підготовка до проведення продажу майна на торгах, за конкурсом здійснюється організатором торгів, конкурсу за участю арбітражного керуючого та боржника і включає:

визначення складу, стану та інших особливих ознак активів, які можуть бути запропоновані для продажу;

розробку документації про торги, фіксованих умов конкурсу, погодження умов продажу.

2.2. Документація про торги, конкурс складається з:

оголошення;

обгрунтування розміру початкової ціни предмета продажу і розміру завдатку;

проекту договору купівлі-продажу;

правил торгів.

2.3. Оголошення про торги, конкурс повинно містити таку інформацію:

назву, технічні чи інші характеристики активів боржника і їх місцезнаходження;

обмеження щодо обігу активів, передбачені чинним законодавством;

початкову ціну продажу, розмір гарантійного внеску, строк і порядок унесення цього внеску;

вартість документації про торги, конкурс;

порядок оформлення участі в торгах, конкурсі;

кінцевий термін прийняття заяви про участь у торгах;

час, місце та форма проведення продажу;

порядок оформлення результатів продажу;

адресу, номер телефону, час роботи служби організації торгів.

У разі продажу цілісного майнового комплексу підприємства додатково зазначається порядок ознайомлення з ним.

Якщо, відповідно до вимог антимонопольного законодавства, при продажу цілісного майнового комплексу боржника необхідна згода органу Антимонопольного комітета, в оголошенні зазначається порядок отримання і представлення такої згоди у складі тендерної, конкурсної пропозиції.

2.4. Оголошення про продаж активів платника податків опубліковується в офіційних друкованих органах не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати їх проведення.

2.5. З дня опублікування оголошення організатор торгів, конкурсу зобов’язаний:

забезпечити конфіденційний режим зберігання поданих пропозицій та інформації щодо учасників;

надавати відповіді на запити потенційних учасників торгів, конкурсу;

забезпечити безоплатно рівний доступ усім потенційним учасникам для ознайомлення з документацією про торги, конкурс.

Додаткова інформація щодо предмета продажу, яка письмово надається на запит одного із зареєстрованих учасників, обов’язково доводиться до відома всіх інших зареєстрованих учасників.

2.6. У процедурі розпорядження майном боржника розпорядник майна, реалізуючи свої повноваження щодо розробки пропозицій з відновлення платоспроможності боржника, аналізує склад і стан активів платника податків з метою виявлення можливості реалізації чи передачі в оренду частини активів платника податків для одночасного задоволення податкового боргу та вимог усіх інших кредиторів пропорційно до визнаних господарським судом розмірів вимог кредиторів боржника.

2.7. У процедурі розпорядження майном боржника не можуть бути предметом продажу майно, що входить до складу цілісного майнового комплексу платника податків і безпосередньо забезпечує ведення його основної виробничої діяльності (окрім випадків, коли такі об’єкти визначені для продажу самим боржником у встановленому порядку), а також активи, які належать на правах власності іншим особам та перебувають у тимчасовому розпорядженні або користуванні платника податків, у тому числі:

майно, передане платнику податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), у тому числі ломбардний схов, комісію (консигнацію);

давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини, що надається платнику податків як оплата за такі послуги, а також активи інших осіб, прийняті платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського управління;

майнові права інших осіб, надані платнику податків у тимчасове користування або розпорядження, а також немайнові права інших осіб, у тому числі права інтелектуальної (промислової) власності, передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження.

Уступка вимоги може бути здійснена боржником за пропозицією розпорядника його майна шляхом продажу вимог на відкритих торгах або аукціоні за згодою комітету кредиторів.

2.8. У разі отримання згоди платника податків на реалізацію виявлених відповідно до пункту 2.6 цього Порядку активів розпорядник майна боржника в установленому порядку вирішує питання щодо укладення боржником договору про організацію продажу його активів з організатором торгів, конкурсу та пропорційного задоволення вимог усіх кредиторів у межах коштів, що будуть отримані від продажу зазначених активів за вирахуванням витрат на організацію їх продажу.

У разі ненадання платником податків згоди на реалізацію виявлених активів розпорядник майна боржника може за рішенням комітету кредиторів порушити перед господарським судом клопотання щодо забезпечення їх інтересів у встановленому порядку.

2.9. Якщо пропозиції щодо санації боржника — державного підприємства або підприємства, у статутному фонді якого частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків, передбачають продаж активів, то продаж активів такого боржника організовує Агентство з питань банкрутства відповідно до умов укладеного договору з керуючим санацією. У цьому випадку за дорученням керуючого санацією Агентство з питань банкрутства проводить розроблення плану санації або його експертизу, надає висновки щодо відновлення платоспроможності (виконання плану санації) боржника. (Абзац перший пункту 2.9 в редакції Наказу Мінекономіки, європ.інтеграції N 147 від 16.04.2004) В інших випадках розроблення плану санації або його експертиза, надання висновків щодо відновлення платоспроможності (виконання плану санації) боржника здійснюється керуючим санацією самостійно або за договором з Агентством з питань банкрутства чи іншою спеціалізованою організацією, а продаж активів боржника організовує Агентство з питань банкрутства відповідно до умов укладеного договору з керуючим санацією. (Абзац другий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 147 від 16.04.2004)

2.10. У процедурі ліквідації боржника підготовка пропозицій щодо порядку продажу активів платника податків (ліквідаційної маси боржника), черговості виставлення активів на продаж, розміру початкової ціни та строків їх продажу покладається арбітражним керуючим на організатора торгів, конкурсу з наступним погодженням з комітетом кредиторів. Продаж активів боржника організовує Агентство з питань банкрутства відповідно до умов укладеного договору з арбітражним керуючим. (Пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 147 від 16.04.2004)
^

3. Умови участі покупців у торгах, конкурсі


3.1. Фізична особа або представник юридичної особи, яка бажає зареєструватись як учасник торгів, конкурсу при особистому поданні заявки і пропозиції повинна мати при собі:

документ, що посвідчує фізичну особу або повноваження представника юридичної особи;

документ про сплату гарантійного внеску;

Заявка на участь у торгах, конкурсі повинна містити назву предмета продажу, відомості про юридичну або фізичну особу, що подає заявку, документ, який підтверджує можливість володіння предметом продажу, щодо обігу якого законодавством установлені певні обмеження.

Заявка, копія документа про сплату гарантійного внеску і тендерна, конкурсна пропозиції можуть бути надіслані рекомендованим листом організатору торгів. Відповідальність за своєчасність доставки і форму надісланих поштою заявки і пропозицій та пов’язаний з цим ризик несе учасник торгів.

3.2. Приймання заявок на участь у торгах здійснюється організатором торгів, конкурсу з моменту опублікування оголошення. Усі заявки підлягають обов’язковій реєстрації організатором торгів.

3.3. Відомості про учасників торгів, конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного предмета продажу і повинні містити:

порядковий номер відповідно до реєстрації;

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);

номер та дату платіжного доручення про внесення гарантійного внеску.

3.4. Участь у торгах, конкурсі відповідно до цього Порядку не можуть брати учасники, щодо яких порушено справу про банкрутство, які повідомили про себе недостовірну інформацію, не подали передбачених цим Порядком оформлених належним чином документів або не подали їх у встановлені терміни.

3.5. Організатор торгів, конкурсу видає кожному учаснику письмове підтвердження про отримання тендерної, конкурсної пропозиції за підписом особи, що їх прийняла, із зазначенням адреси, дати, часу прийняття відповідних документів, а також із зазначенням наявних пошкоджень пакетів з документами.

3.6. Учасник торгів, конкурсу може до моменту їх відкриття відкликати свою заяву і пропозицію за умови письмового повідомлення про це організатора торгів, конкурсу не пізніше ніж за один робочий день до їх початку. У такому разі гарантійний внесок повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з моменту отримання заяви про відмову в участі в торгах, конкурсі за вирахуванням платежів за банківські перекази.

3.7. Учасникам торгів, конкурсу, які не були визнані переможцями, гарантійний внесок повертається протягом десяти банківських днів з моменту підписання протоколу про проведення торгів, конкурсу за вирахуванням платежів за банківські перекази.
^

4. Порядок проведення відкритих (закритих) торгів


4.1. Для проведення торгів організатором створюється тендерна комісія, до складу якої входять арбітражний керуючий, представник організатора торгів, представник комітету кредиторів, представник боржника (при продажу в процедурі розпорядження майном боржника), представник державного органу з питань банкрутства (при продажу активів державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків) та представники інших учасників провадження у справі про банкрутство, але не більше 7 чоловік. У разі проведення продажу активів державного, комунального підприємства до складу тендерної комісії включається представник відповідного органу.

Очолює тендерну комісію:

керівник боржника — при проведенні торгів у процедурі розпорядження майном боржника;

арбітражний керуючий — при проведенні торгів у процедурах санації чи ліквідації.

4.2. Документація про торги готується організатором торгів, схвалюється тендерною комісією з урахуванням, за потреби, пропозицій комітету кредиторів і надається потенційному учаснику торгів за процедурою, визначеною правилами торгів.

4.3. Рішення тендерної комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. При цьому присутність голови комісії чи його повноважного представника є обов’язковою. У разі рівної кількості голосів голос головуючого є ухвальним.

4.4. Подання учасником торгів тендерної пропозиції розглядається як визнання ним того, що він надалі не матиме претензій до організатора торгів або тендерної комісії щодо повноти та дійсності відомостей, наданих йому в процесі проведення торгів.

4.5. Тендерна пропозиція повинна містити:

відомості про юридичну або фізичну особу, яка бажає придбати предмет торгів (назва юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ — для резидентів, країна реєстрації — для нерезидентів, місцезнаходження); прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, громадянство, місце проживання фізичної особи;

запропоновану ціну придбання предмета торгів;

банківську гарантію (за наявності);

інші додаткові пропозиції і зауваження учасника торгів до форми та умов договору купівлі-продажу.

Якщо, відповідно до вимог антимонопольного законодавства, для придбання цілісного майнового комплексу боржника необхідна згода органу Антимонопольного комітета, у складі тендерної пропозиції надається копія рішення органу Антимонопольного комітету про надання згоди на придбання предмета торгів чи копія заяви про надання згоди на придбання предмета торгів з відміткою (штамп, дата, вхідний номер) канцелярії органу Антимонопольного комітету про її прийняття не пізніш як за 8 календарних днів до граничного терміну прийняття тендерних пропозицій.

4.6. Тендерна пропозиція подається в окремому непрозорому пакеті з назвою предмета торгів та написом “Тендерна пропозиція”. На пакеті проставляється реєстраційний номер учасника торгів.

Відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню до моменту відкриття торгів.

4.7. У визначений день і час та в обумовленому місці після офіційного повідомлення головуючого про відкриття торгів у присутності довірених осіб учасників торгів члени тендерної комісії розкривають конверти з тендерними пропозиціями, визначають відповідність їх установленим вимогам і оголошують ціну кожної пропозиції, а також додаткові зауваження і пропозиції, викладені в тендерних пропозиціях.

Кожен із учасників торгів має право виступати на засіданні під своїм реєстраційним номером інкогніто (без оголошення своєї назви і юридичного статусу), про що він повинен попередити у своїй заявці.

Організатор торгів має право запросити на розкриття конвертів також й інших осіб.

4.8. Торги проводяться в один етап, на якому в умовах конкурсу розглядаються тендерні пропозиції учасників торгів, яким за рішенням тендерної комісії може бути надано право підвищувати запропоновану в тендерній пропозиції ціну.

Покупцем визнається учасник торгів, який запропонував найвищу ціну.

4.9. Наприкінці засідання тендерна комісія в той самий день складає протокол, у якому зазначаються відомості про учасників, їх тендерні пропозиції, пропозиції щодо підвищення ціни продажу і остаточний результат торгів. Протокол про розкриття конвертів не опубліковується.

Протокол підписується всіма присутніми членами тендерної комісії і переможцем торгів та в триденний термін підписується керівником організатора торгів.

Копія підписаного протоколу видається покупцю.

4.10. Торги визнаються такими, що не відбулися, у разі невиконання умов, передбачених пунктами 1.4, 3.4 і 4.4 цього Порядку.
^

5. Порядок проведення публічних торгів (аукціону)


5.1. Для участі в публічних торгах кожен зареєстрований учасник торгів отримує інформаційну картку про предмет продажу і картку учасника публічних торгів (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів).

На публічних торгах можуть бути присутні інші особи відповідно до умов, визначених організатором торгів. Представник боржника, державного органу з питань банкрутства, арбітражний керуючий, представники організатора торгів можуть бути присутні на публічних торгах, але не можуть бути їх учасниками.

5.2. Відомості про учасників публічних торгів, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточних покупців за кожним лотом.

5.3. Аукціон проводиться ліцитатором і розпочинається з оголошення порядку проведення торгів.

5.4. За кожним лотом, що виставляється на публічні торги, ліцитатор оголошує номер, указаний в інформаційній картці, назву, коротку характеристику активів боржника, початкову ціну.

5.5. Під час торгів учасники публічних торгів повідомляють про готовність придбати заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи картку учасника публічних торгів з номером, повернутим до ліцитатора, або піднімають картку учасника публічних торгів і пропонують свою ціну.

5.6. Якщо запропонована учасником публічних торгів ціна є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

5.7. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, то ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник публічних торгів.

5.8. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення початкової ціни учасники не висловлять бажання придбати майно за ціною, оголошеною ліцитатором, то ліцитатор має право поступово знижувати ціну об’єкта продажу тричі не більше ніж на 5 відсотків кожного разу. Якщо і після такого зниження об’єкт не продається, то аукціон за даним лотом не проводиться.

5.9. Усі розбіжності і суперечки щодо порядку проведення публічних торгів вирішуються під час його проведення ліцитатором за погодженням з присутніми на торгах представником боржника, арбітражним керуючим і організатором торгів.

5.10. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова ціна продажу об’єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об’єкта), суми та номери рахунків, на які переможцю потрібно внести кошти за придбані активи платника податків.

Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об’єкта, та в триденний термін затверджується керівником організатора торгів.

Копія затвердженого протоколу видається покупцю.

5.11. Переможець публічних торгів, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у публічних торгах і повернення йому внесеного гарантійного внеску. За умови достатньої кількості покупців за даним лотом торги відновлюються.

5.12. Якщо лот не було продано на перших публічних торгах, то за погодженням з комітетом кредиторів повторні публічні торги проводяться не раніше ніж через місяць з часу проведення перших публічних торгів у порядку, визначеному цим Порядком.

На повторних торгах початкова ціна лота може бути зменшена.

5.13. Публічні торги (аукціон) уважаються такими, що не відбулися, у разі:

несплати переможцем аукціону повністю належної суми на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу;

порушення істотних умов проведення аукціону відповідно до пунктів 5.4 — 5.11 цього Порядку;

невиконання всіма учасниками аукціону фіксованих умов щодо продажу активів платника податків, визначених пунктами 1.4 і 3.4 цього Порядку.
^

6. Порядок проведення конкурсу


6.1. Конкурс з продажу активів платника податків проводиться безпосередньо організатором конкурсу.

Для проведення конкурсу організатором створюється конкурсна комісія, до складу якої входять арбітражний керуючий, представник організатора торгів, представник комітету кредиторів, представник боржника (при продажу в процедурі розпорядження майном боржника), представник державного органу з питань банкрутства (при продажу активів державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків) та інші учасники провадження у справі про банкрутство, але не більше 7 чоловік. У разі проведення продажу активів державного, комунального підприємства до складу конкурсної комісії включається представник відповідного органу.

Очолює конкурсну комісію:

керівник боржника — при проведенні конкурсу в процедурі розпорядження майном боржника;

арбітражний керуючий — при проведенні конкурсу в процедурах санації чи ліквідації.

6.2. Умови конкурсу готуються організатором конкурсу і схвалюються конкурсною комісією з урахуванням, у випадках, визначених Законом, пропозицій комітету кредиторів і опубліковуються в оголошенні про проведення конкурсу.

6.3. Конкурсна пропозиція, яка подається кожним учасником повинна містити:

запропоновану ціну придбання об’єкта продажу;

зобов’язання щодо виконання фіксованих умов конкурсу;

банківську гарантію (за наявності);

інші додаткові зобов’язання.

Конкурсна пропозиція подається в окремому непрозорому пакеті з назвою конкурсу та написом “Конкурсна пропозиція”.

6.4. Засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення комісії приймаються у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. При цьому присутність голови комісії чи його повноважного представника є обов’язковою. У разі рівної кількості голосів голос головуючого є ухвальним.

6.5. Конкурс проводиться в один етап, на якому розглядаються конкурсні пропозиції учасників та визначається переможець конкурсу.

Переможцем конкурсу визначається учасник, який запропонував найвищу ціну та бере на себе обов’язки щодо виконання фіксованих умов конкурсу.

Якщо запропонована учасниками конкурсу найвища ціна є нижчою за початкову ціну, визначену умовами конкурсу, засідання конкурсної комісії переривається для розгляду і відповідного погодження змін до умов конкурсу з боржником — у разі продажу в процедурі розпорядження його майном, комітетом кредиторів — в інших випадках.

6.6. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, у якому зазначаються фіксовані умови конкурсу, конкурсні пропозиції учасників конкурсу, обгрунтування вибору переможця конкурсу, відомості про учасників конкурсу.

Протокол підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії і в триденний термін підписується організатором конкурсу. Копія протоколу видається покупцю.

6.7. Конкурс уважається таким, що не відбувся, у разі невиконання умов, передбачених пунктами 1.4, 3.4 і 6.3 цього Порядку.
^

7. Прикінцеві положення


7.1. Затверджений протокол є підставою для укладення протягом 15 днів договору купівлі-продажу між покупцем та керівником боржника, керуючим санацією чи ліквідатором.

7.2. Покупець зобов’язаний унести зазначені в протоколі платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Гарантійний внесок, унесений покупцем для участі в торгах, конкурсі, зараховується покупцеві в рахунок остаточної оплати ціни продажу активів боржника.

Передача активів боржника покупцю здійснюється тільки після повної сплати ним грошових коштів шляхом укладання за участю організатора торгів, конкурсу акта приймання-передавання.

7.3. В акті приймання-передавання зазначається:

ким, коли і де проводилися торги, конкурс;

коротка характеристика реалізованих активів платника податків;

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, назва юридичної особи, адреса покупця;

сума, унесена переможцем торгів, конкурсу;

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, назва юридичної особи боржника, його адреса;

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджували право власності боржника на продані активи (назва правовстановлювального документа, ким виданий, посвідчений, для нотаріусів — зазначити прізвище, ім’я та по батькові).

7.4. У разі продажу активів у процедурі розпорядження майном боржником задовольняються вимоги всіх кредиторів пропорційно, у тому числі вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), не пізніше наступного робочого дня після дати зарахування коштів на його рахунок.

У разі продажу активів у процедурі санації розрахунки з кредиторами розпочинаються боржником у порядку черговості, передбаченому статтею 31 Закону, не пізніше наступного робочого дня після затвердження звіту керуючого санацією, якщо інший порядок не було встановлено затвердженим планом санації. Вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) задовольняються у третю чергу.

У процедурі ліквідації платника податків виплати кредиторам коштів з основного рахунку здійснюються ліквідатором у порядку черговості, передбаченому статтею 31 Закону, не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження. Вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) задовольняються у третю чергу.

Витрати організатора торгів, конкурсу погашаються боржником, керуючим санацією чи ліквідатором не пізніше наступного робочого дня з дати надходження коштів на рахунок боржника, якщо інше не передбачено угодою про реалізацію активів боржника.

7.5. Кошти, що направляються для сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), перераховуються у визначені пунктом 7.4 цього Порядку терміни на рахунок N 3412 “Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету” територіального органу Державного казначейства України за місцем державної реєстрації боржника. У платіжному дорученні повинні бути зазначені реквізити боржника, активи якого реалізовано. (Абзац перший пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 147 від 16.04.2004)

Територіальний орган Державного казначейства України не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на зазначений рахунок складає та передає відповідному органу державної податкової служби реєстр доходів, які надійшли на балансовий рахунок N 3412, з копіями розрахункових документів. (Абзац другий пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 147 від 16.04.2004) Орган державної податкової служби не пізніше наступного дня після отримання реєстру доходів подає територіальному органу Державного казначейства України довідку про розподіл коштів, які надійшли на балансовий рахунок N 3412, із зазначенням усіх видатків, суми податкового боргу за видами платежів, реквізитів боржника і банківської установи, де відкрито рахунок боржника, МФО банку, номер рахунку. (Абзац третій пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 147 від 16.04.2004)

На підставі довідки про розподіл коштів територіальний орган Державного казначейства України оформляє в установленому порядку платіжні доручення і перераховує кошти на бюджетні рахунки.

У платіжному дорученні в полі “Призначення платежу” повинно бути зазначено: “реалізація активів боржника”.

Облік надходжень від реалізації активів у рахунок погашення податкового боргу боржника ведеться органами державної податкової служби згідно з Інструкцією про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції України від 12.05.94 N 37, у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 03.09.2001 N 342, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18.10.2001 за N 887/6078. (Абзац шостий пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 147 від 16.04.2004)

7.6. До набуття переможцем торгів, конкурсу права власності на придбані активи платника податків відповідальність за їх збереження в установленому порядку несе особа, у якої зазначені активи перебувають у володінні (зберіганні).

7.7. У разі відмови покупця від підписання протоколу, договору купівлі-продажу організатор торгів, конкурсу приймає рішення про:

включення внесеного покупцем гарантійного внеску до складу майна боржника за вирахуванням витрат організатора торгів, конкурсу;

проведення повторних торгів, конкурсу або проведення переговорів з учасником торгів, конкурсу, який запропонував на торгах, конкурсі другу за розміром ціну пропозиції.

7.8. Активи платника податків, які залишилися після задоволення вимог кредиторів державного, комунального підприємства, щодо якого господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію, передаються ліквідатором за актом приймання-передавання власнику.

Акт приймання-передавання зазначених активів підписується ліквідатором та відповідним представником власника.

Державне майно, яке відповідно до законодавства не підлягає продажу, передається за актом приймання-передавання органу, уповноваженому управляти державним майном.

7.9. Спори, що виникають при продажу активів платника податків, вирішуються у судовому порядку.

Начальник управління з питань

власності та банкрутства О.МельникІнфодиск. «Законодавство України»Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації