Поиск по базе сайта:
Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\" icon

Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
Скачати 90.82 Kb.
НазваПро реалізацію статей 31 і 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
Дата конвертації19.11.2012
Розмір90.82 Kb.
ТипЗакон

Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності ...

Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"


Зміст документу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 травня 2000 р. N 765

Київ


Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002

N 1160 ( 1160-2003-п ) від 25.07.2003

N 1542 ( 1542-2003-п ) від 02.10.2003

N 743 ( 743-2007-п ) від 16.05.2007 )


Відповідно до частини першої статті 31 і частин першої та одинадцятої статті 43 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок капіталізації платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов’язань підприємства-банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю;

Порядок задоволення вимог щодо відшкодування витрат на заходи для запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу особливо небезпечним підприємством-банкрутом;

перелік особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

Прем’єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2000 р. N 765


ПОРЯДОК

капіталізації платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов’язань підприємства-банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю

1. Відповідно до цього Порядку здійснюється капіталізація платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов’язань підприємства-банкрута відшкодувати шкоду, заподіяну життю і здоров’ю громадян, у тому числі застрахованих у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд). (Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 743 від 16.05.2007)

Капіталізація платежів здійснюється щодо кожної особи з урахуванням заборгованості за попередні роки та необхідності виплати майбутніх платежів. Під час розрахунку сум цих платежів повинні враховуватися заробітна плата потерпілого, відсоток втрати професійної працездатності, витрати по догляду за потерпілим, на реабілітацію, протезування, придбання транспортних засобів та види соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, необхідність сплати одноразової допомоги у зв’язку з травмою або професійним захворюванням, які можуть призвести до смерті потерпілого, а також інших виплат, передбачених законодавством.

2. Розрахунок щодо кожного платежу, що підлягає капіталізації, для задоволення вимог, що виникли із зобов’язань підприємства-банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю або перед членами їх сімей, здійснюється таким чином: (Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 743 від 16.05.2007)

1) щомісячні виплати втраченого заробітку — з урахуванням середньомісячного заробітку та ступеня втрати професійної працездатності;

2) витрати по догляду за потерпілим відповідно до медичного висновку — згідно з нормами, встановленими нормативно-правовими актами;

3) витрати на придбання інвалідами або Фондом спеціальних засобів пересування, запасних частин до них, а також витрати на придбання палива, ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів — згідно з нормами, встановленими нормативно-правовими актами; (Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 743 від 16.05.2007)

4) витрати на оздоровлення — з розрахунку середньої вартості санаторно-курортної путівки — для інвалідів I групи щороку, іншим інвалідам — один раз на три роки;

5) витрати на пенсійне забезпечення — на підставі довідки відповідного органу соціального захисту населення;

6) витрати на професійну переорієнтацію, професійне навчання або перекваліфікацію потерпілого за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення інвалідності минуло не більше одного року) — з розрахунку середньомісячного заробітку протягом терміну, визначеного програмою реабілітації;

7) одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого — у розмірах, що встановлюються відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. Нарахування такої виплати здійснюється на підставі висновку лікувального закладу щодо можливості настання стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого. (Підпункт 7 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 743 від 16.05.2007)

3. Капіталізація платежів, передбачених підпунктами 1 — 5 пункту 2 цього Порядку, розраховується на період, що визначається як різниця між середньою тривалістю життя для чоловіків і жінок у країні та їх віком на момент здійснення капіталізації.

4. До суми платежів, що підлягають капіталізації, включається заборгованість підприємства-банкрута з виплат, пов’язаних із зобов’язаннями цього підприємства відшкодувати шкоду, заподіяну життю і здоров’ю громадян: з одноразової допомоги, щомісячних виплат втраченого заробітку, витрат по догляду за потерпілим та за лікарняними листами.

5. У разі неможливості документального підтвердження розміру середнього заробітку потерпілого, який отримав травму або професійне захворювання на підприємстві-банкруті, його середній заробіток визначається виходячи із середньої заробітної плати у відповідній галузі.

5-1. У вимогах Фонду до боржника, щодо якого порушено справу про банкрутство, зазначається сума, визначена з урахуванням кожного платежу, що підлягає капіталізації.

Суми платежів, капіталізованих відповідно до зазначених вимог у процесі ліквідації підприємства-банкрута, перераховуються ліквідатором (арбітражним керуючим) робочому органу виконавчої дирекції Фонду, у якому підприємство перебуває на обліку.

(Порядок доповнено пунктом 5-1 в редакції Постанови КМ N 743 від 16.05.2007)

6. Капіталізація платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов’язань підприємства-банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю та здоров’ю через негативний вплив цього підприємства на навколишнє природне середовище, здійснюється виходячи із суми, визначеної рішенням суду.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2000 р. N 765


ПОРЯДОК

задоволення вимог щодо відшкодування витрат на заходи

для запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу особливо небезпечним підприємством-банкрутом

1. Право на задоволення вимог щодо відшкодування витрат на заходи для запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу особливо небезпечним підприємством-банкрутом (далі — заходи) мають відповідний орган місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого відноситься сфера діяльності боржника, а також, при необхідності, державний орган з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань екології та природних ресурсів (далі — уповноважений орган), які визначені учасниками провадження у справі про банкрутство.

2. Відшкодуванню підлягають витрати на заходи щодо:

використання наземних промислових майданчиків та їх перепрофілювання, а також рекультивації земель, порушених внаслідок діяльності підприємства;

використання підземного простору для розміщення господарських об’єктів, у тому числі захоронення токсичних промислових відходів;

забезпечення екологічно безпечної експлуатації шламонакопичувачів, хвостосховищ, ставків — накопичувачів шахтних вод, їх знесолення та очистки, використання відходів;

впровадження технічних рішень з недопущення або мінімізації підвищення рівня грунтових вод;

коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, внесення змін до дорожньо-транспортних та інженерних мереж;

розроблення схем інженерного захисту територій і відповідних проектів оцінки впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я населення та їх впровадження;

відновлення технічної документації, ремонту житлових будинків та об’єктів комунального призначення, що їх обслуговують, з метою подальшої передачі їх в комунальну власність.

Відшкодування витрат на інші заходи здійснюється у разі наявності відповідного обгрунтування необхідності їх здійснення.

3. Заява про відшкодування витрат подається арбітражному керуючому у письмовій формі за підписом керівника відповідного уповноваженого органу і повинна містити:

найменування особливо небезпечного підприємства-банкрута, його поштову адресу;

найменування уповноваженого органу, його поштову адресу;

ідентифікаційний код кредитора як платника податків і зборів (обов’язкових платежів);

розмір суми, що підлягає відшкодуванню;

перелік документів, що додаються до заяви.

4. До заяви додаються такі документи:

ухвала господарського суду щодо визначення уповноваженого органу учасником провадження у справі про банкрутство; (Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1510 від 11.10.2002)

матеріали обстеження підприємства-банкрута та комплексного інженерно-технічного обгрунтування заходів, які необхідно здійснити, організацією, що має на це право згідно із законодавством;

заходи, затверджені уповноваженим органом;

розрахунки та кошториси фактичних витрат щодо кожного із здійснених заходів.

5. Вимоги щодо відшкодування витрат на заходи задовольняються в порядку черговості, встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, в міру надходження коштів на основний рахунок підприємства-банкрута.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2000 р. N 765


ПЕРЕЛІК

особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу

Вугільна промисловість

Шахти з підземного видобутку вугілля та ті, що будуються.

Розрізи з відкритого видобутку вугілля.

Збагачувальні фабрики.

Гірничодобувна промисловість

Шахти з підземного видобутку корисних копалин.

Кар’єри з відкритої розробки корисних копалин.

Кар’єри з видобутку будівельних матеріалів.

Гірничо-збагачувальні комбінати.

Хімічний комплекс

Підприємства з виробництва вибухових речовин (ВР) та продуктів на їх основі (склади ВР, склади відходів, продуктів і напівпродуктів).

Підприємства з виробництва неорганічних продуктів хімічних технологій:

хлору, хлорнеорганічних продуктів (склади хлору, ртуті, сховища та накопичувачі системи очищення стічних вод);

кальцинованої соди (накопичувачі дистиляційної рідини, склади аміаку);

аміаку, азотної кислоти, аміачної селітри, сірчаної кислоти, мінеральних добрив тощо (склади відходів виробництва, сховища аміаку, мінеральних кислот, системи очищення виробничої каналізації, накопичувачі, відпрацьовані каталізатори).

Підприємства з виробництва галоїдо-органічних продуктів, фосфорорганічних і металоорганічних речовин (склади хлору, фосгену, тетраетилсвинцю тощо; накопичувачі відходів).

Підприємства з виробництва продуктів органічного синтезу, синтетичних барвників (склади сировини, вибухопожежонебезпечних напівпродуктів, накопичувачі відходів, очисні споруди).

Підприємства з виробництва хімічних волокон (склади сірковуглецю, кислот, накопичувачі системи водопідготовки та водоочистки).

Підприємства з виробництва лакофарбової продукції (склади вибухопожежонебезпечних продуктів синтезу та розчинників).

Нафтогазопереробні підприємства (резервуарні парки нафти, нафтопродуктів, органічних рідин, зливно-наливні естакади, транспортні трубопровідні системи).

Підприємства з виробництва олії методом екстракції (склади легкозаймистих розчинників, шроту, газгольдерів водню).

Підприємства, де застосовуються аміачно-холодильні установки.

Підприємства (об’єкти), де застосовується або зберігається хлор.

Енергетика

ДП НАЕК “Енергоатом"

ДАГК “Дніпрогідроенерго"

ДАЕК “Дністрогідроенерго"

ВАТ “Дніпроенерго"

ВАТ “Донбасенерго"

ВАТ “ДЕК “Центроенерго"

ВАТ “Західенерго"

ТОВ “Східенерго”.

Металургійна промисловість

Підприємства металургійної промисловості.

Оборонна промисловість

Підприємства з виготовлення і утилізації звичайних видів боєприпасів та їх комплектувальних, вибухових речовин і матеріалів — пороху, піротехнічних сумішей, засобів ініціювання, якими споряджаються зазначені боєприпаси або які знаходяться в мобілізаційному резерві.

(Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1160 від 25.07.2003, N 1542 від 02.10.2003)Інфодиск. «Законодавство України»Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації