Поиск по базе сайта:
Зміст icon

Зміст
НазваЗміст
Сторінка12/12
Дата конвертації12.12.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ДОДАТКИ


^ ДОДАТОК А


Консолідований баланс групи „Emerson Electro Co” на 30 вересня (млн. дол.)


Активи

1998

1997

Зобов’язання та

акціонерний капітал

1998

1997

^ Поточні активи

Кошти та їх еквіваленти

Дебіторська заборгованість за вирахуванням сумнівних боргів 54,6 дол. у 1998 р. та 54,0 дол. у 1997 р.

Запаси:

Готова продукція

Сировина та незавершене виробництво

Разом запаси

Інші поточні активи

Разом поточні активи

^ Основні засоби

Земля

Будівлі

Машини та устаткування

Незавершене будівництво

Мінус накопичена амортизація

Чиста вартість основних засобів

Інші активи


Гудвіл за вирахуванням накопиченої амортизації

617,5 дол. в 1998 р. та 509,5 дол. у 1997 р.

Інші


Разом інші активи209,7


2416,1


858,6


1137,9

1996,5


379,0


5001,3


173,4

1205,5


4373,5


318,3

6070,7

3059,1


3011,6


3702,7

944,2


4646,9221,1


2200,2


789,6


1092,0

1881,6


413,9


4716,8


167,0

1066,0


3928,9


271,8

5433,7

2698,3


2735,4


3116,0

895,1


4011,1

^ Поточні зобов'язання

Короткострокові позики та поточні довгострокові борги, що підлягають погашенню

Рахунки, що підлягають сплаті

Нараховані витрати

Податки на прибуток

Разом поточні зобов’язання

^ Довгострокова заборгованість

Інші зобов'язання

Акціонерний капітал

Привілейовані акції номіналом 2,50 дол. за акцію. Дозволено до випуску 5 400 000 акцій, випущено - нуль

Звичайні акції 0,5 дол. за шт.

Дозволено до випуску 1200000000 акцій, випущено 476 677 006 акцій у 1998 та 1997 рр.

Додатковий оплачений капітал

Нерозподілений прибуток

Накопичені різниці при переведенні валюти

За вирахуванням собівартості звичайних акцій 38452823 в 1998 р. та випуску 35873321 акції в 1997 р.

Разом акціонерний капітал1524,4


1036,7

1252,7


207,9


4021,7


1056,6

1778,2


-


238,3


27,9


7056,5


(236,2)

7086,5


1283,2

5803,31455,1


942,1

1241,9


213,3


3842,4


570,7

1629,5


-


238,3


3,3


6348,9


(205,9)

6384,6


963,9

5420,7
12659,8

11463,3
12659,8

11463,3

^ ДОДАТОК Б


Консолідований баланс групи „Bayer” (млн. марок)

Примітки

31 грудня 1998

31 грудня 1997

АКТИВИ


^ Непоточні активи


Нематеріальні активи

Основні засоби

Інвестиції


Поточні активи


Запаси

Дебіторська заборгованість покупців

Інші дебітори та інші активи


Ліквідні активи


Відстрочені податки


Відстрочені витрати


^ АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


Акціонерний капітал


Статутний капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Чистий прибуток

Різниці при переведенні валюти

Частка меншості акціонерів


Забезпечення


Забезпечення пенсій та інших виплат після завершення трудової діяльності

Інші забезпечення


Інші зобов’язання

Фінансові зобов’язання

Заборгованість постачальникам


Різні зобов’язання

Відстрочені податки

Відстрочений дохід
[16]

[17]

[18]


[19]

[20]

[21]


[22]


[23]


[24]


[25]


[26]

[27]


[28]

[29]

[30]

[31]

[23]

[32]
3733

21177

2156

27066


11306

10899

3249

14148


3366

28820

754


576

57216


3652

5760

13923

3157

(1914)

413

24991


9225

4996

14221


9012

3155

3962

16129

1534

341

572162056

20158

1706

23920


10608

10686

2816

13502


4802

28912

872


466

54170


3652

5760

12276

2941

(1143)

437

23923


9144

5085

14229


7620

3134

3726

14480

1208

330

54170

^ ДОДАТОК В


Консолідований баланс групи „Burman Castrol PLC” (млн. фунтів стерлінгів)
1998

1997

^ Основні активи


Нематеріальні активи

Матеріальні активи

Інвестиції24,4

547,4

292,8

864,616,6

548,6

273,9

839,1

^ Поточні активи


Запаси

Дебітори

Інвестиції

Кошти в банку та в касі266,3

641,6

158,6

96,5

1163,0273,9

599,8

177,3

125,9

1176,9

Кредитори: суми, що підлягають сплаті протягом одного року

(781,2)

(800,0)

Чисті поточні активи (зобов’язання)

381,8

376,9

Разом активи мінус зобов’язання

1246,4

1216,0

Кредитори: суми, що підлягають сплаті після більше ніж одного року

(260,9)

(256,4)

Забезпечення зобов’язань та витрат

(134,7)

(135,5)

Чисті активи

850,8

824,1

^ Капітал і резерви


Статутний капітал

Премія за акціями

Резерв переоцінки

Резерв для викупу капіталу

Інші резерви

Рахунок прибутків та збитків


213,4

118,1

35,8

19,0


401,9


231,5

112,8

34,8


383,9

Акціонерний капітал

788,2

763,0

Частка меншості в капіталі дочірніх компаній

62,6

61,1
850,8

824,1^ ДОДАТОК Д


Консолідований звіт про прибуток групи „Bayer” (млн. марок)
Примітки

1998

1997

Чистий продаж


[1]

54884

55005

Собівартість реалізованої продукції

(30269)

(30999)

Валовий прибуток

24615

24006

Витрати на збут

(12404)

(11989)

Витрати на дослідження та розробки


[2]

(3920)

(3878)

Загальні адміністративні витрати

(1910)

(1737)

Інший операційний дохід


[3]

1585

1351

Інші операційні витрати


[4]

(1815)

(1735)

Операційний результат


[5]

6151

6018

Дохід від інвестицій в асоційовані компанії – чистий


[6]

41

39

Витрати на відсотки – чисті


[7]

(350)

(308)

Інші неопераційні витрати – чисті


[8]

(506)

(641)

Неопераційний результат

(815)

(910)

Прибуток до оподаткування


[9]

5336

5108

Податки на прибуток

(2177)

(2156)

Прибуток після оподаткування

3159

2952

Частка меншості акціонерів


[11]

(2)

(11)

Чистий прибуток

3157

2941

Прибуток на акцію, марок


[12]

4,32

4,051   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації