Поиск по базе сайта:
Зміст icon

Зміст
НазваЗміст
Сторінка1/12
Дата конвертації12.12.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12ЗМІСТ

Вступ ............................................................................................................

5

Розділ 1 Система бухгалтерського обліку: міжнародний аспект ...........

7

1.1 Стандартизація бухгалтерського обліку .............................................

7

1.2 Організація діяльності Комітету з міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку ......................................................................……


10

1.3 Процес розробки міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

12

1.4 Статус міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та їхнє застосування.................................................................................................


20

1.5 Основні положення міжнародних стандартів ....................................

23

1.5.1 Принципи міжнародних стандартів ................................................

23

1.5.2 Фінансовий і управлінський облік ...................................................

24

1.6 Практика бухгалтерського обліку в країнах СНД .............................

26

Розділ 2 Призначення фінансової звітності .............................................

28

2.1 Мета фінансової звітності та її користувачі .......................................

28

2.2 Склад і елементи фінансової звітності ...............................................

29

2.3 Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах ...........

32

2.4 Якісні характеристики фінансових звітів ...........................................

33

2.5 Концепції капіталу та збереження капіталу .......................................

38

2.6 Порядок подання фінансових звітів ....................................................

39

Розділ 3 Складання основних форм фінансової звітності ......................

41

3.1 Вимоги до облікової інформації у фінансовій звітності ...................

41

3.2 Бухгалтерський баланс: його зміст та структура ...............................

42

3.2.1 Елементи балансу, їхнє призначення й оцінка ................................

42

3.2.2 Структура та зміст балансу ...............................................................

45

3.2.3 Формати балансу ...............................................................................

46

3.2.4 Події після дати балансу ...................................................................

46

3.3 Структура й основні вимоги щодо відображення облікової

інформації в Звіті про прибутки та збитки ...............................................


48

3.3.1 Елементи Звіту про прибутки та збитки та їхнє призначення .......

48

3.3.2 Структура та зміст Звіту про прибутки та збитки ..........................

49

3.3.3 Форми Звіту про прибутки та збитки ..............................................

51

3.4 Звіт про зміни у власному капіталі .....................................................

52

3.5 Структура та методи складання Звіту про рух грошових коштів ....

53

3.5.1 Призначення Звіту про рух грошових коштів ................................

53

3.5.2 Зміст і структура Звіту про рух грошових коштів ..........................

54

3.5.3 Надання та розкриття інформації про рух грошових коштів ........

55

3.6 Консолідована звітність .......................................................................

58

Розділ 4 Основні засоби .............................................................................

62

4.1 Визначення та класифікація основних засобів ..................................

62

4.2 Оцінка основних засобів ......................................................................

64

4.3 Амортизація основних засобів ............................................................

65

4.4 Облік амортизації основних засобів ...................................................

68

4.5 Вибуття основних засобів ....................................................................

68

4.6 Розкриття інформації про основні засоби ..........................................

69

Розділ 5 Оренда ...........................................................................................

69

5.1 Визначення оренди та її класифікація ................................................

69

5.2 Фінансова оренда ..................................................................................

70

5.3 Операційна оренда ................................................................................

70

5.4 Розкриття інформації про оренду ........................................................

71

Розділ 6 Запаси ............................................................................................

72

6.1 Визначення та первісна оцінка запасів ...............................................

72

6.2 Методи визначення собівартості запасів ............................................

74

6.3 Відображення запасів за чистою вартістю реалізації ........................

76

6.4 Розкриття інформації про запаси ........................................................

77

Розділ 7 Нематеріальні активи ..................................................................

78

7.1 Визначення та первісна оцінка нематеріальних активів ...................

78

7.2 Переоцінка нематеріальних активів ....................................................

83

7.3 Амортизація нематеріальних активів .................................................

84

7.4 Зменшення корисності та вибуття нематеріальних активів .............

85

7.5 Розкриття інформації про нематеріальні активи ...............................

87

Розділ 8 Дохід ..............................................................................................

88

8.1 Мета та сфера застосування .................................................................

88

8.2 Умови визнання та критерії оцінки доходу ........................................

91

Розділ 9 Державні гранти ...........................................................................

93

9.1 Визначення та форми державної допомоги .......................................

93

9.2 Умови визнання державних грантів ....................................................

95

9.3 Підходи до обліку державних грантів ................................................

95

9.4 Відображення державних грантів у фінансових звітах підприємства ...............................................................................................


97

9.5 Погашення державних грантів ............................................................

98

9.6 Розкриття інформації про державні гранти в примітках до фінансових звітів ........................................................................................


99

Розділ 10 Будівельні контракти .................................................................

99

10.1 Визначення та класифікація будівельних контрактів .....................

99

10.2 Об’єднання та сегментація будівельних контрактів .......................

100

10.3 Дохід від будівельного контракту .....................................................

101

10.4 Витрати за будівельним контрактом .................................................

102

10.5 Визнання доходів та витрат за будівельним контрактом ...............

103

10.6 Розкриття інформації про будівельні контракти .............................

106

Висновок ......................................................................................................

108

Список літератури.......................................................................................

109

Глосарій .......................................................................................................

110

Додатки ........................................................................................................

130


ВСТУП


Система бухгалтерського обліку, яка існувала в умовах централізовано планованої економіки, була обумовлена суспільним характером власності та потребами державного управління економікою. Головним споживачем інформації, яка формується в бухгалтерському обліку, виступала держава в особі галузевих планових міністерств і відомств, статистичних і фінансових органів. Система державного фінансового контролю вирішувала задачі виявлення відхилень від запропонованих моделей господарського поводження організацій.

На початку 90-х років Україна почала активно розвивати міжнародні економічні зв'язки, прагнучи ввійти в міжнародні фінансові інститути та світову ринкову економічну систему. Це призвело до того, що система бухгалтерського обліку, її форми й методи, що склалися в умовах централізованого планування й управління, перестали відповідати умовам ринкового господарства.

Інтеграція економіки України в світове господарство, поява спільних з нерезидентами підприємств, інвестування вільних капіталів в економіку як своєї країни, так і закордонних держав викликали необхідність адаптації й трансформації української системи бухгалтерського обліку й звітності до міжнародних стандартів, а також розробки єдиних підходів до формування економічних показників, що точно характеризують стан справ у народному господарстві, фінансове становище та результати виробничо-комерційної діяльності корпорацій, підприємств і організацій різних форм власності.

Довгі роки в багатьох розвинених країнах світу існувала подвійна бухгалтерія, що велася практично на кожнім підприємстві у відповідності до сформованих в даній країні традицій, смаків і звичок їхніх власників. У зв’язку зі змінами економічних відносин і вдосконалюванням засобів виробництва, розвитком ринкового господарства державні фіскальні органи стали висувати певні вимоги до створюваної системи обліку та побудови фінансової звітності, складу й змісту використовуваних для цілей оподаткування звітних даних.

Однак у ринковій економіці в зв’язку із розвитком корпоративних форм власності не тільки державні органи зацікавлені в одержанні чітких і достовірних звітних даних про фінансовий стан і результати діяльності суб'єктів господарства за певний період. Такими зацікавленими користувачами звітності стали, насамперед, акціонери підприємств і кредитуючих корпорацій, банки й інвестиційні фонди, постачальники комплектуючих матеріалів і сировини, покупці готової продукції, страхові компанії й інші.

Зміна в Україні економічних відносин, а також цивільно-правового середовища визначила необхідність адекватної трансформації української системи бухгалтерського обліку. Нова система бухгалтерського обліку, розроблені нові правила, норми постановки і її впровадження повинні створити комплекс елементів ринкової інфраструктури, що забезпечує сприятливий клімат для прилучення українських суб'єктів господарства до міжнародних ринків капіталів. Одночасно ця система буде сприяти відкритості нашої країни та росту довіри між Україною й іншими державами.

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження „Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямків розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах” від 18.01.2003, згідно з яким вітчизняні підприємства переходять на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку й аудиту.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації