Поиск по базе сайта:
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» за фаховим спрямуванням «Міжнародна економіка» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» за фаховим спрямуванням «Міжнародна економіка»
Скачати 180.83 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» за фаховим спрямуванням «Міжнародна економіка»
Дата конвертації17.11.2012
Розмір180.83 Kb.
ТипРобоча програма
1. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_1.doc
2. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_2-1.doc
3. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_2-2.doc
4. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_2-3.doc
5. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_2-4.doc
6. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_2-5.doc
7. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_3-1.doc
8. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_3-2.doc
9. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_3-3.doc
10. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_4-1.doc
11. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_4-2.doc
12. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_4-3.doc
13. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_4-4.doc
14. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_4-5 .doc
15. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/Rozd_5.doc
16. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/dodatok-1.doc
17. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/dodatok_2.doc
18. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/dodatok_3.doc
19. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/titul.doc
20. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/vstup.doc
21. /mizhnarodna_ekonom_diyalnist_ukraini_novickiy/zmist.doc
Частина 1 природа, зміст та цілі міжнародної економічної діяльності
Україна в міжнародній торгівлі товарами: загальний режим 1 Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності
Міжнародний контракт 4 Поняття міжнародного контракту
Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська специфіка
Міжнародні транспортні послуги 10 Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової динаміки
Міжнародне кооперування виробництва: природа, форми та сучасні особливості
Частина 3 проблеми міжнародної економічної діяльності
Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності
Економічна безпека за умов відкритої економіки 3 Поняття економічної безпеки держави в міжнародному конкурентному середовищі
Частина 4 україна в процесах інтернаціоналізації: інтеграційні форми та інструменти
Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі
Торгово-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з країнами снд 3 Інтеграційно-дезінтеграційні контроверсії снд: на шляху від «розлучення»
Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі
Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності 5 Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту
Частина 5 природокористування в умовах міжнародної економічної діяльності: сучасна специфіка та українські перспективи
Основні макроекономічні показники України в контексті міжнародної економічної діяльності (статистика та прогноз)*
Проекти Світового банку в Україні
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» за фаховим спрямуванням «Міжнародна економіка»
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
Про книгу
Зміст про книгу 11 Вступ 13

Додаток 20

Робоча програма з навчальної дисципліни
«Міжнародна економічна діяльність України»
за фаховим спрямуванням «Міжнародна економіка»


Метою курсу є отримання студентами знань об’єктивних закономірностей, реальних процесів та специфічних особливостей міжнародної економічної діяльності України, а також навичок їх практичного застосування.

Головними завданнями курсу є:

 • розуміння студентами сутності та особливостей міжнародної економічної діяльності на сучасному етапі;

 • вивчення теоретичних основ міжнародної економічної діяльності;

 • ознайомлення студентів з основними формами міжнародного торговельного та інвестиційного співробітництва;

 • розуміння студентами особливостей та завдань регулювання міжнародної економічної діяльності;

 • ознайомлення студентів з особливостями та характером сучасних інтеграційних процесів, участі в них України.

Предметом дисципліни є механізм міжнародної економічної діяльності України в комплексі його складових форм, а також інструментів регулювання в контексті сучасних інтеграційних процесів і тенденцій глобалізації та регіоналізації.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ


Назва тем курсу

Лекції*

Семі-
нари*

Індиві-
дуальні
завдання*

Самостійна робота
студентів*

 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти

2
2

4

 1. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні

22

 1. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України

24

 1. Україна в міжнародній торгівлі товарами: загальний режим

22

 1. Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка

2
2

2

 1. Україна в товарообмінних опе­раціях

22

Продовження дод. 20

Назва тем курсу

Лекції*

Семі-
нари*

Індиві-
дуальні
завдання*

Самостійна робота
студентів*

 1. Міжнародний контракт2

2

 1. Інкотермс — інструмент міжнародної торгівлі

22

 1. Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська спе­цифіка

2
2

2

 1. Послуги посередників у між­народній торгівлі

2
2

2

 1. Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами: специфіка транзитивної економіки
2

2

2

 1. Лізинг та інші орендні операції в міжнародному співробітництві
2

2

2

 1. Міжнародні транспортні послуги
2
2

 1. Міжнародний туризм
2
2

 1. Міжнародне кооперування виробництва: природа, форми та сучасні особливості

2

2
2

 1. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації

2

2
2

 1. Комерційні структури в процесах транснаціоналізації
2

2

2

 1. ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України

2

2

2

2

 1. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України

2

2
2

 1. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили

22

 1. Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі

22

Продовження дод. 20

Назва тем курсу

Лекції*

Семі-
нари*

Індиві-
дуальні
завдання*

Самостійна робота
студентів*

 1. Відкрита економіка України в системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин
2
4

 1. Торговельні режими України з країнами світу

22

 1. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі
2
4

 1. СНД у системі геоекономічних пріоритетів України
2
4

 1. Чорноморське економічне спіробітництво України


2

 1. Субрегіональні проекти за участі України
2
2

 1. Спеціальні економічні зони в міжнародній економічній діяльності України


2

 1. Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності

24

 1. Економічна безпека за умов відкритої економіки
2
2

 1. Міжнародні економічні зв’яз­ки в українській історії: ретроспектива та сучасність


2

 1. Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України

22

 1. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці


2

 1. Екологічні обмеження зростан­ня відкритої економіки України в контексті сучасної глобалістики


2

* Кількість годин та вибір форм організації навчального процесу можуть варіюватися.

Список лекцій


 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти.

 2. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні.

 3. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України.

 4. Україна в міжнародній торгівлі товарами: загальний режим.

 5. Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка.

 6. Україна в товарообмінних операціях.

 7. Інкотермс — інструмент міжнародної торгівлі.

 8. Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська специфіка.

 9. Послуги посередників у міжнародній торгівлі.

 10. Міжнародне кооперування виробництва: природа, форми та сучасні особливості.

 11. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації.

 12. ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України.

 13. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України.

 14. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили.

 15. Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі.

 16. Торговельні режими України з країнами світу.

 17. Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності.

 18. Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України.

Тематика та плани лекцій


1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти.

  Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності.

  Відкрита економіка.

  Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності.

  Світове господарство.

2. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні.

  Класифікація форм міжнародної економічної діяльності.

  Міжнародна торгівля товарами та послугами.

  Транскордонний рух капіталів та міжнародний кредит.

  Міжнародні валютно-фінансові відносини.

  Міжнародна міграція робочої сили.

  Діяльність міжнародних економічних організацій.

  Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах.

  Спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем розвитку.

3. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України.

  Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності.

  Мікроекономічний рівень.

  Макроекономічний рівень.

  Між- або наддержавний рівень.

4. Україна в міжнародній торгівлі товарами: загальний режим.

  Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності.

  Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі.

  Факторні передумови міжнародної торгівлі України.

  Геостратегічна специфіка національної участі в міжнародній торгівлі.

5. Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка.

  Міжнародна купівля-продаж товарів.

  Експортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах.

  Імпортна політика: загальні цілі та актуальні проблеми України.

  Реекспорт та реімпорт.

  Прямі та опосередковані експортно-імпортні операції.

6. Україна в товарообмінних операціях.

  Поняття та форми товарообмінних операцій.

  Бартерні операції (бартерні угоди, бартер).

  Торгові компенсаційні операції.

  Промислові компенсаційні операції.

7. Інкотермс — інструмент міжнародної торгівлі.

  Поняття Інкотермс (базисних умов контрактів).

  Класифікація умов Інкотермс.

  Вибір транспорту міжнародних перевезень згідно з умовами Інкотермс—2000.

8. Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська специфіка.

  Поняття міжнародної торгівлі послугами.

  Види міжнародних послуг та їх класифікація.

  Міжнародний ринок послуг.

  Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України.

  Науково-технічний прогрес як структуроутворюючий чинник розвитку сфери міжнародних послуг.

  Інформаційні послуги як динамізуючий фактор міжнародної економічної діяльності.

  Страхові послуги в міжнародній економічній діяльності.

9. Послуги посередників у міжнародній торгівлі.

  Поняття торговельно-посередницької діяльності.

  Юридичне забезпечення торгового посередництва.

  Класифікація суб’єктів міжнародного посередництва.

10. Міжнародне кооперування виробництва: природа, форми та сучасні особливості.

  Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату.

  Практичні завдання міжнародної кооперації за сучасних умов.

11. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації.

  Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу.

  Інвестиційні інтереси — рушійна сила руху капіталів.

  Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів.

  Приватизація як інструмент залучення інвестицій до трансформаційної економіки.

12. ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України.

  ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин.

  Міжнародна природа господарської діяльності ТНК.

  Об’єктивні конкурентні переваги ТНК.

  Типи та структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного та національного рівнів.

  Специфічні форми підприємницької транснаціоналізації за умов ринкових перетворень.

  Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК.

  Обмеження монополізації.

13. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України.

  Природа спільного підприємництва.

  Спільні підприємства: поняття та специфіка.

  Мотивація створення СП.

  Процес створення СП.

  Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні.

14. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили.

  Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів.

  Класифікація складових, факторів та видів міжнародної міграції.

  Аналіз наслідків міграції на ринку праці.

15. Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі.

  Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки.

  Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки.

  Застосування митного тарифу: міжнародна практика та транзитивні реалії.

  Застосування нетарифних інструментів та інтереси України.

  Сучасні форми протекціонізму: поняття антиімпортних адміністративних процедур.

  Антидемпінг як фактор у конкурентній боротьбі.

16. Торговельні режими України з країнами світу.

  Співробітництво України в рамках СНД.

  Європейський вектор відкритої економічної моделі України.

  Україна в ЧЕС.

  Субрегіональні проекти за участі України.

17. Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності.

  Міжнародний рух технологій: предмет та сучасні тенденції.

  Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці.

  Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва.

  Технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки.

  Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП.

  Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва.


18. Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України.

  Сировинні ресурси в національному та світовому господарстві.

  Природні ресурси в системі міжнародних ринків.

  Види ресурсів.

  Україна у світовій торгівлі сировиною.

Список семінарів


 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та су­б’єкти.

 2. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні.

 3. Міжнародні транспортні послуги.

 4. Міжнародний туризм.

 5. Міжнародне кооперування виробництва: природа, форми та сучасні особливості.

 6. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації.

 7. Комерційні структури в процесах транснаціоналізації.

 8. ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України.

 9. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України.

 10. Відкрита економіка України в системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.

 11. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі.

 12. СНД у системі геоекономічних пріоритетів України.

Індивідуальні завдання


 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та су­б’єкти.

 2. Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка.

 3. Міжнародний контракт.

 4. Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська специфіка.

 5. Послуги посередників у міжнародній торгівлі.

 6. Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами: специфіка транзитивної економіки.

 7. Лізинг та інші орендні операції в міжнародному співробітництві.

 8. Комерційні структури в процесах транснаціоналізації.

 9. ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України.

Самостійна робота студентів


 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти.

 2. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні.

 3. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України.

 4. Україна в міжнародній торгівлі товарами: загальний режим.

 5. Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка.

 6. Україна в товарообмінних операціях.

 7. Міжнародний контракт.

 8. Інкотермс — інструмент міжнародної торгівлі.

 9. Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська специфіка.

 10. Послуги посередників у міжнародній торгівлі.

 11. Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами: специфіка транзитивної економіки.

 12. Лізинг та інші орендні операції в міжнародному співробітництві.

 13. Міжнародні транспортні послуги.

 14. Міжнародний туризм.

 15. Міжнародне кооперування виробництва: природа, форми та сучасні особливості.

 16. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації.

 17. Комерційні структури в процесах транснаціоналізації.

 18. ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України.

 19. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України.

 20. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили.

 21. Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі.

 22. Відкрита економіка України в системі міжнародних валютно-фінан­сових і кредитних відносин.

 23. Торговельні режими України з країнами світу.

 24. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі.

 25. СНД у системі геоекономічних пріоритетів України.

 26. Чорноморське економічне спіробітництво України.

 27. Субрегіональні проекти з участю України.

 28. Спеціальні економічні зони в міжнародній економічній діяльності України.

 29. Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності.

 30. Економічна безпека за умов відкритої економіки.

 31. Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: ретроспектива та сучасність.

 32. Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України.

 33. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці.

 34. Екологічні обмеження зростання відкритої економіки України в контексті сучасної глобалістики.
Додатки
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації