Поиск по базе сайта:
Розпорядження №737 м. Київ 18. 11. 2011 р. Про підготовку звіту про діяльність нан україни у 2011 році з метою своєчасної підготовки Звіту про діяльність Національної академії наук України у 2011 році icon

Розпорядження №737 м. Київ 18. 11. 2011 р. Про підготовку звіту про діяльність нан україни у 2011 році з метою своєчасної підготовки Звіту про діяльність Національної академії наук України у 2011 році
НазваРозпорядження №737 м. Київ 18. 11. 2011 р. Про підготовку звіту про діяльність нан україни у 2011 році з метою своєчасної підготовки Звіту про діяльність Національної академії наук України у 2011 році
Сторінка1/5
Дата конвертації12.12.2012
Розмір0.78 Mb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 737
м.Київ 18.11.2011 р.


Про підготовку звіту про діяльність

НАН України у 2011 році


З метою своєчасної підготовки Звіту про діяльність Національної академії наук України у 2011 році:

1. Керівникам наукових установ НАН України організувати підготовку і до 10 січня 2012 року подати до відповідних відділень НАН України та Сектору зведеного планування Науково-організаційного відділу (СЗП НОВ) Президії НАН України затверджений вченою радою звіт про діяльність установи у 2011 році згідно зі схемою та вимогами, викладеними у додатку.

При цьому:

- стислу (1-2 стор.) інформацію про найбільш вагомі наукові результати та міжнародні нагороди вчених установи за 2011 рік надіслати у відповідні відділення НАН України до 15 грудня ц.р.

- у розділі 1 «Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук» навести анотовані звіти за кожною темою, що виконувалась у 2011 році;

- забезпечити відповідність форм «ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою» і «ІІ-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, із загального фонду Державного бюджету України» та інформації, поданої установами на виконання розпоряджень Президії НАН України від 20.12.06 № 778 «Про створення інформаційних ресурсів НАН України» та від 21.03.07 № 177 «Про забезпечення функціонування типової інформаційно-аналітичної підсистеми з наукової тематики» до інформаційно-аналітичної бази тематики науково-дослідних робіт.

- звітні форми для інформаційної бази з питань міжнародної діяльності згідно з розпорядженням Президії НАН України від 10.07.97 № 1124 надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Президії НАН України до 25 грудня ц. р.

2. Просити академіків та членів-кореспондентів НАН України до 25 грудня ц.р. надіслати до відповідних відділень НАН України звіти про найважливіші результати своєї роботи, а також окремо зазначити питання, які, на їх думку, доцільно розглянути на засіданнях Президії НАН України та на Загальних зборах НАН України.

3. Керівникам державних цільових програм (акад. НАН України А.Г. Загородній, акад. НАН України А.Г. Наумовець, акад. НАН України В.П. Семиноженко, чл.-кор. НАН України Є.Ф. Венгер, д.т.н. В.М. Сорокін, д.т.н. В.О. Шаповалов) науково-технічні завдання, заходи та проекти яких затверджено згідно з розпорядженнями Президії НАН України від 17.02.11 №102, від 04.03.11 №№214, 215, 216, від 05.04.11 №235, від 15.04.11 №265, від 07.07.11 №463 надіслати до 25 грудня ц.р. до НОВ Президії НАН України щорічні звіти про результати виконання програм для їх подання відповідно до Закону України «Про державні цільові програми» до Кабінету Міністрів України.

4. Керівникам цільових комплексних програм фундаментальних та прикладних досліджень НАН України, перелік яких наведено у п.п. 2.1 та 2.2 розділу II, (академіки НАН України Я.Б. Блюм, В.М. Геєць, Г.В. Єльська, В.М. Єремєєв, С.В. Комісаренко, О.О. Коноваленко, В.П.Кухар, В.В. Моргун, А.Г. Наумовець, І.М. Неклюдов, О.С. Онищенко, Б.Є. Патон, В.В. Скороход, В.І. Старостенко, Б.С. Стогній, В.М. Шестопалов, В.М. Шульга, Я.С. Яцків, д.т.н. А.В. Анциферов) до 25 грудня ц.р. надіслати до НОВ Президії НАН України інформацію (до 3 стор.) про результати виконання програм у 2011 році.

5. Науковим радам, комітетам, комісіям при Президії НАН України до 25 грудня ц.р. надіслати до НОВ Президії НАН України звіти про свою діяльність у 2011 році. Науковим радам, комітетам, комісіям, товариствам, асоціаціям при відділеннях НАН України надіслати в цей же строк звіти до відповідних відділень НАН України.

6. Головам регіональних наукових центрів НАН України та МОН України до 20 грудня 2011 року надіслати до Президії НАН України звіт про науково-організаційну діяльність відповідного центру у 2011 році.

7. Доручити в. о. головного вченого секретаря НАН України академіку НАН України В. Ф. Мачуліну визначити строки підготовки та обсяги розділів зведеного Звіту про діяльність Національної академії наук України у 2011 році і до 15 грудня ц. р. довести їх до відділень НАН України та до підрозділів апарату НАН України.


Президент Національної академії наук

України

академік НАН України Б.Є.Патон


В.о. головного вченого секретаря

Національної академії наук України

академік НАН України В.Ф.Мачулін


Золотарьов 239 65 28

ДОДАТОК

до розпорядження Президії НАН України

від 18.11.2011 року № 737


^ СХЕМА та ВИМОГИ

до звіту про діяльність наукової установи

Національної академії наук України

у 2011 році


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ - матеріали звіту подаються українською мовою у двох примірниках (надрукованими шрифтом Times New Roman через півтора інтервали), формат паперу А4 (210х297). Перший примірник звіту (зшитий, у цупкій палітурці) надсилається до відповідного відділення НАН України, другий (незшитий, у канцелярській папці, а також в копії на електронному носії (компакт-диску) в редакторі “Microsoft Word”) - до СЗП НОВ Президії НАН України.

Кожний розділ звіту обов’язково починається з нової сторінки.

У верхньому колонтитулі кожної сторінки необхідно зазначити назву наукової установи.

ВСТУП.

Навести загальні дані про установу, її структуру.

Дати загальну характеристику результатів та перспектив розвитку основних наукових напрямів установи. Зазначити міжнародні та державні нагороди, що отримані вченими установи у 2011 році.


І. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук.

Навести найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень, які отримані в 2011 році. Надати анотовані звіти за кожною темою, що виконувалась в 2011 році, в яких, крім отриманих результатів, дати оцінку рівня дослідження і характеристику його наукової та практичної значимості. Окремим пунктом відобразити досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку.

В заголовку, що друкується великими літерами і підкреслюється, зазначається назва наукової теми. Основні виконавці вказуються в кінці абзацу. Прийняті скорочення: «акад. НАН України», «чл.-кор. НАН України», потім ініціали та прізвище. Ступінь «кандидат» та «доктор» наук не вказується.


ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою


Навести дані про кількість та обсяги фінансування НДР, що виконувались установою у 2011 році, за схемою*:


^ Вид тематики

Кількість тем (проектів, завдань)

Обсяги фінансування
разом

в т.ч. завершено у звітному році

разом

в т.ч. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету

1

2

3

4

5

1. Державна:

1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, головним розпорядником бюджетних коштів яких є НАН України, та фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

(із зазначенням назви кожної окремої програми та її замовника)

1.2. Тематика, що виконувалась за завданнями програм інших центральних органів виконавчої влади

(із зазначенням назви кожної окремої програми та її замовника)

1.3.Тематика, яка виконувалась за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансувалось за бюджетною програмою 6541050

1.4. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень

1.5. Тематика, яка виконувалась за окремими завданнями відповідно до Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та фінансувалися за бюджетними програмами 6541030 та 6541050

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм фундаментальних досліджень**

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень***

2.3 Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з :

Українським науково-технічним центром (УНТЦ)

Російським гуманітарним науковим фондом досліджень (РРГНФ)

Російським фондом фундаментальних досліджень (РФФД)

Конкурсу науково-технічних (інноваційних) проектів НАН України

^ 3. Відомча тематика:

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету)

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Загальний фонд Державного бюджету)

3.4. Тематика, що фінансувалась за обома бюджетними програмами

3.5. Тематика, що фінансувалась за бюджетними програмами 6541140, 6541160 та 6541180 (Загальний фонд Державного бюджету)

^ 4. Пошукова тематика:

4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

5. Госпдоговірна тематика

5.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

5.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Спеціальний фонд Державного бюджету)


Загалом

_____________________

* - при відсутності робіт за тією чи іншою тематикою у відповідній графі ставиться прочерк

** - цільові комплексні програми фундаментальних досліджень НАН України:

1. «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 21.02.11 № 115);

2. Дослідження cонячно-земних зв’язків та їх впливу на функціонування геосистем «ГЕОКОСМОС» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 19.04.11 №286);

3. «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 20.04.11 №290);

4. «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 22.02.11 №177).


*** - цільові комплексні програми прикладних досліджень НАН України:

1. «Модернізація радіотелескопа УТР-2 і перспективний розвиток декаметрової радіоастрономії в Україні» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 31.03.11 №229);

2. «Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 31.05.11 №365);

3. «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин "Ресурс"» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 25.02.11 №131);

4. «Астрофізичні і космологічні проблеми прихованої маси і темної енергії Всесвіту», шифр ("Космомікрофізика-2")» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 18.04.11 №277);

5. «Стратегічні мінеральні ресурси України» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 15.02.11 №150);

6. «Використання 3D- сейсморозвідки з метою промислового видобування газу та дегазації вугільних пластів» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 10.02.11 №76);

7. «Комплексна оцінка стану і прогнозування динаміки морського середовища та ресурсів Азово-Чорноморського басейну» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 10.02.11 №78);

8. «Науково-технічні та економічні проблеми забезпечення спільної роботи Об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергосистем європейських країн» («Об’єднання»)» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 16.03.11 №178);

9. «Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 11.02.11 №88);

10. «Біомаса як паливна сировина ("Біопаливо")» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 30.03.11 №220);

11. «Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 14.03.11 №171);

12. «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 29.04.11 №305);

13. «Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 12.05.11 №319);

14. «Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті ХХІ ст.» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 29.04.11 №306);

15. «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 29.04.11 №304).


II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, із загального фонду Державного бюджету України

(відповідно до звітів, наданих на виконання розпорядження Президії НАН України від 03.04.08 № 191 «Про річний та квартальний звіти щодо виконання паспортів бюджетних програм»


№ п/п

Найменування напрямку

Кількість тем (проектів, завдань, розробок)

Обсяги фінансування (тис.грн.)

разом

в т.ч. завершених

в т.ч. впровадже-них
1

Фундаментальні дослідження (КПКВК 6541030)– всього

2

Здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок (КПКВК 6541050)–всього,

у тому числі:

2.1

Прикладні наукові та науково-технічні розробки (науково-дослідні роботи)

2.2

Прикладні наукові та науково-технічні розробки (дослідно-конструкторські роботи)

2.3

Прикладні наукові та науково-технічні розробки (експериментальні випробування завершених розробок)

3

Виконання державних цільових програм (КПКВК 6541050)– всього,

у тому числі:

3.1

Виконання державних цільових програм (науково-дослідні роботи)

3.2

Виконання державних цільових програм (дослідно-конструкторські роботи)

3.3

Виконання державних цільових програм (експериментальні випробування завершених розробок)ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)

Навести дані щодо виконання установою господарських договорів (на замовлення вітчизняних підприємств та організацій) та зовнішньоекономічних контрактів за такою схемою:

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України

(без включення грантів)

Обсяги фінансування

тис.грн.

(без включення грантів)

Частка в загальному обсязі фінансування

%

Кількість впроваджених розробок

Усього

У т.ч. на замовлення організацій

Усього

У т.ч. контрактів з іноземними замовниками

м.Києва

Укра­їни

Зарубіжжя

Детальна інформація про зовнішньоекономічну діяльність установи наводиться у розділі Х.


ІV. Використання результатів досліджень у народному господарстві

Навести загальну кількість впроваджених протягом звітного року розробок та відповідно до державного статистичного спостереження (форма № 3-наука) вказати кількість виконаних робіт за поданою формою:

одиниць
Всього

з них впроваджено

З графи 1 – з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки

з них впроваджено
1

2

3

4

^ Загальна кількість виконаних робіт:

у тому числі зі створення:

нових видів виробів

з них нових видів техніки

у тому числі роботи, в яких використані винаходи нових технологій

нових технологій

з них ресурсозберігаючих

нових видів матеріалів

нових сортів рослин та порід тварин

нових методів, теорій

інші

з першого рядка – кількість робіт, що мають інноваційну спрямованість

________________________________________________________________________________________________________

* - обсяги фінансування зовнішньоекономічних контрактів наводяться в гривнях за відповідним курсом НБУ.

Зазначити загальну економічну ефективність витрат (для прикладних науково-технічних розробок) відповідно до „Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво” (затверджено спільним наказом Мінекономіки України та Мінфіну України від 25.09.01 №218/446).

Вказати загальну кількість проектів програм, законів, пропозицій, аналітичних матеріалів, експертних висновків тощо, надісланих до вищих державних органів країни – секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

Навести конкретні приклади.

Навести приклади найбільш значних впроваджених розробок та дати характеристику їх значення для народного господарства (переваги над аналогами, економічний ефект, місце впровадження).

Загальну характеристику найбільш значних впроваджених розробок навести у формі IV-1.

^ V. Координація наукової діяльності

Характеристика координаційної діяльності установи як головної або провідної з проблеми, місце в розвитку відповідних досліджень в Україні, в СНД, в світі.

Інформація про найбільш вагомі результати діяльності громадських координаційних структур (наукових рад, комітетів, комісій з відповідних проблем), для яких наукова установа є базовою, та пропозиції щодо підвищення ефективності їх роботи, реорганізації чи ліквідації.

Характеристика роботи спільних з вищими навчальними закладами України науково-дослідних та науково-навчальних структур, що створені за участю наукової установи (навести перелік цих структур та зазначити, згідно з якими рішеннями вони створені). Навести приклади найбільш значних результатів, отриманих цими структурами у звітному році.

Інформація про виконання заходів, затверджених рішенням № 5-13 (постановою № 154 Колегії Міністерства освіти і науки України та Президії НАН України від 12.06.02, рішенням № 14/1-13 / постановою № 302 Колегії Міністерства освіти і науки України та Президії НАН України від 22.11.06) та інформація щодо участі установи у діяльності Малої академії наук. Навести чисельні показники співпраці наукової установи з вищими навчальними закладами за формою V-1, що додається, а також приклади співпраці з МОН молодьспорту України.

^ VІ. Конференції, семінари, з’їзди тощо

Інформація про проведені в 2011 році установою конференції, семінари, з’їзди, наради тощо, в яких установа виступила як організатор або співорганізатор, за схемою:

Назва

Співорганіза-тори

Дата проведення

Кількість учасників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД)

Загальна проблематика; Найбільш вагомі результати заходу (рішення, рекомендації, зміст резолюції)


Інформація про заплановані на 2012 рік заходи, в яких установа є організатором або співорганізатором, за схемою:


Назва

(Назви заходів навести українською, російською та англійською мовами)

Дата проведення

Місце проведення

Перелік співорганіза­то­рів

Посилання на веб-сайт інституту або конференції

^ VІІ Створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності

Навести:

 • найбільш вагомі результати зі створення та використання винаходів, комп’ютерних програм та інших об’єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау;

- проблеми у галузі охорони та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності; інформацію щодо складання звітів про патентні дослідження;

 • дані зі створення, охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності та про підписані ліцензійні та інші договори на передачу технологій за формами VІІ -1, VІІ­-2, VІІ -3 та VІІ -4, 5, VІІ -6, що додаються.


^ VІІІ. Видавнича діяльність

Навести перелік опублікованих книжкових видань (монографії, підручники, збірники наукових праць, науково-популярні видання тощо), що написані співробітниками установи (передмови, статті упорядників тощо зараховуються як статті). При зазначенні роботи декількох авторів з різних установ необхідно вказати місце роботи співавторів. Для кожної роботи слід вказати галузь науки (відповідно до рубрикації у щорічних анотованих каталогах книжкових видань НАН України).

Інформація у переліку подається мовою оригіналу книжкових видань за схемою:

Галузь науки. Автор(и); Назва. - /Установа(и), що підготувала(и) видання/. - Місто видання. Назва видавництва, рік. - Загальна кількість сторінок та в дужках - кількість умовних друкованих аркушів. – Тираж. - ISBN.

Нижче навести резюме мовою оригіналу, українською та російською мовами.

Навести перелік журналів (мовою оригіналу), які видаються установою, окремо зазначити назви започаткованих у звітному році.

Вказати назви періодичних збірників (мовою оригіналу), які видаються установою, в т.ч. започаткованих у звітному році; зазначити кількість випусків, що надруковані протягом 2011 р., їхні номери, обсяг у сторінках і умовних друкованих аркушах, резюме мовою оригіналу, українською та російською мовами.

Перелік статей не наводити.

Кількісні показники, що характеризують видавничу діяльність установи, необхідно звести в таблиці за формами VІІІ 1-3, що додаються. В графі 3 та 4 форми 1, що характеризує видання підручників тощо, зазначається загальна кількість робіт обсягом понад 5 обл.-вид. арк., у графі 3 – підручників та навчальних посібників, у графі 4 – енциклопедичних. довідкових і науково-популярних видань. Кількість опублікованих окремо брошур, рекомендацій, методик зазначається у графі 5. В графах 6-9 форми 1, що характеризують публікацію статей, вказується кількість статей в наукових журналах, збірниках, статей упорядників, передмов: графа 6 призначена для робіт, що видані в Україні, графа 7 – для виданих у країнах СНД і «далекого зарубіжжя», графа 8 – для опублікованих у препринтах, графа 9 – у наукових фахових журналах (вітчизняних і зарубіжних), що входять до міжнародних баз даних. Кількість тез доповідей слід вказати окремо у графі 10.

В формі VІІІ-2 вказується кількість та обсяг монографій, виданих одним або декількома авторами у видавництві «Наукова думка» НАН України, Видавничому домі «Академперіодика» НАН України та інших видавництвах України та країн СНД, країнах «далекого зарубіжжя» та самостійно, без участі видавництв (так звана відомча література). Не включати сюди статті в тематичних збірниках.

Установи, що видають наукові праці поза видавництвами, вказують число виданих таким чином монографій, збірників наукових праць та препринтів за формою VІІІ-3. (Детальні роз’яснення стосовно заповнення форм 1-3 можна знайти за адресою: www.publications.nas.gov.ua розділ «Питання»).


ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво


1. Надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристика основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку.

2. Навести зведені статистичні дані про міжнародну діяльність установи за формою ІХ-1.

3. Навести відомості про отримання грантів міжнародних і зарубіжних організацій за формою ІХ-2. Окремо зазначити прямі двосторонні зв’язки з країнами-членами ЄС. Навести дані про участь установи у міжнародних програмах (повна та скорочена назва програми українською та англійською мовами, умови та форми участі, результати та перспективи).

4. Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою ІХ-3.

5. Навести статистичні дані про закордонні відрядження вчених установи та прийом іноземних вчених.

6. Надати відомості про участь науковців у роботі міжнародних організацій, комітетів, редакцій тощо, із зазначенням організацій та посад.

7. Назви іноземних установ, проектів, тематик співробітництва, конференцій тощо окрім мови оригіналу обов’язково надавати українською мовою.

^ Х. Зовнішньоекономічна діяльність

Дати характеристику основних напрямів зовнішньоекономічної діяльності установи, навести обсяг виконаних експортно-імпортних операцій, а також зазначити частку надходжень від зовнішньоекономічної діяльності у загальному фінансуванні установи у відсотках.

Навести дані про зовнішньоекономічні контракти (угоди, договори) з експорту власної науково-технічної продукції (товарів, послуг), які реалізовувались або були підписані у звітному році. Вказати предмет контракту, дату підписання та строк дії, з ким підписано (країна, повна назва організації-партнера українською та англійською мовами), загальну вартість у валюті, суму надходжень за контрактом у гривні та відповідній валюті у звітному році (форма Х-1).

При наявності в установах зовнішньоекономічних фірм дати по кожній загальну характеристику їх діяльності.

Дати загальну характеристику проблем та труднощів, що мають місце в зовнішньоекономічній діяльності установи, а також пропозиції щодо їх вирішення.

Науковим установам, до яких відносяться товариства, ради, комітети – члени міжнародних наукових організацій та які сплачують членські внески за рахунок цільового виділення коштів, до 25 грудня надіслати до НОВ Президії НАН України інформацію щодо сплати зазначених внесків та надати звіти про співпрацю з цими організаціями та участь у їх керівних органах.


^ ХІ. Результати підприємницької діяльності

Інформація про створені та працюючі суб'єкти підприємницької діяльності (СПД), засновані за участю наукової установи, організації чи підприємства НАН України (згідно з формами ХІ-1 ХІ-2, що додаються), майнові права, що передані до статутних фондів цих СПД.

Відомості про результати роботи за договорами про спільну науково-технічну (іншу статутну) діяльність зі сторонніми організаціями (згідно з формою ХІ-3).

Участь у інноваційних (інших комерційних) проектах.

Основні результати та проблеми.


^ ХІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази*

Назва організації чи підприємства.

Дані про виконання завдань та тематичного плану робіт. Загальна характеристика тематичної спрямованості робіт та технічного рівня розробок.

Навести показники діяльності за формою XІІ.

Установки, макети, прилади, зроблені на замовлення інституту.

Найбільш значні приклади розроблених та переданих для впровадження конструкторсько-технологічної документації, дослідних зразків, конструкцій, приладів, технологічних процесів, матеріалів. Приклади розробок, виконаних конструкторсько-технологічними організаціями НАН України, які дали б змогу відмовитись від закупок за кордоном.


Малосерійна продукція (матеріали, реактиви, препарати, прилади, засоби устаткування різного призначення, інструменти).

Технічний рівень зазначеної продукції, обсяг її випуску.

Розвиток нових форм організації праці (створення малих підприємств, перехід на орендні відносини). _____________________________________________________________________________

* - робота організацій та підприємств дослідно-виробничої бази стосовно питань зовнішньоекономічної, винахідницької, патентно-ліцензійної, видавничої діяльності, кадрової політики відображується у відповідних розділах річного звіту наукової установи

** окремо виділити дані щодо підприємств та організацій дослідно-виробничої бази

ХІІІ. Кадри**

1. Загальна характеристика кадрів (за формою 1-к, що додається).

2. Перелік вчених установи, обраних в звітному році до державних академій наук України (зазначити назву академії).

3. Показники підготовки наукових кадрів: наявність плану підготовки докторів і кандидатів наук згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 № 301, його показники та стан виконання. Відомості мають містити список працівників, які захистили дисертації, з зазначенням їх віку та наукової спеціальності (за переліком).

4. Відомості про роботу аспірантури та докторантури (прийом та випуск; по аспірантурі - з відривом та без відриву від виробництва).

Скільки випускників аспірантури:

- прийнято на роботу до установ НАН України;

- відряджено у розпорядження міністерств та відомств;

- отримали вільне працевлаштування.

Скільки навчається іноземців (крім громадян країн СНД) і з яких країн.

5. Кількість аспірантів та молодих учених, що отримують стипендії Президента України, НАН України (окремо).

6. Вказати кількість наукових працівників, яких направлено на стажування в установи країн СНД та далекого зарубіжжя.

7. Дані про поповнення молодими кадрами, підготовку спеціалістів спільно з вищими навчальними закладами. Вказати:

- наявність плану поповнення молодими фахівцями згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 № 301, його показники та стан виконання;


- скільки загалом прийнято молодих спеціалістів у віці до 35 років, в т. ч. за розподілом після закінчення денних відділень вузів та після закінчення аспірантури з відривом від виробництва, а також скільки їх звільнено в звітному році;

- скільки працівників закінчили в звітному році вищі навчальні заклади без відриву від виробництва;

- укладення дво- і багатосторонніх договорів про співробітництво в галузі підготовки наукових кадрів та їх виконання в звітному році;

- проходження дипломної практики студентів, скільки прийнято на роботу випускників вищих навчальних закладів з тих, хто проходив дипломну практику в установі;

- інформація про реалізацію заходів, затверджених постановами Президії НАН України від 23.06.99 № 206, від 16.02.01 № 43 та від 11.04.07 № 105, у тому числі за формою XІІІ-2, а також щодо виконання розпорядження Президії НАН України від 15.05.02 № 295.

8. Кількість працівників, які працюють за контрактом (з розбивкою за посадами).

9. Кількість працівників, які працюють за сумісництвом (з розбивкою за посадами).

10. Відомості про працівників, які звільнились у зв’зяку з виїздом на постійне проживання за межі України.

11. Дані про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно з Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність»:

а) наукові пенсіонери, які працюють в установі за контрактом;

б) наукові працівники, яким призначено за цим законом пенсію у 2011 році.

12. Дані про нагородження орденами, присвоєння почесних звань, присудження Державних премій, премій імені видатних вчених України, призначення державних стипендій видатним діячам науки та пенсій за особливі заслуги перед Україною (поіменно).

У додатку до звіту подаються:

 1. Звіт за формою 1-к (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).

 2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи(форма XIІІ-1).

 3. Окремі чисельні показники, що характеризують стан роботи з науковою молоддю (форма ХІІІ-2).

 4. Показники забезпечення установи молодими (віком до 35 років) науковими працівниками (форма XІІІ-3).

 5. Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем (форма ХІІІ-4).

 6. Контрольний список наукових працівників установи.

 7. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та звільнених у звітному році.


^ ХІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Навести дані щодо обсягів закупівель у звітному році наукових приладів, обладнання, персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, програмних продуктів тощо за схемою:

загальний обсяг зазначених закупівель _________ тис. грн..,

в т.ч. за рахунок:

 • загального фонду державного бюджету ____тис.грн., в т.ч. централізованого матеріально-технічного забезпечення (через ДУМТЗ НАН України) ____тис.грн;

 • спеціального фонду державного бюджету____тис.грн.

Окремо навести дані про закупівлі у звітному році:

 • унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн. за формою XІV-1, що додається;

 • приладів та обладнання (крім ПЕОМ) вартістю від 10 тис. до 100 тис. грн. за формою XІV-2, що додається;

 • персональних обчислювальних машин за формою XІV-3, що додається.

Навести дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою XІV-4, що додається.

^ XV. Стан інформаційного забезпечення установи

Навести дані про:

 • стан забезпечення установи комп’ютерними засобами, програмними продуктами, наявність та використання локальних і глобальних комп’ютерних мереж, телекомунікаційних пакетів (надається у вигляді копії «Звіту про стан інформатизації» до Держкомстандарту України за формою № 2-інформатика);

 • наявність та використання електронних та інформаційних ресурсів за формою XV-І, що додається;

 • перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачуються установою, в т.ч. в електронній формі (форма XV-2);

 • кадрове та організаційне забезпечення питань розробки, експлуатації та супроводження засобів інформатизації в установі;

 • проблемні питання, що потребують вирішення в установі.

^ XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами

Навести інформацію про роботу центрів колективного користування науковими приладами згідно з формою XVI.

^ XVIІ. Заключна частина

Основні труднощі та недоліки в організації та проведенні досліджень та впровадженні їх результатів, пропозиції щодо їх усунення.


В.о. головного вченого секретаря

Національної академії наук України

академік НАН України В.Ф.Мачулін


^ ФОРМА IV-1


Приклади розробок, впроваджених у народне господарство в 2011 році№ п/п

Назва розробки

Вид тематики

(Державна; Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України;

Відомча тематика; Госпдоговірна тематика)

Загальне фінансування за всі роки створення розробки

(млн. грн.)

Показники результативності, значення для народного господарства, економічна ефективність

Місце впровадження

(назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

(ДД.ММ.РР)

Перспективи подальшого використанняДодаток. Форма до розділу VI. Координація наукової діяльності

^ ФОРМА V-1

________________________________________________________
(назва установи НАН України)
Окремі чисельні показники співпраці
з вищими навчальними закладами і установами
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (МОНмолодьспорт)

1.

Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та вищими навчальними закладами:

загальна їх кількість на 31.12.11
укладених у звітному році
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)

2.

Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами:

філій кафедр

загальна їх кількість на 31.12.11
створених у звітному році
_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році)

факультетів

загальна їх кількість на 31.12.11
створених у звітному році
_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених у звітному році)

лабораторій

загальна їх кількість на 31.12.11
створених у звітному році
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році)

інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)

загальна їх кількість на 31.12.11
створених у звітному році
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році)

3.

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2010/2011 нав­чальному році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці
Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2011/2012 нав­чальному році проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці
4.

Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись спільно з вченими-освітянами, всього
у тому числі:

тем НДР
проектів Державного фонду фундаментальних досліджень
проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними організаціями (фондами)
5.

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали викладачами в системі освіти, всього
у тому числі: академіків НАН України
членів-кореспондентів НАН України
очолюють: кафедри
факультети
6.

Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі
7.

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах
8.

Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі дипломні роботи
9.

Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій установі
10.

Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу у звітному році:
з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук учнівської молоді
11.

Кількість монографій, опублікованих спільно з освітянами

у звітному році
12.

Кількість опублікованих у звітному році:

підручників для вищої та
середньої школи
навчальних посібників для вищої та
середньої школи
13.

Кількість наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів і установ МОНмолодьспорту, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі
14.

Кількість аспірантів-цільовиків та
докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій установі за направленням вищого навчального закладу, установи МОНмолодьспорту
15.

Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з вищих навчальних закладів та установ МОНмолодьспорту, прикріплених
у звітному році до наукової установи для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності
16.

Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього
у тому числі: на здобуття докторського ступеня
на здобуття кандидатського ступеня

^ ФОРМА VII-1

Результати

винахідницької роботи, створення та використання

об’єктів права інтелектуальної власності в 2011 р.

№№

п/п

Назва показників

Одиниця

Досягнуто за звіт­ний період

Примітка

1.

Подано заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (окремо) до:
Державного департаменту інтелектуальної власності МОНмолодьспорту України (далі – Держдепартамент)

 • на корисну модель

 • на винахід

 • на промисловий зразок

заявка


Патентних відомств країн СНД (вказати яких)

заявка


Патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких )

заявка2.

Одержано рішень про видачу патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки:

Держдепартаменту:

 • патент на корисну модель

 • патент на винахід

 • патент на промисловий зразок


рішення

рішення

рішення


Патентних відомств країн СНД (вказати яких)

рішення


Патентних відомств інших іноземних країни (вказати яких)

рішення3.

Укладено договорів на передачу ОПІВ (технологій)*:


3.1.

Ліцензійний договір про надання виключної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких )

- в інших країнах (вказати яких)договір

договір

договір3.2

Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких)

 • в інших країнах (вказати яких)договір

договір

договір3.3.

Договір на передачу ноу-хау:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких)

- в інших країнах ( вказати яких)


договір

договір

договір3.4.

Авторські договори (ліцензії) на використання комп’ютерних програм, баз даних, науково-технічної документації та інших об’єктів авторського права:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких)

 • в інших країнах (вказати яких)договір

договір

договір3.5.

Ліцензійні договори на використання торговельних марок:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких)

- в інших країнах (вказати яких)


договір

договір

договір4.

Використано при проведенні науково-дослідних робіт установою:

 • власних винаходів

 • корисних моделей

 • промислових зразків


винахід

модель

зразок5.

Складено звітів про патентні дослідження

звіт6.

Подано заявок на торговельні марки:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких)

 • в інших країнах (вказати яких)

Одержано свідоцтв на торговельні марки:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких)

 • в інших країнах (вказати яких)

знаків7.

Кількість авторів заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки

автор8.

Кількість чинних:

-патентів установи на винаходи

-патентів на корисні моделі

-патентів на промислові зразки

-патентів (свідоцтв) на сорти рослин

-свідоцтв на торговельні марки


патент

патент

патент

пат. (св.)

свідоцтво9.

Кількість винаходів, що впроваджені у звітному році:

 • в системі НАН України

 • в інших організаціях України

 • в іноземних країнах (вказати, яких)


10.

Кількість наукових і інженерно-технічних працівників

особа11.

Кількість працівників підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

особа • При змішаних видах угод , а також угодах про будівництво, технічну допомогу, поставку приладів, обладнання та матеріалів, проведення НДДКР тощо угоди відносяться до типів угод 3.1-3.4, якщо у зазначених договорах спеціально виділяється ліцензійна частина з зазначенням суттєвих умов ліцензійних угод відповідно до ст. 1109 Цивільного кодексу України, причому передача відповідного об’єкту інтелектуальної власності має основне значення при укладанні угоди (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак, ноу-хау, об’єкт авторського права – комп’ютерна програма тощо)

 • Разом з річним звітом згідно з постановою Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 надаються матеріали на звання “Винахідник року НАН України” , зокрема:

- клопотання за підписом керівника установи та голови профспілки

- перелік об’єктів інтелектуальної власності, створених особою, що подається на звання, в якому необхідно вказати номери охоронних документів, одержаних на об’єкти інтелектуальної власності, рік і місце реалізації, відомості про наслідки реалізації об’єктів інтелектуальної власності.

  1   2   3   4   5Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації