Поиск по базе сайта:
Литвинко алла степанівна icon

Литвинко алла степанівна
НазваЛитвинко алла степанівна
Дата конвертації16.11.2012
Розмір89.2 Kb.
ТипДокументи

ЛИТВИНКО АЛЛА СТЕПАНІВНА - історик науки і техніки, доктор історичних наук (2009), кандидат фізико-математичних наук (1997), провідний науковий співробітник (2011), має звання старшого наукового співробітника (2008). Народилась 31.03.1964 р. у Кіровограді. З 1989 р. працює у відділі історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва HAH України. Наукові праці стосуються історії статистичної фізики в Україні в контексті розвитку світової науки; історії наукових шкіл в Україні; історії HAH України; концептуальних засад сучасного природознавства, актуальності викладання історико-наукових курсів у вищої школи.


Освіта

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет, диплом з відзнакою (1986)

 • Аспірантура Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва HAH України (1989-1991)

 • Докторантура Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва HAH України (2003-2006)

Дисертації

 • 2009 р. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.07-історія науки й техніки: «Становлення та розвиток статистичної фізики в Україні (30—60-ті рр. XX ст.)».

 • 1997 р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.05-історія науки: «Історико-науковий аналіз формування та розвитку київської школи математичної та теоретичної фізики М.М.Боголюбова».


Одержані результати

 • Доведено ключове місце статистичної фізики в структурі сучасної наукової картини світу та її фундаментальне значення для формування ймовірнісного стилю мислення у науці.

 • Вперше проаналізовано та систематизовано різні визначення предмету статистичної фізики.

 • На прикладі дослідження генезису та еволюції статистичної фізики запропоновано новий методологічний критерій виявлення фундаментальних ідей та теорій сучасного природознавства: вважати фундаментальними ті ідеї та теорії, з появою яких пов’язана зміна наукових картин світу та оновлення категоріальних структур наукового знання.

 • Запропоновано періодизаційну схему передісторії, становлення та розвитку статистичної фізики в хронологічних межах IV ст. до н.е. — 60-ті рр. XX ст.

 • Досліджено передісторію статистичної фізики в Україні у XIX—20-х рр. XX ст.

 • Розглянуто діяльність ряду наукових інститутів, університетів та наукових шкіл, де проводились дослідження у галузі статистичної фізики в Україні (Харківський, Дніпропетровський та Донецький фізико-технічні інститути. Інститут математики, Інститут фізики, Інститут теоретичної фізики, Інститут металофізики, Інститут фізики конденсованих систем. Інститут проблем матеріалознавства, Інститут фізики напівпровідників, Фізико-технічний інститут низьких температур; Харківський. Київський, Одеський та Львівський університети; наукові школи Л.Д.Ландау. В.І.Данилова, О.З.Голика, М.М.Боголюбова, О.І.Ахієзера, І.М.Ліфшиця, О.Г.Ситенка, В.Г.Бар'яхтара, І.Р.Юхновського, С.В.Пелетмінського) та проаналізовано одержані у цих центрах результати в галузі методів статистичної фізики та їх застосувань.

 • Вперше з урахуванням результатів численних інтерв'ю, взятих у науковців, ідентифіковано неформальні творчі колективи, керовані академіками HAH України І.Р.Юхновським та С.В.Пелетмінським, з науковими школами в галузі статистичної фізики. Реконструйовано творчі портрети лідерів, персональний склад шкіл та їх внесок у науку.

^ Науково-організаційна та педагогічна діяльність

 • Член оргкомітету щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференцій для студентської молоді "Історія розвитку науки, техніки та освіти» та Конференцій молодих вчених-істориків науки і техніки (2003-2011), Всеукраїнських наукових конференцій «Актуальні питання історії науки і техніки» (2010, 2011).

 • Співавтор курсу лекцій та методичних рекомендацій з курсу «Історія розвитку основних фізичних уявлень» для студентів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», плану-проспекту підручника для вищих навчальних закладів «Історія природознавства».

 • Один з організаторів спільного семінару ЦДПІН НАНУ та Міністерства освіти і науки з питань викладання історико-наукових дисциплін у вищій школі (2002).

 • Відповідальний секретар наукового збірника «Нариси з історії природознавства і техніки» (2000-2004)

 • Науковий керівник аспіранта другого року навчання.


Нагороди

Двічі відзначалась стипендією Президії HAH України. Нагороджена Грамотою Президії HAH України (2008). Монографія А.С.Литвинко «Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні» була відзначена III Премією на 13 Всеукраїнському конкурсі «Мистецтво книги України» (2010).


^ Участь у конференціях

Доповіді на ХХIII Міжнародному конгресі з історії науки і техніки (Будапешт (Угорщина) 2009), Конгресах міжнародного комітету з історії технології (Санкт-Петербург (Росія) 2003, Бохум (Німеччина) 2004, Лестер (Велика Британія) 2006, Копенгаген (Данія) 2007, Тампере (Фінляіндія) 2010, Глазго (Канада) 2011), Конференціях Європейського товариства історії науки (Відень (Австрія) 2008, Барселона (Іспанія) 2010), Конгресі Європейської фізичної освітньої мережі (Варна (Болгарія) 2003), Міжнародних конференціях «Жінки у природничих науках і техніці» (Бремен 2005, Кьольн 2006, (Німеччина), )»Міжнародній Літній школі з історії науки (Уппсала, Швеція, 2006), Всеукраїнській науково-методичній конференції “Викладання історії науки і техніки в університетах України” (Харків 2006), Науково-методичних конференціях „Сучасні проблеми науки та освіти" (Ялта 2003, Алушта 2004, 2009, Севастополь 2010), Міжнародних київських симпозіумах з наукознавства (1990-2011), Всеукраїнських науково-практичних конференціях “Історія розвитку науки, техніки та освіти” (Київ, Національний технічний університет України, 2003–2011), Конференціях молодих вчених-істориків науки і техніки (2003-2011), Всеукраїнських наукових конференціях «Актуальні питання історії науки і техніки» (Житомир 2010, Київ 2011).


^ Міжнародне сівробітництво

Член двох міжнародних наукових товариств - Міжнародного комітету з історії технології та Європейського товариства історії науки. Регулярно приймає участь у міжнародних конференціях в Україні на за кордоном як запрошений експерт.

Публікації

Автор 93 друкованих праць, серед яких 2 індивідуальні монографії, зокрема:

Литвинко A.C. Становлення статистичної фізики в Україні (30—40 рр. XX ст.).—К:Фенікс, 2009.—220 с.; Литвинко A.C. Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні.—К:Академперіодика, 2009. —304 с.; Храмов Ю.О., Литвинко А.С. Щодо пріоритету запровадження в теорію елементарних частинок поняття “колір”: Боголюбов чи Хан і Намбу // Наука та наукознавство.-1998.-№2.-С.87-93.; Литвинко А.С. Внесок українських вчених у формування деяких понять теорії елементарних частинок // Історія української науки на межі тисячоліть.-1999.-С.181-184.; Литвинко А.С. До 50-річчя фундаментальної ідеї нерівноважної статистичної механіки про ієрархію часів релаксації // Наука та наукознавство.-1999.-№3.-С.91-98.; Храмов Ю.А., Литвинко А.С. Н.Карно и становление термодинамики // Нариси з історії природознавства і техніки.-2000, вип.43.-С.36-51.; Литвинко А.С. Формування київської школи М.М.Боголюбова // Історія української науки на межі тисячоліть.-2000.-Вип.3.-С.149-155; Литвинко А.С., Пономаренко Л.П., Храмов Ю.А. Столетний квант // Наука та наукознавство.-2000,№4.-106-113.; Литвинко А.С. Створення статистичної механіки як початок ймовірнісного стилю мислення в фізиці // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2001, Вип.4.-С.120-122.; А.С.Литвинко, Л.П.Пономаренко. К 75-летию вероятностной трактовки квантовой механики // Наука та наукознавство.-2001.-№4.-С.94-106.; Литвинко А.С. Значение работ Н.Н.Пирогова для статистического обоснования II начала термодинамики // Історія української науки на межі тисячоліть.-2001.- Вип.6.-С.101-104.; Литвинко А.С. М.Борн та узагальнення принципу класичного детермінізму // Нариси з історії природознавства і техніки.-2002.-Вип.44.-С.37-44.; Литвинко А.С. Первые технические приложения асимптотических методов механики нелинейных колебаний // Історія української науки на межі тисячоліть.-2002.-Вип. 9.-С.121-125; Литвинко А.С. Доля фізика Т.О.Афанасьєвої-Еренфест, уродженки Києва // Наука та наукознавство.-2003.-№2.-С.84-96.; Литвинко А.С. Концептуальні засади сучасного природознавства // Наука та наукознавство.-2004.-№3.-С.68-75.; Литвинко А.С. А.Эйнштейн и развитие статистической физики // Нариси з історії природознавства і техніки. - 2005.- Вип.45.-С.17-20.; Литвинко А.С. А.Эйнштейн и квантово-релятивистская картина мира // Наука та наукознавство.-2005.-№2.-С.108-118.; Литвинко А.С. О предыстории термодинамики и статистической физики // Історія української науки на межі тисячоліть.- 2005.-Вип. 21.-С.125-135.; Литвинко А.С. Сторінки історії молекулярної фізики (до 100-річчя від дня народження професора О.З.Голика ) // Історія української науки на межі тисячоліть.–2006.-Вип. 24.-С.127-138.; Литвинко А.С. Сторінки історії статистичної фізики (до 100-річчя побудови М. Смолуховським теорії броунівського руху) // Наука та наукознавство.-2006.-№4.-С.56-60.; Литвинко А.С., Пономаренко Л.П. Ключова роль історії науки для формування світогляду науковця та підвищення якості вищої технічної освіти // Наука та наукознавство.-2006.-№2.-С.76-84.; Литвинко А.С. Статистична фізика та наукова картина світу // Історичні записки. Зб. наук. праць.-Вип.12.1.-Луганськ: Вид-во Східноукраїнського Національного університету ім. В.Даля.-2006.-С.96-104.; Литвинко А.С. Академік І.Р.Юхновський і розвиток статистичної фізики в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. - 2007.-Вип. 27.-С.101-111.; Литвинко А.С. Дослідження зі статистичної фізики в університетах України // Історія української науки на межі тисячоліть. - 2007.-Вип. 29.-С.133-149.; Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка І.Р.Юхновського // Наука та наукознавство.-2007.-№2.-С.83-100; Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка НАН України С.В.Пелетмінського // Наука та наукознавство.-2007.-№3.-С.85-101.; Литвинко А.С. Внесок наукової школи фізики рідин В.І.Данилова у формування статистичної фізики в Україні // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Історія і філософія науки і техніки.-2007.-№5.-С.71-78.; Литвинко А.С. Л.Д.Ландау і статистична фізика в Україні (до 100-річчя від дня народження) // Історія української науки на межі тисячоліть.-2008.-Вип. 33.-С.143-152.; Храмов Ю.О., Литвинко А.С. Л.Д.Ландау і початок систематичних досліджень з теоретичної фізики в Україні // Наука та наукознавство.-2008.–№1.–С.138–147.; Костенко О.О., Литвинко А.С. Професор В.Л.Герман – маловідомий учень академіка Л.Д.Ландау // Наука та наукознавство. –2008.–№4.–С.170–176.; Литвинко А.С. Етапи історії розвитку статистичної фізики в Україні: інтерв’ю з академіками НАН України С.В.Пелетмінським та В.Г.Бар’яхтаром // Наука та наукознавство. –2008.–№4.–С.105–121.; Литвинко А.С. До 50-річчя побудови М.М.Боголюбовим мікроскопічної теорії надпровідності та відкриття надплинності ядерної матерії // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Історія і філософія науки і техніки. –2008.–Т.16.–№1/2.–С.85–99.; Литвинко А.С. Розвиток статистичної фізики в наукових школах учнів Л.Д.Ландау – академіків НАН України О.І.Ахієзера та І.М.Ліфшиця // Історія української науки на межі тисячоліть.–2009.-Вип. 40.-С.170-180.; Литвинко А.С. Життєвий та творчий шлях академіка Миколи Миколайовича Боголюбова (до 100-річчя від дня народження)//Наука та наукознавство.- 2009.-№3.-С.66-79; Gorokhov V., Lytvynko A., Features of Forming of Scientific Schools in the Area of Statistical Physics in Ukraine and Russia // Book of Absrtacts of the 4th International Conference of the European Society for the History of Science, Barcelona, Spain, November 18-20, 2010.-P.116-119.

Контактна інформація

Адреса: 01032 Київ

Бульв. Т. Шевченка, 60

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України, відділ історії науки і техніки

Тел. роб. +38 044 279-15-30

Електронна пошта: litvinko@ukr.netСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації