Поиск по базе сайта:
Протокол № 20 р. Голова комісії Затверджую Заст директора з нмр \" \" 20 р icon

Протокол № 20 р. Голова комісії Затверджую Заст директора з нмр " " 20 р
НазваПротокол № 20 р. Голова комісії Затверджую Заст директора з нмр " " 20 р
Дата конвертації03.12.2013
Розмір192 Kb.
ТипПротокол


Погоджено

на засіданні методичної комісії

Протокол №

« » 20 р.

Голова комісії
Затверджую

Заст. директора з НМР

“___”____________20__р.

Поурочно - Тематичний план


з алгебри та початків аналізу

І курсуроку

Тема уроку

кількість

годин

Домашні завдання
^

Тема І. Повторення.


5
1

Числові нерівності. Лінійні нерівності та їх системи.

1

§1.1,№1(5,6)

2

Функція. Квадратична функція. Розв’язування квадратичних нерівностей

1

§1.2,№2(1,11)

3

Елементи прикладної математики.

1

§1.4,№6(д),9(в)

4

Числові послідовності

1

§1.5,№1(19),2(6)

5
^

Перевірочна контрольна робота №1


1

----------------

Тема ІІ. Тригонометричні функції.


12
6

Тригонометричні функції кута. Вправи

1

§2.1,№1(г),2(б)

7

Радіана система вимірювання дуг і кутів. Вправи.

1

§2.2,№3

8

Тригонометричні функції числового аргументу.

1

§2.3,№5

9

Періодичність тригонометричних функцій. Вправи.

1

§2.3,№9

10

Графіки тригонометричних функцій у=sin і у=cosх І їх властивості.

1

§2.5, §2,6,№18

11

Графіки тригонометричних функцій у=tgx і у=ctgх І їх властивості.

1

§2.5, §2,6,№23

12

Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того ж самого аргументу. Тригонометричні тотожності додавання.

1

§2.10,№29

13

Розв`язування вправ.

1

§2.7,№31(в)

14

Обернені тригонометричні функції у=arcsinx і y=arccosx . Їх графіки і властивості.

1

§2.7,№32(3)

15

Обернені тригонометричні функції у=arctgx і y=arcctgx . Їх графіки і властивості.

1

§2.8,№34

16

Розв`язування вправ.

1

§2.8,№44(г)

17

Контрольна робота №2

1

----------------
^

Тема ІІІ. Тригонометричні рівняння і нерівності


13
18

Розв`язування найпростіших тригонометричних рівнянь sinx=a

1

§3.1,№1(7)

19

Розв`язування вправ.

1

§3.1,№1(13)

20

Розв`язування найпростіших тригонометричних рівнянь сosx=a

1

§3.1,№1(19)

21

Розв`язування вправ.

1

§3.1,№1(18)

22

Розв`язування найпростіших тригонометричних рівнянь tgx=a ,ctgx=a.

1

§3.1,№1(17)

23

Розв`язування вправ.

1

§3.1,№2(4)

24

Розв`язування тригонометричних рівнянь, які відрізняються від найпростіших.

1

§3.2,№2(8)

25

Розв`язування вправ. Самостійна робота.

1

§3.3,№2(12)

26

Розв`язування найпростіших тригонометричних нерівностей sinx <>a і cosx<>a.

1

§3.3,№2(16)

27

Розв`язування найпростіших тригонометричних . нерівностей tgx <>a і ctgx<>a.

1

§3.4,№2(22)

28

Розв`язування нерівностей. Самостійна робота.

1

§3.4,№2(28)

29

Розв`язування вправ.

1

§3.4,№3(а)

30

Контрольна робота №3.

1

----------------

Тема ІV. Повторення

5
31

Тригонометричні тотожності.

1

§2.7,№31(2)

32

Тригонометричні рівняння

1

§3.3,№2(15)

33

Тригонометричні нерівності

1

§3.4,№3(к)

34

Контрольна робота № 4.

1

----------------

35

Підсумковий урок

1

----------------

Всього:

35


Погоджено

на засіданні методичної комісії

Протокол №

« » 20 р.

Голова комісії
Затверджую

Заст. директора з НМР

“___”____________20__р.
Поурочно - Тематичний план


з алгебри та початків аналізу

ІІ курсуроку

Тема уроку

кількість

годин

Домашні завдання

Тема І: Степенева функція.

8
1

Корінь n-ого степеня і його властивості.

1

§4.1,№2

2

Дії над коренями. Розв`язування вправ.

1

§4.1,№4

3

Ірраціональні рівняння.

1

§4.2,№9

4

Розв`язування вправ.

1

§4.2,№12

5

Узагальнення поняття степеня. Степінь з раціональним і ірраціональним показником.

1

§4.2,№30(2-5)

6

Степенева функція ії графік і властивості.

1

§4.3,№31(г)

7

Розв`язування вправ.

1

§4.3,№32(17)

8

Контрольна робота № 1.

1

----------------

Тема ІІ:Показникова функція.

8
9

Означення і графік показникової функції.

1

§5.1,№15

10

Властивості функції і ії графіка. Число е. Розв`язування вправ.

1

§5.1,№27

11

Розв`язування показникових рівнянь.

1

§5.2,№1(6)

12

Розв`язування вправ.

1

§5.2,№1(12)

13

Розв`язування показникових нерівностей.

1

§5.2,№1(20)

14

Розв`язування вправ. Самостійна робота.

1

§5.2,№1(25)

15

Розв`язування вправ.
§5.2,№2(6)

16

Контрольна робота № 2.

1

----------------
^

Тема ІІІ:Логарифмічна функція.


11
17

Поняття логарифма. Основна логарифмічна тотожність.

1

§6.1,№1(д,е)

18

Основні властивості логарифмів.

1

§6.1,№3(д,е)

19

Розв`язування вправ.

1

§6.1,№5(д,е)

20

Вправи на логарифмування і потенціювання.

1

§6.1,№8

21

Перехід від однієї основи логарифмів до іншої. Натуральні логарифми.

1

§6.1,№11

22

Розв`язування вправ. Самостійна робота.

1

§6.1,№14(е)

23

Логарифмічна функція, ії графік і властивості.

1

§6.1,№15(г)

24

Розв`язування логарифмічних рівнянь.

1

§6.2,№23(4,5)

25

Розв`язування логарифмічних нерівностей.

1

§6.3,№23(15,16)

26

Розв`язування вправ.

1

§6.3,№24(д)

27

Контрольна робота № 3.

1

----------------

^ Тема ІV: Елементи комбінаторики.

6
28

Поняття множини. Операції над множинами. Вправи.

1

§12.1,№2

29

Сполуки без повторень. Вправи.

1

§12.2,№7

30

Комбінаторні задачі.

1

§12.3,№9

31

Біном Ньютона. Вправи.

1

§12.4,№15

32

Розв'язування вправ.

1

§12.4,№18

33

Контрольна робота № 4.

1

----------------
^

Тема V: Початки теорії ймовірності.


4
34

Основні поняття теорії ймовірності.

1

§13.1,№3

35

Операції над подіями. Вправи.

1

§13.3,№7

36

Умовна ймовірність та незалежність подій. Випадкові елементи. Вправи.

1

§13.4,№11

37

Самостійна робота.

1

§13.4,№14

Тема VI:Вступ до статистики.

3
38

Статистика та її методи.

1

§14.1,№2

39

Мода і медіана.

1

§14.3,№5

40

Завдання математичної статистики.

1

§14.5,№6

^ Тема VII. Повторення

5
41

Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей.

1

§4.3, §5.1,№1(26)

42

Розв'язування показникових і логарифмічних рівнянь і нерівностей.

1

§6.1-§6.3,№26

43

Елементи комбінаторики та початки теорії ймовірності.

1

§12.1§12.4,№25§13,§14,№8

44

Контрольна робота № 5.

1

----------------

45

Підсумковий урок

1

----------------

Всього

45


Погоджено

на засіданні методичної комісії

Протокол №

« » 20 р.

Голова комісії
Затверджую

Заст. директора з НМР

“___”____________20__р.
Поурочно - Тематичний план


з алгебри та початків аналізу

ІІІ курсуроку

Тема уроку

кількість

годин

Домашні завдання

Тема І: Границя і неперервність функції

4
1

Границя функції неперервного аргументу Основні теореми про границі

1

§7.1, §7.2,№2(2)

2

Неперервність функції у точці

1

§7.2,№4(д,е)

3

Розв'язування вправ

1

§7.3,№5(б)

4

Контрольна робота №1

1

----------------
^

Тема ІІ: Похідна та її застосування


14
5

Задачі, що приводять до поняття похідної

1

§8.1,№1(г)

6

Похідна функції, її механічний зміст

1

§8.2,№2

7

Похідні елементарних функцій . Правила обчислення похідних

1

§8.3,№4(в)

8

Похідна тригонометричних функцій. Вправи.

1

§8.4,№7(4,5)

9

Похідна складної функції. Вправи.

1

§8.4,№7(14,15)

10

Розв'язування вправ Самостійна робота

1

§8.4,№7(25)

11

Дотична до графіка функції. Рівняння дотичної. Вправи.

1

§8.4,№7(26)

12

Наближене обчислення. Вправи.

1

§8.4,№8(12)

13

Зростання і спадання функції. Екстремуми функції. Вправи.

1

§8.4,№8(24)

14

Розв'язування вправ

1

§9.1,№1(ж)

15

Найбільше і найменше значення функції. Вправи.

1

§9.2,№2(е)

16

Дослідження функції.

1

§9.3,№3(в)

17

Розв'язування вправ.

1

§9.4,№5(б)

18

Контрольна робота №2.

1

----------------
^

Тема ІІІ: Інтеграл та його застосування


9
19

Означення первісної

1

§10.1,№1(д)

20

Основна властивість первісної. Таблиця первісних. Вправи.

1

§10.2,№2(в)

21

Три правила знаходження первісних. Вправи.

1

§10.3,№3(д)

22

Розв'язування вправ.

1

§10.3,№8

23

Площа криволінійної трапеції.

1

§10.3,№10(д)

24

Інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца.

1

§10.4,№10(и)

25

Розв'язування вправ.

1

§10.4,№11(б)

26

Застосування інтегралу до обчислення площ фігур. Вправи.

1

§10.5,№13(а)

27

Контрольна робота № 3.

1

----------------

^ Тема ІV: Узагальнююче повторення курсу алгебри

9
28

Перетворення алгебраїчних і тригонометричних виразів.

1

§1-§3,№48

29

Ірраціональні рівняння і нерівності.

1

§4-§5,№62

30

Тригонометричні рівняння і нерівності.

1

§6-§7,№73

31

Показникові рівняння і нерівності.

1

§12-§13,№89

32

Логарифмічні рівняння і нерівності.

1

§14,№95

33

Похідна. Застосування похідної.

1

§8,№102

34

Інтеграл. Застосування інтегралу.

1

§9,№115

35

Контрольна робота №4.

1

----------------

36

Підсумковий урок.

1

----------------

Всього:

36


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації