Поиск по базе сайта:
Конспект лекцій для студентів денної форми навчання icon

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання
НазваКонспект лекцій для студентів денної форми навчання
Сторінка8/16
Дата конвертації03.12.2013
Розмір3.79 Mb.
ТипКонспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


Операції з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні здійснюються касами банків та обмінними пунктами за валютними курсами, які встановлюються головою правління банку до початку робочого дня згідно з наказом (розпорядженням) банку.

Банк також не має права змінювати значення курсу купівлі та продажу іноземних валют протягом операційного (робочого) дня.

Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб, що здійснюються касою банку оформляються квитанцією за формою № 377-К та додатково для фізичних осіб-нерезидентів — довідокою за формою № 377.

Купівля готівкової іноземної валюти за готівкові гривні касою банку відображаються в обліку такими бухгалтерськими записами:

• на суму купленої іноземної валюти:

Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»

Кт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

• на суму проданої національної валюти:

Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку».

Операції з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні фізичним осо­бам-резидентам, що здійснюються касою банку оформляються квитанцією за формою № 377-К .

^ Продаж іноземної валюти касою банку супроводжується такими бухгалтерськими проводками:

• на суму отриманої національної валюти:

Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»

Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

• на суму проданої іноземної валюти:

Дт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку».


Відображення реалізованого результату від купівлі та продажу іноземної валюти супроводжується такими проводками:

• при позитивному результаті:

Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів»

Кт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»;

• при негативному результаті:

Дт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»

Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів».


Здійснені операції з купівлі іноземної валюти за гривні відображаються касою банку в реєстрі купленої іноземної валюти, а операції з продажу готівкової іноземної валюти за гривні — у реєстрі проданої іноземної валюти.

Як вже зазначалося, банк до початку робочого дня має забезпечити пунктів обміну валюти коштами, бланками суворого обліку та обліковими реєстрами. Видача авансу в іноземній валюті та в гривнях працівникам обмінних пунктів відображається такою проводкою:

Дт 1007 «Банкноти та монети в дорозі»

Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або

1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку».

Оприбуткування авансу в іноземній валюті та в гривнях в касу обмінного пункту супроводжується проводкою:

Дт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»

Кт 1007 «Банкноти та монети в дорозі».


Після закінчення операційного дня касир обмінного пункту підраховує суму прийнятої і виданої іноземної і національної валюти, роздруковує реєстри купівлі та продажу валют, звітну довідку і денний звіт, та передає їх в касу банку під час що­денної інкасації. Також щоденно формуються фіскальні звіти, які підшиваються до журналу реєстратора розрахункових операцій (РРО) та зберігаються в обмінному пункті.

 1. Операції з купівлі обмінним пунктом готівкової іноземної валюти відображаються в бухгалтерському обліку банку такими проводками:

• на загальну суму купленої іноземної валюти:

Дт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»

Кт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

• на загальну суму проданої національної валюти:

Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Кт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах».

 1. Операції з продажу обмінним пунктом готівкової іноземної валюти відображають­ся в обліку банку такими бухгалтерськими записами:

• на загальну суму проданої іноземної валюти:

Дт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Кт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;

• на загальну суму купленої національної валюти:

Дт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»

Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів». Відображення реалізованого результату від операцій обмінного пункту з купівлі та продажу іноземної валюти супроводжується такими проводками:

• при позитивному результаті:

Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів»

Кт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»;

• при негативному результаті:

Дт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»

Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів». Залишок іноземної і національної валюти, який перевищує ліміт, необхідний для роботи обмінного пункту, здається в касу банку. При цьому здійснюються такі бух­галтерські проведення:

1) Дт 1007 «Банкноти та монети в дорозі»

Кт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;

2) Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку»
Кт 1007 «Банкноти та монети в дорозі».


Також банкам забороняється здійснювати операції з продажу іноземної валюти через касу одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 80000 гривень, з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.


^ 10.5. Облік операцій з конвертації готівкової іноземної валюти


Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу, що здійснюються касою банку оформляються квитанцією за формою № 377-К, а операції що проводяться пунктом обміну валют — квитанцією за формою № 377-А про конвер­тацію валют. Здійснені операції відображаються касою банку та пунктом обміну валюти в реєстрі конвертації іноземної валюти.

Операції з конвертування готівкової іноземної валюти здійснюються з викори­станням крос-курсу, визначеного згідно з офіційним курсом гривні до відповід­них іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції та відображаються у бухгалтерському обліку банку такими проводками:

• на суму купленої іноземної валюти:

Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або

 1. «Банкноти та монети в касі відділень банку», або

 2. «Банкноти та монети в обмінних пунктах»

Кт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;


• на суму проданої іноземної валюти:

Дт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або

 1. «Банкноти та монети в касі відділень банку», або

 2. «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;


• на суму вартості купленої іноземної валюти за офіційним курсом:

Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів» (ана­літичний рахунок з обліку гривневого еквівалента купленої іноземної валюти)

Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів» (аналітич­ний рахунок з обліку гривневого еквівалента проданої іноземної валюти).

Якщо за операцією з конвертації для видачі клієнту залишається сума в іноземній ва­люті менша, ніж номінальна вартість мінімальної купюри, що перебуває в обігу, то цей залишок купується за гривні за курсом купівлі іноземної валюти, установленим банком.

За проведення конверсійних операцій банки отримують комісійну винагороду, яка в обліку відображається за рахунком 6114 «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів».

Сплата комісійної винагороди у гривнях за здійснення операції з конвертації іно­земної валюти відображається такою проводкою:

Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або «Банкноти та монети в касі відділень банку», або «Банкноти та монети в обмінних пунктах»

Кт 6114 «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів».


^ 9.6. Облік операції з іменними чеками в іноземній валюті

Проведення банками України операцій з чеками в іноземній валюті та їх відображення в обліку регламентується такими нормативно-правовими актами:

 • Положенням про порядок здійснення операцій з чеками на території України, затвер­дженим постановою Правління НБУ № 520 від 29.12.2000 p.;

 • Правилами бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті, затвердженими постановою Правління НБУ від 03.12.2001 № 493.

Іменний чек в іноземній валюті — це паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті, тобто є письмовим розпорядженням юридичної особи — нерезидента або фізичної особи — нерезидента, яка виписала чек (чекодавець), платнику про виплату певної суми коштів чекодержателю, зазначеному в чеку, або іншій особі за нотаріально посвідченою довіреністю за рахунок наданого платнику грошо­вого покриття.


Платіж за іменними чеками на території України здійснюється за рахунок коштів чекодавця шляхом інкасо.

Іменні чеки, які подаються чекодержателем у банк до сплати, мають містити такі реквізити:

 • назву документа — «чек», що зазначено в тексті документа тією мовою, якою його складено (або без назви, якщо чек виписаний в таких країнах, як Великобританія, СІЛА, Канада, Австралія, Німеччина);

 • розпорядження сплатити певну суму чекодержателю;

 • назву та реквізити емітента та платника;

 • назву для юридичної особи або прізвище, ім'я для фізичної особи чекодержателя, на користь якого здійснюється платіж;

 • зазначення валюти та суми чека;

 • дату складання та номер чека;

 • підпис особи, яка видає чек (чекодавець).

Термін дії іменного чека, як правило, зазначається на чеку. Якщо такий запис відсутній, то термін дії чека становить 6 місяців з дня його видачі (якщо законодавство країни чекодавця не передбачає іншого).


Чеки в іноземній валюті від фізичних осіб приймаються банком до сплати на інкасо тільки від їх власників після пред'явлення документів, що посвідчують особу, або за їх нотаріально посвідченою довіреністю.

Підставою для прийняття чеків від фізичних та юридичних осіб є заява про при­ймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті.

Уповноважений працівник банку оформляє квитанцію про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті за формою № 377-1 у двох примірниках, підписує їх, засвідчує штампом банку та видає один примірник квитанції чекодержателю. При цьому ведеться реєстр прийняття до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті.


Прийняті на інкасо іменні чеки обліковуються за номінальною вартістю. При цьо­му виконуються таке бухгалтерське проведення:

Дт 9830 «Документи і цінності, прийняті на інкасо»

Кт 9910 «Контррахунок».


Прийняті до сплати на інкасо чеки зберігаються у сховищі банку. Для відправлен­ня платнику чеків, що прийняті до сплати на інкасо, банк формує їх у пакети. Разом із чеками відправляються супровідні документи (листи, інкасові інструкції, які офор­млюються відповідно до вимог платника, тощо). Банки перед відправленням оригіна­лів чеків платнику роблять їх копії. У разі втрати чеків при транспортуванні інкасо здійснюється на підставі таких копій чеків.

На суму відісланих іменних чеків на інкасо за номінальною вартістю у банку вико­нуються такі бухгалтерські проводки:

Дт 9831 «Документи і цінності, відіслані на інкасо»

Кт 9830 «Документи і цінності, прийняті на інкасо».

Зарахування коштів та видача готівки за інкасованим чеком здійснюються банка­ми після одержання відшкодування за чеком від платника.


Одержання грошового покриття від платника за іменними чеками відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»

Кт 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку».


Одночасно на суму іменних чеків, за якими одержано грошове покриття, здійсню­ється така бухгалтерська проводка за позабалансовими рахунками:

Дт 9910 «Контррахунок»

Кт 9831 «Документи і цінності, відіслані на інкасо».

Після одержання коштів за чеками від платника банк за попередньою домов­леністю з власником чеків повідомляє його телефоном або письмово про надхо­дження коштів.


Сума чека виплачується чекодержателю за вирахуванням усіх комісійних ви­нагород. Сплата чекодержателю за чеком відбувається при пред'явленні ним: паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності квитанції за формою № 377-1, що була видана банком клієнту при прийнятті чека до сплати на інкасо.

Фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які мають поточний рахунок в іноземній валюті в банку, можуть одержати покриття за чеками на свій рахунок, номер якого за­значають у заяві про приймання до сплати на інкасо чеків:

Дт 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»

Кт 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», або 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках».

Фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які не мають поточного рахунку в інозе­мній валюті в банку, одержують кошти за чеком готівкою (за вирахуванням комісійних винагород). При цьому виконується таке проведення:

Дт 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»

Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку».

Юридичним особам (резидентам) кошти за інкасованими іменними чеками в іноземній валюті попередньо зараховуються на розподільчий рахунок в іноземній валюті. При цьому виконується таке бухгалтерське проведення:

Дт 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»

Кт 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання».

Зарахування іноземної валюти на поточний рахунок юридичної особи супрово­джується такою проводкою:

Дт 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання»

Кт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання».


Комісійна винагорода банку за здійснення операцій з іменними чеками утриму­ється з чекодержателя в гривнях. Отримана банком комісійна винагорода за здійснення операцій з іменними чеками облікову­ється за рахунком 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговуван­ня клієнтів».

Дт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання».

Кт 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів».

^ ГЛАВА 10
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ10.1. Поняття фінансових інвестиціїї та їх класифікація

Фінансові інвестиції — це активи, які утримуються інвестором з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. До таких активів зазвичай відносяться цінні папери, зокрема, акції, облігації, депозитні сертифікати, казначейські зобов’язання.

Згідно із Законом України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року N 3480-IV

^ Цінні папери — це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Мета фінансових інвестицій може бути різною, Зокрема, отримання доходу у вигляді дивідендів чи відсотків за цінними паперами, або прибутку від збільшення ринкової вартості цінних паперів, або ж отримання сприятливих ділових зв'язків з іншим під­приємством.


З позиції бухгалтерського обліку фінансові інвестиції можна класифікувати за:

 • термінами вкладень;

 • економічною природою цінних паперів, в які інвестуються кошти;

 • ступенем впливу і контролю;

 • можливістю визначення справедливої вартості цінних паеперів, в які інвестовані кош­ти .


^ За термінами вкладень фінансові інвестиції поділяються на короткострокові (поточ­ні) та довгострокові (непоточні).


Короткострокові (поточні) фінансові інвестиції — це інвестиції, які утримуються ін­вестором на строк, що не перевищує один рік, і які можуть бути вільно реалі30вані в будь-який момент.

Поточні фінансові інвестиції включають в себе еквіваленти грошових коштів, тобто короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості та інші поточні інвестиції.

Довгострокові (непоточні) фінансові інвестиції — це інвестиції, які утримуються інвес­тором на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалі30вані в будь-який момент.

За економічною природою цінних паперів, в які інвестуються кошти, фінансові інвес­тиції можна класифікувати на інвестиції в:

 • пайові цінні папери;

 • боргові цінні папери;

 • іпотечні цінні папери;

 • приватизаційні цінні папери;

 • похідні цінні папери.

У Законі України «Про цінні папери і фондовий ринок» дається таке визначення за­значених вище видів цінних паперів:

^ Пайові цінні папери — цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів фондів операцій з нерухоміс­тю), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів фондів операцій з нерухомістю) і отримання частини прибутку, Зокрема у вигляді диві­дендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів фондів операцій з нерухомістю). До пайових цінних паперів відносяться: акції; інвестиційні сертифікати; сертифікати фондів операцій з нерухомістю.

^ Боргові цінні папери — цінні папери, що посвідчують відносини позики і передба­чають зобов’язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов’язання. До боргових цінних паперів відносяться: облігації підприємств; державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов’язання України; ощадні (депозитні) сертифікати; векселі.

Іпотечні цінні папери — цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента нале­жних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться: іпотечні облігації; іпотечні сертифікати; заставні.

^ Приватизаційні цінні папери — цінні папери, які посвідчують право власника на бе30­платне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, держа­вного житлового фонду, земельного фонду.

^ Похідні цінні папери — цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.

^ Купонний цінний папір (цінний папір з визначеним прибутком)  цінні папери з фіксованою річною ставкою процента (купона) або цінні папери із змінною ставкою, якщо за умовами випуску цінного папера ставка визначається в залежності від процентної ставки на визначену дату або протягом певного періоду на визначеному ринку 


У бухгалтерського обліку банків України інвестиції в цінні папери класифікуються таким чином:

 • цінні папери в торговому портфелі банку;

 • цінні папери в портфелі банку на продаж;

 • цінні папери в портфелі банку до погашення;

 • інвестиції в асоційовані компанії;

 • інвестиції в дочірні компанії.


Портфель цінних панерів — це згрупована інформація з обліку інвестицій у цінні па­пери за їх видами і призначенням з метою складання фінансової звітності.


У торговому портфелі обліковуються цінні папери, придбані банком для перепродажу та переважно з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань їх ціни або дилерської маржі. До торгових цінних паперів можуть бути віднесені будь-які інші цінні папери, що визначаються банком на етапі первісного визнання як такі, щодо яких банк має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити).


У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, а саме:

 • боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які банк не має наміру і/або змо­ги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення;

 • цінні папери, які банк готовий продати у зв'язку із зміною ринкових відсоткових ста­вок, його потребами, пов'язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;

 • акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість;

 • фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримують­ся виключно для продажу протягом 12 місяців;

 • інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.


У портфелі до погашення обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна визначити, а також з фіксованим строком пога­шення. Боргові цінні папери відносяться до портфеля до погашення, якщо банк має на­мір та змогу утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного доходу.

^ До інвестицій в асоційовані та дочірні компанії належать акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком емітентів, які відповідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії банку, за винятком таких цінних паперів, що придбані та/або утри­муються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання.


^ Асоційована компанія (підприємство) — це компанія, у якій інвестор має суттєвий вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним підприємством інвестора. Суттє­вий вплив передбачає, що інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20 % або більше голосів об’єкта інвестування. Суттєвий вплив є, якщо інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє менше ніж 20 % голосів об’єкта інвестування, але вико­нуються щонайменше дві з таких умов:

 • інвестор (банк) має представників у раді диреКторів або аналогічному керівному органі компанії;

 • інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії та операцій компанії;

 • здійснюється обмін управлінським персоналом між інвестором (банком) та компанією;

 • інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну інформацію.

^ Дочірня компанія (підприємство) — це компанія, яку контролює інша компанія (відо­ма як материнська компанія). Контроль передбачає, що материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє більше ніж 50 % голосів об’єкта інвестування. Контроль є, якщо материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії воло­діє менше ніж 50 % голосів об’єкта інвестування, але має:

 • частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 % завдяки договорам з іншими інвесторами;

 • право визначати фінансову та операційну політику підприємства згідно з установчими документами;

 • право призначати або звільняти більшість членів ради диреКт орів або аналогічного керівного органу компанії;

 • право визначального голосу в раді диреКт орів або аналогічному керівному органі компанії.


^ 10.2. Методологічні засади бухгалтерського обліку фінансових інвестицій

Питання, пов'язані з визанням, оцінкою та розкриттям інформації про фінансові інвестиції на міжнародному рівні регламентуються такими МСФЗ:

 • МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти»;

 • МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»;

 • МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»;

 • МСБО З 6 «Зменшення корисності активів»;

 • МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»;

 • МСФЗ З «Об'єднання бізнесу»;

 • МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».


Методологічні засади бухгалтерського обліку фінансових інвестицій вітчизняних банків визначено Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженою постановою Правління НБУ від 3.10.2005 р. № 358.


У торговому портфелі банку та портфелі на продаж обліковуються акції й інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, а у портфелі до погашення — лише боргові цінні папери.

Облік інвестицій в боргові цінні папери має свої особливості, що зумовлено тим, що вони:

 • по-перше, можуть бути куплені за номіналом, з дисконтом або премією

 • по-друге, на момент придбання купонних цінних паперів за ними можуть бути накопичені проценти.

Дисконт — це різниця між номінальною вартістю цінних паперів та їх вартістю під час первісного визнання без урахування нарахованих на час придбання процентів, як­що така вартість нижча номінальної вартості.

Премія — це перевищення вартості цінних паперів під час їх первісного визнання без урахування нарахованих (накопичених) на час придбання процентів над їх номіна­льною вартістю.


Придбані боргові цінні папери відображаються в бухгалтерському обліку в розрізі таких складових:

номінальна вартість,

дисконт або премія,

сума накопичених процен­тів на дату придбання.


У портфелях банку на продаж та до погашення дисконт та премія за борговими цін­ними паперами амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх продажу або погашення за методом ефективної ставки відсотка. Амортизація дисконту (премії) не здійснюється для боргових цінних паперів, якщо величина дисконту (премії) на дату придбання є несуттєвою, тобто менша, ніж 1 % від суми номіналу. У такому разі вся су­ма дисконту (премії) збільшує (зменшує) процентні доходи під час первісного визнання цінного папера.


Нарахування процентів здійснюється залежно від умов випуску цінних паперів, але не рідше одного разу на місяць протягом періоду від дати придбання цінного папера до дати його продажу або погашення.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням процентів.


1.Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних паперів.

Амортизація дис­конту (премії) за борговими цінними паперами в торговому портфелі не здійснюється. Переведення цінних паперів з торгового портфеля в інші портфелі банку або навпаки з інших портфелів цінних паперів у торговий портфель не допускається.


2. Цінні папери в портфелі на продаж первісно оцінюються та відображаються в бухгал­терському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів.

Витрати на операції, пов'язані з придбанням боргових цінних паперів у портфель на продаж, відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії) під час первісного ви­знання цих цінних паперів. Дисконт або премія за борговими цінними паперами в портфелі на продаж амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх пога­шення за методом ефективної ставки відсотка.


Амортизація дисконту (премії) здійснюється одночасно з нарахуванням процентів. Боргові цінні папери з портфеля банку на продаж можуть бу­ти переведені в портфель до погашення в разі закінчення строку, протягом якого банк був позбавлений права формувати портфель до погашення.


Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких надалі неможливо достовірно оцінити, обліковуються за собівартістю в портфелі банку на продаж. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковувалися за собівартістю, у разі наявності критеріїв достовірної оцінки їх справедливої вартості пе­реводяться на оцінку за справедливою вартістю в портфелі банку на продаж.


3.Боргові цінні папери у портфелі до погашення первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на опе­рації з придбання таких цінних паперів. Витрати на операції, здійснені під час при­дбання боргових цінних паперів, уключаються у вартість придбання та відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії).

Після первісного визнання боргові цінні папери в портфелі до погашення на дату балансу відображаються за їх амортизованою собівартістю. Банк визнає дохід та здійс­нює амортизацію дисконту (премії) за борговими цінними паперами не рідше одного разу на місяць із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Боргові цінні папе­ри в портфелі банку до погашення підлягають перегляду на зменшення їх корисності.

Банк постійно на дату балансу повинен оцінювати свій намір та змогу утримувати цінні папери до погашення. Усі цінні папери, крім цінних паперів, які обліковуються в торговому портфелі, пе­реглядаються на зменшення корисності.


Зменшення корисності цінних паперів — це втрата економічної вигоди, яка спричинена однією або кількома збитковими подіями, які відбулися після первісного визнання цін­них паперів і мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами.


Методика обліку цінних паперів за кожним портфелем має свої особливості.

Водночас, спільним для усіх портфелів цінних паперів є те, що на дату, з якої банк зобов’язується придбати цінні папери (дату операції) виконуються однакові позабалансові провод­ки, а саме:

1) на суму вартості цінних паперів, що купляються:

Дт 9350 «Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами»

Кт 9900 «Контррахунок»;

2) на суму грошових коштів, що мають бути сплачені:

Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9360 «Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами».


При реалізації цінних паперів з будь-якого портфеля, на дату операції та дату розра­хунку здійснюються аналогічні позабалансові проводки, але активом до отримання в цьому випадку виступають грошові кошти, а активом до відсилання — цінні папери:

• на дату операції на суму договору про продаж цінних паперів:

 1. Дт 9350 «Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами»

Кт 9900 «Контррахунок»;

 1. Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9360 «Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами»;

• на дату розрахунку:

1) Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9350 «Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими конт­рактами»;

2) Дт 9360 «Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими конт-
рактами»

Кт 9900 «Контррахунок».


4.Здійснені банком інвестиції в асоційовані та дочірні компанії оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю. Витрати на операції, пов'яза­ні з придбанням інвестиції, збільшують суму такої інвестиції на дату її придбання.


^ 10.3. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку. Придбання цінних паперів до торгового портфеля

Цінні папери, що придбані в торговий портфель відображаються за балансовими рахунками таких груп Плану рахунків:

 • ^ 140 «Боргові цінні напери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку»;

 • 300 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку»;

 • 301 «Боргові цінні папери в торговому портфелі банку».


На дату операції вартість придбаних у торговий портфель цінних паперів обліковується за позабалансовими рахунками 9350 «Активи до отримання та депозити до роз­міщення за спотовими контрактами» та 9360 «Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами», що супроводжується проводками:

 1. Дт 9350 «Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами»

Кт 9900 «Контррахунок»;

 1. Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9360 «Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами».


Придбані акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком на дату розрахунку відображаються за балансовими рахунками такими проводками:

Дт Рахунки для обліку акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком 3002, 3003,3005

Кт Кореспондентський рахунок або поточний рахунок 1200, 1500, 2600 — на суму договору.


Зміна справедливої вартості цінних паперів:

• у разі дооцінки цінних паперів:

Дт 3811 «Переоцінка інших фінансових інструментів, що обліковуються за позаба­лансовими рахунками»

Кт 6203 «Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку»;

• у разі уцінки цінних паперів:

Дт 6203 «Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку»

Кт 3811 «Переоцінка інших фінансових інструментів, що обліковуються за позаба­лансовими рахунками».


На дату розрахунку за придбані цінні папери в торговий портфель, здійснюються зворотні проводки за позабалансовими рахунками:

1) Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9350 «Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами»;

2) Дт 9360 «Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами»

Кт 9900 «Контррахунок».


Боргові цінні папери можуть бути придбані за номіналом, з дисконтом або премією.


Дисконт за борговими цінними паперами у торговому портфелі банку обліковується за такими Контрактивними рахунками:

 • ^ 1406 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку»;

 • 3016 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфе­лі банку».

Для обліку премії за борговими цінними паперами у торговому портфелі банку при­значені такі активні рахунки:

 • ^ 1407 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку»;

 • 3017 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку».


Придбані боргові цінні папери на дату розрахунку відображаються за балансовими рахунками такими бухгалтерськими записами:

при купівлі за номіналом:

Дт Рахунки для обліку боргових цінних паперів 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011,3012,3013,3014

Кт Кореспондентський рахунок або поточний рахунок 1200, 1500, 2600;

при купівлі з премією:

Дт Рахунки для обліку боргових цінних паперів 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму номіналу

Дт Рахунки для обліку неаморти30ваної премії 1407, 3017 — на суму премії

Кт Кореспондентський рахунок або поточний рахунок 1200, 1500, 2600- на суму договору;

при купівлі з дисконтом:

Дт Рахунки для обліку боргових цінних паперів 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму номіналу

 • Кт 1406 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку»;

 • Кт 3016 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфе­лі банку».

^ Визнання доходів за цінними паперами в торговому портфелі банку

За борговими цінними паперами в торговому портфелі банк визнає процентні доходи згідно із встановленою процентною ставкою купона за цими цінними паперами. Банк здійснює нарахування процентних доходів за цінними паперами в торговому портфелі на дату їх переоцінки, але не рідше одного разу на місяць.

^ Нарахування процентів за купонними цінними паперами здійснюється за про­центною ставкою купона, починаючи з дати їх придбання до дати погашення або продажу.

Нарахування процентних доходів за борговими цінними паперами відображається в обліку такою проводкою:

Дт 1408 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку», або 3018 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку»

Кт 6056 «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торгово­му портфелі банку», або 6057 «Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку».

У разі надходження коштів за нарахованими процентами в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:

Дт Кореспондентський рахунок або поточний рахунок 1200, 1500, 2600

Кт 1408 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються

НБУ, у торговому портфелі банку», або 3018 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку».

Від володіння цінними паперами з нефіксованим прибутком банк отримує доходи у вигляді дивідендів. Нарахування дивідендів за акціями в торговому портфелі здійснюється в разі визнання права на отримання платежу і відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт 3008 «Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку»

Кт 6300 «Дохід у вигляді дивідендів».

На суму отриманих дивідендів виконується така проводка:

Дт Кореспондентський рахунок або поточний рахунок 1200, 1500, 2600

Кт 3008 «Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку».

^ Реалізація (продаж) цінних паперів з торгового портфеля банку

У разі реалізації цінних паперів з торгового портфеля прибуток чи збиток (різниця між вартістю реалізації та балансовою вартістю) відображається в банку-продавці за аналітичним рахунком 6203 «Результат від торгових операцій з цінними паперами у то­рговому портфелі банку».

На дату операції на суму договору про продаж цінних паперів за позабалансовими рахунками здійснюються такі бухгалтерські проводки:

 1. Дт 9350 «Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами»

Кт 9900 «Контррахунок»;

 1. Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9360 «Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами».

Переоцінка цінних паперів, за якими укладений договір про продаж за визначеною вартістю реалізації, між датою операції і датою розрахунку в бухгалтерському обліку не відображається.

На дату розрахунку за позабалансовими рахунками здійснюються зворотні бухгалтерські проводки:

 1. Дт 9900 «Контррахунок»

Кт 9350 «Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами»;

 1. Дт 9360 «Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими конт-
  рактами»

Кт 9900 «Контррахунок».


У випадку реалізації акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком за ці­ною, більшою ніж балансова вартість (тобто з прибутком), банк-продавець здійснює такі проводки:

Дт Кореспондентський рахунок або поточний рахунок покупця1200, 1500, 2600

Кт Рахунки для обліку акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком 3002,

3003, 3005 — на номінальну вартість цінних паперів

Кт 3007 — на суму дооцінки, або Дт 3007 — на суму уцінки

Кт 6203 «Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку» — на суму прибутку.


У випадку реалізації акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком за ці­ною, меншою ніж балансова вартість (тобто зі збитком), банк-продавець здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дт Кореспондентський рахунок або поточний рахунок покупця1200, 1500, 2600

Кт Рахунки для обліку акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком 3002,

3003, 3005 — на номінальну вартість цінних паперів

Кт 3007 — на суму дооцінки, або Дт 3007 — на суму уцінки.

Дт 6203 «Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку» — на суму збитку.

Продаж боргових цінних паперів за ціною, більшою ніж балансова вартість (тобто з прибутком) відображається в обліку такими записами:

Дт Кореспондентський рахунок або поточний рахунок покупця1200, 1500, 2600

Кт Рахунки для обліку нарахованих доходів 1408, 3018 — на суму нарахованих доходів від дати останньої сплати купона до дати розрахунку за цінними паперами, що реалізовуються

Кт Рахунки для обліку боргових цінних паперів 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 30Н, 3012, 3013, 3014 — на суму номіналу

Дт Рахунки з обліку переоцінки 1405, 3015 — на суму уцінки або

Кт Рахунки з обліку переоцінки 1405, 3015 — на суму дооцінки

Дт Рахунки з обліку неаморти30ваного дисконту 1406, 3016- на суму дисконту або

Кт Рахунки з обліку неаморти30ваної премії 1407, 3017 — на суму премії

Кт 6203 «Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі

банку» — на суму прибутку.

У випадку реалізації боргових цінних паперів за ціною, меншою ніж балансова вар­тість (тобто зі збитком), банк-продавець здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дт Кореспондентський рахунок або поточний рахунок покупця1200, 1500, 2600

Кт Рахунки для обліку нарахованих доходів 1408, 3018 — на суму нарахованих доходів від дати останньої сплати купона до дати розрахунку за цінними паперами, що реалізовуються

Кт Рахунки для обліку боргових цінних паперів 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 — на суму номіналу

Комісійні витрати, здійснені під час продажу цінних паперів відображаються такою бухгалтерською проводкою:

Дт 7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»

Кт Кореспондентський рахунок, або поточний рахунок 1200, 1500, 2600.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації