Поиск по базе сайта:
Конспект лекцій для студентів денної форми навчання icon

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання
НазваКонспект лекцій для студентів денної форми навчання
Сторінка14/16
Дата конвертації03.12.2013
Розмір3.79 Mb.
ТипКонспект
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

КЛАС 3. ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ АКТИВИ І зобов’язАННЯ


^ 30 Цінні папери та похідні фінансові активи в торговому портфелі банку

300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку 3002 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку


3003 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківсь­кими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3005 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

 1. АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торго­вому портфелі банку

 2. А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

3010 А Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку

3011А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку

 1. А Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку

 2. А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у то­рговому портфелі банку

 3. А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у торговому портфелі банку

 4. АП Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку

 5. КА Неаморти30ваний дисконт за борговими цінними паперами в торговому порт­фелі банку

 6. А Неаморти30вана премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

 7. А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

304 Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку

3040 А Активи за придбаними опціонними контрактами в торговому портфелі банку

3041А Активи за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

3042 А Активи за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

^ 31 Цінні напери в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для

обліку хеджування

310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

 1. А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж

 2. А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківсь­кими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

 1. АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у порт­фелі банку на продаж

 2. А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3110 А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку на продаж

3111А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж

 1. А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж

 2. А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

 3. А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку на продаж

 4. АП Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж

 5. КА Неаморти30ваний дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
 1. А Неаморти30вана премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

 2. А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

 3. А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі бан­ку на продаж

312 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

 1. А Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу

 2. А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з ме­тою продажу

3125 А Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

3128 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з

метою продажу

313 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

 1. А Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу

 2. А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу 3135 А Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3138 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

314 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

 1. А Активи за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 2. А Активи за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 3. А Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування


319 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

 1. КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

 2. КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж


32 Цінні напери в портфелі банку до погашення

321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

 1. А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку до погашення

 2. А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку до по­гашення

 3. А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення

 4. А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення

 5. А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку до погашення

 1. КА Неаморти30ваний дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

 2. А Неаморти30вана премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

 3. А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

 4. А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі бан­ку до погашення

329 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 1. КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

 2. КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

33 Цінні напери власного боргу та похідні фінансові зобов’язання

330 Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

 1. П Короткострокові прості векселі, емітовані банком

 2. П Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями

 1. П Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

 2. КП Неаморти30ваний дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

 3. П Неаморти30вана премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

 4. П Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

331 Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком
3310 П Довгострокові прості векселі, емітовані банком

3311П Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями

 1. П Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

 2. КП Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

 3. П Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

 4. П Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
3320 Н Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

 1. КН Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 2. П Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) серти­фікатами, емітованими банком

 3. П Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

333Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

 1. КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сер­тифікатами, емітованими банком

 2. П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифі­катами, емітованими банком

 3. П Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

334 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

3340 П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

 1. КП Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 2. П Неаморти30вана премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 3. П Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емі­тованими банком


335 Похідні фінансові зобов’язання в торговому портфелі банку

 1. П зобов’язання за проданими опціонними контрактами в торговому портфелі банку

 2. П зобов’язання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

 3. П зобов’язання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

336 Похідні фінансові зобов’язання, що призначені для обліку хеджування

 1. П зобов’язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 2. П зобов’язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

 3. П зобов’язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

34 Запаси матеріальних цінностей
340 Запаси матеріальних цінностей


3400 А Запаси матеріальних цінностей на складі

 1. А Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб

 2. А Дорогоцінні метали в банку

 1. А Дорогоцінні метали в дорозі

 2. А Необоротні активи, утримувані для продажу

 3. А Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

35 Інші активи банку

 1. Витрати майбутніх періодів 3500 А Витрати майбутніх періодів

 2. Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

3519 А Дебіторська заборгованість за послуги

352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

 1. А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

 2. А Відстрочений податковий актив

 3. А Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім по­датку на прибуток

354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

 1. А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банків­ських металів за рахунок банку

 2. А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

3548 А Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами


355Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

 1. А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

 2. А Аванси працівникам банку на господарські витрати

 3. А Нестачі та інші нарахування на працівників банку

3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та ін­шими особами 357Інші нараховані доходи

3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

 1. А Інші нараховані доходи

 2. А Прострочені інші нараховані доходи


359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3590 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3599 КА Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами
^ 36 Інші пасиви банку

360 Доходи майбутніх періодів

3600 П Доходи майбутніх періодів

361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
3610 П Кредиторська заборгованість з придбання активів

3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

3619 П Кредиторська заборгованість за послуги

362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

 1. П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

 2. П Відстрочені податкові зобов’язання

 3. П Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

 4. П Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

363 Розрахунки з акціонерами (учасниками)

 1. П Внески за незареєстрованим статутним капіталом

 2. П Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами

364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

 1. П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та бан­ківських металів за рахунок банку

 2. П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

3648 П Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

 1. П Заборгованість працівникам банку на відрядження

 2. П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

 3. П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

 4. П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

 5. П Нараховані відпускні до сплати
 1. П Забезпечення оплати відпусток

 2. П Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та ін­шими особами

366 Субординований борг банку

 1. П Субординований борг банку

 2. П Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу
 1. КП Неаморти30ваний дисконт за субординованим боргом

 2. П Неаморти30вана премія за субординованим боргом

 3. П Нараховані витрати за субординованим боргом

367 Інші нараховані витрати

3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування

3678 П Інші нараховані витрати

369 Банківські резерви на покриття ризиків і витрат

3690 П Резерви за виданими зобов’язаннями

3699 П Резерви за іншими операціями за позабалансовими рахунками


^ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки

370 Клірингові рахунки

3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

 1. Дебетові суми до з'ясування

3710 А Дебетові суми до з'ясування

 1. Кредитові суми до з'ясування

3720 П Кредитові суми до з'ясування

 1. Транзитні рахунки

3739 АП Транзитний рахунок за іншими розрахунками

38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 1. АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 2. АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

381 Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками
3811 АП Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими
рахунками

39 Розрахунки між філіями банку
390 Розрахунки між філіями банку


 1. АП Рахунки філій, що відкриті в банку

 2. АП Рахунки, що відкриті для філій банку

 3. А Розрахунки за коштами, що надані філіям банку

 4. П Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку

 5. А Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку

 6. П Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку

 7. А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

 8. П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку


 1. А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

 2. П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями бан­ків, розташованими в Україні^ КЛАС 4. ФІНАНСОВІ ТА КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

41 Інвестиції в асоційовані компанії
410 Інвестиції в асоційовані компанії


 1. А Інвестиції в асоційовані банки

 2. А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи 4105 А Інвестиції в інші асоційовані компанії

42 Інвестиції в дочірні компанії
420 Інвестиції в дочірні компанії


 1. А Інвестиції в дочірні банки

 2. А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи 4205 А Інвестиції в інші дочірні компанії


4208 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

43 Нематеріальні активи

430 Нематеріальні активи
4300 А Нематеріальні активи

4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

4310 А Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

432 Гудвіл, що виник у результаті придбання
4321 А Гудвіл

44 Основні засоби

440 Основні засоби
4400 А Основні засоби

4409 КА Знос основних засобів

441 Інвестиційна нерухомість

4410 А Інвестиційна нерухомість

4419 КА Знос інвестиційної нерухомості

443 Капітальні інвестиції за основними засобами

 1. А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлу­атацію основними засобами

 2. А Обладнання, шо потребує монтажу

^ 45 Інші необоротні матеріальні активи
450 Інші необоротні матеріальні активи
4500 А Інші необоротні матеріальні активи

4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів

453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду) 4530 А Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)


^ КЛАС 5. КАПІТАЛ БАНКУ

50 Статутний капітал та інші фонди банку

500 Статутний капітал банку

 1. П Зареєстрований статутний капітал банку

 2. КП Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

 3. КП Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

 4. П Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу
 1. Емісійні різниці

5010 П Емісійні різниці

 1. Загальні резерви та фонди банку

 1. П Загальні резерви

 2. П Резервні фонди

 3. П Інші фонди банку

503 Результати минулих років

 1. П Нерозподілені прибутки минулих років

 2. А Непокриті збитки минулих років


504 Результати звітного року, що очікують затвердження

 1. П Прибуток звітного року, що очікує затвердження

 2. А Збиток звітного року, що очікує затвердження

51 Результати переоцінки
510 Результати переоцінки


 1. П Результати переоцінки основних засобів

 2. П Результати переоцінки нематеріальних активів

 3. АП Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

 4. П Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії

 5. АП Результати переоцінки за операціями хеджування

52 Приписний капітал філії іноземного банку
520 Приписний капітал філії іноземного банку
5200 П Приписний капітал філії іноземного банку

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації