Поиск по базе сайта:
Пропозиції до плану роботи обласної державної адміністрації на І квартал 2013 року icon

Пропозиції до плану роботи обласної державної адміністрації на І квартал 2013 року
Скачати 165.51 Kb.
НазваПропозиції до плану роботи обласної державної адміністрації на І квартал 2013 року
Дата конвертації03.06.2013
Розмір165.51 Kb.
ТипДокументи

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЛАНУ РОБОТИ

обласної державної адміністрації

на І квартал 2013 року

(Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки)Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1. Реальні дії

(відкриття збудованих та реконструйованих об'єктів, початок будівництва нових об'єктів, підписання угод про залучення інвестицій та про співпрацю тощо)

^ 2. Засідання консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації

3. Заходи щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем у соціальній сфері, поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади тощо

4. Заходи на виконання актів законодавства, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, державних і обласних програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю та підготовка відповідних звітів

Забезпечити ефективну роботу з професійної орієнтації молоді, підвищення престижності робітничих професій, соціального статусу робітника у суспільстві шляхом трансляції відповідних теле-, радіопередач, розміщення в періодичній пресі інформаційно-агітаційних матеріалів.

Наказ МОН України №1162 від 19.12.08р. Рішення навчально-методичної ради управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки від 12.10.10р.


Постійно

М.Саврук,


Покращити інформаційне наповнення та постійно вносити необхідну інформацію про навчальний заклад на Web-портал ПТО та Web-сайти ПТНЗ з боку відповідальних осіб за інформаційне наповнення.

Рішення навчально-методичної ради управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки від 12.10.10р.

Наказ управління ПТО від 21.01.2009р. №21 “Про Web-портал професійно-технічної освіти”.

Постійно

М.Саврук,

В. Бобко


Створити умови для ефективного використання комп’ютерних комплексів у навчально-виробничому процесі щодо впровадження інформаційних та комунікаційних технологій.

Рішення навчально-методичної ради управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки від 12.10.10р.


Постійно

М.Саврук,

В. Бобко


Забезпечити належні умови проживання, виховання та доступу до якісної професійної освіти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими можливостями; забезпечити відповідний психолого-педагогічний та соціальний супровід учнів цієї категорії.

Рішення навчально-методичної ради управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки від 12.10.10р.


Постійно

М.Саврук,

В. Бобко


Вжити заходів щодо активізації діяльності бібліотек, забезпечити їх необхідною комп'ютерною технікою та відповідними програмами, використовуючи інформаційну систему Інтернет, електронні підручники та посібники, оснащення бібліотечних фондів професійною та іншою літературою, покращення рівня передплати на фахові видання.

Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2010 року Протокол №9/1-3.

Рішення навчально-методичної ради управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки від 12.10.10р.


Постійно

М.Саврук,

В. Бобко


Продовжити роботу щодо вдосконалення організації гарячого харчування учнів професійно-технічних навчальних закладів. Передбачити дієтичне харчування категорії учнів, які перебувають на диспансерному обліку з урахуванням медичних показників.

Рішення навчально-методичної ради управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки від 12.10.10р.


Постійно

М.Саврук


Продовжити системну роботу щодо кадрового забезпечення навчальних закладів з урахуванням якісного складу педпрацівників. Організовувати підвищення кваліфікації та забезпечувати стажування викладачів спеціальних дисциплін і майстрів виробничого навчання в умовах виробництва.

Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2010 року Протокол
№9/1-3. Рішення навчально-методичної ради управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки від 12.10.10р.

Постійно

М. Саврук,

В. Бобко


Встановити належний контроль за раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів, отриманих інвестицій, благодійних, спонсорських та інших надходжень.

Рішення навчально-методичної ради управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки від 12.10.10р.

Постійно

М.Саврук,


Вжити заходів, спрямованих на виконання обсягів від навчально-виробничої діяльності, місцевих бюджетів, спонсорських та благодійних надходжень, спрямувавши їх на проведення ремонтів котелень, теплових мереж, утеплення приміщень, встановлення приладів обліку тепло-, водо- газопостачання та зміцнення матеріально-технічної бази.

Рішення навчально-методичної ради управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки від 12.10.10р.


Постійно

М.Саврук,


Активізувати роботу з регіональними центрами зайнятості щодо збільшення обсягів професійного навчання дорослого населення у професійно-технічних навчальних закладах.

Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2010 року Протокол
№9/1-3.

Постійно

М.Саврук


Створити спільно з Науково-практичним центром професійно-технічної освіти АПН України за відповідними напрямами мережу експериментальних педагогічних майданчиків на базі професійно-технічних навчальних закладів для розробки й апробації державних стандартів професійно-технічної освіти за галузевими напрямами.

Рішення навчально-методичної ради управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки від 12.10.10р.


Постійно

М.Саврук,

В. Бобко,

Я. Камінецький


Забезпечити подальшу розробку, апробацію, затвердження та впровадження у навчальний процес:

 • державних стандартів з конкретних робітничих професій;

 • сучасних підручників, посібників, навчально-методичної та іншої літератури;

 • науково-технічних досягнень і новітніх технологій;

 • комп’ютерної техніки та наочних засобів навчання із загальноосвітніх предметів.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2007р. №886-р.

Наказ МОН України від 12.12.2007р. №1121.

Наказ МОН України від 03.10.2007р. №871.Постійно

М.Саврук,

В.Бобко

Розробка та затвердження кошторисів видатків ПТНЗ на 2013 рік.

План управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки.

Лютий-березень

В. Коцар

А. Вербовський

^ 5. Підбиття підсумків діяльності облдержадміністрації (підготовка звітів)

Здача та прийом фінансових звітів за 2012 рік.

Інструкція про порядок складання річних фінансових звітів; затверджена наказом ДКУ Лист МОіН України, графік здачі.

Січень

О. Корилюк


Доведення до ПТНЗ натуральних показників споживання енергоресурсів.

План управління ПТО, координації діяльності ВНЗ та науки.

Січень

В. Коцар


Збір та систематизація статистичної інформації про навчально-виробниче обладнання ПТНЗ області (форма №9 профтех).

Наказ МОН України.

Лист Департаменту ПТО МОН України

І-ІІ декада

січня

І. Руханська


Збір та систематизація статистичних даних про виробничу діяльність навчальних господарств ПТНЗ с/г профілю (форма №4 профтех), про наявність техніки у ПТНЗ с/г профілю (форма №5 профтех).

Наказ МОН України.

Лист Департаменту ПТО МОН.

І-ІІ декада

січня


Л.Хміль


Підготовка інформації про хід виконання Програми зайнятості населення у 2012 році.

Розпорядження голови ЛОДА №99/0/5-012 від 17.12.2012р.

Січень

М.Саврук,

І.Руханська

Підготовка інформації про хід виконання Указу Президента України від 29 грудня 2009 року №1124 «Про стан соціально-демографічного розвитку, охорони здоров’я і ринку праці в Україні».

Указ Президента України від 29 грудня 2009 року №1124.

Січень

М.Саврук,

І.Руханська

Підготовка інформації про хід виконання заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011-2012 роки.

Доручення голови ЛОДА №54/0/6-11 від 07.07.11р.

Січень

М.Саврук,

І.Руханська

Підготовка інформації про стан виконання у ІVкв. 2012 року постанови Кабінету Міністрів України №1057 від 31.08.2011р. «Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року».

Постанова Кабінету Міністрів України №1057 від 31.08.2011р.

Січень

М.Саврук,

І.Руханська

Підготовка інформації про хід виконання у ІVкв. 2012 року розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2012р. №627-р «Про затвердження плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».

Розпорядження голови ЛОДА №743/0/5-12 від 26.10.12р.

Січень

М.Саврук,

І.Руханська

Підготовка інформації про хід виконання у ІІ півріччі 2012 року Заходів щодо реалізації у Львівській області основних положень програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Розпорядження голови ЛОДА №619/0/5-11 від 04.07.11р.

Розпорядження голови ЛОДА №1259/0/5-10 від 03.11.10р.

Січень,

Червень

М.Саврук,

І.Руханська

Підготовка інформації про хід виконання у І півріччі 2013 року «Стратегії розвитку Львівської області до 2015 року».

Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року.

Червень

М.Саврук,

І.Руханська

Аналіз споживання енергоносіїв ПТНЗ області за 2013 рік у порівнянні до 2012 року.

План управління ПТО, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки

Січень

В.Коцар

Прийом, аналіз статистичних звітів ПТНЗ області з виробничої діяльності. Щоквартальний аналіз стану виробничої діяльності ПТНЗ області.

План управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки

Січень

Р. Стецький

^ 6. Проведення перевірок, надання практичної допомоги

Вивчення стану організації методичної роботи та аналіз виконання навчальних планів і програм за 2012/2013 н.р.у ПТНЗ.

План Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області.

Упродовж

cічня


В. Бобко,

Методисти НМЦ

Надання методичної допомоги педагогічним працівникам, які проходять атестацію в 2012-2013 навчальному році з питань узагальнення педагогічного досвіду.

План Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області.

Упродовж

І кварталу

Методисти НМЦ

^ 7. Наради, семінари, навчання тощо

Участь у ІV етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Наказ МОНмолодьспорту України.

Наказ управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки.

Січень

М.Саврук,

В.Бобко,

М.Тимоць


Участь у 3-ому етапі ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2012 – 2013 навчальному році.

Наказ МОНмолодьспорту України.

Наказ управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки.

Лютий

М.Саврук,

В.Бобко,

М.Тимоць


Навчання педагогічних працівників, які будуть працювати інструкторами під час проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2013.

План Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області.

Лютий

В.Бобко,

М.Тимоць


Участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професій:

 • Кравець;

 • Офіціант;

 • Секретар-керівника;

 • Столяр будівельний;

 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

Наказ МОНмолодьспорту України

Березень-червеньМ.Саврук,

В.Бобко,

Методисти НМЦ


Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Офіціант» на базі ВПУ №19 м.Дрогобича.

Наказ МОНмолодьспорту України.

Наказ управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки.

21.02.2013 p.

М.Саврук,

В.Бобко,

О.Рик


Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Столяр будівельний» на базі ХПТУ №14 смт. Івано-Франкове.

Наказ МОНмолодьспорту України.

Наказ управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки.

12-14.03.2013р.

М.Саврук,

В.Бобко,

В.Гузюк

Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Кравець» на базі Львівського професійного ліцею.

Наказ МОНмолодьспорту України.

Наказ управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки.

Березень

М.Саврук,

В.Бобко,

І. Задорожна

Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Секретар керівника».

Наказ МОНмолодьспорту України.

Наказ управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки.

Березень

М.Саврук,

В.Бобко,

М.Саноцька

Організація та проведення Міжнародного конкурсу професійної майстерності серед учнів Науково-практичних будівельних центрів фірми «КНАУФ» з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»на базі Львівського ВПУ дизайну та будівництва.

Наказ МОНмолодьспорту України.

Наказ управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки.

Березень

М.Саврук,

В.Бобко,

В.Гузюк,

В.Адашинський

І-й етап (училищний) обласного конкурсу ім. В.П.Жука «Кращий класний керівник року» серед педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Спільний наказ управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки та Львівського науково-практичного центру ПТО НАПН України.

Січень-травень


М.Саврук,

В.Бобко,

Я. Камінецький,

Г.Дмитришин

Навчально-методична рада директорів ПТНЗ:

- про підсумки фінансово-господарської діяльності ПТНЗ та установ за 2012р.

- про підсумки навчально-виробничої діяльності.

План управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки.

Упродовж

І кварталу

М.Саврук,

В. Бобко

Курси підвищення кваліфікації:

 • керівних кадрів ПТНЗ області (Центральний Інститут ПДПО університету менеджменту освіти НАПН України);

 • викладачів загальноосвітніх предметів (Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти);

 • викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ області (Львівський науково-практичний центр ПТО АПН України).

План управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки

Упродовж

І кварталу

(згідно

графіків)


В. Бобко,

І.Задорожна

Організація та проведення семінарів, круглих столів, засідань творчих груп викладачів загальноосвітніх предметів, спецпредметів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів.

План Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області.

Упродовж

І кварталу

(за окремим планом)

В. Бобко,

Методисти НМЦ

^ 8. Засідання колегій структурних підрозділів обласної державної адміністрації

^ 9. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується облдержадміністрацією або за її участю

Проведення 5-го чемпіонату Львівщини з інтелектуальної гри „Брейн-ринг” серед педагогічних працівників ПТНЗ на базі Ставропігійського професійного ліцею м.Львова.

План Львівського державного будинку техніки.

10.01.13р.

Р.Вахула,

Л.Івашкевич

І-ІV етапи інтелектуальних змагань за схемою „Що? Де? Коли?” на Кубок Будинку техніки серед молодіжних команд ПТНЗ.

План управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки.

Упродовж

І кварталу

(згідно графіків)

Р.Вахула,

Л.ІвашкевичВ.о. начальника управління

професійно-технічної освіти,

координації діяльності вищих

навчальних закладів та науки М. Саврук

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації