Поиск по базе сайта:
Положення про Новороздільський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів icon

Положення про Новороздільський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
Скачати 129.22 Kb.
НазваПоложення про Новороздільський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
Дата конвертації02.06.2013
Розмір129.22 Kb.
ТипПоложення


Додаток № 1

до рішення сесії міської ради

від 19.04.2012 р. № 228


ПОГОДЖЕНО

Начальник Головного управління

Соціального захисту населення

Львівської обласної державної адміністрації


___________ В. В. Мартиняк


«__» __________ 2012 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням XVII сесії

VI демократичного скликання

Новороздільської міської ради

228 від 19.04.2012 року

Міський голова


______________ В.М.ТузПОЛОЖЕННЯ
про Новороздільський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
1. Загальні положення1.1. Новороздільський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі - Центр) є закладом системи органів праці та соціального захисту населення, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

1.2. Центр є комунальною установою яка утворена для перебування дітей-інвалідів, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання соціальної реабілітації.

1.3. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується на підставі рішення Новороздільської міської ради.

1.4. При здійсненні реабілітаційних заходів діти-інваліди
користуються всіма правами, визначеними статтею 31 Закону України
"Про реабілітацію інвалідів в Україні".

1.5. Координація роботи Центру, організаційно-методичне
забезпечення його діяльності здійснюються Управліням праці та соціального захисту населення м.Новий Розділ.

1.6. Центр розміщується в пристосованих приміщеннях, що відповідають безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають усі види комунального благоустрою.
1.7. Центр взаємодіє з органами виконавчої влади,органами місцевого самоврядування, органами охорони здоров'я, освіти і науки, громадськими та іншими організаціями.

1.9. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром після отримання в установленому порядку відповідної ліцензії.

1.10. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів, рішеннями Новороздільської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.11. Положення про Центр, його структура за пропозицією управління праці та соціального захисту населення міської ради м. Новий Розділ погодженою головним управлінням праці та соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, затверджується рішенням Новороздільської міської ради.


^ 2. Завдання ЦентруЦентр забезпечує:

2.1. Реалізацію головних завдань, визначених Законами України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги" , щодо забезпечення права дітей-інвалідів на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл.

Діти-інваліди, які згідно з медичним висновком потребують
постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в загальноосвітніх закладах, забезпечуються соціальним, психолого-педагогічним патронатом вдома.
2.2. Створення умов для всебічного розвитку, засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів.
2.3. Підготовку батьків дітей-інвалідів до продовження реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами поза межами Центру, соціально-педагогічний патронат таких сімей.

2.4. Надання кваліфікованої допомоги дітям-інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою реабілітації та залучення до участі в цій програмі батьків та (або) законного представника.

2.5. Комплексну реабілітацію та соціальну адаптацію дітей-інвалідів.
2.6. Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда.

2.7. Виконання індивідуального сімейного плану.

2.8. Надання дітям-інвалідам комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів реабілітації.

2.9. Оволодіння дітьми-інвалідами професійними навичками та їх трудове навчання (працевлаштування, спрямування в центр професійної реабілітації інвалідів, у вищі навчальні заклади).


У разі потреби послуги з соціального та педагогічного патронату на дому надає служба соціального патронату Центру.

^ 3. Умови зарахування до Центру та відрахування з нього3.1. Зарахування дітей-інвалідів здійснюється Центром відповідно до надісланих документів Управлінням праці та соціального та соціального захисту населення м. Новий Розділ.

3.2. До Центру зараховуються діти віком від 2 до 18 років з фізичними та (або) розумовими вадами розвитку, які отримали статус інваліда.
3.3. У виняткових випадках можливе продовження терміну перебування дитини-інваліда після досягнення нею 18 років на один рік з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

3.4. Батьків та (або) законного представника дитини-інваліда
повідомляють про закінчення курсу реабілітації дитини не пізніше ніж за 7 календарних днів.

3.5. За дитиною-інвалідом зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 75 днів.

3.6. Після закінчення курсу реабілітації дитині-інваліду
видається документ, де вказується назва та реквізити Центру, прізвище, ім'я, по батькові дитини-інваліда, перелік та обсяг наданих їй послуг, результати реабілітації, наступні рекомендації.


^ 4. Учасники процесу соціальної реабілітації в Центрі4.1. Учасниками процесу соціальної реабілітації є діти-інваліди, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, фахівці з фізичної реабілітації, музичні керівники, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, медичні сестри з масажу та інші працівники, які беруть участь у процесі соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, батьки та (або) законні представники дітей-інвалідів.
4.2. Перебування дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в Центрі, здійснюється в таких підгрупах:

- ранньої соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 2 до 6 років;

- соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 6 до 14 років;

- професійної орієнтації для дітей віком від 14 до 18 років.


^ 5. Діяльність реабілітаційної комісії5.1. У Центрі утворюється реабілітаційна комісія, до складу якої входять фахівці цієї установи.

На засідання реабілітаційної комісії залучаються представники місцевих органів охорони здоров'я, освіти і науки, праці та соціального захисту населення.

5.2. Реабілітаційна комісія Центру здійснює:

5.2.1. Складання індивідуального плану реабілітації.

5.2.2. Контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

5.2.3. Планування навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю.

5.2.4. Визначення строків і тривалості проходження реабілітації дитиною-інвалідом відповідно до її індивідуальної програми реабілітації.

5.2.5. Забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності.
5.3. Персональний склад реабілітаційної комісії і положення про неї затверджує директор Центру.


^ 6. Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Центрі6.1. Реабілітаційний процес здійснюється на основі наукового
змісту, форм і методів психолого-педагогічного супроводу, абілітації та реабілітації, що забезпечують засвоєння дітьми-інвалідами необхідних практичних знань, умінь та соціальних навичок, корекцію вад психофізичного розвитку.
6.2. Оволодіння навичками захисту власних прав та інтересів,
самоаналізу та позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок
спілкування, забезпечення автономного проживання у суспільстві з
необхідною підтримкою.

6.3. Надання своєчасної та ефективної корекційної,
соціальної, психологічної допомоги дитині-інваліду та організація
абілітаційного навчання відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

6.4. З метою виявлення вад розвитку дитини та її потреб
фахівцями Центру проводиться первинне обстеження дитини-інваліда,
спілкування з батьками та (або) законним представником дитини-інваліда.
6.5. На підставі індивідуальної програми реабілітації
дитини-інваліда фахівці Центру розробляють індивідуальний план
реабілітації, що включає комплекс реабілітаційних заходів та
враховує діагноз дитини, її психофізичний розвиток, індивідуальні
особливості та можливості, а також стан сім'ї в цілому, соціальні та економічні можливості, відносини між членами сім'ї дитини-інваліда.
6.6. Індивідуальний план реабілітації затверджується директором Центру.

6.7. Тривалість одного курсу реабілітації дитини-інваліда складає 6 місяців.

Проходження курсу реабілітації дитини-інваліда не повинно перевищувати одного разу на рік.

6.8. На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються
діти-інваліди, які за станом здоров'я не потребують постійного
цілодобового нагляду.

6.9. У Центрі щорічно встановлюється та затверджується
мережа груп, наповнюваність яких складається у кількості до 8 дітей-інвалідів в одній групі.

6.10. Тривалість індивідуальних та групових занять визначається відповідно до чинного законодавства.

6.11. Для надання консультативно-методичної допомоги батькам
та організації першочергової соціально-педагогічної допомоги
дітям-інвалідам, уразі потреби, штатним розписом Центру може передбачатися посада соціального педагога або вчителя-реабілітолога, який надає допомогу на дому.

Якщо дитина-інвалід навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою та потребує послуг, що надаються в Центрі соціальної реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації, вона може отримувати такі послуги в зазначеному Центрі за окремим графіком з урахуванням рекомендацій відповідної психолого-медико-педагогічної консультації.


7. Організація реабілітаційних заходів у Центрі7.1. Заходи з психологічної реабілітації складаються з:

7.1.1. Проведення психологічної діагностики особистості дитини-інваліда, визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування тощо.

7.1.2. Навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю.

7.1.3. Проведення індивідуальної психокорекційної роботи.

7.1.4. Проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім'єю дитини-інваліда.
7.2. Заходи з педагогічної реабілітації складаються з проведення корекційно-розвиткової роботи, а саме: розвиток слухового сприймання, розвиток зорового сприймання, розвиток мовлення, корекція пізнавальної діяльності, формування
навичок просторового орієнтування, соціально-побутове орієнтування, формування компенсаційних способів діяльності, практичне використання знань, умінь і навичок, розвиток комунікативної діяльності і творчості, фізичний розвиток.

7.3. Заходи з професійної орієнтації складаються з розробки рекомендацій та їх реалізація щодо можливостей дитини-інваліда вільного вибору професій, спеціальностей, форми зайнятості та шляхів реалізації особистості в умовах ринкових відносин, прогнозування, планування кар'єри у вибраних дитиною-інвалідом сферах діяльності.

7.4. Заходи з медичного супроводу включають в себе:

7.4.1. Проведення медичного огляду та тестування дітей-інвалідів на основі об'єктивного обстеження, оцінки їх загального стану та функціональних можливостей.

7.4.2. Визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної
та психічної спроможності дитини-інваліда за даними індивідуальної
програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Центру,
надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (або неможливої)
соціальної реабілітації.

7.4.3. Розробку рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, які відповідають фізичним та розумовим можливостям дитини-інваліда.

7.4.4. Визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру.

7.4.5. Здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей-інвалідів.

7.4.6. Організацію та контроль виконання в Центрі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи.

^ 8. Управління Центром8.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади міським головою за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення Новороздільської міської ради та Головним управлінням соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

8.2. Директор Центру:

8.2.1. Несе персональну відповідальність за результати діяльності Центру.

8.2.2. Представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах усіх форм власності без довіреності, розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру.

8.2.3. Укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку.

8.2.4. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує
функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє з роботи
працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні
заходи.

8.2.5. Здійснює контроль за реабілітаційним процесом.

8.2.6. Затверджує правила внутрішнього розпорядку.

8.2.7. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання
правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо.

8.2.8. Контролює ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни відповідним органам.

8.2.9. Затверджує положення підрозділів Центру.

8.3. Штатний розпис Центру розробляється директором Центру в межах штатних нормативів професійного складу, розроблених центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, затверджується начальником управління праці та соціального захисту населення Новороздільської міської ради.


^ 9. Фінансово-господарська діяльність Центру.9.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп із своїм найменуванням.

Юридична адреса Новороздільського центру соціальної реабілітації для дітей - інвалідів: вул. Чорновола, 7, м. Новий Розділ, Львівська область, 81652.

9.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому порядку.
9.3. Центр має право:

9.3.1. Фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для дітей-інвалідів.

9.3.2. Укладати угоди і договори про співробітництво, установлювати безпосередні зв'язки із загальноосвітніми навчальними закладами за погодженням з відповідними органами управління освітою, діагностично-методичними, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами на території України та за її межами.
9.4. Фінансове забезпечення Центру здійснюється відповідно до статті 42 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".


^ 10. Контроль за діяльністю Центру10.1. Контроль за якістю соціальної реабілітації дітей-інвалідів здійснюють відповідно Міністерство праці та соціальної політики України, Головне управління праці та соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації спільно з органами охорони здоров'я, освіти і науки, постійною комісією Новороздільської міської ради з питань соціального захисту населення відповідно до законодавства.

10.2. Контроль за якістю заходів з медичного супроводу в Центрі здійснюється місцевими органами охорони здоров'я.

10.3. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської
діяльності Центру проводиться органами, що мають на це повноваження відповідно до законодавства.


^ СЕКРЕТАР РАДИ П. П. ПЕТРАШ


Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 19.04.2012 р. № 228


Структура

Новороздільського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів


№ з/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

АдміністраціяДиректор

1Головний бухгалтер

0,5

Відділення соціальної реабілітаціїВчитель-реабілітолог (соціальної реабілітації)

0,5

Відділення фізичної реабілітаціїФахівець з фізичної реабілітації

0,5
Разом

2,5СЕКРЕТАР РАДИ П. П. ПЕТРАШ
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації