Поиск по базе сайта:
Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Н. Роздолі на 2012-2014 роки icon

Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Н. Роздолі на 2012-2014 роки
Скачати 187.18 Kb.
НазваКомплексна програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Н. Роздолі на 2012-2014 роки
Дата конвертації02.06.2013
Розмір187.18 Kb.
ТипКомплексна програмаПогоджено

Рішенням виконавчого комітету

Новороздільської міської ради № ___

від _______________20____р.

Міський голова

___________________В.М.ТУЗ


Затверджено рішенням _____ сесії

VI демократичного скликання

Новороздільської міської ради № ___ від «__» __________20____р.

Міський голова

___________________В.М.ТУЗ
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту у м. Н. Роздолі

на 2012-2014 роки


Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Н. Роздолі на 2012-2014 роки розроблена з метою створення умов для реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров”я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури та спорту і задоволення потреб у поліпшенні здоров”я, фізичному і духовному розвитку населення міста.


І. Стан та проблеми реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту впродовж останніх років обумовила певні позитивні зміни в цілому по Україні, та зокрема у м. Н. Роздолі. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади розвитку в нових соціально-економічних умовах, закріплено позитивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Зокрема, збережено систему проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує оптимального обсягу рухової активності конкретної людини, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя.

Тільки 9,4 % населення м. Н. Роздолу охоплено регулярною фізкультурно-спортивною діяльністю. Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного віку (біля 90 %).

Недостатнім є розвиток матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту у м. Н. Роздолі. Не набуло соціально важливого значення формування та розвиток мережі сучасних спортивних споруд для потреб масового фізкультурно-спортивного руху .

Загалом недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно вливає на демографічну ситуацію в Україні. За очікуваною тривалістю життя Україна поступається більшості країнам Європи. Показники смертності від хвороб системи кровообігу в українців найвищі серед європейців.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. Як і раніше, значна кількість з поміж них має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я. Різко прогресують серед молоді хронічні ревматичні хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо.

Існуюча система організації спорту також має низку невирішених проблем. Найістотніша, з поміж них, це — низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі провідних спортсменів у престижних спортивних змаганнях, області ,України.

Потребує істотного оновлення система підвищення кваліфікації тренерських кадрів, інструкторів фізичної культури, відсутня будь-яка робота з підвищення кваліфікації фахівців фізичної реабілітації.

Відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення в місцевих засобах масової інформації.

Не налагоджено ефективних механізмів об’єднання зусиль та ресурсів громадських та приватних організацій, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту.


ІІ. Стратегічні завдання та пріоритети розвитку фізичної культури і спорту


Стратегія розвитку фізичної культури і спорту спрямовується на розв'язання існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексу пріоритетних заходів:

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також активізації фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед усіх верств населення;

- забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських, технічно-прикладних та видів спорту, які не входять до олімпійської програми шляхом підтримки дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту інвалідів та спорту ветеранів;


- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного, інформаційного забезпечення фізкультурно-спортивного руху;

- участь у міжнародній діяльності.


ІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів, що передбачатимуться у відповідних бюджетах на програми та заходи з розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням позабюджетних коштів.

Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їхню реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо, а також із врахуванням можливостей доходної частини відповідних бюджетів та спрямування на вказані цілі коштів із позабюджетних джерел.


ІV.Очікувані результати


Виконання Програми уможливить:

- підвищити рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою до 10-15 відсотків загальної чисельності населення;

- оптимізувати систему підготовки резерву для збірних команд міста та області, забезпечити
20 відсоткове охоплення школярів заняттями у спортивних школах;

- підвищити на 10 відсотків рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами: спортивними залами, плавальним басейном та спортивними майданчиками (з розрахунку на 10 тисяч осіб);

- зменшити на 12 відсотків середню кількість днів тимчасової непрацездатності через хворобу;

^ V. Етапи виконання Програми


2012-2014 роки – виконання заходів визначених Програмою.


VІ. Управління і контроль за ходом виконання Програми

Управління реалізацією заходів Програми покладається на відділ з питань гуманітарної політики Новороздільської міської ради, який несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління виконанням Програми.

З метою координації діяльності, забезпечення моніторингу і незалежної оцінки ходу виконання Програми створюється Координаційна рада, яка формується з представників органів влади (законодавчої і виконавчої), органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, провідних фахівців сфери фізичної культури і спорту, видатних спортсменів та тренерів.

Головою Координаційної ради Програми є радник міського голови Новороздільської міської ради. Регламент роботи Координаційної ради та її склад затверджує її голова.


^ VІІ. Заходи щодо реалізації Програми


Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота


Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча

і спортивна робота в навчальних закладах


  1. Узагальнити пропозиції з удосконалення правових та програмно-нормативних засад фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, передбачивши не менше 5 - 6 годин рухової активності на тиждень.

Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.

2. Розробити та запровадити у навчальних закладах систему контролю за станом фізичного розвитку та здоров’я вихованців, учнів через чітку організацію проведення державного тестування фізичної підготовленості населення України, проведення багатоступеневих змагань за програмою фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт» відповідно до Положень.

Відділ освіти

2012 – 2014 роки.


3. Забезпечувати в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію вчителів, викладачів з фізичного виховання.


Відділ освіти , відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.


4. Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів у загально освітніх школах, професійно-технічних ліцеях.


Відділ освіти , відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.

5. Надавати підтримку учнівським спілкам фізкультурно-спортивної спрямованості для здійснення заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед учнівської молоді


Відділ освіти , відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.


^ Спорт для всіх за місцем проживання та

у місцях масового відпочинку населення


6. Забезпечити створення та фінансування діяльність міського центру «Спорт для всіх».

Міськвиконком, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012-2014 роки.


7. Підготувати та затвердити узгоджені заходи щодо організації активного сімейного дозвілля.

Міськвиконком, міський центр «Спорт для всіх».

2012-2014 роки


8. Забезпечувати необхідні умови для організації навчання плаванню у місцях масового відпочинку населення, в оздоровчих таборах


Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, міський центр «Спорт для всіх».

2012 – 2014 роки.


9. Створити умови для покращення фізичної підготовленості призовної молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та щорічно проводити районну спартакіаду допризовної молоді

Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, міський центр «Спорт для всіх».

2012 – 2014 роки.


^ Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері


10. З метою впровадження інноваційних форм оздоровчих та фізкультурно-спортивних технологій створити при спортивних спорудах консультаційні пункти з чергуванням фахівців фізичної культури та спорту, особливо у після робочий час та у вечірні години.


  • спортивний зал Новороздільської ЗОШ №5;

Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, міський центр «Спорт для всіх».

2012 – 2014 роки.

^ Масовий спорт


11. Забезпечити щорічне проведення комплексних багатоступеневих змагань за програмою ігор м.Н.Роздолу і участі в обласних змагань спортивних ігор Львівщини з популярних видів спорту серед різних груп населення з метою загартування та покращення стану їх здоров’я і організації змістовного дозвілля.

Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, міський центр «Спорт для всіх».

2012 – 2014 роки.


^ Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна

робота серед інвалідів


12. Забезпечити створення та фінансування діяльності міського центру з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт.


фінансове управління, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.


13. Сприяти наданню на пільгових умовах спортивних споруд незалежно від форм власності для фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, обладнанню цих споруд спеціальним інвентарем та забезпечити доступ до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.


Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, органи місцевого самоврядування

2012 – 2014 роки.

14. Забезпечити щорічне проведення обласних багатоступеневих спартакіад інвалідів «Повір у себе» та заходів з фізичної реабілітації інвалідів. Забезпечити участь переможців міста у обласній та Всеукраїнській спартакіаді „Повір у себе” серед дітей-інвалідів з фіналами у Міжнародному дитячому центрі „Артек”


Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, органи місцевого самоврядування, міський центр з фізичної культури та спорту інвалідів.

2012 – 2014 роки.


^ Розвиток олімпійського, параолімпійського, та неолімпійських видів спорту

Дитячий спорт


15.Сприяти налагодженню системи короткочасного навчання дітей основним елементам пріоритетних видів спорту та створити експериментальний майданчик для впровадження інноваційних форм співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами для проведення зазначеного навчання та відбору найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту.

Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, органи місцевого самоврядування.

2012 – 2014 роки.


Дитячо-юнацький спорт


16. Забезпечити дотримання нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

фінансове управління, відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради,

2012 – 2014 роки.


17. Здійснювати державний контроль та моніторинг діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та вживати заходів щодо підвищення ефективності їх роботи, стимулювати зростання кількості учнів-спортсменів ДЮСШ.


відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.


18. Проводити юнацькі спортивних ігор міста з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спартакіади школярів, та інші спортивно-масові заходи серед учнівської молоді. Взяти участь у фінальних змаганнях юнацьких спортивних ігор Львівщини та України

фінансове управління, відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради,

2012 – 2014 роки.


Резервний спорт


19. Провести молодіжні спортивні ігри міста з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Взяти участь у фінальних змаганнях молодіжних спортивних ігор Львівщини


відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, ДЮСШ, ДЮСШ „Хімік”

2012 – 2014 роки.


20. Забезпечити проведення міських змагань школярів та забезпечити участь збірними командами міста в спартакіаді Львівщини


відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради,

2012 – 2014 роки.


Спорт вищих досягнень


21. Сприяти формуванню та діяльності системи спортивних клубів різних організаційно-правових форм. Надавати часткову фінансову підтримку для їхнього розвитку


відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.


22. Координувати роботу з відбору спортсменів до збірних команд міста з олімпійських, параолімпійських, неолімпійських видів спорту.


відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, ДЮСШ, ДЮСШ ”Хімік”

2012 – 2014 роки.


23. Забезпечити необхідні умови для підготовки та участі збірних команд міста в чемпіонатах, першостях, кубках Львівщини та інших всеукраїнських змаганнях

відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.


24. Визначати щорічні рейтинги серед спортсменів, тренерів, спортивних організацій з усіх видів олімпійського, та неолімпійського спорту. Директорам ДЮСШ створити належні умови і забезпечити позитивну динаміку зростання рівня підготовки спортсменів вищих розрядів.


відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради , ДЮСШ, ДЮСШ ”Хімік”

2012 – 2014 роки.


25. Проводити:


25.1. Приймати участь в обласних спортивних змаганнях, відповідно до календарного плану управління з питань ФК та спорту Львівської ЛОДА.


відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.


25.2. Міські і спортивні ігри з олімпійських та неолімпійських видів спорту.


відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.

25.3. Міські спортивні ігри серед інвалідів і забезпечити участь спортсменів у обласному фіналі.

відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, міський центр з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт».

2012 – 2014 роки.


25.4. Чемпіонати та першості області, кубки області, інші обласні спортивні змагання з визнаних в області видів спорту серед спортсменів різних вікових груп.


відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради ,федерації з видів спорту.

2012 – 2014 роки.

25.5. за підсумками роботи за звітній рік (березень) нагородження серед кращих спортсменів, тренерів, організаторів фізичної культури та спорту.

відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, федерації з видів спорту.

2012 – 2014 роки

25.6. відзначення до дня фізичної культури та спорту цінними призами та грамотами, відділу з питань відділ з питань гуманітарної політики Новороздільської міської ради, провідних спортсменів, тренерів, організаторів за підсумками досягнень протягом року

відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.

Спорт ветеранів

26. Проводити багатоступеневі міські спортивні ігри ветеранів спорту та забезпечити їхню участь у обласних спортивних іграх ветеранів спорту .

відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради. органи місцевого самоврядування.

2012 – 2014 роки.

Кадрове забезпечення


27. Створити банк даних вакансій посад фізкультурних кадрів та здійснити моніторинг кадрового забезпечення в місті.

відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, відділ освіти, директори ДЮСШ

2012 – 2014 роки.


Матеріально-технічне забезпечення


28. Здійснювати заходи щодо облаштування сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення за рахунок кооперації коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел .

Відділ освіти , відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

2012 – 2014 роки.

29. Розробити положення один раз на рік (весна) проводити місячник благоустрою спортивних споруд. Підсумки оприлюднювати через ЗМІ.

Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, органи місцевого самоврядування, керівники спортивних споруд.

2012 – 2014 роки.

30. Визначити перелік спортивних споруд, що є базовими для проведення в м .Н.Розділ офіційних обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань та підготовки спортсменів до цих змагань, затвердити комплексні заходи щодо реконструкції зазначених спортивних споруд у відповідності до єдиних стандартів, опрацювати питання щодо механізмів фінансування відповідних робіт.


Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.


31. Забезпечувати реалізацію комплексних заходів щодо виконання обласної «Програми розвитку матеріально-технічної бази спортивних об’єктів на період до 2014 року».

відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради та органи місцевого самоврядування.

2012 – 2014 роки.

Позабюджетне фінансове забезпечення


32. Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури і спорту.


відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

2012 – 2014 роки.

33. Здійснювати заходи щодо розширення переліку та збільшення обсягів надання платних послуг бюджетними установами та закладами фізичної культури і спорту.

Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.


Наукове забезпечення


34 Забезпечити підвищення кваліфікації директорів спортивних шкіл, тренерських кадрів, інструкторів зі спорту та розробити календар і програму постійно діючого семінару з новітніх технологій спортивного тренування.


відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради , Львівський державний університет фізичної культури, відділ освіти

2012 – 2014 роки.


Медичне забезпечення

35.Проводити постійний медичний контроль за станом здоров’я учнів-спортсменів ДЮСШ.


Директори ДЮСШ.

2012 – 2014 роки.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення


36. Удосконалювати систему інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять.


Відділ освіти, відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, ЗМІ

2012 – 2014 роки.


37. Забезпечувати висвітлення основних спортивних подій, пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного руху та здорового способу життя.

відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради, міський центр «Спорт для всіх» ЗМІ.

2012 – 2014 роки.


Організація контролю

38. Підготувати та запровадити критерії оцінки ефективності роботи місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури та спорту на відповідній території.

відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.


Міжнародна діяльність

39. Удосконалювати систему співпраці з міжнародними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.


40. Брати участь в організації та фінансуванні міжнародних змагань, турнірів та інших фізкультурно-спортивних заходів, які проводяться на території міста, в т.ч.:


- .Міжнародний дитячий турнір з футболу на призи Андрія та Ореста Балів.

відділ з питань фізичної культури та спорту Новороздільської міської ради

2012 – 2014 роки.

^ Програма міських спортивних ігор, обласних спортивних змагань, республіканських змагань, міжнародних змагань на 2012 рік


С і ч е н ь

1. Обласні змагання з хокею.

Л ю т и й

1. Міські змагання з гирьового спорту.

2. Матчева зустріч з волейболу (чол.)

3. Міські змагання з настільного тенісу

4. Обласні змагання з хокею

5 Відкритий чемпіонат Львівської області з шашок

6.VII літні юнацькі ігри Львівської області – бокс (дів.)

Б е р е з е н ь

1. Міські змагання спортивних сімей

2. XXІ спортивні ігри Львівщини – плавання

3. XXІ спортивні ігри Львівщини – настільний теніс

4. Обласні змагання з хокею

5. VII літні юнацькі ігри Львівської області – бокс (хл.)

6. Турнір з волейболу серед жінок

7. Міжнародний турнір з боксу „Кубок Карпат”

К в і т е н ь

1. XXІ спортивні ігри Львівщини – змагання спортивних сімей

2. Міській турнір з волейболу (дівчата) серед навчальних закладів „Меморіал” –
3. Міські змагання з гирьового спорту

4. Чемпіонат області з футболу

5. XXІ спортивні ігри Львівщини – баскетбол

6. Відкритий кубок Львівської області з шашок

7. Обласні змагання з гирьового спорту

8. Чемпіонат України – бокс

9. Турнір з волейболу (дів.)

Т р а в е н ь

1. День Міста.

2. XXІ спортивні ігри Львівщини – л/ а естафета

3. Кубок України – шашки – 64

4. Чемпіонат області з футболу

5. Чемпіонат України серед ветеранів – шашки

6. XXІ спортивні ігри Львівщини – пляжний волейбол (чоловіки)

7. Чемпіонат України – бокс

8. V літні юнацькі спортивні ігри Львівщини – футбол

9. V літні юнацькі спортивні ігри Львівщини – волейбол

10.V літні юнацькі спортивні ігри Львівщини – футбол

11. XXІ спортивні ігри Львівщини – гирьовий спорт

12. XXІ спортивні ігри Львівщини – шахи + шашки

Ч е р в е н ь

1. Повір у себе.

2.Чемпіонат області з футболу.

3. День Молоді

4. XXІ спортивні ігри Львівщини – спортивне рибальство

5. VІІ літні юнацькі спортивні ігри Львівщини – н/т

6. День міста Миколаїв – волейбол (чоловіки)

7. День міста Трускавець – волейбол (чоловіки)

8. VІІ літні юнацькі спортивні ігри Львівщини – л/а

9. VІІ літні юнацькі спортивні ігри Львівщини – пляжний волейбол

10. Чемпіонат України – бокс

Л и п е н ь

1. XXІ спортивні ігри Львівщини – пляжний волейбол ( жінки)

2. Чемпіонат області з футболу.

3. Чемпіонат Європи – бокс

4. Міжнародне змагання серед інвалідів

5 Турнір з волейболу серед дівчат

6. Чемпіонат України – бокс

С е р п е н ь

1. Спартакіада інвалідів

2. XXІ спортивні ігри Львівщини – туризм

3. Чемпіонат області з футболу

В е р е с е н ь

1. День ФК та спорту

2. Всеукраїнський турнір з футболу на призи братів Балів

3. Міжнародний турнір з футболу серед дівчат

4. Міські змагання призовної молоді

5. XXІ спортивні ігри Львівщини – призовна молодь

6. Обласні змагання інвалідів

8 Чемпіонат Європи з шашок – 64 – ветерани

9. ХХІ спортивні ігри Львівщини – волейбол

10. ХХІ спортивні ігри Львівщини – футбол

Ж о в т е н ь

1. Міські змагання з шахів + шашок

2. Чемпіонат області з футболу.

3.Змагання з хокею – Західно-аматорська зона

Л и с т о п а д

1.Перехідний кубок з волейболу серед дівчат навчальних закладів міста

2. Змагання з хокею – Західно-аматорська зона

3. Всеукраїнський турнір з боксу

4. ХХІ спортивні ігри Львівщини – бадмінтон

Г р у д е н ь

1. Міські змагання з настільного тенісу.

2. Кубок Федерації Львівської області з шашок – 64

3. Змагання з хокею – Західно-аматорська зона

4. ХХІ спортивні ігри Львівщини – лижні перегони


Фінансування міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань 2012 року проводиться за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, згідно затвердженого кошторису витрат по КФК 130102.

Секретар ради П.П.Петраш
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації