Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Мажарського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Мажарського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу
Скачати 374.35 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Мажарського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу
Сторінка1/2
Дата конвертації12.02.2013
Розмір374.35 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2„ПОГОДЖЕНО”

Начальник

Головного управління

освіти і науки

Харківської обласної

державної адміністрації

__________Р.В.Шаповал

„___”___________2012 р.


„ ЗАТВЕРДЖЕНО”

Начальник відділу освіти

Кегичівської районної

державної адміністрації

_________Т.О. Данько

„___”_________2012 р.


Робочий навчальний план Мажарського загальноосвітнього

навчально-виховного комплексу

(загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад)

Кегичівської районної ради Харківської області

на 2012-2013 навчальний рік


„ ПОГОДЖЕНО”

на засіданні ради ЗНВК

протокол № 3 від 20.05.2012 р.

Голова ради ЗНВК

__________О.О. Малиш


„ ПОГОДЖЕНО”

на засіданні

педагогічної ради ЗНВК

протокол № 8 від 18.05.2012 р.

Голова педагогічної ради ЗНВК

________О.М. Мележик


^ Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Мажарського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу

(загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад) Кегичівської районної ради Харківської області

на 2012-2013 навчальний рік


І. Загальні засади

Мажарський загальноосвітній навчально-виховний комплекс здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Національної доктрини розвитку освіти, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.11 №462, «Про затвердження Державного стандарту базової та повної середньої освіти» від 14.01.04 №24, зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 №766, Положення про навчально-виховний комплекс, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 №306, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 №778, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305, Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.05 №397, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.10.08 №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах», відповідно до інструктивно-методичних листів «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» від 24.01.07 №1/9-36, «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.07 №1/9-263, та власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти.

За Статутом навчальний заклад є навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад).

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план закладу на 2012-2013 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік» від 07.05.12 № 1/9-341, наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.05.12 № 268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012-2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»


^ Дошкільна освіта


Робочий навчальний план складений для різновікової дошкільної групи з українською мовою навчання.

У 2012-2013 навчальному році робота з дітьми здійснюється за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”, Київ, 2008 , схваленою колегією Міністерства освіти і науки України від 21.03.2008 р. та затвердженою наказом від 29.01.09 №41 та листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.12 №1/9–388 „Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році”, від 19.08.11 №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку».

Зміст освітнього процесу визначений Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженого на колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.12.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” супроводжується методичними аспектами її реалізації. В освітньому процесі використовуються видання згідно з переліком видань, рекомендованих для використання в роботі у дошкільних навчальних закладах, затверджених Міністерством освіти і науки України від 13.07.09 № 1/9-477.

Навчально-виховний процес організовано за блочно-тематичним принципом, планування освітньої роботи з дітьми здійснюється за лініями розвитку.

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня. У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. У першій половині дня рівномірно розподіляються види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

-для дітей молодшого віку - до 20 хвилин ;

- середнього - до 25 хвилин,

 • старшого - до 30 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями - 10 хвилин.

У навчально-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття. Життєдіяльність дітей наповнюється цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду. При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її життєвий досвід.


^ Школа І – ІІІ ступенів

Робочий навчальний план для школи І-ІІІ ступенів на 2012-2013 навчальний рік складено на підставі :

 • для 1 класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 2);

 • для 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.05 № 682 (додаток 2);

 • для 5-9 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.04 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.09 №66 (додаток 2);

 • для 10 класу - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 № 834 (додаток 8);

 • для 11 класу - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 № 834 (додаток 2);

 • для 10-12 класів (заочна форма навчання) - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерством освіти і науки України від 27.08.10 №834

(додаток 25).

На виконання Концепції профільного навчання в старшій школі у 8-9 класах навчального закладу запроваджується допрофільне навчання учнів за філологічним напрямом. Ураховуючи кадрові можливості, матеріальну базу, побажання батьків та учнів навчання у 10 класі здійснюється за суспільно-гуманітарним напрямом (історичний профіль), в 11 класі - за універсальним профілем.

У навчальному закладі для учнів 10-12 класів організована заочна форма навчання. Навчально-виховний процес у 10-12 класах здійснюється за 3-х річним терміном навчання. Протягом навчального року для учнів заочної форми навчання проводяться 8 сесій, з обов'язковим складанням заліків та проведенням консультацій.


ІІ. Про порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів.


^ За рахунок годин інваріантної складової у початкових класах вивчається:

іноземна (німецька) мова - у 1 класі – 1 година на тиждень,

2-4 класах - по 2 години на тиждень;

природознавство – у 1 класі – 1 година на тиждень

Я і Україна – у 2 класі - 1 годині на тиждень;

- у 3-4 класах - по 2 години на тиждень:

природознавство - 1 година на тиждень,

громадянська освіта - 1 година на тиждень.

У галузі «Мистецтво» у 1 класі вивчається

музичне мистецтво – 0,5 години на тиждень,

образотворче мистецтво – 0,5 години на тиждень.

^ За рахунок варіативної частини:

 • з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти

(освітня галузь «Мови і літератури») виділено додаткові години на вивчення

українська мова - 2 клас - 0,5 години на тиждень;

- 3-4 класи - по 1 годині на тиждень;

українська мова (читання) - 2 клас - 0,5 години на тиждень;

3-4 класи - по 1 годині на тиждень.

У галузі «Мистецтво» у 1 класі вивчається

образотворче мистецтво – 0,5 години на тиждень,

музичне мистецтво – 0,5 години на тиждень

- вивчаються курси за вибором:

«Основи споживчих знань» - 3-4 класи - по 0,5 години на тиждень;

«Основи комп’ютерної грамотності» – 3-4 класи - по 0,5 години на тиждень

«Поетика» - 2 клас - 1 година на тиждень;

.

^ В основній школі за рахунок інваріантної складової вивчається:

етика - 5-6 класи - по 1 годині на тиждень;

природознавство - 5-6 класи - по 1 годині на тиждень;

основи здоров’я - 5-7 класи - по 1 годині на тиждень;

- 8, 9 класи - по 0,5 години на тиждень;

художня культура - 9 клас - 1 година на тиждень;

інформатика - 9 клас -1 година на тиждень.

^ За рахунок варіативної частини вивчається:

Харківщинознавство - 8-9 класи - по 1 годині на тиждень, відповідно до п.1.3 наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.05.12 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012-2013 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»,

курс «Основи інформатика» - 7 клас - 0,5 години на тиждень;

- 8 клас - 1 година на тиждень;

курс «Основи споживчих знань»- 5,6 класи - по 1 годині на тиждень;

8 клас – 0,5 години на тиждень.

^ Факультативно вивчається:

курс «Практикум з правопису української мови»: 8, 9 класи по 0,5 години на тиждень;

курс «Рівний – рівному» 8 клас - 0,5 години на тиждень.


^ У школі ІІІ ступеня учні вивчають такі навчальні предмети:

правознавство – 10 клас -1 година на тиждень;

художня культура – 10-11 класи по 0,5 години на тиждень;

економіка – 11 клас - 1 година на тиждень;

екологія - 11 клас - 0,5 години на тиждень;

людина і світ - 11 клас - 0,5 години на тиждень;

в галузі «Технології» – курс «Основи сучасного виробництва»-10-11 класи по 1 годині на тиждень.

В 10-12 класах заочної форми навчання вивчаються:

правознавство – 10 клас 1 година на тиждень

економіка -11 клас 1 година на тиждень;

екологія - 11-12 класи по 0,5 години на тиждень;

художня культура – 10-11 класи по 0,5 години на тиждень.

За рахунок варіативної складової вивчаються такі предмети:

на виконання Указу Президента України «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» від 25.10.02 №948/2002, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770, наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625, Положення про допризовну підготовку в 10,11 класах відведено одну годину на вивчення предмету «Захист Вітчизни» за рахунок інваріантної складової і 1 годину – за рахунок варіативної складової;

курс «Права людини в Україні» - 10 клас – 0,5 години на тиждень;

^ Факультативно вивчаються курси:

«Рівний- рівному» - 10-11 класи по 1 годині на тиждень;

«Визначні постаті України» - 10 клас 1 година на тиждень;

заочна форма навчання:

«Рівний- рівному» - 10-11 класи по 1 годині на тиждень,

12 клас - 2 години на тиждень;

«Стилістика української мови» – 10-12 класи по 1 годині на тиждень;

«Основи комп’ютерної графіки»- 10-11 класи по 0,5 години на тиждень,

12 клас – 1 година на тиждень.

Індивідуальні заняття:

українська мова – 11 клас 1 година на тиждень.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 3,5) викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5) – по одній годині через тиждень


ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» 2012-2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань і закінчується проведенням навчальних екскурсій та практики, річного оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів не пізніше

1 липня.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9 – 61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Форми і види практики визначаються рішенням педагогічної ради навчального закладу.

Для учнів початкових класів наприкінці травня організовуються навчальні екскурсії на природу, виробництво, заняття на навчально-дослідних ділянках, суспільно корисна праця протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день.

Протягом 10 днів червня проводиться навчальна практика:

 • для учнів 5-6 класів – по 3 академічні години на день;

 • для учнів 7-8 класів – по 4 академічні години на день;

 • для учнів 10 класу – по 5 академічних годин на день.

У випускних 4, 9, 11, 12- х класах проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 №94,

зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України

від 23.11.10 №1116.

Режим роботи школи:

Навчання здійснюється за 5-денним робочим тижнем, одна зміна:

- початок занять о 8-30; - тривалість уроків:


 • у перших класах — 35 хвилин;

 • у 2-3-х класах — 40 хвилин;

 • у 5-11-х класах — 45 хвилин;

- тривалість перерв: після першого, четвертого, п’ятого, шостого уроків

-10 хвилин; після другого та третього уроків - 20 хвилин;

- заходи з позакласної роботи проводяться в такі терміни:

- 1-7 класи до 17-00;

- 8-11 класи до 21-00;

- робота гуртків, спортивних секцій, факультативні, індивідуально-групові заняття проводяться за розкладом, затвердженим директором, з 15-00.


Директор ЗНВК О.М. Мележик


Додаток 1

складений на основі

Базової програми

розвитку дитини дошкільного віку

„ Я у Світі ”, Київ, 2008 р.

^ Розподіл організованих форм активності дітей на тиждень за лініями розвитку для різновікової дошкільної групи
^ Лінії розвитку

Кількість групових занять на тиждень

Підгрупа молодшого дошкільного віку

^ Підгрупа старшого дошкільного віку

Фізична лінія розвитку1

1,5


1


Художньо-естетична лінія розвитку2 :

 • музичне виховання

 • зображувальна діяльність2

12

2

Мовленнєва лінія розвитку3


1

2

Пізнавальна лінія розвитку4

 • логіко-математична

 • загально-пізнавальна


0,25

0,25


0,5

0,5

Соціально-моральна лінія розвитку5Емоційно-ціннісна моральна лінія розвитку 6Креативна лінія розвитку7^ Всього занять:

6

8
 1. - ще 4 заняття проводяться на свіжому повітрі; завдання фізичної лінії розвитку реалізуються також під час проведення рухливих ігор, пішохідних переходів та ін.;

 2. - завдання художньо-естетичної лінії розвитку також реалізуються під час театралізованої діяльності, роботи з дитячою книжкою;

 3. - завдання мовленнєвої лінія розвитку реалізуються під час групових занять, а також інтегруються у всі види діяльності дітей дошкільного віку;

 4. - завдання пізнавальної лінії розвитку (логіко-математична складова) реалізуються як під час окремих групових занять, так і у всіх видах діяльності. Також інтегруються у групові заняття завдання художньо-естетичної лінії розвитку (аплікація), формування навичок конструювання. Для дітей 3-го року життя завдання сенсорного розвитку інтегруються у всі види діяльності. Екологічна складова пізнавальної лінії розвитку реалізується під час групових занять та інтегрується у різні види діяльності.

 5. - завдання соціально-моральної лінії розвитку інтегруються переважно у заняття з мовленнєвої лінії розвитку та реалізуються під час трудової діяльності дітей, роботи з дитячою книжкою, індивідуальної роботи з дітьми.

 6. - завдання емоційно-ціннісної лінії розвитку інтегруються переважно у заняття з художньо-естетичної та мовленнєвої лінії розвитку та реалізуються під час самостійної художньої діяльності дітей, роботи з дитячою книжкою.

 7. - завдання креативної лінії розвитку інтегруються переважно у заняття з пізнавальної та художньо-естетичної лінії розвитку та реалізуються під час спільної та самостійної ігрової діяльності дітей.Директор ЗНВК О.М.Мележик


Додаток 2

складений відповідно до додатку 2

Типового навчального плану

( наказ МОНмолодьспорту

України від 10.06.2011 № 572)


^ Робочий навчальний план для 1 класу

з українською мовою навчання з вивченням російської мови
^ Основні галузі


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень
Мови і літератури

Українська мова

(навчання грамоти)

7

Російська мова

2

Іноземна мова (німецька)

1

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

Технології

Трудове навчання

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

Основи здоров’я

1

Разом
19+3

Додаткові години на навчальні предмети інваріантної складової, курси за вибором, проведення індивідуальних та групових занять.

Образотворче мистецтво

0,5

Музичне мистецтво

0,5

Разом
1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня.
20

Всього фінансується з бюджету

(сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)
23Директор ЗНВК О.М. Мележик


Додаток 3

складений відповідно до додатку 2

Типового навчального плану

( наказ Міністерства освіти і

науки України від 29.11.05 № 682)


^ Робочий навчальний план для 2-4 класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови^ Основні галузі


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2

3

4

Мови і література

Українська мова

3

2,5

2,5

Українська мова (читання)

3

2,5

2,5

Російська мова

2

2

2

Іноземна мова (німецька)

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

-

-

Я і Україна: природознавство

-

1

1

Я і Україна: громадянська освіта

-

1

1

Мистецтво

Музика

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання: технічна і художня праця

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

Разом
19+3

19+3

19+3

Додаткові години на навчальні предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації

Українська мова

0,5

1

1

Українська мова (читання)

0,5

1

1

Курс «Поетика»

1

-

-

Курс «Основи споживчих знань»

-

0,5

0,5


Курс «Основи

комп’ютерної грамотності»

-

0,5

0,5

Разом
2

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня ( без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття)
22

23

23

Всього фінансується з бюджету

( сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)
24

25

25

Граничний обсяг домашнього завдання
45 хв.

70 хв.

90 хв.Директор ЗНВК О.М.Мележик


Додаток 4

складений відповідно до додатку 2

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 05.02.09 № 66)


^ Робочий навчальний план для 5 –9 класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови


^ Основні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Мови і літературиУкраїнська мова

3,5

3

3

2

2

Іноземна мова (німецька)

3,5

3

3

2

2

Російська мова

2

2

1,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Світова література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство


Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Правознавство (практичний

курс)

-

-

-

-

1

Етика

1

1

-

-

-

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Художня культура

-

-

-

-

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2,5

2

2

Геометрія

-

-

1,5

2

2

Природознавство

Природознавство

1

1

-

-

-

Географія

-

2

2

1,5

1,5

Біологія

-

-

2

2

3

Фізика

-

-

1

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

Інформатика

-

-

-

-

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

0,5

Фізична культура

2

2

2

3

3

Разом

26

28

30,5

30. 5

32, 5

Додатковий час на навчальні предмети інваріантної складової, спецкурси

Харківщинознавство

-

-

-

1

1

Основи інформатики

-

-

0,5

1

-

Основи споживчих знань

1

1

-

0,5

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня
27

29

31

33

33

Факультативи

Практикум з правопису української мови

-

-

-

0,5

0.5

Рівний - рівному

-

-

-

0,5

-

Всього (без урахування поділу класів на групи)
27

29

31

34

34Директор ЗНВК О.М.Мележик


Додаток 5

складений відповідно до додатків 2,8

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 27.08.10 № 834)

^ Робочий навчальний план для 10-11 класів з українською мовою навчання


п/п


Навчальні предмети
^ Кількість годин на тиждень у класах

Історичний профіль

Універсальний профіль10 клас

11 клас

1.

Українська мова

2

2

2.

Українська література

2

2

3.

Іноземна мова (німецька)

3

3

4.

Світова література

2

2

5.

Історія України

4

1,5

6.

Всесвітня історія

3

1

7.

Правознавство

1

-

8.

Економіка

-

1

9.

Людина і світ

-

0,5

10.

Художня культура

0,5

0,5

11.

Математика

3

-

12.

Алгебра і початки аналізу

-

3

13.

Геометрія

-

2

14.

Астрономія

-

0,5

15.

Біологія

1,5

1,5

16.

Географія

1,5

-

17.

Фізика

2

3

18.

Хімія

1

2

19.

Екологія

-

0,5

20.

Технології

1

1

21.

Інформатика

1

2

22.

Фізична культура

2

2

23.

Захист Вітчизни

1

1Разом

31,5

32

Додатковий час на предмети інваріантної складової, введення спецкурсів

1.

Захист Вітчизни

1

1

2.

Курс «Права людини в Україні»

0,5

-

3

Разом

1,5

1
^ Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

Додатковий час на введення факультативів та індивідуальних занять

1.

Рівний - рівному (факультатив)

1

1

2.

Визначні постаті України

1

-

3.

Українська мова (індивідуальні)

-

1
Разом

2

2
^ Всього (без урахування поділу класу на групи)

35

35
  1   2Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації