Поиск по базе сайта:
Індивідуальний підхід до розвитку мовлення дітей icon

Індивідуальний підхід до розвитку мовлення дітей
Скачати 166.25 Kb.
НазваІндивідуальний підхід до розвитку мовлення дітей
Дата конвертації04.07.2013
Розмір166.25 Kb.
ТипПрограма

Індивідуальний підхід до розвитку мовлення дітей

У дошкільних освітніх установах проводиться велика робота по розвитку і корекції мовлення дітей. Проте до останнього часу діяльність вихователів масових дитячих садів по традиційних методиках не давала бажаного результату. Багато хто з них розроблений виходячи з мовної норми (тоді як кількість дітей з різними мовними відхиленнями і патологією збільшується рік від року), в них враховуються вікові особливості розвитку мови і не беруться до уваги індивідуальні прояви і дефекти мовного розвитку кожної дитини.

Останніми роками картина стала різко мінятися в позитивну сторону. У цьому допомагає нова комплексна програма "З дитинства - в отроцтво", в якій пропонується особлива методика розвитку мовлення дошкільників, що враховує особливості мовного розвитку сучасних дітей і дозволяє виконати соціальне замовлення їх батьків, тобто якісну підготовку дитини до школи. Методика розвитку мови в програмі заснована на наступних положеннях.

 • Знання вікових особливостей і можливостей дітей.

 • Діагностика і облік рівня мовного розвитку кожної дитини.

 • Тісний зв'язок з логопедичними технологіями.

 • Збалансований обхват всіх сторін мовлення дитини.

 • Усвідомлене відношення педагогів і батьків до мовленнєвого розвитку дітей.

 • Взаємодія дитячого саду і сім'ї з даного питання.

Програма забезпечена комплектом методичних рекомендацій, розрахованих на кожен вік. У них представлені: характеристика мовлення дітей певного віку; методика обстеження на початок навчального року; вивчення рівня розвитку дрібної моторики руки і робота по її вдосконаленню; керівництво по розвитку мовленнєвого слуху; докладні рекомендації по плануванню і організації роботи по розвитку мовлення (на заняттях і поза ними).

Працюючи за пропонованою в програмі методиці, ми переконалися: правильне планування і ефективне проведення роботи по мовленнєвому розвитку дітей конкретної групи можливе тільки тоді, коли знаєш вікові особливості розвитку мовлення і вмієш співвіднести з ними індивідуальні особливості кожної дитини. (Вікові особливості розкриваються в методичних рекомендаціяхі, а індивідуальні особливості виявляються при обстеженні стану мовлення дітей групи на початку навчального року – кінець серпня-вересень).

Дані мовного обстеження заносяться в таблиці і аналізуються "по вертикалі" і "по горизонталі".

"По горизонталі" визначаються сильні і слабкі сторони мовлення кожної дитини, які порівнюються з мовною нормою і з результатами попереднього обстеження. На підставі цього наголошуються індивідуальні досягнення кожної дитини, намічаються шляхи роботи в дитячому саду і сім'ї. Дана інформація стає змістом контактів з сім'єю дитини, при цьому результати обстеження повідомляються близьким родичам строго в індивідуальному порядку.

"По вертикалі" визначаються сильні і слабкі сторони мовного розвитку всієї групи в цілому, проводять порівняльний аналіз результатів останнього і справжнього обстеження, виявляють найхарактерніші для конкретної групи мовні недоліки, виправленням яких займаються в ході фронтальних форм роботи.

^ Виступ

(до семінару «Сучасні підходи до формування мовленнєво – компетентної дитини)

Вихователі: Овсяннікова О.Л.,

Рогаліна В.М.


У програмі "Я у світі" рекомендується після обстеження мовлення розділити дітей на підгрупи для подальшої підгрупової і індивідуальної роботи під час міні-занять.

Один з прикладів організації роботи може виглядати так.

Дітей доцільно поділити на три підгрупи по ступеню складності виявлених мовних недоліків. Всім підгрупам були дані умовні назви. Увага: вони ніколи не уживаються при дітях і їх батьках.

До першої підгрупи ("Слабка") увійшли дошкільники з найбільшою кількістю мовних недоліків (серйозне відставання по всіх або декільком напрямам мовного розвитку), які вимагали найпильнішої уваги, систематичної підгрупової і індивідуальної роботи.

До другої підгрупи ("Середня") увійшли діти з невеликою кількістю мовних недоліків, які потребують періодичної роботи.

До третьої підгрупи ("Сильна") увійшли діти, у яких відсутні мовні недоліки або їх кількість і "якість" не викликають серйозних побоювань (недоліки в розвитку дрібної моторики, ліворукі діти і ін.).

При подібному розподілі дітей педагог займається зі всіма підгрупами, проте інтенсивність роботи з кожною з них різна. Так, з дітьми першої підгрупи педагог працює щодня (вранці і увечері); з дітьми другої підгрупи - два-три рази на тиждень (або вранці, або увечері); з дітьми третьої підгрупи - один раз в тиждень. Інтенсивність роботи з другою і третьою підгрупами визначається самим педагогом залежно від результатів обстеження мовлення дітей на початок навчального року.

Протягом року діти в підгрупах можуть мінятися. Це залежить від їх успіхів. Так, діти з першої підгрупи, досягнувши певних позитивних результатів, можуть бути переведені в другу і навіть (пізніше) в третю підгрупу.

Зміст підгрупової і індивідуальної роботи визначається щомісячно - після підведення підсумків попереднього місяця вихователями групи.

Найбільш гостро перед вихователями встала проблема організації індивідуальної роботи з дітьми. Не вистачало часу, щоб охопити всіх дітей і попрацювати з ними по всіх напрямах мовного розвитку. Тоді для визначення реальних тимчасових можливостей в кожній групі на початку навчального року почали проводити хронометраж дня і тижня, що дозволяє скласти реальний план індивідуальної і підгрупової роботи, виробити алгоритм педагогічної дії і самостійної мовної діяльності кожної дитини. На основі хронометражу розробляємо зразкову схему розподілу різних форм роботи по мовному розвитку. Так, дітям, які завжди першими приходять в дитячий сад, пропонуються індивідуальні завдання і вправи, що враховують їх мовні недоліки і труднощі. Що приходить пізніше пропонують індивідуальні завдання або їх підключають до вже працюючих дітей (останній варіант можливий в тому випадку, якщо мовні дефекти дітей співпадають). Так індивідуальна робота поступово переходить в підгрупову. Коли збираються майже всі діти групи, педагог пропонує подивитися, хто чим займався і яких результатів досяг, після цього переходить до фронтальних заходів. Аналогічно може проходити робота в другій половині дня. А можна її організувати як би в зворотному порядку: від фронтальної до підгрупової і потім до індивідуальної (залежно від того, як діти розходяться по будинках).

На заняттях диференційованого підходу ставляться наступні цілі.

 • Розвиток і вдосконалення всіх сторін усного мовлення кожної дитини (вимова, словник, граматична будова, зв'язна мова).

 • Розвиток дрібної моторики рук.

 • Формування передумов до учбової діяльності (розвиток уміння прийняти учбову задачу і виконати її, уміння взаємодіяти з однолітками, а також самоконтролю).

Заняття диференційованого підходу мають певну структуру.

^ 1. Вступна частина


Задача - зацікавити дітей майбутньою діяльністю.

Зразковий зміст. Вводиться певна мотивація. Вона може бути ігровий, коли всі завдання об'єднані одним сюжетом. Наприклад, готуємося до подорожі або космічного польоту, одержуємо лист з проханнями від Веселого Язичка і т.п. Мотивами можуть стати допомога педагогу ("Я не встигаю підготуватися до заняття по математиці - допоможи мені вирізувати ці круги і овали і т.п."), допомога малюкам, ігровому персонажу або іграшці і т.п.

^ 2. Організаційна частина

Задача - сформулювати завдання, попередити можливі утруднення, помилки; запропонувати варіанти їх подолання і виправлення (порівняти із зразком, звернутися по допомогу до однолітка або педагога і т.п.); розподілити завдання між дітьми.

Зразковий зміст. Діти виконують завдання індивідуально, в парах, підгрупами. Педагог нагадує правила взаємодії один з одним. Для організації мовного спілкування в ході виконання завдань і дидактичних ігор дітям пропонується узяти на себе певну роль.

 • Дитина - вчитель - припускає знання дитиною правил гри і уміння пояснювати їх, ставити питання, стежити за ходом гри.

 • Дитина - учень - припускає уміння дитини уважно слухати, відповідати на питання, дотримувати правила.

 • "Партнери" - припускає знання всіма учасниками гри правил, виконання їх, уміння ставити питання і будувати відповіді відповідно до почутого.

^ 3. Основна частина

Зразковий зміст. Діти виконують завдання. Педагог тримає у полі зору всіх, спостерігає за ходом спілкування і виконання завдань, при необхідності надає допомоги.

^ 4. Завершальна частина

Зразковий зміст. В кінці заняття педагог обов'язково підводить підсумок (наприклад, "Давайте подивимося, що кожний з нас зробив"), при цьому делікатно і тактовно дає оцінку кожному виконаному завданню. Чим старші діти групи, тим об'ективніше повинна бути оцінка: з чим вони впоралися, а з чим ні. Розбираються причини виконання або невиконання завдань, намічаються шляхи вдосконалення виконуваної роботи в майбутньому.

Конкретний зміст занять педагоги відбирають самостійно, орієнтуючись на:

 • результати обстеження розвитку мови;

 • рекомендації логопеда (для дітей з порушенням звуковимови);

 • результати аналізу фронтальних занять (для дітей, що не справляються з програмою).

Досвід складання і проведення занять диференційованого підходу показав: доцільно найчастіше користуються наступними завданнями і формами роботи.

 • Вправи на розвиток дрібної моторики рук, завдання на підготовку до навчання листу.

 • Дидактичні ігри на розвиток всіх сторін мови і різних психічних процесів.

 • Підгрупові заняття, на яких проводяться вправи на розвиток всіх сторін мовлення (звичайно підбираються діти, що вимагають найпильнішої уваги дорослих).

При плануванні занять диференційованого підходу педагог обов'язково продумує завдання і мовні ігри, до яких діти приступають у разі дострокового виконання індивідуальних завдань.

Приведемо зразковий конспект коректувального заняття з дітьми старшого дошкільного віку.

1. Педагог збирає дітей і повідомляє їх, що сьогодні кожному будуть дані свої завдання. "Треба постаратися виконати їх до кінця заняття, але поспішати не слід: оцінюватися будуть не швидкість, а якість, акуратність, правильність виконання завдання".

Якщо хтось з дітей зуміє правильно виконати завдання до кінця заняття, він може по вибору пограти з мозаїкою (яка приготована на столі біля вікна) або в гру "Жаби" (для цього на килимі лежить маска жаби, ведучого вибирають лічилкою).

2. Педагог з дітьми обходить робочі місця, пояснює завдання.

Розподіл завдань і ігор

 • Настільно- друкарські мовні ігри - "На цьому столі я приготувала ігри для Олі і Одружуй. Вони називаються "Знайди протилежне" і "Колюче і пухнасте" (стисло нагадує правила гри і просить дівчаток залишити кінцеві результати гри на столі для їх подальшого аналізу).

 • Робота з ножицями (для ліворуких дітей) - "Завтра мені знадобляться геометричні фігури. Фігур повинно бути багато. Я попрошу Колю, Машу і Максима вирізувати з паперу намальовані геометричні фігури".

 • Дрібна моторика (робота з дидактичним матеріалом) - "Сьогодні вранці я зайшла до малюків. Вони були чимось засмучені. Я запитала їх, що відбулося, і вони мені розповіли, що випадково висмикнули шнурки з цих красивих сумочок. І в них тепер нічого не можна покласти. Я обіцяла малюкам, що ви допоможете зібрати сумочки. Це відповідальне завдання я доручаю Вові і Сергійку".

 • Дрібна моторика (бісерографія - викладання бісером на пластиліновій основі) - "Подивитеся на двох щенят. Вони сидять біля килимків і намагаються щось роздивитися. Знаєте що? Узори на килимках. Так тільки узорів-то немає. Це дуже засмучує щенят. Але Марина і Олена допоможуть їм: прикрасять килимки красивим різноколірним бісером".

 • Розвиток словника (робота парами) - "Миша і Ваня сьогодні гратимуть з м'ячем в ігри "Навпаки" (підбір антонімів) і "Хто у кого" (тварини і їх дитинчата)".

 • Закріплення зорових образів літер (робота з дітьми, що пропустили попередні фронтальні заняття). "Костя, Настя і Сергій продовжать знайомство з буквою "М" (показ демонстраційної букви). Вам належить виконати наступні завдання: у буквених ланцюжках знайти всі букви "М" і розрізати їх на становлячі елементи; зібрати з свого буквеного конструктора букву "М".

 • Розвиток артикуляції і навиків діалогічної мови (робота з аудіоплейєрами) - "Сьогодні Ганна і Ксюша одержали листи від Веселого Язичка. Він хоче з вами пограти і поговорити. А ви хочете? Якщо Язичок довго мовчатиме, це значить, що він чекає продовження вашої розповіді".

3. Підгрупове заняття вихователя з "слабкими" дітьми - "А вас я запрошую з собою. Сідайте. Сьогодні я хочу розповісти вам одну історію. Недавно я була в зоопарку і бачила там багато різних тварин. Рано вранці вони прокидалися (вправа артикуляції "Усмішечка"). Слон тягнув свій хобот ("Хоботок"), а тігрята ніяк не хотіли прокидатися, прогинали свої спинки ("Сердита кішечка"). Ведмежата прокинулися першими і побігли гойдатися на качелях ("Качелі"). У мене був з собою фотоапарат, яким я зробила декілька знімків. Давайте їх подивимося".

"Лис, лисиця, лисеня". "Чия це сім'я? Як називається в лисячій сім'ї тато? Мама? Хто у них дитинчата?". Аналогічно йде робота з сім'ями інших тварин (ведмеді, вовки, леви, тигри і ін.).

"Якнайбільше мені сподобалася велика, красива, сильна тварина. Я довго стояла і милувалася їм. Відгадайте, хто це?

У нього величезний хобот.

Сам величезний і сильний,

Добрий, ласкавий, надійний.

Ну, звичайно, це... (слон).

Давайте ближче розглянемо слона. Що у нього є? (Діти називають частини його тіла) Який слон? (Називають ознаки)

Слоненя було дуже веселим і рухомим. Я розповім, що він робив, а ви мені допоможете. Коли я робитиму паузи, ви підберете і вставите слова, схожі на слово "йшов". По доріжці слоненя (йшов); за дерево (зайшов); з-за дерева (вийшов); до друзів (підійшов).

Слоненя з друзями любить грати в хованки. Сьогодні він водить, а друзі ховаються. Давайте допоможемо слоненяті знайти його друзів (використовування дрібних іграшок або фігурок). Тигр сховався (за дерево), лисеня (під стілець) і т.д. (використовуються приводи, які необхідно закріпити).

Довго звіри грали, поки мами не покликали їх обідати. Слоненя було дуже розумним, умів рахувати до п'яти. І все, що він одержав сьогодні на обід, він порахував: один банан, два банани і так до п'яти. Аналогічно перераховуються яблука і груші (закріплюється узгодження іменників з числівниками). Так закінчилася історія про слоненя".

4. "Тепер давайте підійдемо до наших хлопчиків і подивимося, як вони виконали свої завдання". Педагог разом з дітьми обходить всі робочі місця, дає об'єктивну оцінку результатам роботи дітей.

Досвід упровадження занять диференційованого підходу показує, що необхідно виконувати наступні умови.

 • Знання педагогами особливостей мовного розвитку (і розвитку в цілому) кожної дитини своєї групи.

 • Уміння аналізувати результати педагогічної діяльності (обстеження, спостереження, фронтальні заняття) і планувати роботу по розвитку мовлення, виходячи з одержаних даних.

 • Наявність у дітей певного рівня розвитку самостійності і умінь взаємодіяти з однолітком.

 • Систематичне (а не епізодичне) проведення занять даного вигляду.

У групі заняття диференційованого підходу проводяться в системі (починаючи із старших груп) як мінімум один раз в місяць. В деяких випадках їх кількість може бути збільшене, що залежить від результатів обстеження мови дітей. Підготовча робота по упровадженню занять диференційованого підходу починається з другої половини навчального року з дітьми середнього дошкільного віку. Для цього у фронтальні заняття включаються елементи індивідуальних і підгрупових завдань (як частина заняття), які нетривалі за часом і нескладні за змістом.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації